Mae'r Rhod yn Troi

* Mwy na geiriau ydy iaith *


Pethau newydd a hen bethau
yn cynnwys Atgofion ac Archifau Digwyddiadur Llundain


Atgofion

* Iwan Llwyd *
bardd mawr ei genhedlaeth

teyrngedau - safle Golwg

Dolen at ein Tudalenni er cof am Barry Palmer


Archifau a dolenni

*newydd* Mae'r daflen
Cyrsiau Haf a Phreswyl Cymraeg i Oedolion 2010 *

ar gael yma -
Cyrsiau haf a phreswyl 2010
( .pdf - maint 151Kb )

Yn cynnwys bob math o Gwrs Cymraeg i'r Oedolion
- bobman yng Nghymru

Fynnon: Cyrsiau preswyl ar safle http://www.welshforadults.org/?lang=cy ... Cymraeg i Oedolion

Llongyfarchiadau i'r Ysgol a'r Aelwyd!
Gweler Canlyniadau Eisteddfod yr Urdd Rhanbarth Tu allan i Gymru 2010 (§)

 
Dementia: Gwneud Cam 'r Cymry Cymraeg ?
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg - Newyddion

www.annibynwyr.org/4944,1.html
 

logo WBW

Debs a Lou - 'nôl ar y we!

Oni chofiwch Dryweryn?
Ymgyrch Cronfa Ilisu
http://www.ilisu.org.uk/
http://www.weed-online.org/111188.html
Newyddion diweddar - 5/8/6 - Euronews
Newyddion diweddar - 5/8/6 - BBC
(Newyddion 15.08.2007 )
Rhagolwg ar dudalen 15.08.2007 - dilynwch y ddolen
(Ymgyrch Weed)

Dal Yma Nawr - Ffilm S4C sy'n dathlu barddoniaeth Gymraeg - o Aneirin hyd at Mererid Hopwood
Traciau sain y cerddi (lleisiau mewn dull W.MediaPlayer), a'u geiriau mewn ffeil PDF - (§)
Yr union un gerddi eto, gyda chyfieithiad Saesneg mewn ffeil PDF - (§)
- er gwaethaf ambell i nam yn y ffeiliau PDF, mae'r lleisiau yn eithriadol o drawiadol.
Mae'r ffilm ar gael - ar 35mm !

Strwythur Newydd yr Eisteddfod *
Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ail-sefydlu fel cwmni elusennol gyda chyfansoddiad newydd yn 2006... (§)

D.S. Mae URL (cyfeiriad gwe) Cymraeg y Ganolfan - ...cymryllundain.org - ar goll.
Mae dolen Saesneg http://www.londonwelsh.org yn dal i weithio!

   Ensemble Pres Cymry Llundain
www.londonwelshbrass.co.uk/

Office 2003 yn cael ei addasu i'r Gymraeg: (§)

Awst 2006 -    Mae Sunbeam Records wedi rhyddhau casgliad o 19 draciau cynnar gan
Meic Stevens o'r cyfnod 1967-70 - ar CD Sunbeam 5021 Rain in the Leaves: The EPs, Vol. 1 (§)
Traciau:
Did I Dream? I Saw a Field, Yr Eryr A'r Golomen, Ble Mae'r Bore? Ond Dof Yn l, Tryweryn, Cn Walter, Hwiangerdd Mihangel, Glaw Yn y Dail, Lan a Lawr, MWG, Rhedaf I'r Mynydd, Myfi Yw'r Dechreuad, Tyrd I Lawr I'r Ogof, Mynd I Bala Ar y Cwch Banana, Nid y Fi Yw'r un I Ofyn Pam, Mae Gennyf I Gariad, Dim Ond Heddiw Ddoe a Fory, Cn Mamgu.

Awst 2006 - mae CD newydd "Never Said Goodbye" gan Cerys Matthews ar gael

Gwasg Honno
Gwasg annibynnol, gydweithredol a reolir gan fenywod yw Honno.
Sefydlwyd y wasg ym 1986 gan grŵp o wirfoddolwyr penderfynol a oedd yn dymuno ehangu cyfleon i fenywod Cymreig ym myd cyhoeddi, ynghyd chyflwyno lln menywod Cymreig i gynulleidfa ehangach.
Nofelau, hunangofiannau a chasgliadau o straeon byrion yn Saesneg yw cyfran helaeth o deitlau Honno bellach, ond mae'r wasg hefyd yn cyhoeddi barddoniaeth, teitlau i blant a phobl ifanc yn y Gymraeg.

Da bo, felly, Gorkys

http://www.gorkys.com/            26 Mai 2006

     Mae Gorkys Zygotic Mynci wedi penderfynu chwalu.
     Hoffa Richard, Megan, Euros a Pete ddiolch i bawb a
     ddaeth i'r gigs ac a brynodd y recordiau dros y
     blynyddoedd. Bydd tair albwm cyntaf y band - Patio,
     Tatay a Bwyd Time – yn cael eu hail-ryddhau fel
     a gynlluniwyd erbyn diwedd y flwyddyn. Am
     wybodaeth am rhai o gyn aelodau'r band gwelwch y
     cyfeiriadau (isod).

     www.richardjames.uk.net /
     myspace.com/richardjamesband
     www.euroschilds.com / myspace.com/euroschilds

Mae'r darllediadau Wyn Williams - sef Cysylltiad Cymreig - ar ben (oherwydd mae'r orsaf wedi orfod rhoi'r gorau i ddarlledu yn fyw gyda'r nos).
Ond mae Wyn yn awyddus i ddechrau menter newydd,
hynny yw sesiwn mwsig tradoddiadol o Gymru, bob fis, yn Llundain..
Ydych chi'n gerddorwr mwsig gwerin? - neu efallai bod chi'n canu gwerin?
E-bostio "Wyn Williams" <dwynw@yahoo.co.uk> am fanylion ymhellach.

* Llun: Katell Keinig yng Nghlwb 12 Bar, 28 Medi 2004 (§)
CD Katell High July ( § ) (18/10/2004, Megaphone Music)
ei ffans ( § ) ( § )

WELSH - RARE - BEAT
 CD newydd - casgliad gan Gruff Rhys, Andy Votel a Dom Thomas
o draciau anhysbys (psych, prog, a gwerin) o Gymru http://www.finderskeepersrecords.com

CYHOEDDI MAP FFERMYDD GWYNT
# Coedwig Clocaenog yn Sir Ddinbych;
# Nant-y-Moch yng Ngheredigion;
# Carno ym Mhowys;
# Pontardawe, 
#Glyncorrwg, 
#Coed Morgannwg a 
#Choedwig Brechfa yn ne a gorllewin Cymru.
 ( § )

30 Gorffennaf-6 Awst 2005
   Eisteddfod Genedlaethol Cymru * Eryri a'r Cyffiniau
yn y Faenol ger y Felinheli
Gweler dolenni isod am adroddiadau a chanlyniadau'r Wy^l!
Dolenni perthnasol:

wedi'i ryddhau 24 Ionawr 2005
CD solo cyntaf gan Gruff Rhys o Superfurries
Yr Atal Genhedlaeth (§) (Placid Casual §)

Pob Nos Iau - 8 tan 10 yh - ar y we -
   Sesiynau yng Nghymru BBC Radio 1 - Manylion: (§)
SIW - rhestr gigiau (yng Nghymru a thu fas i Glawdd Offa) - SIW - dolenni - bandiau ayb

Newyddion Cass Meurig

Mae Cass yn adnabyddus am chwarae'r ffidil a'r crwth ac yn arbenigo mewn cerddoriaeth werin draddodiadol Gymreig. Yn ogystal gweithio fel unawdydd, mae'n aelod o'r bandiau Cymraeg Fernhill ( § ) a Pigyn Clust (§) ac yn ymddangos gyda Esyllt Harker yn y sioe caneuon a chwedlau gwerin 'Ganthrig Bwt' http://www.cassmeurig.com/ganthrigbwt.htm

Rhyddheir crwth, albwm unawd gyntaf Cass Meurig ym mis Ionawr 2004 ar label enwog Fflach:tradd ( § ) . Cerddorion gwadd ar y record yw Nigel Eaton (perwg) a Bob Evans (crwth). Cynhyrchwyd gan Ceri Rhys Matthews. Fel y CD cyntaf yn y byd o gerddoriaeth y crwth yn unig , maer record hwn yn treiddion ddwfn i mewn ir traddodiad cerddorol Cymreig gan gyfuno cerddoriaeth draddodiadol gyda chyfansoddiadau newydd. Mae cyfoeth swn y crwth hwn, croyw a thyner yn creu profiad dwys, swynol. O fyd sain pell Cymrur canol oesoedd drwy ddwylo creadigol un o gerddorion gwerin gorau Cymru, dyma gerddoriaeth ir enaid.
Lansiad swyddogol- Chwefror 21, Y Tabernacl, Machynlleth ( § )
Crwth a chrythorion: http://www.crwth.info/

Cyhoeddir 'Alawon John Thomas', golygiad Cass o lawysgrif John Thomas o alawon ffidil (1752) gan Llyfr Genedlaethol Cymru tua'r Nadolig 2003. Rhyddhawyd 'hynt', pedwaredd albwm fernhill yn ddiweddar ar label Beautiful Jo Records. Gweler http://www.bejo.co.uk am adolygiadau. Mae Clwb Ffidil Cwm-y-Glo yn croesawu dechreuwyr newydd ar y ffidil. Nosweithiau Mawrth, 5.45-6.30 yn ysgol Cwm-y-Glo.
http://www.cassmeurig.com

E-steddfod Cymdeithas Dewi Sant, Georgia USA - http://www.e-steddfod-ga.org

Gwefan angenrheidiol - 1800+ bandiau o Gymru, Radio, ayb http://www.link2wales.co.uk/

Cylchgrawn Newydd http://www.safletacsi.com/

Siop Siarad * - stafell sgyrsio newydd Cymraeg maes-e http://maes-e.com gan Nic Dafis

TermCymru - Cronfa derminoleg gan Wasanaeth Cyfieithu Cynulliad Cenedlaethol Cymru. http://www.termcymru.cymru.gov.uk

Catrin Finch - Telynores i'r Tywysog http://www.catrinfinch.com/biog1.html

Mentrau Suw Charman - Safle a rhestr ebost i ddysgwyr http://www.clwbmalucachu.co.uk

The London Cornish Association http://www.londoncornish.co.uk/

SFA ym Methesda - tua 40 munud, llif Real Audio: http://www.bbc.co.uk/radio1/alt/wales/in_session/030626sfa.shtml

Cylchgrawn Golwg ar-leine: http://www.golwg.com/pages/index.asp?language=welsh
- yn cynnwys tudalen swyddi: http://www.golwg.com/pages/swyddi.asp?language=welsh

Nasce la Gallia Cisalpina - Terra Celtica - http://www.celticworld.it/gallia_cisalpina.php
Le iniziative che "Gallia Cisalpina -Terra Celtica" sta organizzando vogliono riaffermare la realt sommersa di un Popolo fino a ieri rimasto silenzioso nel suo dialogo con la cultura ufficiale. I soci fondatori di "Gallia Cisalpina -Terra Celtica" sono rappresentati da otto Associazioni Culturali: Antichi Popoli (Toscana); Bibrax (Piemonte); Clan della Grande Orsa (Valle D'Aosta); Pobal ap Vaud (Piemonte); Popolo del Sacro Bosco (Piemonte); Terra Taurina (Piemonte); Thaut Seenia Senones (Romagna); Trigallia (Romagna).

Telyn rhithiol - http://www.playharp.com/greatwork.html

Cwis - Pa ran o Gymru ydach chi'n byw?
* http://quizilla.com/users/Cymro/quizzes/ *

Menter Get Fluent! gan Lewis (Suw) (§)

Mannau newydd (?) ar y we - Mehefin 2003:
Fforwm Iaith y Nefoedd Gwl@d (§) http://chat-test.gwladrugby.com/phpBB2/index.php Cymraeg
Fforwm Cymraeg cydadweithiol: http://morfablog.com/fforwm/ Cymraeg (maes-e:)
Cymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghaerdydd http://www.2yq.org/ Cymraeg [safwe Flash]
Cymdeithasau Hanes Cymru: http://www.fforwmhanescymru.org.uk/
Cyfeiriad we newydd i Hanes Cymry Efrog Newydd Gwledig - http://www.rootsweb.com/~nyunywh/upstatenywelsh/
http://www.dylanthomasfestival.com/ 291 digwyddiadau o gwmpas y byd - o Gwmdonkin Drive i Freemantle

Mannau newydd (? - Mai 2003) ar y we:
Cylchgrawn o Gymru ar y we: http://www.247magazine.com/
'Sdim rhaid egluro! - http://www.cofis-dre-ar-y-we.co.uk
Stifyn Parri a SWS http://mrproducer.co.uk/
Calennig http://www.calennig.co.uk
Cerddoriaeth Gwerin http://www.welshtraditionalmusic.com

Dathlu Gwyl Flas wedi Gwyl Dewi

Yn dilyn hyrwyddiad llwyddiannus y llynedd mae Herbert Berger, chef gyda seren Michelin yn 1 Lombard Street, Llundain, yn coginio bwydlen Gymreig am flwyddyn o 3ydd Mawrth, yn cynnwys cig oen o Gymru, ham Caerfyrdidn, cocos a bara lawr o Benclawdd, a chawsiau Cymreig.
 

Da bo'ch, Big Leaves!
From: Big Leaves
Subject: Alien & Familiar Reviews
Date: Wed, 16 Apr 2003

Helo,
Nodyn cyflym ola' gan Big Leaves i'ch atgoffa bod ein albwm newydd 'Alien & Familiar' allan nwar. Cewch weld atolygiadau o'r LP gan gylchgrawn Kerrang a Q Magazine yn y ddau ffeil, neu wrth ddilyn y linc isod i'n salfe we.
http://www.bigleaves.com/press/press.htm

Hwyl

Big Leaves

Ffilmiau o Gymru ar y we fformat fflash :
http://www.worldwidewales.tv
145 o ffilmiau byr yn cynnwys: A465; Aberfan; Aberglasney; Big Pit; Blackwood; Blaenau Ffestiniog; Blaenavon; Cader Idris; Crawshays; Dan-yr-Ogof; Denbigh; Dinefwr; Dolgellau; Dr William Price; Dryslwyn; Dylan Thomas; Maesteg a Llangynwydd; Margam; Mari Lwyd; Preseli; Prestatyn; Rebecca; Rheidol; Rhondda; Strata Florida; Tredegar; Tregaron; Tyrone O'Sullivan ...ayb

Prosiect gan New Media Magic Ltd, Ebbw Vale

Ffilmiau Newyddion Pathé 1896 - 1970:
http://www.britishpathe.com

... ymlaen tan gwanwyn 2003 - Dydd Mawrth-Dydd Sul - 10:00-18:00 - am ddim
   Arddangosfa Paul Robeson
Arddangosfa cyd gynhyrchwyd gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru, a noddedig gan y Cynulliad Cenedlaethol, yr Adran Diwylliant Cyfryngau a Chwaraeon, a'r Swyddfa Gartref.
Theatre Museum ( § ), mynedfa yn Russell Street, Covent Garden, WC2. Tiwb: Covent Garden. Ffôn: 020 7943 4700
Amgueddfa Paul Robeson ar y we: http://www.rutgers.edu/robeson

Lluniau MELYS yn y Spitz (16fed Tachwedd): ( § )
... a chasgliad arall: ( § )

SCIENCE ar wefan Radio 1 SIW
http://www.bbc.co.uk/radio1/alt/wales/session_exposure/011011.shtml

Tudalennau Siadwell Roc a Phop Cymru
http://www.siadwell.com/

Safle gwe Cymdeithas Maldwyn

http://www.montsoc.org.uk/

http://www.montsoc.org.uk/

Dosbarthiadau Cymraeg - Tymor yr hydref 2002 - manylion

Kernewek yn Loundres - Cernyweg yn Llundain
www.geocities.com/garygeorge33/Cornish_In_London.html

Dadleufa Gymraeg newydd: http://www.maes-e.com *

- - - - - Pethau (eithaf) Newydd - - - - -

Cofion a chanlyniadau'r EISTEDDFOD TYDDEWI
http://www.eisteddfod.co.uk
http://www.bbc.co.uk/cymru/eisteddfod2002/

Celf a Chrefft y 'Steddfod:
http://www.bbc.co.uk/cymru/celf/ (Cymraeg)
http://www.bbc.co.uk/wales/eisteddfodarts/ (Saesneg)

Cymru: Y Gwir Flas
http://www.bwydcymru.com/cy/

--------------- detholiadau o'r we -------------

"Young at Heart" - deuawd gan Cerys Matthew a Larry Adler (fideo - fformat Real Player)
http://www.htvwales.com/thiswayup/2001/3_larryadler_3.html

http://www.cerysmatthews.info

Amy Wadge, Stereophonics,... (fideo - fformat Real Player)
http://www.bbc.co.uk/6music/promo/webcast.shtml

http://www.arts4cardiff.co.uk/cym/links.php
Am y tro cyntaf yn ei hanner can mlynedd o hanes disglair, bydd y "Venice Biennale" yn
cynnwys cynrychiolaeth o Gymru yn 2003 - blwyddyn dathlu ei hanner can mlwyddiant
- a hynny trwy gefnogaeth ariannol Cyngor Celfyddydau Cymru.
http://www.arts4cardiff.co.uk/cym/news2.php/id=187

Glamorgan-Gwent Archaeological Trust http://www.ggat.org.uk/

Cylch beicwyr Cymraeg http://biecwyr-cymraeg.tripod.com/

----------------------------------------------------

- - - - - Cryno Disgiau newydd (Haf 2002) - - - - -


Lilac Tree - gan Julie Murphy (llais) a Richard Llewelyn (gitar)
Lilac Tree ar wefan disgiau Bejo
juliemurphymusic.com - yr albwm, cerddorwyr, geiriau, newyddion, dolenni
(yn gweithio gyda MSIE ag Opera, dim gyda Netscape, Mozilla ayb)
Albwm arall: Ffawd (JM a Dylan Fowler) - dros dro a llawn barddoniaeth *


What's The Only Thing Worse Than The End Of Time? - gan Katell Keineg
katellkeineg.com
cdbaby.com manylion y disg, clywir traciau
Safle ffan Katell - hanes, lluniau, gigiau, ayb

- - - - - - - - - -

Cowethas dyllans an yeth Kernowek Spyrys a Gernow yw pys da dhe davethly adro dhe gensa dyllans yn Kernowek Testament Noweth dyen. Mae cwmni cyhoeddi'r iaith Gernyweg Spyrys a Gernow yn falch o ddadansoddi cyhoeddiad y Testament Newydd cyflawn cyntaf yn yr iaith Gernyweg.
Cyhoeddwr: Spyrys a Gernow +44 (0) 1209 842394 spyrys@eurobell.co.uk

Mae David Blunkett yn cefnogi dysgu'r Gymraeg yn Lloegr
Hansard - Ty^'r Cyffredin 4 Chwefror 2002 colofn 589

Gêm Cwpan Sialens Dde - Merched Cymry Llundain yn erbyn Rosslyn Park
Adroddiad gêm gan Gwl@d: ( § )

  
Cymraeg    Brecwast efo Jonsi yn Llundain    Cymraeg

Am y tro cyntaf yn ei hanes cafodd Rhaglen Brecwast Jonsi ei darlledu'n fyw oddi wrth fwrdd brecwast yn Llundain - dydd Mercher 20/02/02.
lluniau'r bore
Radio Cymru - Brecwast Jonsi

  

Safle gwe newydd - Canolfan Cymry Llundain

http://www.londonwelsh.org/

Ffili gweld y bwydlenni? Dyma map gwefan y Ganolfan: ( § )

Atgofion - Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2001 - Dinbych

cliciwch am lun mwy

Cafodd John Samuel ei urddo i'r Orsedd. (cliciwch am lun mwy)

Catatonia - Taith DU wedi'i chanslo (15 Awst)

Cyhoeddiad: Mis Awst 2001 gan
Gwasg Prifysgol Cymru yn cydweithio ag Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion

THE WELSH IN LONDON 15002000 - Emrys Jones

Cyfranwyr: Hafina Clwyd, William P. Griffith, Rhidian Griffiths, H. T. Ivor James, David Lewis Jones, Emrys Jones, Peter Lord, Neil McIntyre, Jeremy Segrott, Wyn Thomas

Clawr Meddal £14.99 ISBN 0-7083-1697-2; Clawr Caled £20.00 ISBN 0-7083-1710-3 http://www.uwp.co.uk/book_desc/1697.html

* Cymry Cwl?? *

Neges oddiwrth Usenet:

Mae negesfwrdd Cymraeg newydd gael ei greu ar y we. Pls cefnogwch e a phostiwch negeseuon arno. Ar ben hynny, gofynnaf ichi ddweud wrth bob un arall rydych chi'n nabod sy'n siarad Cymraeg am ei fodolaeth er mwyn sicrhau llwyddiant iddo.

Cyfeiriad y bwrdd yw http://members3.boardhost.com/CymryCwl/ . Mae croeso i unrhyw bynciau gael eu trafod o fewn rheswm a gobeithir y daw e'n llwyddiant wrth iddo fe dyfu. Mae'r llwyddiant yn dibynnu arnoch chi a'ch cyfraniadau felly dewch inni gyd ddod ynghyd a sicrhau y daw'r bwrdd yn boblogaidd ac yn fywiog!

Negesfwrdd Cymraeg arall:
* Tafod Y Ddraig *
http://communities.msn.com/TafodYDdraig/_whatsnew.msnw

Fideo fernhill ( § ) yng Nghanolfan Cymry Llundain (28 Mawrth 2001)
gan Verity Sharp - cyflwynydd Late Junction (BBC Radio 3)
- yn cynnwys cyfweliad â Julie Murphy
Tudalen gwe: http://www.bbc.co.uk/radio3/world/verityvideogig.shtml
Fideo (Real Media): http://www.bbc.co.uk/radio3/world/ram/wfernhill.ram
Late Junction - Nos Lun - Nos Iau: 22:15 tan hanner nos ar BBC Radio 3 ( § )
Rhagolwg ar raglenni Late Junction ( § )

 
   Mae ffilm Very Annie Mary wedi cael ei rhyddhad cyffredin
Sgript a chyfarwydd: Sara Sugarman ("Valley Girls")
Gyda Rachel Griffiths, Jonathan Pryce, Ioan Gruffudd, Matthew Rhys, Joanna Page, Ruth Madoc, Rhys Miles Thomas, Wendy Phillips, Anna Mountford, Rhian Grundy, Kenneth Griffith, Llyr Evans, Michele McTernan a Chôr Meibion Cwm Ogwr
Adolygiadau - gan Jim Johnson (*****) - gan Rich Cline (**) - gan Nigelo M (*)

(ar gael ar fideo VHS -  § )

 

Llun Dinefwr - ©Miles Wynn Cato; gyda chaniatâd
Celf o Gymru yn Llundain -
http://www.welshart.co.uk/

* MELYS  * ar y we ... perfformiad wedi'i recordio yng Nghlwb Lek, Amsterdam
http://www.3voor12.vpro.nl (RM a WMP, mae'n debyg -?)

Mae Gwe Preseli bellach yn gwerthu cerddoriaeth Gymraeg/Gymreig trwy system basged siopa... https://www.preseli.com/acatalog/ yw'r cyfeiriad holl bwysig! Mae hyn yn ogystal â meddalwedd, a chyn bo hir y gobaith yw cael amser i ychwanegu llyfrau ayb.

Mae CD newydd "Boys from the Hill" gan Boys from the Hill ( § ) ar gael oddi wrth Recordiau Fflach ( § ) ag ogystal â'r CD newydd "Perllan" gan Pigyn Clust (http://www.pigyn-clust.co.uk)

Llawlwytho ticer - Stribed Newyddion BBC Cymru - Manylion yma

* GWREIDDIAU *.
Os ydych yn gymro neu'n gymraes Gymraeg sydd yn ymddiddori mewn hel achau a hanes teuluol, bydd gwasanaeth newydd yn ddechrau ar y we bydd wrth eich bodd.
Manylion bellach yma.

* Mae Cymdeithas Cymru-Ariannin wedi lansio gwefan newydd sbon syn rhoi gwybodaeth am weithgarwch y Gymdeithas ar cysylltiad rhwng Cymru ar Wladfa ym Mhatagonia. http://www.btinternet.com/~Rhoshelyg/CCA/

draig fach Bandiau Cymreig Wythnosol draig fach
Clawr Bandiau Cymreig Wythnosol Rhifyn 9 ar gael!
Cyfweliadau - Crocketts, Infinity Chimps, Nâr, Derrero, Maharishi, Supa Myff, Pete Fowler ... a'r lol, dwli a sothach fel arfer - yn ddwyieithog i gyd!!
Hefyd pamffled gyda llwythi o Adolygiadau
Ar werth ledled Cymru, neu tansgrifiwch - pam lai? - £8 am bedwar rhifyn yn y DU; £11 yn Ewrop, neu £14 am wledydd eraill - neu £2.50 am un gopi (yn cynnwys cludiant):
Bandiau Cymreig Wythnosol, Môr Awel, Trefor, Caernarfon, Gwynedd LL54 5LB
(http://uk.geocities.com/wbwlist/)

Llwybr Llaethog - safle newydd
http://uk.geocities.com/llwybr_llaethog/
Gig Guide - Cronfa Gwybodaeth
http://www.gig-guide.org/
Dragonmusic - Gwybodaeth am Fandiau Cymreig
http://www.dragonmusic.co.uk/
http://www.dragonmusic.co.uk/links.htm
New Welsh Music
http://www.newwelshmusic.com/
http://www.newwelshmusic.com/html/news.html
http://www.newwelshmusic.com/html/list.html
* Tegan Newydd? - Porwr yn y Gymraeg *
llun sgrin
Datganiad i'r wasg: http://www.eurolang.net/news.asp?id=514
Tudalen yn cynnwys dolen i'r meddalwedd (DS - o dan 20 Rhagfyr mae hi): http://www.opera.com/

- - - - - Lluniau Gweithgareddau'r Ganolfan Cymry Llundain - - - - -

Dawnsio Gwerin yn y Ganolfan 18/11/00 (76KB)
Llun Noswaith Moniars yn y Ganolfan 14/11/98 (58KB)

- - - - - Ein Hatgofion - - - - -

11 Mai 2001
Da boch chi, Douglas, a diolch am y Pysgotyn Babel, a phopeth ( § )

- - - - - Amrywiaeth - - - - -

Ionawr 2000
Mae Topper wedi rhoi'r gitâr yn y tô
(ond bydd ffeiliau .mp3 o'u gwaith i gyd ar-lein am sbel, medden nhw:-) http://www.mewn.co.uk/topper/
Mae Cyberbutties wedi mynd!
http://www.btinternet.com/~cyberbutties/go.htm 404 (not found)

- - - - - - - - - -

Yn l i dudalen flaen y Digwyddiadur

Pob sylw, cwyn, a chywiriad i: dyddiadur.40.nospam@anoeth.demon.co.uk

Dyma: http://www.anoeth.demon.co.uk/yrhodyntroi.html