Y LLEILL

( The Others ) 88mins (15)

Mae Y LLEILL yn ffilm ddwyieithog am gerddoriaeth ac ambell beth arall llai pwysig. Archwilir bywydau grwp o gerddorion ifainc diamcan wrth iddyn nhw chwarae dau gyngerdd ar benwythnos gaeafol. Archwilir pwysigrwydd y miwsig y maen nhw'n ei chwarae - iddyn nhw fel unigolion ac i'r gymdeithas ehangach, wrth i'r gerddoriaeth gael ei recordio, ei dwyn, ei rheibio a'i sensro.

Wrth i'r Lleill chwarae'u miwsig, fe ddatgelir y rhagrith a'r twyll sydd ym mherthnasau'r band 'i gilydd ac hefyd y gwrthwynebiad sydd i'w cerddoriaeth yn y gymdeithas Gymreig ehangach. Mae'r gitarydd a'r gantores ddichellgar, Pati (Rhian Green), yn dechrau'r ffilm trwy ddwyn recordiadau nad yw hi'n gallu fforddio'u prynu ac mae'r band yn cychwyn ar lwybr fydd yn eu harwain nhw i wrthdrawiad 'r drefn sefydliadol. Yn y cyfamser, mae'r prif leisydd Rob ( John Reynolds ) yn lleidr o fath gwahanol, sydd yn dilyn ei ddyheadau ei hun heb boeni dim am ei deulu a'i ffrindiau. Mae'r berthynas fregus ar fin ffrwydro ar y llwyfan, wrth i'r band nesu at un perfformiad olaf gwirioneddol 'chwyldroadol'.

Dyma ymdrech cynta' Ankstmusik i gynhyrchu ffilm ar gyfer y sinema a'r gobaith yw i ddarganfod cynulleidfa ar gyfer sinema Cymraeg a hefyd i brofi fod hi'n bosib creu ffilmie bach annibynnol a fydde o ddiddordeb i wyliwyr sinema yn Nghymru a thu allan .

CAST - Rhian Green, John Reynolds, Gethin Evans, Mathew Watkins, Iwan Roberts, Gwenllian Rhys, Nomi Leonard, Rhodri Sion, Dewi Rhys, Morfydd Huws .

Gwybodaeth/llunie/cyfweliada' - emyr (at) ankst (dot) co (dot) uk

yn l at y digwyddiadur