Colin Williams, Swyddfa Datblygu'r Gymraeg, 9 Llys Canol, Ystâd Ddiwydiannol Trefforest, Pontypridd. CF37 5YL Ffn: (01443) 842008

Elwyn Hughes/ Eleri Swift-Jones, Canolfan Addysg Barhaol, Prifysgol Cymru Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 1UT Ffn: (01248) 382260
ems029@bangor.ac.uk
http://www.bangor.ac.uk/ce

Geraint Wilson-Price, Coleg yr 'Hill' Pen y Pound, Y Fenni (Abergavenny),Gwent. NP7 7RP Ffn: (01495) 333751

Glenys Garland, Ty^ Pendre, Pwll Glas, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1RA Ffn: (01352) 756080
glenys@pendre.u-net.com

Graham Jones, Gwersyll yr Urdd, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion. SA44 6AE Ffn: (01239) 654473
dysgwyr@urddllangranog.freeserve.co.uk
http://www.llangrannog.org

Gwynne Wheldon Evans, Coleg Harlech, Harlech, Gwynedd. Ffn: (01766) 780363
wheldon@harlech.ac.uk
http://www.harlech.ac.uk

Helen Prosser, Canolfan Dysgu Cymraeg, 42 Heol y Parc, Parc Cathays,Caerdydd. CF10 3BB Ffn: (029) 20874710
jonescm2@cf.ac.uk
http://www.cf.ac.uk/uwc/cymraeg/canolfan

Islwyn Edwards, Canolfan Iaith Ceredigion, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. SA48 8AF Ffn: (01545) 572719
rosej@ceredigion.gov.uk

Marc Stonelake, Adran Addysg Barhaus i Oedolion, Canolfan Addysg Barhaus,Prifysgol Cymru Abertawe, Parc Singleton, Abertawe. SA2 8PP Ffn: (01792) 295766 / 642294
adult.education@swansea.ac.uk

Meic Raymant, Canolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli,Gwynedd. LL53 6PA Ffn: (01758) 750334
nantgwr@aol.com
http://www.marketsite.co.uk/wlc

Ned Harris, Yr Hen Goleg, Ffordd yr Orsaf, Y Drenewydd, Powys. SY16 1BE Ffn: (01686) 626521
phyllisp@powys.gov.uk

Phylip Brake, Canolfan Dysgu Cymraeg, Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan,Ceredigion. SA48 7ED Ffn: (01570) 423332
p.brake@lamp.ac.uk
http://www.lamp.ac.uk/wtc

Rhodri Thomas, Menter Llanelli, Swyddfa'r Eisteddfod, 20 Stryd Vaughan, Llanelli. SA15 3TY (01554) 772000
aled@eisteddfod.org.uk
http://www.eisteddfod.org.uk

Shirley Williams, Prifysgol Cymru, Aberystwyth, Aelybryn, Croesor, Penrhyndeudraeth, Gwynedd. LL48 6SR (01766) 771428
smw@aber.ac.uk

Siân Merlys, Cyngor Sir Caerfyrrdin, Canolfan Addysg Gymunedol, Stryd Rhosmaen, Llandeilo. SA19 6LU Ffn: (01558) 822729
smerlys@carmarthenshire.gov.uk

Verona Pritchard-Jones, Popeth Cymraeg, Canolfan Iaith Clwyd, Pwll y Grawys, Dinbych,Clwyd. LL16 3LF Ffn: (01745) 812287
verona@popethcymraeg.com
http://www.popethcymraeg.com


Yn ôl at ben y dudalen hon

Yn ôl at restr cyrsiau

Mae tudalen hon wedi'i seilio ar daflen Cyrsiau Haf a Phreswyl 2000 gan Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Pob sylw, cwyn, a chywiriad yngly^n y dudalen hon i : dyddiadur@anoeth.demon.co.uk
.