Oedd Ef yno i'th groesawu?Neu a ddaeth gwagle du anymwybyddiaeth i amgáu d'enaid?Beth bynnag, daeth diwedd i'th amheuon. On'd do?§