Ysgytiad i mi oedd adnabod enw dy gymydog yn y tir, gwyddonydd o'm gwaith oedd wedi bod yno ar ei ben ei hunan am ddwy flynedd.

Mae'n siwr ei fod e'n croesawu dy gwmni i sgwrsio neu ddadlau; ond yn ffisegydd efallai fod e'n gwmni diflas i gemegydd.

§