Gwreiddiau


From: AlwynapHuw@aol.com
Date: Thu, 8 Mar 2001 07:10:05 EST
Subject: Hel Achau yn Gymraeg
To: dyddiadur@anoeth.demon.co.uk

Os ydych yn gymro neu'n gymraes Gymraeg
sydd yn ymddiddori mewn hel achau a 
hanes teuluol, bydd gwasanaeth newydd
yn ddechrau ar y we bydd wrth eich bodd.

Ers sawl blwyddyn bellach, mae cwmni 
Rootsweb wedi noddi rhestrau trafod hel 
achau cymreig gyda chryn lwyddiant.
Ysywaeth Saesneg fu cyfrwng y trafodaethau. 

Ar ddydd Llun 12 o Fawrth bydd rhestr
trafod newydd yn ddechrau o'r enw 
GWREIDDIAU.

Beth yw rhestr trafod hel achau?

System o gyfnewid gwybodaeth trwy'r 
gyfundrefn e-bost gyda rhai sydd yn 
rhannu'r un diddordebau a chi ydy 
rhestr trafod. Trwy ddanfon un llythyr 
i'r rhestr caiff ei drosglwyddo i'r holl 
aelodau. 

Trwy ymuno  GWREIDDIAU cewch rhannu 
gwybodaeth am eich llwyddiannau wrth 
hel achau, gofyn am gymorth cyd aelodau 
a chyfrannu at drafodaethau cyffredinol 
am y maes, a hynny i gyd trwy gyfrwng 
yr iaith Gymraeg.

I ymuno  GWREIDDIAU y cyfan sydd angen
ei wneud yw danfon e-bost i 
GWREIDDIAU-L-request@rootsweb.com 
gyda'r gair subscribe a dim byd arall 
yng nghorff y llythyr. 
(Gan mae cyfrifiadur uniaith yng 
Nghaliffornia sydd yn cynal y rhestr
mae'n rhaid ysgrifennu y gair yn  y 
Saesneg, gwaetha'r modd).

Os am dderbyn gwybodaeth ychwanegol, 
danfonwch e-bost i fi 
alwynaphuw@aol.com 

Dymuniadau gorau
Alwyn ap Huw
Gweinyddwr Gwreiddiau 

Yn l i dudalen flaen y Digwyddiadur

Pob sylw, cwyn, a chywiriad i: dyddiadur@anoeth.demon.co.uk

Dyma: http://www.anoeth.demon.co.uk/gwreiddiau.html