Eglwysi a Chapeli Llundain - a chyrion

Ceir manylion gwasanaethau, gweinidogion, ac ysgrifenyddion Eglwysi a Chapeli Cymraeg ynghyd Llundain
ar safle we www.capelillundain.org

Mae Cymdeithasau ar dudalen Cymdeithasau


Nodir: dim gwasanaethau mewn llawer o'r addoldai ym mis Awst
Iaith: Cymraeg Cymraeg


Eglwys Unedig Gymraeg Canol Llundain
Lleoliad: capel Castle Street - 30 Eastcastle Street, W1N 7PD
Gweinidog: Y Parchedig Peter Richards
Gwefan - yn cynnwys manylion oedfaoedd: www.egcll.org/
Mae ein hoedfaon yn ddwyieithog a hynny er mwyn i ni ymestyn allan...
     Mae eglwysi Tabernacl Kings Cross, Radnor Walk, a Castle Street
     wedi sefydlu "Eglwys Gymraeg Canol Llundain".
     Er yn gyfreithiol mae'r tair yn cadw eu hunaniaeth,
     yn ymarferol byddant yn gweithredu fel un eglwys.
     Bu cyfarfod cyntaf yr Eglwys Unedig ar 5ed o Dachwedd 2006.


ANNIBYNNWYR

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg - Llundain: ( § )

Y Boro - 90 Southwark Bridge Road SE1
Gwefan: http://welshchapel.com/ *newydd*

Harrow - Lower Road, South Harrow, Middx

Radnor Walk - King's Road, Chelsea SW3
Bu'r gwasanaeth olaf yng nghapel Radnor Walk 1af Hydref 2006.
Gweler Eglwys Unedig Gymraeg Canol Llundain, uchod
Cysylltu ag achos Radnor Walk - gweler tudalen "contact" ar safle www.egcll.org/contact

Y Tabernacl - King's Cross, Pentonville Road N1
Bu'r gwasanaeth olaf yn Nhabernacl King's Cross 22ain Hydref 2006.
Gweler Eglwys Unedig Gymraeg Canol Llundain, uchod
Cysylltu â swyddogion y Tabernacl - gweler tudalen "contact" ar safle www.egcll.org/contact

Capel y Lôn - Stoke Poges Lane, Slough
yn St John the Baptist Church
Ysgrifennydd: Ray Johnson
Manylion cysylltu, ar safle'r Annibynwyr: ( § )


BEDYDDWYR

Castle Street - 30 Eastcastle Street, W1N 7PD
Gweler Eglwys Unedig Gymraeg Canol Llundain, uchod
Cysylltu â swyddogion eglwys Castle Street - gweler tudalen "contact" ar safle www.egcll.org/


METHODISTIAID

Chiltern Street - Chiltern Street, Baker Street W1
Ar gau fis Awst, 2004, ymlaen.


EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

Jewin - Fann Street, Golden Lane EC1Y 0SA

Clapham Junction - 30 Beauchamp Road SW11

Sutton - Lind Road, Sutton, Surrey

Lewisham - 289 Lewisham Way SE8
Capel Cymraeg Lewisham
Mae manylion Rhaglen 2005 - 2006 Cymdeithas Lenyddol ar safle we Eglwysi Cymraeg Llundain (§)

Seion - Ealing Green W5

Eglwys Y Drindod - Freston Gardens, Cockfosters (§)
Agorwyd 7 Mawrth 2004 gweler Holloway, isod
Eirlys Bebb - Ffôn: 020 8888 9750

Y Gorlan Watford - Langley Road, Watford, Herts
yn St. Thomas United Reformed Church
Mr Percy Hughes - Ffôn: 01442 264549
[mae'r wefan gynt wedi mynd]

Moreia - Leytonstone High Road, Leytonstone E11
gweler Holloway, isod

Holloway -  Sussex Way, Holloway N7
Wedi uno â Wood Green (1960), ac â Moreia (2002) i fod Eglwys Y Drindod.
Bu'r gwasanaeth olaf yn Holloway dydd Sul, 8fed Chwefror 2004
Gweler Eglwys Y Drindod, Cockfosters (uchod).

Walham Green wedi cau ym 1988
- mae aelodau wedi symud i Clapham

Willesden Green -  265 Willesden Lane NW2 - wedi cau ym 1999

Wood Green -   Palace Road, Bowes Park N11
Gweler Holloway (uchod).

[Y Welsh Hall - Elm Road, Kingston-Upon-Thames, Surrey]


YR EGLWYS LOEGR

Dewi Sant - St. Mary's Terrace, Paddington Green W2 Ffôn: 020 7723 3104

Urdd Sant Benet - Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4V 4ER
Eglwys Brifddinesig Gymreig Esgobaeth Llundain
Gwasanaethau Dydd Sul: Cymun Bendigaid am 11 o'r gloch, Gosper am hanner wedi 3.
Gwefan: www.stbenetwelshchurch.org.uk
Esgobaeth Llundain (§)   Gwybodaeth hanesyddol(Cymdeithas Llew Gwyn) : (§)


Cyfeiriadau Allanol

Ewch arlein - Bwletin Cenhadol Eglwysi Cymru - www.users.globalnet.co.uk/~aled/

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg - www.annibynwyr.org/

Undeb Bedyddwyr Cymru - www.buw.org.uk/

The Methodist Church of Great Britain | Wales sites - www.methodist.org.uk/... ... (safle Saesneg)

Eglwys Bresbyteraidd Cymru - www.ebcpcw.org.uk/cy/

Yr Eglwys yng Nghymru - www.churchinwales.org.uk/index_c.php


Yn ôl at dudalen flaen

Diolch yn fawr iawn i Margaret

Dyma: http://www.anoeth.demon.co.uk/egach.html (2010.05.20)