Beth Sy'n digwydd yn Llundain?

* Mwy na geiriau ydy iaith *


Mae yn Llundain ddynion celfydd,
Mae yn Llundain bob llawenydd,
Mae yn Llundain ffisigwriaeth
Rhag pob dolur ond rhag hiraeth.
Hen Benillion ( * )

Mae'r Dyfodol Agos ar y dudalen hon.

Tudalennau eraill y Digwyddiadur

D.S. Fe all trefniadau newid - dylid cadarnhau cyn mynd!


- - - - - Dyddiadur - - - - -

11 Rhagfyr 2011 - Nos Sul - 6.00  *newydd*
   Eglwysi Cymraeg Ynghyd yn Llundain gydag Ymddiriedolaeth Cymry Llundain
Gwasanaeth Undebol Llith a Charolau *
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

14 Rhagfyr 2011 - Nos Fercher - 7 o'r gloch ymlaen...   *newydd*

!!! Am un noson yn unig! * Sesh ar y Strand Nadolig * Mae'r hen draddodiad nl yn fyw !!!

Cymraes ar ddraig
Sesh ar y Strand Nadolig - The Chandos, 29 Saint Martin's Lane
Bydd criw o Gymry Llundain yn cwrdd am gwpl o ddiodydd nadoligaidd ger y Strand nos Fercher 14eg o Ragfyr. Byddwn yn cwrdd yn nhafarn y Chandos (y bar fyny'r grisiau maen debyg) - ger y Strand a Trafalgar Square (29 Saint Martin's Lane, WC2N 4ER) Tube: Charing Cross/Leicester Square)
- o 7 o'r gloch ymlaen, nos Fercher 14eg o Ragfyr. Map a manylion y Chandos
Croeso cynnes i bawb.
Anfonwch ymlaen i unrhyw arall fydde a diddordeb.
Am fanylion pellach cyn/ar y noson, cysylltwch Gareth ar 07817 539896.
Cymraes ar ddraig

14 Rhagfyr 2011 - Nos Fercher - 8.30yh - £9  *newydd*
   +++ Euros Childs +++ * (Ends - ei CD newydd) (§) (o'r ddiweddar Gorky's Zygotic Mynci)
yn canu ... a chanu piano
Vortex Jazz Club (§) Dalston Culture House, 11 Gillett Street, N16 8JH.
Trn: Dalston Kingsland neu Dalston Junction (Uwchddaer) yn agos; Bysiau: 149 (N149), 67, 243 (N243), 30, 76, 38 (N38), 56, 277 Tiwb: (Highbury neu Stryd Lerpwl neu Whitechapel neu Canada Water) wedyn Uwchddaer neu fws

15 Rhagfyr - Chris Hicks (Caerdydd) - The Bowery - 
			http://www.myspace.com/chrishicksmusic
17 Rhagfyr - Exit international - academi Islington - ?pob tocyn wedi mynd?
18 Rhagfyr - Exit intl - Garej, Highbury - ?cadarnhad? 
19 Rhagfyr - Gruff Rhys - Rough Trade East 8yh
			http://www.roughtrade.com/site/instore.lasso
21 Rhagfyr - Dopamine - Academi Islngtn
21 Rhagfyr - Pipettes - Nambucca 596 Holloway Road
			http://nambuccalondon.com/11/the-pipettes

(Rhagor i'w ddilyn)


parhad ... Rhan 2 ... Y Dyfodol Pellach - >( 2 )

- - - - - Cyhoeddiadau - - - - -

Mae Blog dysgwyr yn fyw ac yn iach!
http://clwbmalucachu.co.uk/cmcblog/
Yn ddiweddar -
    * Speaking Welsh badly and getting away with it 
    * Cymraeg, Cymrg, Cymrg  and a quick intro to tafodiaith
    * Dan Rhys' bid for Pobol Y Cwm, in case you missed it 
    * Dysgwr y Flwyddyn 2010

Coleg Gwent: digwyddiadau Cymraeg i Oedolion *
http://learnwelsh.coleggwent.ac.uk/events

 
Dyfodol Tirwedd Cymru??
(Dolenni dewisol) 

Visit Wales Now
 
Cwango Isadeiledd(?)
- sefydliad er gyrru datganoli yn ôl, beth bynnag
 
Y Comisiwn Coedwigaeth
 

Hafan S4C
   http://www.s4c.co.uk/hafan/c_index.shtml?ydydd
  

 
rhaglen
Eglwys Gymraeg Canol Llundain
http://www.egcll.org/?page_id=18
Cymraeg
 

GOLWG

Golwg yw prif gylchgrawn materion cyfoes Cymru a cafodd y rhifyn cyntaf ei gyhoeddi ym Medi 1988.
http://www.golwg360.com/newyddion

Oni chofiwch Dryweryn?
Ymgyrch Cronfa Ilisu
http://www.stopilisu.com/
http://www.weed-online.org/111188.html
Newyddion diweddar - 5/8/6 - BBC
(Newyddion 15.08.2007 )
Rhagolwg ar dudalen 15.08.2007 - dilynwch y ddolen
(Ymgyrch Weed)

AGORED - fersiwn ddwyieithog Cymraeg a Saesneg o Open Office
- ar gael yn rhad ac am ddim
Gwybodaeth: http://www.agored.com

Meddal.com - y diweddaraf am feddalwedd Cymraeg

... gweler Gwlad ... popeth rygbi... a chymdeithasu o gwmpas y byd

... gweler Weiarles a theledu - manylion S4C, Radio Cymru, Radio Wales, ac ITV 1 Wales yn Llundain

Safle gwe Canolfan Cymry Llundain - http://www.londonwelsh.org/

http://www.londonwelsh.org/

Pob Nos Iau - ar y we -
   Sesiynau yng Nghymru BBC Radio 1 - Gwedillion: (§)
SIW - rhestr gigiau (yng Nghymru a thu fas i Glawdd Offa) - SIW - dolenni - bandiau ayb


Archif y We - chwilio am dudalen wedi mynd? Siawns! - http://web.archive.org/

Sut canfod ITV 1 Wales drwy loeren Astra 2 ("Sky") manylion yma
 
- - - - - - -

Croeso i'r Arolwg Ordnans http://www.ordnancesurvey.co.uk/cymraeg/ Cymraeg

Cymdeithas Melinau Cymru http://www.melin.org.uk/ Cymraeg

cy Ysgol Gymraeg Llundain Cymraeg http://www.ysgolgymraegllundain.ik.org/

 

* Gwnewch bopeth yn Gymraeg! Cymraeg

Ymholiadau Ffôn BT: 118 404 Cymraeg
Polisi Dwyieithog (a gwasanaethau Cymraeg)

Ymholiadau Trên: 0845 60 40 500 Cymraeg

Traveline Cymru
gwybodaeth cludiant: 0870 608 2 608 Cymraeg
www.traveline.org.uk

Llinellau ffôn Cymraeg - Llinellau gwybodaeth ac ymholiadau eraill
www.CYMorth.com Cymraeg
(menter BT Cymru mewn cydweithrediad cwmnau eraill)

Iwsit neu Lwsit!

 

Gwasg Honno
Gwasg annibynnol, gydweithredol a reolir gan fenywod yw Honno.
Sefydlwyd y wasg ym 1986 gan grŵp o wirfoddolwyr penderfynol a oedd yn dymuno ehangu cyfleon i fenywod Cymreig ym myd cyhoeddi, ynghyd chyflwyno lln menywod Cymreig i gynulleidfa ehangach.
Nofelau, hunangofiannau a chasgliadau o straeon byrion yn Saesneg yw cyfran helaeth o deitlau Honno bellach, ond mae'r wasg hefyd yn cyhoeddi barddoniaeth, teitlau i blant a phobl ifanc yn y Gymraeg.

Geriadur ar-leine gan Mark Nodine http://www.cs.cf.ac.uk/fun/welsh/LexiconForms.html

Llun Dinefwr - ©Miles Wynn Cato; gyda chaniatâd
Celf o Gymru yn Llundain
gwefan Miles Wynn Cato http://www.welshart.co.uk
http://www.welshart.co.uk/

Detholiad o gyhoeddiadau gynt - Mae'r Rhod yn Troi


Mae'r Digwyddiadur Llundain ar gael drwy e bost. Os hoffech chi dderbyn 1-4 neges bob mis rhowch wybod i dyddiadur.80.nospam@anoeth.demon.co.uk
Neu fel arall, mae grw^p e bost dysgwyr Llundain (ar Yahoogroups, gynt o Egroups) - Tafod Tafwys - http://groups.yahoo.com/group/tafod_tafwys
neu mailto:tafod_tafwys-subscribe@yahoogroups.com
 


Ymlaen at Dudalennau eraill y Digwyddiadur:
parhad... Digwyddiadur Rhan 2 - Y Dyfodol Pellach - >( 2 )
Digwyddiadur Rhan 3 - Y Dyfodol Pellaf - - >>( 3 )
Addysg - Ysgol Gymraeg Llundain, a Dosbarthiadau'r Gymraeg i Oedolion
Adnoddau ac Ymgyrchoedd Llundain*Celf*Llyfrau,Papurau*Radio a Theledu *Bwyta
Capeli ac Eglwysi
Cwestiynau a Ofynnir Fwyaf / COF
Cyfeiriadau allanol
Cymdeithasau ac ati
Gweithgareddau Wythnosol yng Nghanolfan Cymry Llundain
Mae'r Rhod yn Troi
English  ·  How can I learn Welsh?
Archif y Digwyddiadur

( * ) Diolch i Wasg Gomer am ganiatáu'r detholiad oddi wrth Hen Benillion (golygydd T.H.Parry-Williams) rhifyn 124

Pob ymholiad, sylw, cwyn, a chywiriad i: dyddiadur.08.nospam@anoeth.demon.co.uk


Yn ôl at ben y dudalen hon

Dyma:   http://www.anoeth.demon.co.uk/digwyddiadur.html

Counter

Gwnaed a chynhelir y tudalennau hyn gan EditPad Lite, NoteTab Light, Sc Unipad ag IrfanView

croeso i bob porwr