Mae tudalen hon wedi'i seilio ar daflen Cyrsiau Haf a Phreswyl 2000 gan Bwrdd yr Iaith Gymraeg
Mae'r restr gynhwysfawr hon ar gael drwy'r bost oddi wrth adran Cymraeg i'r Oedolion y Bwrdd
Ffôn: 029 20 224744   e-bost: einir.thomas@bwrdd-yr-iaith.org.uk

Pob sylw, cwyn, a chywiriad yngly^n y dudalen hon i : dyddiadur@anoeth.demon.co.uk


Cliciwch ar enw er mwyn gweld manylion trefnydd

Cyrsiau Haf 2000

Pryd? Ble? Pwy? Pa Safon?
Mis Mai / May
5-6 Mai Caerdydd Helen Prosser Ymgeiswyr Arholiad / Exam.Candidates
13-14 Mai Llanfair ym Muallt * Ned Harris Pob safon ac Ymgeiswyr Arholiad / All levels and Exam.Candidates
19-21 Mai Y Fenni * Geraint Wilson-Price Pob Safon / All stages
20-21 Mai Abertawe Marc Stonelake Ymgeiswyr Arholiad / Exam.Candidates
Mis Mehefin/ June
3-4 Mehefin Casnewydd Geraint Wilson-Price Ymgeiswyr Arholiad / Exam.Candidates
15-18 Mehefin Dinbych Verona Prichard-Jones Pob Safon/ All Stages
26-30 Mehefin Caerdydd Helen Prosser Safon 3,4,5,6 / Stages 3,4,5,6
26 Mehefin - 7 Gorffennaf Bangor * Elwyn Hughes Pob Safon/ All Stages
Mis Gorffennaf/ July
3-7 Gorffennaf Llanbedr Pont Steffan * Phil Brake Pob Safon / All stages
3-7 Gorffennaf Abertawe Marc Stonelake Pob safon / All stages
3-7 Gorffennaf Dinbych Verona Prichard-Jones Pob safon / All stages
3-7 Gorffennaf Dolgellau Shirley Williams Pob safon / All stages
7-9 Gorffennaf Llanbedr Pont Steffan * Geraint Wilson-Price Pob safon / All stages
10-14 Gorffennaf Pwllheli Eleri Swift Jones Pob safon (dim dechreuwyr pur) / All stages (except complete beginners)
10-14 Gorffennaf Abergwaun Phil Brake Pob safon / All stages
10-14 Gorffennaf Yr Wyddgrug * Glenys Garland Pob Safon / All Stages
10 Gorffennaf - 1 Medi (8 Wythnos) Llanbedr Pont Steffan * Helen Prosser Dechreuwyr a Safonau 3,4/Beginners and Stages 3,4
21-24 Gorffennaf Gregynog * Ned Harris Pob safon / All stages
23-28 Gorffenaf Nant Gwrtheyrn * Meic Raymant Pob safon / All stages
24-28 Gorffennaf Aberystwyth * Islwyn Edwards Pob safon / All stages
24-28 Gorffennaf Conwy Verona Prichard-Jones Pob safon / All stages
24-30 Gorffennaf Y Fenni * Geraint Wilson-Price Pob lefel (yn cynnwys dechreuwyr pur / All stages (to includecomplete beginners)
24 Gorffennaf - 4 Awst Pontypridd * Colin Williams Safonau 1,2,3 / Stages 1,2,3
29 Gorffennaf - 4 Awst Sain Dunwyd * Helen Prosser Pob safon a Dechreuwyr Pur/ All stages and Complete Beginners
29 Gorffennaf - 5 Awst Harlech * Gwynne Wheldon Evans Safon 1,2,3 a Chwrs y Bont/ Stages 1,2,3 and Cwrs y Bont
31 Gorffennaf - 26 Awst Aberystwyth * Phil Brake Pob safon / All stages
Mis Awst / August
5-11 Awst Glan-y-Fferi * (Cwrs yr Eisteddfod) Rhodri Thomas Pob safon / All stages
6-11 Awst Nant Gwrtheyrn * Meic Raymant Canolig / Intermediate
11-14 Awst Llangrannog * Graham Jones Pob safon (cwrs i'r teulu)/ All Stages (family course)
13-18 Awst Nant Gwrtheyrn * Meic Raymant Pob safon (cwrs i'r teulu)/ All Stages (family course)
20-25 Awst Nant Gwrtheyrn * Meic Raymant Canolig: Adolygu ac Estyn
29 Awst - 1 Medi Glan-y-Fferi * Siân Merlys Pob safon / All stages
Mis Medi / September
16-17 Medi Dinbych Verona Prichard-Jones Pob safon / All stages

  * Llety ar gael/ Accommodation available


Digwyddiadur Llundain (prif dudalen)