Cymdeithas Lenyddol Capel Cymraeg Lewisham

Capel Cymraeg Lewisham, 289 Lewisham Way SE8

Tocyn Aelodaeth £2
Ysgrifennydd:
Mr Gwyndaf Evans
30 Longmeadow Road
Sidcup
Kent DA15 8BH
Ffôn: 020 8300 6415

3 Hydref 2000 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Noson Agoriadol - o dan ofal Mr Wyn Jones

10 Hydref 2000 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Darlith gan Mr Frank Oliver

17 Hydref 2000 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Darlith a Slides: Fy ymweliad â Tibet gan y Parch. James Bogle

24 Hydref 2000 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Cwis ar Gymru - Mr David Lloyd

7 Tachwedd 2000 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Darlith a Slides - Miss Eleri Jones

14 Tachwedd 2000 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Hanes Lleol - o dan ofal Mr Gwyndaf Evans

21 Tachwedd 2000 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Noson i'w threfnu

5 Rhagfyr 2000 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Darlith - Mrs Francis Ward (Hanesydd Greenwich)

12 Rhagfyr 2000 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Darlleniadau Personol - o dan ofal Mrs Mair Lloyd

16 Rhagfyr 2000 - Dydd Sadwrn
Parti Nadolig a Charolau dan ofal y Chwiorydd

9 Ionawr 2001 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Cyfarfod Gweddi y Cymdeithas

16 Ionawr 2001 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Darlith - Testun: Mr David Jones gan Mr Meurig Owen

23 Ionawr 2001 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Tair Stori Fer gan Mrs Mair Lloyd, Miss Eluned Miller a Mrs Ethel Evans

6 Chwefror 2001 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Noson y Meibion o dan ofal Mri Meurig Owen a Gwyndaf Evans

13 Chwefror 2001 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Darlith a Slides - Ynys yr Iâ - Mr Vic Ashdown

20 Chwefror 2001 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Darlith - Gweld Oes y Seintiau Celtaidd yn wahanol -Mr Eddie Parry

1 Mawrth 2001 - Dydd Iau - am 7.15 o'r gloch
Swper Gwˆyl Dewi
Gwˆr Gwadd: Parch Dafydd H Owen BSc BD

6 Mawrth 2001 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Darlith - Taith o amgylch Môr y Canoldir - Mrs Margaret Williams

13 Mawrth 2001 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Noson o dan ofal Mr David Lloyd

31 Mawrth 2001 - Prynhawn Sadwrn
Prynhawn yng Nghartref Mr a Mrs David Lloyd

8 Mai 2001 - Nos Fawrth - am 7.15 o'r gloch
Cyfarfod Terfynol a Swper Bara CawsPob sylw, cwyn, a chywiriad i: dyddiadur@anoeth.demon.co.uk

Yn ôl i dudalen flaen

Dyma: http://www.anoeth.demon.co.uk/cymlencaplew.html