Cymdeithasau ac ati

Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion
http://www.Cymmrodorion1751.org.uk/
Sefydlwyd gan Richard Morris yn 1751.
Y mae'r Gymdeithas yn cefnogi gweithrediadau a datblygiadau yn y meysydd Llenyddiaeth, Gwyddoniaeth, a Chelfydd sydd o ddiddordeb arbennig i Gymru a Chymry. Mae'n amholiticaidd a chan fod yr aelodau yn dod o bob dosbarth ac o bob plaid, mae'n gwbl ddiduedd.
Bydd derbyniad i bawb sy'n bresennol ar ôl y darlithoedd yn Llundain
Y mae Trafodion y Gymdeithas a manylion aelodaeth i'w gael oddiwrth:
Yr Ysgrifennydd Mygedol,
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion,
30 Eastcastle Street,
Llundain W1N 7PD

Canolfan Cymry Llundain
http://www.londonwelsh.org/
Calon y byd Cymry Llundain
Manylion Gweithgareddau wythnosol - Drama, Dosbarthiadau, Corau
Aelodaeth flynyddol: £25 ... £5 (aelodaeth iau £3)
Ymholiadau 020 7837 3722

157 Grays Inn Road,
Llundain WC1

Clwb Dewi Sant St. David's Club
Gweithgareddau cymdeithasol, defnydd adnoddau'r Naval Club.
Aelodaeth flynyddol: £200 + £50 ffi ymuno
Manylion aelodaeth ar gael oddi wrth y Naval Club 020 7493 7672
The Membership Secretary
St. David's Club
c/o The Naval Club
38 Hill Street
Mayfair
London W1X 8DP

Clwb Rygbi Cymry Llundain
http://www.london-welsh.co.uk
Old Deer Park
Kew Road
Richmond TW9 2AZ

Cymdeithas Cymry Watford a'r Cylch
St Thomas' United Reformaed Church
Langley Road, Watford
Ysgrifennydd y Gymdeithas: Mrs Eirlys Reeve
Ysgrifennydd aelodaeth: Mrs Anne McKenzie

Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwysi Annibynnol Y Tabernacl Kings Cross a'r Boro
Y Tabernacl, King's Cross, Pentonville Road N1
Y Boro, 90 Southwark Bridge Road SE1
Manylion Rhaglen 1999-2000
Ysgrifennydd y Gymdeithas: Mrs May Marshall
Ffôn: 020 8441 4124

Cymdeithas Lenyddol Capel Cymraeg Lewisham
Capel Cymraeg Lewisham, 289 Lewisham Way SE8
Mae Rhaglen 2005 - 2006 ar safle we Eglwysi Cymraeg Llundain http://www.capelillundain.org/
Ysgrifennydd:
Mr Gwyndaf Evans
Ffôn: 020 8300 6415

Cymdeithas Maldwyn
http://www.montsoc.org.uk/
Cymdeithas ddiwylliannol a chymdeithasol i drigolion o'r hen Sir Drefaldwyn sy'n byw yn Llundain a'r cyffiniau yw Cymdeithas Maldwyn. Mae'r Gymdeithas yn trefnu rhaglen lawn o weithgareddau yn ystod y flwyddyn gan gynnwys darlithoedd, ymweliadau, cinio blynyddol a chystadlaethau i bobl ifanc y Sir.

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg - Cangen Llundain
Gwefan: http://www.safle.freeserve.co.uk/Cymdeithas.html

GWL@D - http://www.gwladrugby.com (URL newydd)
Grw^p cymdeithasol sy'n cwrdd yn Llundain ... ac o gwmpas y byd...

Plaid Cymru Cangen Llundain
Ysgrifennydd: Huw Jackson 020 8306 1028 neu e-bost: huwcaint@hotmail.co.uk

SWS
Social, Welsh, and Sexy
Gweithgaredd cymdeithasol yn Llundain, Caerdydd, ag Efrog Newydd
Aelodaeth flynyddol: £10
Llinell gwybodaeth :029 20 916667
Gwefan:
http://www.swsuk.com/
http://www.mrproducer.co.uk

Cymru yn Llundain / Wales in London
*wedi newid* Mai 2010
Cadeirydd: Robert John
Gwefan: http://www.walesinlondon.com/windex.aspx
Cysylltu â :
Bridget Robinson
c/o First Base
22 Ganton Street
London W1F 7BY
Tel: 020 7851 5521

Ysgol Gymraeg Llundain
Mae Ysgol Gymraeg Llundain yn cynnig addysg ddwyieithog i blant, i safon uchel, mewn dosbarthiadau bychain ac awyrgylch gyfeillgar, ddiogel. Hoffem gysylltu ag unrhyw un a phlant oed ysgol (cylch chwarae, ysgol feithrin neu ysgol gynradd) sydd â diddordeb mewn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg i'w plant/plentyn.
Ysgol Gymraeg Llundain, The Annex, Stonebridge Primary School, Shakespeare Avenue, Stonebridge, Brent, London NW10 8NG    Ffon: 020 8965 3585
Gwefan: http://www.londonwelshschool.org/
Cysylltwch â'r ysgol am fanylion awdurdodol a diweddarach.

Dreigiau Bach *
- cylch chwarae ti a fi Cymraeg i deuluoedd De Llundain. Mae'r Cylch wedi ei anelu at fabanod a phlant cyn-oed ysgol hefo'u rhiant neu ofalwr yn bresennol. http://www.dreigiaubach.co.uk/


 


Gweler Capeli ac Eglwysi

Pob sylw, cwyn, a chywiriad i: dyddiadur.60.nospam@anoeth.demon.co.uk

Yn ôl i dudalen flaen

Dyma: http://www.anoeth.demon.co.uk/cymdeithas.html
2006.08.02