Cymdeithas Ddiwylliannol Eglwysi Annibynnol Y Tabernacl Kings Cross a'r Boro

Y Tabernacl, King's Cross, Pentonville Road N1
Y Boro, 90 Southwark Bridge Road SE1


Ysgrifennydd y Gymdeithas: Mrs May Marshall
Ffôn: 020 8441 4124

Rhaglen y Gymdeithas Tymor 1999-2000

30 Medi 1999 - Nos Iau
Cyfarfod i Ddathlu 30 Mlynedd Y Parch Ddr W T Owen yn y Weinidogaeth

14 Hydref 1999 - Nos Iau
Swper y Merched Cynorthwyol: Teithio i Corea gan y Parch D Gwylfa Evans

28 Hydref 1999 - Nos Iau
Ynadon Barnet - Sgwrs

11 Tachwedd 1999
Gymanfa Ganu yn Castle Street

25 Tachwedd 1999 - Nos Iau
Noson o Ddifyrrwch yn Y Boro!

  2 Rhagfyr 1999 - Nos Iau
Straeon a Chwedlau Hen Sir Gâr Mrs M Williams (Slough)

13 Ionawr 2000 - Nos Iau
Cwrdd Gweddi dan ofal y Parch D Gwylfa Evans

27 Ionawr 2000 - Nos Iau
Noson yng nghwmni Twm Williams *wedi newid*

17 Chwefror 2000 - Nos Iau
Swper Gwˆyl Dewi

  9 Mawrth 2000 - Nos Iau
Ysbail yr Ail Rhyfel Byd: Celf Dadleoledig Rev Dr D F Easton

23 Mawrth 2000 - Nos Iau
Noson Gerdd ! yn Y Boro


Pob sylw, cwyn, a chywiriad i: dyddiadur@anoeth.demon.co.uk

Yn ôl i dudalen flaen

Dyma: http://www.anoeth.demon.co.uk/cymddkcb.html