Digwyddiadur Llundain - Cyfeiriadau allanol

*wedi newid* 2002.09.03 2006.02.12 2009 ...


Cymraeg, a Dysgu'r Gymraeg
Ieithoedd
Llundain
Cymru
Cymry
Rhyngwladol
Cyfryngu
Newyddion
Miwsig
Ffynhonnau Gwybodaeth
Teithio
Y Bywyd beunyddol
Amrwyiol

Cymraeg, a Dysgu'r Gymraeg:

* Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
http://www.cymdeithas.com/
* Bwrdd yr Iaith Gymraeg
(newydd:) http://www.bwrdd-yr-iaith.org.uk/html/index-c.html
* Brethyn Brithwaith yr Iaith
http://jade.ccccd.edu/grooms/brethmw.htm
* Tafod Tafwys - Papur bro Siaradwyr Newydd Llundain - Rhifynnau 1 - 6
http://www.aboi92.ukgateway.net/tafodtafwys.html
* Y Wennol ar y Wê - cylchgrawn i ddysgwyr, yn cynnwys Teithiau Cerdded - Yr Iaith ar Daith
http://users.tinyworld.co.uk/bobevans/index.htm
*Tudalen we WELSH-L
http://www.smo.uhi.ac.uk/liosta/welsh-l/
*Chwilio Archifau WELSH-L
http://listserv.hea.ie/cgi-bin/wa?S1=welsh-l
*Llyfrgell Owen: Library of Welsh Language Texts
http://llyfrgell.cymraeg.org/
Reading Middle Welsh gan y diweddar Gareth Morgan (Austin, Texas)
http://home.flash.net/~joanmorg/rmw/
* Safle Geiriadur y Prifysgol ar y We
http://www.aber.ac.uk/~gpcwww
Geiriadur Bruce ar-lein (A - azygous, mynegai=328K!)
http://www.swan.ac.uk/uwp/wa_index.htm
Geiriadur yr Academi
http://www.swan.ac.uk/uwp/1186.htm
* TERCAW - Termau Cyfrifiadur ar y We
http://www.bangor.ac.uk/is/termau/
Geirfa gan Mark Nodine
http://www.cs.brown.edu/fun/welsh/LexiconForms.html
* Berfau Cymraeg
http://iws.ccccd.edu/grooms/gwteit.htm
* Priod-ddulliau gan Diana
http://www.oseda.missouri.edu/~diana/priod.html
CMC - cheat sheets
http://www.clwbmalucachu.co.uk/cheatsheets.htm
*Clwb Malu Cachu - gwefan a restr ebost ar gyfer dysgwyr - gan Lewis a Debs -
http://www.clwbmalucachu.co.uk/
* Cysylltau Cymreig gan Cathy White
http://home.swbell.net/celizwh/cymreignewydd.htm
* Dolenni Eugenio Chinchon - Cymraeg ac ieithioedd arall / Gales y otros lenguajes
http://cipres.cec.uchile.cl/~echincho/links.html - ar goll! (01.06.14)
* Dal Ati! Lle i Ddysgwyr y Gymraeg gan Linda Sherman
http://www.dalati.com/
* Adnoddau Cymraeg ar y We gan Diana
http://www.oseda.missouri.edu/~diana/cymru.html
TWLL - The Welsh Learner's Links gan Hazel Davey
http://pcfcij.dbs.aber.ac.uk/cymraeg/welsh.html
Cwrs Cymraeg gan y BBC ar y we:
http://www.bbc.co.uk/wales/catchphrase/catchphrase2000/index.shtml
Cwrs ar-lein enwog gan Mark Nodine
http://www.cs.brown.edu/fun/welsh/
Dysgur Gymraeg ar y Rhyngrwyd (Prifysgol Cymru Lambedr)
http://welsh.lamp.ac.uk/camu/indexc.html
http://www.e-addysg.com/cymraeg/camu-c.html
* Cwrs Ar-lein Newydd i Ddysgwyr/New On-line Welsh Course for Beginners
http://www.welsh.cd/
* Acen - yn gwasanaethu dysgwyr y Gymraeg
http://www.acen.co.uk/index-c.htm
Safle ar gyfer dysgwyr, gan bob math o wybodaith.
http://www.bigfoot.com/~gwybodiadur
* Rhestr e-bost am ddysgwyr - Cymraeg-L
http://www.oseda.missouri.edu/~diana/cymraeg-l.html
BBC Online - Wales - Cam Ymlaen - to help intermediate Welsh language learners to improve their Welsh.
http://www.bbc.co.uk/wales/catchphrase/camymlaen/today.shtml
* Canolfan Bedwyr - cyrsiau Glowyi + Uwch
http://www.bangor.ac.uk/ar/cb/cymraeg/cyrsiau.htm
* Canolfan Bedwyr - meddalwedd: | CysGair | Cymarfer | CySill | Termiadur| Cymraeg Clir | disg demo
http://www.bangor.ac.uk/ar/cb/cymraeg/meddal.htm
The City Lit (Dosbarthiadau Nos, ac ati)
http://www.citylit.ac.uk/
Coleg Richmond (Dosbarthiadau Nos)
http://www.racc.org.uk/
Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn
http://www.marketsite.co.uk/wlc/index.htm
Nant Gwrtheyrn, Y Canolfan Iaith Genedlaethol - Addysg Cymraeg, croeso Cymreig
http://www.nwi.co.uk/nant/
* Dysgu'r Gymraeg - Cyrsiau ac ati
http://www.lamp.ac.uk/wtc/index2.htm
Yn l at ben y dudalen hon

Ieithoedd:

MANX - MANKS - GAELG - GAILCK - GAELIC
http://homepages.enterprise.net/kelly/
* Johannes Heinecke:
http://perso.wanadoo.fr/heinecke/
Council of Europe - (ETS No.148) European Charter for Regional or Minority Languages
http://www.coe.fr/eng/legaltxt/148e.htm
Conseil de l'Europe - (STE N148) Charte europenne des langues rgionales ou minoritaires
http://www.coe.fr/fr/txtjur/148fr.htm
2001 - European Year of Languages
http://www.cilt.org.uk/eyl2001/releases.htm
ECC: Linguistic Diversity for Democratic Citizenship in Europe
http://culture.coe.fr/lang/conference/eng/DECSEDULANG(99)6rev.htm
European Centre for Modern Languages
http://www.ecml.at/
Language futures Europe | Na cnain Erpach san m ri teachd
http://web.inter.NL.net/users/Paul.Treanor/eulang.html
IBIS - Interfaces for Bilingual Information Systems
http://weblife.bangor.ac.uk/ibis/default.html
Innacs * Everson Gunn Teoranta * Index
Yn gynnwys dolenni at ieithoedd, adnoddau ieithoedd, codau nodau a'u lleoli
http://www.indigo.ie/egt/
Yn l at ben y dudalen hon

Llundain:

* Canolfan Cymry Llundain - Calon y byd Cymry Llundain
http://www.londonwelsh.org/   [2009]
* Ysgol Gymraeg Llundain
http://www.ysgolgymraegllundain.ik.org/   [2009]
* Côr Meibion Cymry Llundain
http://www.londonwelshmvc.org/welsh.htm
* Cymdeithas yr Iaith Gymraeg - Cangen Llundain
http://www.safle.freeserve.co.uk/Cymdeithas.html
* Eglwysi Cymraeg Llundain
http://www.capelillundain.org/
Clwb Rygbi Cymry Llundain
http://www.london-welsh.co.uk
Clwb Criced Cymry Llundain
http://www.lwcc.quickonthenet.com/   [2009]
* SWS
http://www.swsuk.com/
* Tafod Tafwys - Papur bro Siaradwyr Newydd Llundain - Rhifyn 6 (Rh. 1-5 ar goll ar hyn o bryd) [2009]
http://www.anoeth.demon.co.uk/tafod6.html
 
Bandiau Llundain:
Skintrade *wedi newid*
Andy Gordon (Andi Mawr) mandolin, gitr; Cathy Barry llais; Mike Dodson djembe a bodhran
http://www.skintradeband.co.uk/
SCIENCE Science are a band for dreamers...
http://www.sciencerock.co.uk
HereBeDragons *wedi newid*
http://www.geocities.com/kattpie/index.html
 
London Manx Society
http://ourworld.compuserve.com/homepages/SAM_WELLER/
The City Lit (Dosbarthiadau Nos, ac ati)
http://www.citylit.ac.uk/
Clwb Gwerin Islington
http://web.ukonline.co.uk/martin.nail/IFCintro.htm
Freud Museum, Hampstead (Cyfarwyddwr: Erica Davies)
http://www.freud.org.uk/
Amgueddfa Brydain
http://www.thebritishmuseum.ac.uk
Yn l at ben y dudalen hon

Cymru:

* Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion
Sefydlwyd gan Richard Morris ym 1751
http://www.Cymmrodorion1751.org.uk/
* Llyfrgell Genedlaethol Cymru
http://www.llgc.org.uk/
* Bwrdd yr Iaith Gymraeg
(hen:) http://www.netwales.co.uk/byig/
(newydd:) http://www.bwrdd-yr-iaith.org.uk/html/index-c.html
 
Hanes Cymru - fynhonnau
http://www.webexcel.ndirect.co.uk/gwarnant/hanes/hanes.htm
The Megalith Map, an index of ALL known Stone Circles. In association with Aubrey Burl
http://www.megalith.ukf.net/bigmap.htm
Cerrigduon
http://www.aboi92.ukgateway.net/cerrigduon00.html
*Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys
http://www.cpat.org.uk/w_index.htm
Palisaded Enclosure at Hindwell
http://www.jungsteinsite.de/gibs_00/hindwell.htm
* Croeso i'r Hanesfa - Hanes y Celtiaid yng Nghymru
http://www.celtica.wales.com/hanesfa/celtiaid/index.cymraeg.html Mae CELTICA wedi cau *wedi newid*
* Llysgenhadaeth Glyndwr - Safle hanes sy'n lledaenu gwybodaeth am Dywysog Owain Glyndwr
?wedi mynd?? *wedi newid*
* Cymdeithas Melinau Cymru
http://www.melin.org.uk/ *wedi newid*
* Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (RCAHM Cymru-Wales) + Cofnodion Henebion Cenedlaethau Cymru
http://www.rcahmw.org.uk/cymraeg/aboutus.shtml
* CAPEL - Cymdeithas Treftadaeth y Capeli
http://www.capeli.org.uk/index.php?lang=cy&
Menywod a'r Pyllau Glô
http://home.earthlink.net/~clinks/PBL/coalmain.htm
* Cymdeithasau Helfa Achau Cymru
http://www.rootsweb.com/~wlsafhs/Cymraeg.htm
 
* Y Cynulliad Cenedlaethol
http://www.cynulliad.cymru.gov.uk/
* Y Cynulliad Cenedlaethol Cymru - gwellcymru
http://www.gwellcymru.com/
* Yr Eisteddfod Genedlaethol
http://www.eisteddfod.org.uk/
* Bwrdd Croeso Cymru - Cyfathrebu a'r Diwydiant Twristiaeth a phobl Cymru
http://www.wales-tourist-board.gov.uk/
* Croeso i Gymru - tudalennau ymwelwyr
http://www.tourism.wales.gov.uk/
* Ewch arlein - Bwletin Cenhadol Eglwysi Cymru
http://www.users.globalnet.co.uk/~aled/
* Safle Gwe NA Ty HA
http://www.natyha.co.uk/
 
Hubert Gieschen a'i draethawd "The Labour Party in Wales and the 1979 Referendum"
http://members.madasafish.com/~hubertgieschen/about1.htm
 
Cymdeithas y Cerddwyr - Grwpiau wedi'u leoli yng Nghymru
http://www.ramblers.org.uk/membership/wa.html
 
mr producer - independent production company (Stifyn Parri)
http://www.mrproducer.co.uk/
Gweithdy'r Gair - The Wordshop: Touring Theatre & Literature from Wales
http://www.wordshop.org.uk/index.htm
Adnoddau Cwmnïau Theatr Perfformiad a Dawns o Gymru
http://www.theatre-wales.co.uk/
final version of the Drama strategy
http://www.cambria.demon.co.uk/theatr/critical/wacfinal.htm
Cwmni Theatr: Fiction Factory (gynt: Y Cwmni)
http://www.btinternet.com/~fictionfactoryltd/
 
Cymdeithas Datblygu Rheilffordd Cymru
http://users.aol.com/WalesRails/index.htm
Sefydliad Materion Cymru | Institute of Welsh Affairs
http://www.iwa.org.uk/index.html
COF (Cwestiynau a Ofynnir Fwyaf) ar gyfer grw^p newyddion soc.culture.welsh
http://www.fydd.org/zone/scw/
 
Meic Llewllyn, "Singing Down Hegemony: Celtic and Oppositional Strands in the Contemporary Popular Musics of y Fro Gymraeg and Euskal Herria"
http://pages.britishlibrary.net/ccs/papers/llewellyn/meic.html
am hiraeth! - webcamerâu Eryri
http://www.fhc.co.uk/weather/live/
Maes Awyr Pembre
http://pembreyairport.com/
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
http://www.gardenofwales.org.uk/
Gorllewin Cymru
http://westwales.co.uk/news/news.htm
 
Caerdydd Rhithwir
http://www.virtualcardiff.co.uk/
Yngly^n ... â ... Chaerdydd
http://wales.about.com/aboutuk/wales/cs/cardiff/index.htm
Clwb Rygbi Caerdydd
http://www.cardiffrfc.com
Rydwaith Gwybodaeth Sir Gâr
http://www.anturteifi.org.uk/cain/
Brachty Felinfoel
http://www.felinfoel-brewery.com/main.html
Cwmnïau a ffatrioedd Siapanaidd yng Nghymru
http://www.aitech.ac.jp/~yoshiga/WALES/JAPANESEFIRMS2.html
 
Tai Arwerthiant:
Jones & Llewelyn
http://www.jonesllewelyn.freeserve.co.uk
Peter Francis
http://www.peterfrancis.co.uk
Phillips
http://www.Phillips-Auctions.com
Yn l at ben y dudalen hon

Cymry:

* Llysgenhadaeth Glyndwr *wedi newid*
Safle hanes sy'n lledaenu gwybodaeth am Dywysog Owain Glyndwr
http://www.embassy-glyndwr.co.uk
* Cymdeithas Owain Glyndwr
http://www.owain-glyndwr-soc.org.uk/welshindex.htm
 
* Cymdeithas y Tywysoges Gwenllian *wedi newid* - (1282-1337) Merch Llywelyn Ein Llyw Olaf
http://www.ad-je-leaver.freeserve.co.uk/cydgg.htm
 
* ARDDANGOSFA DAVID LLOYD GEORGE 1863-1945
http://www.llgc.org.uk/ardd/dlgeorge/dlg0001.htm
 
the internet and everyone (gan john chris jones):
http://www.ellipsis.com/i+e/index.html
softopia - the world seen as poetry and colours gan john chris jones
http://www.softopia.demon.co.uk
Spencer Lucas a'i gasgliad 1278 o gysylltiadau Cymreig (2000.05.22)
http://www.cyberbeach.net/~slucas/Wales.html
Gwl@d Wefan llawn gwybodaeth Rygbi, a grw^p cymdeithasol sy'n cwrdd yn Llundain ... ac o gwmpas y byd...
http://www.gwladrugby.com
Yn l at ben y dudalen hon

Rhyngwladol:

Cymry Lerpwl *newydd*
www.liverpool-welsh.co.uk/ yn cynnwys
* Cymdeithas Etifeddiaeth Cymry Glannau Mersi -
Rhaglen Dathliadau "Dinas Diwylliant 2008"
 
Gwefan Cymru-Catalonia La Web de Galles i Catalunya
http://tarbh.smo.uhi.ac.uk/~catala/index.htm
 
* Mae Cymdeithas Cymru-Ariannin wedi lansio gwefan newydd sbon syn rhoi gwybodaeth am weithgarwch y Gymdeithas ar cysylltiad rhwng Cymru ar Wladfa ym Mhatagonia.
http://www.btinternet.com/~Rhoshelyg/CCA/
The First Welsh Footstep in Patagonia
http://www.madryn.com/vimor/galeses/english.htm
Casa de T Vestry - Esquel ,Chubut , Patagonia Argentina
http://www.cpatagonia.com/esq/vestry/gales.htm
Centro Patagonia, Patagonia Argentina
http://www.cpatagonia.com/c-pat/cp-htm/cp-home.htm
Capillas Galesas Gaiman Chubut - Patagonia Argentina
http://www.cpatagonia.com/gaiman/historia.htm
Gaiman Chubut - Patagonia Argentina
http://www.cpatagonia.com/gaiman/index.html
 
Tudalen Cartref Cathy White
http://home.swbell.net/celizwh/
Spencer Lucas a'i gasgliad 1278 o gysylltiadau Cymreig (2000.05.22)
http://www.cyberbeach.net/~slucas/Wales.html
 
Gwefan Cymraeg Efrog Newydd
http://www.mindspring.com/~pcgraves/croeso.htm
Etifeddiaeth Efrog Newydd Gwledig
http://members.aol.com/allwelsh/welsh.html
* SWS Efrog Newydd
http://www.swsny.com/
 
* Cymdeithas Cymry Paris
http://www.hometown.aol.com/pariswelshsoc/indexCy.htm
Cymdeithas Gymreig Brwsel
http://groups.yahoo.com/group/Cymdeithas_Gymreig_Brwsel
* Canolfan Ewropeaidd Cymru
http://ewrop.com/
 
* Gweithio yn y Comisiwn Ewropeaidd (Cyfleoedd Gyrfaoedd)
http://www.trinity-cm.ac.uk/europe/caropp2.htm
Bienvenue au Conseil de l'Europe - Welcome to the Council of Europe
http://www.coe.fr/index.asp
Assembly of European Regions
http://www.are-regions-europe.org/
Europa - gwybodaeth
http://europa.eu.int/geninfo/info-en.htm
 
Oni chofiwch Dryweryn? Ymgyrch Cronfa Ilisu
http://www.ilisu.org.uk/ *ambell i fanylion wedi newid*
http://www.weed-online.org/111188.html
Newyddion diweddar - 5/8/6 - Euronews
Newyddion diweddar - 5/8/6 - BBC
Yn l at ben y dudalen hon

Cyfryngu:

D.S. gweler hefyd Adnoddau Llundain - Radio a Theledu
 
* BBC Cymru ARLEIN - hafan - BBC CYMRU'R BYD
http://www.bbc.co.uk/cymru/index.shtml
Rhaglenni BBC Cymru/BBC wales ar gael ar y we - yn fyw neu wedi'i recordio
http://www.bbc.co.uk/wales/programmes/audiovideo.shtml
Gwl@d! - Welsh Rugby Online - tv guide
http://www.gwladrugby.com/tv_guide/index.htm
 
* Gw^yl Ffilm Ryngwladol Cymru (nesaf - Tachwedd/Rhagfyr 2001)
http://www.iffw.co.uk/welsh/index.htm
6degrees the Film Connection
http://www.6degrees.co.uk/en/2/index.html
* Bafta Cymru
http://www.bafta-cymru.org.uk/welsh/mainframe.htm
 
* Golwg - cylchgrawn Cymraeg wythnosol yn edrych ar faterion cyfoes
http://www.golwg.com
* Y Cymro
http://www.y-cymro.co.uk/
* Lol
http://members.tripod.com/~lolwyr/
* Tu Chwith - Trais a therfysg tu chwith allan.
http://www.dewin.net/tuchwith/
Wales Watch - the Welsh satirical web magazine
http://business.virgin.net/wales.watch/
Total Wales (Western Mail)
http://www.totalwales.com/
This is South Wales - Evening Post, Llanelli Star, Carmarthen Journal Online
http://www.thisissouthwales.co.uk/
Caernarvonshire Historical Society links - Papurau Newydd
http://www.caernarvonshirehistoricalsociety.btinternet.co.uk/links.htm#Newspapers and community newspapers/Papurau newydd a phapurau bro
Bandiau Cymreig Wythnosol
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Lounge/8973/wbwindex.html
Cambria -Cylchgrawn
http://www.cambriamagazine.com/
Planet Magazine - The Welsh Internationalist on-line
http://www.planetmagazine.org.uk/html/splash.htm
Seren Books
http://www.seren-books.com
Yn l at ben y dudalen hon

Newyddion ar y gwynt:

Deunydd Real Player - Mae Real Player ar gael am ddim oddi wrth safleoedd gwe real.com (ac o bryd i'w gilydd oddi wrth CD clawdd cylchgronau cyfrifiadur a rhwngwryd). Fersiwn 7 yw'r un diweddaraf. Peidiwch â chymysgu Real Player (am ddim) â Real Player Plus (am dâl).
http://www.europe.real.com/     http://www.real.com
   
* Bwletin Newyddion diweddar BBC ar S4C (wedi'i recordio, neu yn fyw gyda'r nos 7.30 - 7.55 nos Lun - nos Wener)
(fformat RealPlayer)
http://news.bbc.co.uk/hi/welsh/static/default.stm
http://www.bbc.co.uk/cymru/live/newyddion.ram
* Bwletin Newyddion diweddar BBC Radio Cymru gyda lwc ...
(fformat RealPlayer)
http://www.bbc.co.uk/cymru/live/rc-newyddion.ram
* BBC Arlein | Newyddion
http://news.bbc.co.uk/hi/english/newyddion/
* (tudalen 306) newyddion s4c (testun)
http://www.s4c.co.uk/sbectel/p306.htm
Newyddion yn Lladin - Nuntii Latini - gan YLE. Druan fod geirfa De Bello Gallico yn dal ei bod yn berthnasol yn ein bydysawd cyfoes.
http://www.yle.fi/fbc/latini/
(testun Lladin)
Yn l at ben y dudalen hon

Miwsig:

Meic Llewllyn, "Singing Down Hegemony: Celtic and Oppositional Strands in the Contemporary Popular Musics of y Fro Gymraeg and Euskal Herria"
http://pages.britishlibrary.net/ccs/papers/llewellyn/meic.html
 
* Siân James
http://www.sianjames.co.uk*
http://www.sain.wales.com/gwerin.html *
Gwrando ar Siân:
- Distaw:
http://www.sianjames.co.uk/realplay/distaw.ram*
- Y Gôg Lwydlas:
http://www.sain.wales.com/audio/sian_james.ram*
* Katell Keineg
http://users.rcn.com/samlambert/katell/katell.html
 
*wedi newid* What's The Only Thing Worse Than The End Of Time?
http://katellkeineg.com
http://www.cdbaby.com/cd/keineg2 manylion y disg, clywir traciau
 
http://odin.jumeaux.bc.ca/ectoguide/artists/k/keineg.katell.html
Katell - AMG All Music Guide
http://www.allmusic.com/cg/x.dll?p=amg&sql=B92996
Music: Katell Keineg's Partisan
http://members.aol.com/abenvenuto/keineg.htm
Gwrando ar Katell:
- mae pigion Real Audio oddi wrth 2 albwm gan Katell ar UBL.
Cliciwch ar y botwm isod, wedyn cliciwch ar y ddolen "Listening Room" ar dudalen Katell sy'n dod.
neu defnyddiwch dolenni uniongyrchol:
Jet http://www.ubl.com/ubl_album_search.asp?text=Jet&src=album
Ô Seasons Ô Castles * http://www.ubl.com/ubl_album_search.asp?text=O+Seasons&src=album
Mae llawer mwy o bigion traciau Katell ar Yahoo!
Dolores Keane - Albwm "Dolores Keane" ar UBL:
http://www.ubl.com/ubl_album_search.asp?text=Dolores+Keane&src=album
* Llio Rhydderch - Telynores ddawnus
http://www.llio.rhydderch.freeuk.com/index.htm
Elinor Bennet - Sea of Glass
http://www.lsi.upc.es/~jpetit/pg/bennet.html
Siân Phillips - Ffidil
http://msnhomepages.talkcity.com/LyricLn/sianfiddle/
Corau Cymreig ar y we:
http://www.choir.demon.co.uk/
 
* Big Leaves
http://www.bigleaves.com/movie.htm (352 K Fflach!)
http://www.bigleaves.com/html/index.htm (Fersiwn HTML)
Boys from the Hill *wedi newid*
http://www.officialboysfromthehill.com/
* MELYS *
http://www.sylem.com
http://www.melys.co.uk
Murray The Hump
http://www.murrythehump.co.uk/
* Super Furry Animals
http://www.sfa.cymraeg.org
* fernhill
http://www.btinternet.com/~ceri.matho/index.html/fernhill./
http://www.bejo.co.uk/
* Pigyn Clust
http://www.pigyn-clust.co.uk
* rag foundation
llun Ses Fawr 2K http://www.minka.freeserve.co.uk/
http://www.ragfoundation.com
* Gorkys - safle newydd - cyflwyniad 'Flash'!!
http://www.gorkys.com/gorkyintro.htm
Skintrade
Andy Gordon (Andi Mawr) mandolin, gitr; Cathy Barry llais; Mike Dodson djembe a bodhran
http://www.skintradeband.co.uk/
SCIENCE Science are a band for dreamers...
http://www.sciencerock.co.uk
HereBeDragons
http://www.geocities.com/kattpie/index.html
Stereophonics
http://www.stereophonics.co.uk/index.html
Feeder
http://www.feederweb.com/
Calling to you - Priory of Brion (Robert Plant gynt o Led Zepplin)
http://www.callingtoyou.freeuk.com/main.htm
 
* croeso i'r fflach.co.uk
http://www.fflach.co.uk/
* Recordiau SAIN
http://www.sain.wales.com/
Recordiau Sylem (Melys)
http://www.sylem.com/
Beautiful Jo Records
http://www.bejo.co.uk/
World Music Network
http://www.worldmusic.net/
 
BBC Online - Radio 1 - Inside Radio 1 | Session In Wales
http://www.bbc.co.uk/radio1/inside_r1/session_wales/index.shtml
http://www.bbc.co.uk/radio1/inside_r1/session_wales/gig_guide.shtml
 
Gig Guide - Cronfa Gwybodaeth
http://www.gig-guide.org/
Folking.com
http://www.folking.com/
Dragonmusic - Gwybodaeth am Fandiau Cymreig
http://www.dragonmusic.co.uk/
http://www.dragonmusic.co.uk/links.htm
New Welsh Music
http://www.newwelshmusic.com/
http://www.newwelshmusic.com/html/news.html
http://www.newwelshmusic.com/html/list.html
 
Clwb Gwerin Islington
http://web.ukonline.co.uk/martin.nail/IFCintro.htm
Bandiau Cymreig Wythnosol *
http://uk.geocities.com/wbwlist/
Cyber Butties
http://www.btinternet.com/~cyberbutties/go.htm
Caneuon Gwerin - Welcome to Folktrax.org
http://www.folktrax.freeserve.co.uk/
Siop Recordiau hynaf yn y byd (sefydlwyd 1894) ar lein - Arbennigwyr mewn Bandiau o Gymru
http://www.virtualcardiff.co.uk/spillers/index.htm
Action Records - UK's Best On-line Independent Record Shop...
http://www.action-records.co.uk/
*Cyhoeddwyr Gareth Glyn
http://gglyn.tripod.com/cyhoeddwyr.html
Yn l at ben y dudalen hon

Ffynhonnau Gwybodaeth:

* Y Cyfeiriadur - gan Y Lolfa - *** ar goll !!
* Llyfrwerthwyr yng Nghymru - tudalen defnyddiol gan Y Lolfa ar goll hefyd!!
* Y Chwilotydd - peiriant ymchwil gan Cymdeithas yr Iaith
http://www.cymdeithas.com/chwilotydd/
* Peiriant Ymchwil sy'n cydnabod y Gymraeg
http://www.euroseek.net/page?ifl=cy
* Gwasanaeth Ymholiadau Rheilffordd (ledled Brydain) yn y Gymraeg
Ffôniwch: 0845 6040 500 *
Pethau i'w Gwneud - gan y Bwrdd Croeso Digwyddiadau yng Nghymru, Corau, Dolennau
http://www.visitwales.com/things/index.shtml
* Cyber-Cymru: Dolenni Cymreig ac Adolygiadau - Welsh Links and Reviews
http://members.nbci.com/cyber_cymru/
 
UK Sensitive Map - Universities
http://www.scit.wlv.ac.uk/ukinfo/uk.map.html
UK Public Libraries on the Web
http://dspace.dial.pipex.com/town/square/ac940/weblibs.html
Yn l at ben y dudalen hon

Teithio

Awyr Cymru | Air Wales
http://www.air-wales.sageweb.co.uk/
Amserlen: http://www.air-wales.sageweb.co.uk/pages/timetable.html
* Gwasanaeth Ymholiadau Rheilffordd (ledled Brydain) yn y Gymraeg
Ffôniwch: 0845 6040 500 *
Ymholiadau Amserlen Rheilffordd ar-lein gan Railtrack
http://212.87.65.227/bin/query.exe/enbin/query.exe/en
Freedom of Wales Flexi-Pass
http://users.aol.com/WalesRails/flexi.htm
Cludiant Llundain
http://www.londontransport.co.uk/rt_home.shtml
Camerâu tagfa traffig Llundain
http://www.bbc.co.uk/londonlive/travelandweather/camlist.shtml
AA - Cynllunio Taith
http://www.theaa.com/aa/jsp/yourcommute/planner_main.jsp
Yn l at ben y dudalen hon

Y Bywyd beunyddol

News Headlines, UK Portal - ReadTheNews.net
http://www.readthenews.net/
Y Senedd
http://www.parliament.uk
Amgueddfa Brydain
http://www.thebritishmuseum.ac.uk
Canolfan Glan Dde Tafwys - RFH, Hayward
http://www.sbc.org.uk/
BFI + NFT
http://www.bfi.org.uk/index.html
Theatr Genedlaethol ar-lein
http://www.nationaltheatre.org.uk/home.html
Gwyl Ffilm Llundain
http://www.lff.org.uk/
Cerddoriaeth Fore yn Llundain
http://www.earlymusic.org.uk/listings/listingslondon.html
Stoke Newington Village Voice
http://www.n16.clara.net/
Wefan uk.local.london
http://www.london-online.org.uk/
BBC Online - London Live / London Online (Home)
http://www.bbc.co.uk/londonlive/
This is London - Breaking News
http://www.thisislondon.co.uk/html/news/breaking/top_direct.html
Eglurhad "Early Day Motions"
http://edm.ais.co.uk/
Rhestr AS Llundain
http://www.parliament.uk/commons/lib/clmgtr.htm#Greater
 
Opera Sebon - Ymlymiadau
http://www.seethru.co.uk/
 
Anfon neges testun (SMS) at ffôn symudol
http://www.lycos.co.uk/service/sms/
Iechyd
http://www.embarrassingproblems.co.uk/
Ymchwilio Côd Post:
http://www.royalmail.co.uk/paf/
Lleoliad Codau Ffôn
http://www.csv.warwick.ac.uk/cgi-bin-Phones/nng/
Mapiau arlein
http://www.streetmap.co.uk/
http://uk.multimap.com/
Yn l at ben y dudalen hon

Amrwyiol

* Meddalwedd am ddim
http://www.meddalwedd.co.uk/
* Porwr yn y Gymraeg
Datganiad i'r wasg:
http://www.eurolang.net/news.asp?id=514
Tudalen yn cynnwys dolen i'r meddalwedd (DS - o dan 20 Rhagfyr mae hi):
http://www.opera.com/
Voyager Project Home Page
http://vraptor.jpl.nasa.gov/
The Nualas
http://www.hrpl.u-net.com/artists/the_nualas/index.html
Cornel paranioa - amdanoch chithau
http://privacy.net/anonymizer/
Yn l at ben y dudalen hon

 


Pob sylw, cwyn, a chywiriad i: dyddiadur.40.nospam@anoeth.demon.co.uk

Yn l i dudalen flaen

Dyma: http://www.anoeth.demon.co.uk/cyfall.html