Dyddiadur Llundain - Cwestiynau a Ofynnir Fwyaf


Beth yw ystyr lliwiau?

Diwrnod o bwys i Gymru
Ymddangosiad tîm Cenedlaethol yn Llundain
Digwyddiad Canolfan Cymru Llundain
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion
Noson o Hwyl - Cymdeithas Yr Iaith Gymraeg Llundain
- neu weithgaredd Cymraeg Cymraeg anffurfiol, cymdeithasol arall
Gig, digwyddiad neu berfformiad - miwsig pop neu werin
Gig neu berfformiad - clasurol neu gyfoes
Gweithgaredd Gwl@d
*** SWS ***
Arddangosfa, Dangosiad
Digwyddiad y tu fas i Lundain - e.e. yng Nghymru
Digwyddiadau Eraill
 

Croeso i bob sylw ynglyˆn â lliwiau. Gobeithio eu bod nhw'n ddarllenadwy ar y sgrîn ac ar bapur. Dwi wedi'u dewis oddi wrth set 216 o liwiau arbennig Netscape/MSIE.


Yr arwyddion

Y Ddraig Fach *
Mae'r ddraig fach yn arwyddo digwyddiadau lle gobeithio clywed y Gymraeg.
Yr arwydd "wedi newid" *wedi newid*
Mae'r arwydd "wedi newid" yn tynnu sylw at bethau newydd, neu wedi'u newid yn ddiweddar.


Pa mor aml y mae'r Digwyddiadur yn cael ei newid?

Mae hi'n dibynnu - weithiau, ambell dro yr un wythnos; yn ystod gwyliau'r haf, unwaith y mis, efallai.

Er enghraifft, roedd 35 o olygiadau'r prif dudalen yng nghyfnod mis Ionawr tan fis Mai,1999


Sawl un sy'n ymweld â'r Digwyddiadur yn reolaidd?

Does dim tystiolaeth uniongyrchol. Ond mae'r "meddalwedd cyfrif" ar y prif dudalen yn cyfrif bob ymweliad gyda graffeg ymlaen (h.y. dydy'r cyfanswm ddim yn gynnwys ymweliadau gan porwr testun). Dyma siart sy'n dangos y cyfrif cyfartal ymweliadau bob diwrnod am gyfnodau amrywiol.
siart ymweliadau

(Cliciwch yma am fersiwn destun)


Pob sylw, cwyn, a chywiriad i: dyddiadur.60.nospam@anoeth.demon.co.uk

Yn ôl i dudalen flaen

Dyma: http://www.anoeth.demon.co.uk/cof.html