http://www.londonwelsh.org/

GRWPIAU SY'N CYFARFOD BOB WYTHNOS YNG NGHANOLFAN CYMRY LLUNDAIN

Os hoffech wybodaeth bellach, neu wybodaeth ynglŷn â digwyddiadau yn y dyfodol, cysylltwch â Swyddfa Canolfan Cymry Llundain (020 7837 3722) neu ymweld â'r wefan: http://www.londonwelsh.org/

GRŴP DRAMA Cwrdd Nos Lun - cyfarfodydd yn dymhorol. Cadeirydd, Mrs Glenys Roberts, Ysgrifennydd, Mrs Iola Bilson.

CORÂL CYMRY LLUNDAIN ( Arweinydd Ken Bowen) http://www.londonwelshchorale.org.uk/
Côr cymysg yw'r Corâl sy'n ymarfer ar Nos Fawrth am 7:30. Cadeirydd, Miss Liz Siberry, Ysgrifennydd, Miss Susan Craig.

CÔR MEIBION GWALIA ( Arweinydd Lyn Evans ) http://www.gwaliamalevoicechoir.org.uk/
Mae'r Côr yn ymarfer ar Nos Fercher am 7:30. Ysgrifennydd, Mr David Hurlbutt

DOSBARTHIADAU CYMRAEG Nos Iau. Bob aelod yn gymwys i ymuno â'r dosbarthiadau (tâl: £54 am y flwyddyn). Manylion yma . Cysylltwch â Swyddfa'r Ganolfan am fanylion pellach neu i gofrestru

CÔR MEIBION CYMRY LLUNDAIN ( Arweinydd Dr Haydn James ) http://www.londonwelshmvc.org/
Mae'r Côr yn ymarfer Nos Iau am 7:30. Cadeirydd, Mr Berwyn Evans, Ysgrifennydd, Mr Mike Benson.


Yn ôl i'r prif dudalen
Yn ôl i'r dudalen Cymdeithasau

Dyma: http://www.anoeth.demon.co.uk/ccllbobw.html