Archif 2010 y Digwyddiadur

* Mwy na geiriau ydy iaith *


Dyma tudalen archif y Digwyddiadur 2010 .

DS -
Mae deunydd ailadroddol dewisol wedi'u hepgor.
Erys mwyafrif o'r fanylion cysylltu â grwpiau, bandiau, lleoliadau, ayb fel yr oeddynt ar y bryd. Felly go brin bydd pob dolen yn dal i weithio.

Neidio yn syth at fis:
Chwefror Mawrth Ebrill Mai Mehefin Gorffennaf Awst Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr

i'r waelod y dudalen hon
Archif 2009 (200KB + delweddau)


Blwyddyn Newydd Dda!

Boed cytgord a heddwch

  8 Ionawr 2010 - Nos Wener logo CYLl
   Cymru yn Llundain - Cinio yn Odette's
Manylion digwyddiadau Cymru yn Llundain, chysylltiadau, a ffurflenni cais - (§)

12 a 14 Ionawr 2010 - Nos Fawrth a Nos Iau
   +++ Race Horses +++ (§) (§) (band gynt o dan enw Radio Luxembourg) yn fyw
Radio Luxembourg gynt
12fed - nos Fawrth - White Heat @ Madam Jo Jos - Tocynnau: (§)
14eg - nos Iau - Off Modern @ Corsica Studios, Unit 4/5 Elephant Road, SE17 1LB (Elephant and Castle)
Rhagor o gigs i ddod - gweler
(§)

15 Ionawr 2010 - Nos Wener - 8 o'r gloch - £10 (£8 aelodau)
Clŵb Comedi yn y Ganolfan
Dewch ymlaen Dewch chyfeillion!
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

16 Ionawr 2010 - Nos Sadwrn - am hanner wedi 7 o'r gloch
- tocynnau £12 (£10 aelodau) oddi wrth swyddfa'r Ganolfan, neu ar-leine (cost+++ffi) : (§)

RY'N YMA O HYD ...

Noson yng nghwmni...                            

* DAFYDD IWAN *

                  ...yn Neuadd Fawr y Ganolfan

Hefin Elis yn cyfeilio.
Bydd rhagor o gân lan lofft yn y bar wedi'r cyngerdd. Am fanylion pellach ebostio gwallter ar hotmail.

Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

16 Ionawr 2010 - Nos Sadwrn - 8 yh
   Cymdeithas Maldwyn (§)
Parti'r Aelodau yng ngogledd Llundain

20 Ionawr 2010 - Nos Fercher - i ddechrau am 8 o'r gloch - mynediad £5 yn cynnwys diod agoriadol
   O'r Wlad y Beirdd - dau lais cyfoes cyffrous
Noswaith Cerddi Saesneg o Gymru yng nghwmni beirdd
Paul Henry ( Casnewydd ) ac Oliver Reynolds ( Caerdydd )
yn y gadair, Fraser Cain, Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

20 Ionawr 2010 - Nos Fercher logo CYLl
   Cymru yn Llundain - Cinio yng nghwmni Nick Clegg AS a Kirsty Williams AC; yng Nghlwb Celfyddydau, Stryd Dofr, W1
Manylion digwyddiadau Cymru yn Llundain, chysylltiadau, a ffurflenni cais - (§)

21 Ionawr 2010 - Nos Iau
   The Automatic ( § ) ( § ) - o Bontfaen - "disgo-pwnc gyda dylanwad indi yr 80au" -
Hoxton Bar & Kitchen, 2 Hoxton Square, Shoreditch, Hackney (§) Tiwb: Old Street. Busiau: 243, 55, 149, 67, 26

22 Ionawr 2010 - Nos Wener -
   Sweet Baboo (§) (gynt o JT Mouse)
The Wilmington, 69 Rosebery Avenue, Clerkenwell, EC1R 4RL Tiwb: Angel

25 Ionawr - Gŵyl Dwynwen Santes Cariadon

25 Ionawr 2010 - Nos Lun am 7 o'r gloch - Mynediad am ddim, ond awgrymir rhodd o £5 (yn cynnwys wydr o win)
  
Urddeglwys Sant Benet - Eglwys Brifddinesig Gymreig Esgobaeth Llundain Eglwys Gymraeg y Brifddinas
 
Eglwys Sant Benet ar y cyd r Gymdeithas Farddoniaeth

Dyma cyfle i chi gynhesu'ch calon chi dros wydraid gwin wrth wrando ar gerddi serch a dathlu Gŵyl Dwynwen.

Bydd Dannie Abse yn datgan ei gerddi Cymraeg a Saesneg
a Pharti Merched Harrow yn canu.

St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4. Tiwb: St Pauls, Mansion House
Gwefan: www.stbenetwelshchurch.org.uk
Gwybodaeth cyffredin:
(§) Hanes yr Eglwys (gan Cymdeithas Llew Gwyn) : (§)
Rydym yn awyddus i gynyddu'r gynulleidfa ar hyn o bryd er mwyn sicrhau dyfodol yr Eglwys
Gwasanaethau bob Sul: Cymun Bendigaed am 11 o'r gloch y bore, Gosper am 3.30 y prynhawn

25 Ionawr 2010 - Nos Lun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Dr Ivana Sebkova - Byw trwy Chwyldro, Llywio Newid - Newid gwleidyddiol yn Nhiecoslofacia
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

28 Ionawr 2010 - Nos Iau - 7 o'r gloch ymlaen...
Cymraes ar ddraig
* !!! Sesh oddi ar y Strand !!! *

Cymry Cymraeg Llundain

Mi fydd Sesh ar y Strand yn ôl yng Nghanolfan Cymry Llundain ar nos Iau ola'r mis (Ionawr 28ain), o 7 o'r gloch ymlaen. Mae na far helaeth yno ac ambell gwrw Cymreig ar tap!

Croeso i bawb - Croeso i bob Cymraes, Cymro, siaradwyr newydd, a'u ffrindiau.
Wela' i chi 'na!!

Am ragor o wybodaeth neu i ychwanegu cyfeiriadau at y rhestr ebost, cysylltwch ag ebost cymryllundain (malwen) hotmail.co.uk .
Neu ymweld 'r grwp "Seshwyr y Strand" ar Ffesbwc.

Canolfan Cymry Llundain 157-163 Grays Inn Road WC1X 8UE (020 7837 3722) ( § )
Mae'r Ganolfan ychydig funudau o Russell Square ar y Piccadilly Line neu 5 i 10 munud ar droed o unai Kings Cross neu Chancery Lane . Mae bysus 17, 45 a 46 hefyd yn mynd heibio'r drws.

28 Ionawr 2010 - Nos Iau
   Al Lewis (§) * canwr-cyfansoddwr Gogledd Cymru...

Neuadd y Dre Stoke Newington Stoke Newington Church Street N16 (bws 73 yn mynd heibio!)

28 Ionawr 2010 - Nos Iau
   Paper Aeroplanes (§) pop acwstig amgen o Gymru
The Slaughtered Lamb (§) 34-35 Great Sutton St EC1V 0DX (ar bwys Clerkenwell Rd; Tiwb: Barbican )

30 Ionawr 2010 - Dydd Sadwrn - 2 o'r gloch
   Cangen Llundain Cymdeithasau Hanes Teuluol Cymru
Croeso cynnes i bawb sy'n hela achau Cymreig
Cyfarfod Cyffredin Blynyddol a Diddordebau Aelodau
Cyfarfod yn adeilad: Canolfan Hanes Teuluol, 64-68 Exhibition Road, Kensington, SW7

30 Ionawr 2010 - Nos Sadwrn - 7 yh
   Cwis Cwpan Sialens Cymry Llundain
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

  1 Chwefror - 3 Mawrth 2010
   Arddangosfa Celf gan Paper Aeroplanes (§) (grwp pop acwstig amgen o Gymru)
Riverside Studios Crisp Road, Hammersmith

 4 Chwefror 2010 - Nos Iau
   The Automatic ( § ) ( § ) - o Bontfaen - "disgo-pwnc gyda dylanwad indi yr 80au" -
Borderline (§) (§) , Orange Yard, Manette Street (Charing X Rd) W1. Tiwb: Tottenham Ct Rd

 5 Chwefror 2010 - Bore (bach?) dydd Gwener
   Heddiw bydd tocynnau ar gael - ac yn siwr o fynd mewn chwinciad - i'r gig Llundain 19 Mai 2010
gan Marina And The Diamonds (§) ( §) - o'r Fenni yn wreiddiol. Dyle dolen ymddangos (yma)

 5 Chwefror 2010 - Nos Wener
   Cate Le Bon Cymraes (§) (§) (§) (Penboyr)
Cafe Jas Camden - gŵyl miwsig HMV

  6 Chwefror 2010 - Dydd Sadwrn - 5 o'r gloch - Lloegr yn erbyn Cymru           (diolch, Vic!)

  9 Chwefror 2010 Nos Fawrth -
   We//Are//Animal (o Gymru)
Noswaith White Heat (§) yn Madame Jo Jo's , 8-10 Brewer St W1 (§)

10 Chwefror 2010 - Nos Fercher - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
ar y cyd â Cymdeithas Maldwyn (§)
Darlith Goffa June Gruffydd
Darlith (yn Saesneg) gan Syr Emyr Jones Parry
Dyfodol datganoli yng Nghymru
Yn y gadair: Sian Reid, Llwydd Cymdeithas Maldwyn
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Frenhinol Peirianyddiaeth, 3 Carlton House Terrace SW1

11 Chwefror 2010 - Nos Iau - Tocyn £20
   Cymdeithas Morgannwg Llundain
Dr Tom Stuttaford: Lles iechyd gwin coch
lleoliad: Cymdeithas Meddygol Llundain, 11 Stryd Chandos
Gwybodaeth ymhellach a rhestr post: cysylltwch â dgarfielddavies ar mac . com

11 Chwefror 2010 - Nos Iau
   Kids in Glass Houses (§) - o Gaerdydd.
gyda Lostprophets
Academi Brixton

11 Chwefror 2010 - Nos Iau
   MABON (§) (§)
Passing Clouds (§), 1 Richmond Rd, Dalston E8 4AA (yn agos at Kingsland Road)

11 Chwefror 2010 - Nos Iau
   +++ Race Horses +++ (§) (§) (band gynt o dan enw Radio Luxembourg)
(gyda Fanfarlo)
Gobeithio bod pawb wedi cael nadolig a blwyddyn newydd gwych ac yn mwynhau yn yr eira mawr yma! Ma ein albym cyntaf - Goodbye Falkenburg ar werth o Ionawr y 25ain, bydd ar gael i'w lawrlwytho o Siopau arlein / Siopau recordiau anibynnol / Siopau Cymraeg. Ni'n mynd i fod ar CD Mojo Magazine [Mis Mawrth] - hwre, felly prynwch gopi ym mis Chwefror - a byddwn ni ar Radio 1 efo Huw Stephens 27ain o Ionawr.
ULU, Malet St WC1E 7HY (mynedfa gigs yn "Byng Place") (§)

13 Chwefror 2010 - Dydd Sadwrn - 2 o'r gloch - Cymru yn erbyn Yr Alban

16 Chwefror 2010 - Nos Fawrth
   Exit International (§) (o Gaerdydd) "Amgen.. Pseicobili ... Drwm Bas..." yn Penawdio
Clwb Ffandango (§) The Monarch (§), 40-42 Chalk Farm Road, Camden NW1

18 Chwefror 2010 - Nos Iau
   The Automatic ( § ) ( § ) - o Bontfaen - "disgo-pwnc gyda dylanwad indi yr 80au" -
Barfly Camden (§) 49 Chalk Farm Rd, NW1 8AN

18 Chwefror 2010 - Nos Iau
   Howl Griff ( § ) ... amgen ... roc gwerin ... seicedelig - o Aberystwyth
Windmill (§) , Brixton, 22 Blenheim Gardens SW2 5BZ 020 8671 0700

19 Chwefror 2010 - Nos Wener - 8 o'r gloch - £10 (£8 aelodau)
Clŵb Comedi yn y Ganolfan
Dewch ymlaen Dewch chyfeillion!
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

21 Chwefror 2010 - Nos Sul
   Straight Lines (Pontypridd) yn BBC Introducing
BBC Introducing... - Maida Vale

23 Chwefror 2010 - Nos Fawrth
   Joy of Sex
The Old Blue Last (§) 38 Great Eastern Street, Shoreditch EC2A 3ES.

23 Chwefror 2010 - Nos Fawrth
   Straight Lines Pontypridd)
The Enterprise, 2 Haverstock Hill NW3 (tiwb: Chalk Farm)

25-28 Chwefror 2010 - Dydd Iau-dydd Sul - 10yb-6yh (d.Sul: -5yp) - £?? / 6-15 oed: £??
   Ffair Helfa Achau - "Who Do You Think You Are- LIVE" (§)
Cyfle gwych i drafod ymchwil hanes teuluoedd Cymru
gydag arbenigwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru (§)( stondin 410 ), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (§) a Chymdeithasau Hanes Teuluoedd o Gymru.
Darlithoedd - (sicrhau tocyn ymlaen law)
dydd Sadwrn 27 10.00-10.45:
  Cofnodion Cymreig yng ngofal Cymdeithas Achrestryddion gan Else Churchill,  Cymdeithas Achrestryddion.
dydd Sadwrn 27 13.00-13.45:
  Adnoddau Hanes Teuluoedd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan Beryl Evans, Ll.G.C.
dydd Sul 28 10-10.45:
  Hanes Teuluoedd Cymru gan Geoff Grigg,  Cyd-bwyllgor Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Cymru.
Mynediad drwy docyn o flaen llaw neu wrth y drws.
Olympia, Llundain. Tiwb: Kensington (Olympia)

25 Chwefror 2010 - Nos Iau
   Parti Gŵyl Dewi gan y Dosbarthiadau'r Gymraeg !
- croeso i bawb ledled Llundain sy'n dysgu'r Hen Iaith !
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

25 Chwefror 2010 - Nos Iau - 7 o'r gloch...ymlaen...
Cymraes ar ddraig
* Sesh (Gŵyl Ddewi) ar y Strand - Nos Iau 25.02.10 - 'The Chandos' *

Cymry Cymraeg Llundain
yn cwrdd unwaith eto

Bydd criw yn cwrdd am gwpl o ddiodydd ger y Strand. A gan fod hi'n Ddydd Gŵyl Dewi ar y dydd Llun, esgus arall i ddathlu! Byddwn yn cwrdd yn nhafarn y Chandos (y bar fyny'r grisiau maen debyg) 29 Saint Martin's Lane, WC2N 4ER - ger y Strand a Trafalgar Square. Edrych mlaen i'ch gweld. Croeso i bob Cymraes, Cymro, siaradwyr newydd, a'u ffrindiau.
Wela' i chi 'na!!

Am fanylion pellach cyn/ar y noson, cysylltwch Geraint ar 07779 287936 neu Gareth ar 07817 539896..
,,,neu i ychwanegu cyfeiriadau at y rhestr ebost, cysylltwch : cymryllundain@hotmail.co.uk ; neu ymunwch 'r grwp "Seshwyr y Strand" ar Facebook.

Byddwn yn y bar fyny'r grisiau mae'n debyg yn y 'Chandos'
Y Chandos, 29 Saint Martin's Lane, WC2N 4ER - ger y Strand a Trafalgar Square.
map
Tiwb: Charing Cross / Leicester Square.
Croeso cynnes i bawb.!

25 Chwefror 2010 - Nos Iau
   Paper Aeroplanes (§) pop acwstig amgen o Gymru
The Slaughtered Lamb (§) 34-35 Great Sutton St EC1V 0DX (ar bwys Clerkenwell Rd; Tiwb: Barbican )

25 Chwefror 2010 - Nos Iau
   Holy Coves (Caergybi)
Castell Dulyn ( Bugbear Promns. ) (§) 94 Parkway, Camdre, NW1 7AN

25 Chwefror 2010 - Nos Iau
   Los Campesinos! ( § ) ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerdydd
- "grŵp prifysgol, ond rili feri gŵd" (BBC Wales)
KOKO ( § ) (gynt Palas Camden) 1a Camden High St Tiwb: Mornington Cresc.

26 Chwefror 2010 - Dydd Gwener - o 11 y bore at 7 gyda'r nos
   Marchnad Bwyd Gwir Flas o Gymru ( § )
Cynhyrchwyr o Gymru gwobrwyed yn cynnig bwydydd a diodydd gorau
Bellach yn ei ail flwyddyn, mae Marchnad Cynnyrch Cymreig y Gwir Flas yn l, yn fwy a gwell nag erioed, gan fynd chynnyrch ffres o glwydi fferm Cymru i blatiau pobl Llundain.
Yn cynnwys - Gower Cottage Brownies ( § ), Clams Cakes ( § ), The Patchwork Traditional Food Company - pts ( § ), Black Mountains Smokery cigoedd mwg, o frest hwyaden mwg i samwn rhost coed derw ( § ), Welsh Farm Organics, Bacheldre Watermill, Blas ar Fwyd Cyf, Calon Wen Organic Milk Co-op, Hawarden Estate Farm Shop, Hybu Cig Cymru, Kid Me Not, Pemberton's Victorian Chocolates, Pembrokeshire Fudge, Sanclr Organic, Siop Fferm Glasfryn Farm Shop, South Caernarfon Creameries, The Blaenafon Cheddar Company, The Knobbly Carrot Food Company, The Pudding Compartment, Tregroes Waffles, Tropical Forest.
Golden Square, W1 (ger Regents Street)

26 Chwefror 2010 - Nos Wener - tocnnau WeGotTickets
   Cuba Cuba ( § ) (Cymoedd y De) a'u ffrindiau Tiger Please ( § ) (Caerdydd)
Dogstar ( § ) 389 Coldharbour Lane Bricston SW9 8LQ Tiwb: Brixton.

26 Chwefror 2010 - Nos Wener - 8 o'r gloch - Cymru yn erbyn Ffrainc

27 Chwefror 2009 - Dydd Sadwrn - 9-5:30
Cwrs Cymraeg Carlam *
Croeso i Ddysgwyr o Bob Safon !

Manylion a ffurflen ar gael _yma_
Lleoliad: Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (§)

*
27 Chwefror 2010 - Nos Sadwrn - 8 o'r gloch - tocynnau £7

Huw Stephens * yn cyflwyno... ...

Al Lewis (§) canwr-cyfansoddwr Gogledd Cymru...
a
Huw M (Huw Meredydd Roberts ) (§) (Fideo_§) (diolch yn fawr, Petra!)

Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

*

27 Chwefror 2010 - Bore dydd Sadwrn - 11 o'r gloch - ffi £6
 
   *   Taith Gerdded Flynyddol Gŵyl Dewi   Cymry
o dan arweiniad Caroline James
( Arweinydd Cymwysedig Dinas Llundain, Islington a Clerkenwell. )
Cwrdd 11 y bore tu fas i orsaf tiwb Y Gwynfryn (Tower Hill)
am daith gerdded awr a hanner yn crwydro Dinas Llundain, i gyrraedd Sant Pawl ar ben y daith.
Clywir chwedlau am Gymry a ddalwyd yn Y Tŵr Gwyn, Arglwydd Feiri Cymreig, brethynnwyr, eurychod, beirdd a Chymry eraill o hanes Llundain.
Dewch i ddathlu Cymry Llundain!
Ymholiadau - ffonio 07906 892337 (Caroline James) neu e-bostio caroline.james4 (at) btopenworld.com
 

  1 Chwefror - 3 Mawrth 2010
   Arddangosfa Celf gan Paper Aeroplanes (§) (grwp pop acwstig amgen o Gymru)
Riverside Studios Crisp Road, Hammersmith

25-28 Chwefror 2010 - Dydd Iau-dydd Sul - 10yb-6yh (d.Sul: -5yp) - £?? / 6-15 oed: £??
   Ffair Helfa Achau - "Who Do You Think You Are- LIVE" (§)
Cyfle gwych i drafod ymchwil hanes teuluoedd Cymru
gydag arbenigwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru (§)( stondin 410 ), Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (§) a Chymdeithasau Hanes Teuluoedd o Gymru.
Darlithoedd - (sicrhau tocyn ymlaen law)
dydd Sadwrn 27 10.00-10.45:
  Cofnodion Cymreig yng ngofal Cymdeithas Achrestryddion gan Else Churchill,  Cymdeithas Achrestryddion.
dydd Sadwrn 27 13.00-13.45:
  Adnoddau Hanes Teuluoedd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan Beryl Evans, Ll.G.C.
dydd Sul 28 10-10.45:
  Hanes Teuluoedd Cymru gan Geoff Grigg,  Cyd-bwyllgor Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Cymru.
Mynediad drwy docyn o flaen llaw neu wrth y drws.
Olympia, Llundain. Tiwb: Kensington (Olympia)

28 Chwefror 2010 - Bore dydd Sul - 11 o'r gloch
  
Eglwys Gymraeg Canol Llundain
* Gwasanaeth Gŵyl Dewi
Cymraeg
Arweinir yr oedfa gan Griw Aelwyd yr Urdd, Llundain.
Croeso cynnes i bawb. Ewch i wefan EGCLL. .
EGCLl ( § ) 30 Eastcastle Street, W1W 8DJ
  

28 Chwefror 2010 - Prynhawn dydd Sul am 3 o'r gloch
  

   Urddeglwys San Bened
Eglwys Gymreig Brifddinesig Esgobaeth Llundain
* Gwasanaeth Gŵyl Dewi Sant Cymraeg
Pregethwr: Adrian Morgan MA MLitt Ymgynghorydd Iaith Gymraeg i Esgobaeth Tyddewi
Bydd lluniaeth ar gael ar ôl yr oedfa. Dewch yn llu - Croeso cynnes i bawb.
St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4. Tiwb: St Pauls, Mansion House
Gwefan: www.stbenetwelshchurch.org.uk

  

Gŵyl Dewi 2010 - Prynhawn dydd Llun am 1 o'r gloch
  

   Urddeglwys San Bened
Eglwys Gymreig Brifddinesig Esgobaeth Llundain
Cymun Bendigaid Cymraeg gyda'r Parchedig Gwyn Clement
Dewch yn llu - Croeso cynnes i bawb.
St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4. Tiwb: St Pauls, Mansion House
Gwefan: www.stbenetwelshchurch.org.uk
Gwybodaeth cyffredin:
(§) Hanes yr Eglwys (gan Cymdeithas Llew Gwyn) : (§)
Rydym yn awyddus i gynyddu'r gynulleidfa ar hyn o bryd er mwyn sicrhau dyfodol yr Eglwys
Gwasanaethau bob Sul: Cymun Bendigaed am 11 o'r gloch y bore, Gosper am 3.30 y prynhawn

  

  1 Mawrth 2010 - Nos Lun - Derbyniad (cyn cinio) am 6.30
   *   Gwledd Dewi Sant yn Neuadd y Gorfforaeth   *

Manylion: http://www.stdavidsdayinlondon.com/

  2 Mawrth 2010 - Nos Fawrth - 7.30
the mememes The MeMeMe's (thosemememes) - Richard Proctor a Mel Daley - (Caerdydd)
Wordplay London @The Good Ship (§) 289 Kilburn High Road, NW6 7JR

  4 Mawrth 2010 - Nos Iau
   +++ Race Horses +++ (§) (§) (band gynt o dan enw Radio Luxembourg)
+ Eat Your Own Ears gydag Errors
Scala, 275 Pentonville Road, N1 9NL (Kings X) ( § )

  5 Mawrth 2010 - Nos Wener
   John Cale (o Garnant) (§) (§) (Velvet Underground) a'i Gerddorfa Etifeddiaeth
yn datgan ei waith PARIS 1919 (§)
Neuadd Gŵyl Frenhinol (§)
ar Lan Dde Tafwys, SE1 8XX Swyddfa bocs: 0844 847 9910

  6 Mawrth 2010 - Dydd Sadwrn - 2:00 - Cymry Llundain yn erbyn Llanelli Old Deer Park (§)

  6 Mawrth 2010 - Nos Sadwrn - 7.30 - tocynnau: £20 o'r Swyddfa neu +ffi ar wegottickets.com (§)
Cymraeg Cyngerdd Gŵyl Dewi gyda'r Côr Meibion Llandeilo: Bois y Castell Cymraeg
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

  9 Mawrth 2010 - Nos Fawrth
   Al Lewis (§) * canwr-cyfansoddwr Gogledd Cymru...
a Sarah Howells (§) - Aberdaugleddau, Caerdydd... hanner o Halflight (§)
gyda'u gilydd (§)
hefyd Tom Williams a The Boat
The Old Blue Last (§) 38 Great Eastern Street, Shoreditch EC2A 3ES.

  9 Mawrth 2010 - Nos Fawrth
   Gwylnos i Little My (§) o Gaerdydd - eu gig terfynol wedi pedair blynedd o ganu.
gyda'r Gentle Good. Côd gwisg: yn ddu; clustiau anifeilaidd dewisol.
Ten Feet Tall (§) 11a-12 Church St Caerdydd CF10 1BG

10 Mawrth 2010 - Nos Fercher - 7.30 - 6
   9 Bach (§) mewn sesiwn clwb 'lectro acwstig (rhagor + map)
gyda gwesteion arbennig Sunday Driver a Mishaped Pearls.
The Slaughtered Lamb (§) 34-35 Great Sutton St EC1V 0DX (ar bwys Clerkenwell Rd; Tiwb: Barbican )

10 + 11 Mawrth 2010 - Nos Fercher, nos Iau - drysau 6.30 am 7.30, - tocynnau £43 yn cynnwys ffioedd
   Stereophonics (§) (§)
10 Mawrth - The O2 (§) SE10 0DX Tiwb: N. Greenwich
11 Mawrth - Arena Wembley (§)

11 Mawrth 2010 - Nos Iau
   Cate Le Bon Cymraes (§) (§) (§) (Penboyr)
gyda Lawrence Arabia (Seland Newydd)
Neges gan Huw Evans: "Mae Cate Le Bon yn dod at ddinas yn eich cyffuniau mis Mawrth. Gyda chymorth cerddorol yr athrylith o Seland Newydd, Lawrence Arabia ag mewn cydweithrediad gyda Gŵyl y Dyn Gwyrdd fydd Cate yn udo'i ffordd trwy set arbennig o ganeuon ar gyfer eich clustiau gwancus, dyma'r dyddiad..."
The Lexington (§), 96-98 Pentonville Road N1 9JB

12 Mawrth 2010 - Nos Wener - 8.00 - noswaith aelodau
Ffilm yn y Bar Passport to Pimlico
Canolfan Cymry Llundain (020 7837 3722)

13 Mawrth 2010 - Dydd Sadwrn - 2:30 - Iwerddon yn erbyn Cymru

17 Mawrth 2010 - Nos Fercher - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
ar y cyd â Chymru yn Llundain (§):
Darlith (yn Saesneg) gan Yr Athro R T Shannon
Syr George Cornewall Lewis - Prif Weinidog Cymru oes Fictoria a allai wedi bod
Yn y gadair: Yr Athro Prys Morgan, Llwydd y Gymdeithas
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Frenhinol Peirianyddiaeth, 3 Carlton House Terrace SW1

19 Mawrth 2010 - Nos Wener - 8 o'r gloch - £10 (£8 aelodau)
Clŵb Comedi yn y Ganolfan
Dewch ymlaen Dewch chyfeillion!
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

19 Mawrth 2010 - Nos Wener - 7 am 7.30 yh
   Cymdeithas Maldwyn (§)
Cinio blynyddol - Gŵr gwadd: Syr John Meurig Thomas; yng Nghlwb Rhydychen a Chaergrawnt SW1

20 Mawrth 2010 - Dydd Sadwrn - 2:30 - Cymru yn erbyn Yr Eidal

23 Mawrth 2010 - Nos Fawrth
   Houdini Dax (§) (§) (C'dydd) - Amgen / Blws / Seicadelic - gig debut yn y mwg mawr
Clwb Ffandango (§) @ Buffalo Bar ( § ) (mynediad wrth ochr Y Ceiliog Enwog, o flaen y tiwb), 259 Upper Street, Islington. (020 7359 6191) Tiwb / Rheilffordd: Highbury & Islington

24 Mawrth 2010 - Nos Fercher - 7.30 - £10 ymlaen (§)
   The Joy Formidable (§) (Yr Wyddgrug) yn penawdio
gyda Dead Kids a Baddies (§)
Electric Ballroom, 184 Camden High St, NW1 8QP
- wedyn -
Nos Fercher - 10yh - £4
Parti wedi'r Sioe gan The Joy Formidable a DJs Joy Formidable a gwesteion
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Road NW1 8AN

25 Mawrth 2010 Paper Aeroplanes @ The Slaughtered Lamb

26 Mawrth 2010 - Nos Wener
   Holy Coves (Caergybi)
Arch 365, Clapham - ble??

27 Mawrth 2010 - Nos Sadwrn - £7
The School
The School ( § ) o Gaerdydd - yn lawnsio albwm newydd "Loveless Unbeliever"
gydag Allo, Darlin' ( § ) a Pagan Wanderer Lu ( § ) ( blog ) (Caerdydd)
Bush Hall ( § ) 310 Uxbridge Road, W12 7LJ

29 Mawrth 2010 - Dydd Llun
  
Wedi'i geni yn Llydaw, wedi'i magu yng Nghymru
Rhyddhad Albwm newydd
"At The Mermaid Parade"
(§-tudalen efo pytiau traciau )
gan Katell Keineg (§) (§) (§) (§) (u tiwb)
ar label Honest Jon's Records (§)
Siop: Honest Jon's, 278 Portobello Road, W10 5TE
Katell Keinig

29 Mawrth 2010 - Nos Lun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
DS mae siaradwr wedi newid oherwydd anffawd
Mike Davies -
Pren - Deunydd Ardderchog (Naddu, Cerfio a Thurnio)
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

30 Mawrth 2010 - Nos Fawrth - 7.30 - £10 + ffi (seetickets)
   The Automatic ( § ) ( § ) - o Bontfaen - "disgo-pwnc gyda dylanwad indi yr 80au" - yn penawdio
Y Garej Ddibaid (§) - Relentless Garage 20-22 Highbury Corner N5 1RD. Tiwb: Hi'bry & Islington (50 llath)

31 Mawrth 2010 - Nos Fercher - tocynnau HMV
   Kids in Glass Houses (§) - o Gaerdydd
yn lawnsio albwm newydd "Dirt"
Borderline (§) (§) , Orange Yard, Manette Street (Charing X Rd) W1. Tiwb: Tottenham Ct Rd

2 Ebrill 2010 - We//are//animal @ *Lovers Unite Club Night* @ Camden Barfly

3 Ebrill 2010 - Bright Light DJ Set @ Sink The Pink @ Vogue Fabrics, 66 Stoke Newington Rd

  410 Ebrill 2010
Gwyl Delynau Rhyngwladol Cymru
www.gwyl-telyn-cymru.com
Dathlu Trichanmlwyddiant John Parry (1710 - 1782)
Llywyddion Anrhydeddus: Osian Ellis ac Ann Griffiths, Cymru
Cyfarwyddwraig: Elinor Bennett, Cymru
Prif Noddwyr: Telynau Camac; Mewn cyd-weithrediad Thelynau Vining
Artistiaid yn cynnwys : Deborah Henson-Conant (UDA) Catrin Finch (Cymru) Isabelle Perrin (Ffrainc)
Mara Galassi (Yr Eidal) Constance Luzzati (Ffrainc - enillydd Gwyl 2006)
Cyngherddau Dosbarthiadau Cystadleuthau
Caernarfon, Canolfan Gerdd William Mathias (§)
Galeri, Caernarfon (§)

  410 Ebrill 2010
Gwyl Delynau Rhyngwladol Cymru
www.gwyl-telyn-cymru.com
Dathlu Trichanmlwyddiant John Parry (1710 - 1782)
Llywyddion Anrhydeddus: Osian Ellis ac Ann Griffiths, Cymru
Cyfarwyddwraig: Elinor Bennett, Cymru
Prif Noddwyr: Telynau Camac; Mewn cyd-weithrediad Thelynau Vining
Artistiaid yn cynnwys : Deborah Henson-Conant (UDA) Catrin Finch (Cymru) Isabelle Perrin (Ffrainc)
Mara Galassi (Yr Eidal) Constance Luzzati (Ffrainc - enillydd Gwyl 2006)
Cyngherddau Dosbarthiadau Cystadleuthau
Caernarfon, Canolfan Gerdd William Mathias (§)
Galeri, Caernarfon (§)

  8 Ebrill 2010 - Nos Iau - 7.30
   Weird Naked Indian (§) (Aberafan)
100 Club(§), 100 Oxford St W1D 1LL

  9 Ebrill 2010 - Nos Wener - 8.00 - noswaith aelodau
Ffilm yn y Bar Y Criw Bryn Lafant
(The Lavender Hill Mob) gydag Alec Guinness, Stanley Holloway, John Gregson ac Audrey Hepburn
Canolfan Cymry Llundain (020 7837 3722)

9-11 Ebrill 2010 - Dydd Gwener hyd at Nos Sul - tocynnau: gweler manylion
  
penwythnos ar goll ... bendigedig ... amrywiaeth ...
Penwythnos Talacharn (manylion)

Talacharn, Sir Gar
gyda miwsig, cân, llenyddiaeth, hwyl ... Richard James / Viv Albertine / Katell Keineg (§) (§)
3yp d. Sadwrn, Fountain Inn
Katell Keinig
... a llu o bobl eraill (§)

10 Ebrill 2010 - Nos Sadwrn
   Masters In France Cymraeg (§) (§) (gogledd Cymru...)
The Good Ship (§) 289 Kilburn High Road, NW6 7JR

12 Ebrill 2010 - Nos Lun
   Bright Light Bright Light (§) (§) (§) (Llundain a Chastell Nedd)
The Lexington (§), 96-98 Pentonville Road N1 9JB

12 Ebrill 2010 - Nos Lun
   Masters In France Cymraeg (§) (§) (gogledd Cymru...)
Charlotte St Blues (§) 74 Charlotte St W1T 4QH

13 Ebrill 2010 - Nos Fawrth - 7yh hyd at 1 yb - mynediad am ddim
   Huw Stephens - yn Cyflwyno ! (§)
Dutch Uncles, Masters In France Cymraeg (§) (§) (gogledd Cymru...), Lucky elephant, 3 Colours
The Social (§) (§) (§) 5 Little Portland Street London W1W 7JD Tiwb: Oxford Circus
y Sosial ar Ffsbwc: (§)

13 Ebrill 2010 - Nos Fawrth
   +++ Race Horses +++ (§) (§) (Radio Luxembourg gynt)
The Lexington (§), 96-98 Pentonville Road N1 9JB

14 Ebrill 2010 - Nos Fercher - am 6 o'r gloch
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
ar y cyd â'r Sefydliad Materion Cymreig (§):
Darlith (yn Saesneg) gan Geraint Taflan Davies
Darlledu yng Nghymru ...
Yn y gadair: Yr Athro Stuart Cole, Prifysgl Morgannwg
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Siambr Hywel, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

16 Ebrill 2010 - Nos Wener - 8 o'r gloch - £10 (£8 aelodau)
Clŵb Comedi yn y Ganolfan
Yn serenu: Mark Restuccia, Joe Rowntree, Jen Brister. MC: Al Stick
Dewch ymlaen Dewch 'ch chyfeillion!
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

22 Ebrill 2010 - Nos Isu - 7.30 - £8 ymlaen (ticketweb)
   Exit International (§) (o Gaerdydd) "Amgen.. Pseicobili ... Drwm Bas..."
yn cefnogi   Brigade (§) a Telegraphs (§)
The Monarch (§), Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Road NW1 8AN

24 Ebrill 2010 - Prynhawn Dydd Sadwrn
   * Eisteddfod Y Plant (Cymraeg i'w chlywed)
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

24 Ebrill 2010 - Nos Sadwrn- 7.30 - £12
Corâl Cymry Llundain (§)
Arweinydd: Gareth Hancock - Cyngerdd y Gwanwyn -
Haydn - Offeren Nelson
Mozart - Requiem
St Giles, Cripplegate (§) , Fore St, Barbican EC2Y 8DA.
Tocynnau £12 (gostyngiadau ar gael) wrth y ddrws, neu oddi wrth aelodau'r Côr, neu e bost: tickets [malwoden] londonwelshchorale.org.uk

26 Ebrill 2010 - Nos Lun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Mae Ted Sellick yn cwrdd â Guy Mitchell (1925-1999) (§) (§) (§)
- eicon pop UDA a DU y pumdegau
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

28 Ebrill 2010 20:00 Holy Coves (Caergybi) @ Purple Turtle, Camden

*
30 Ebrill 2010 - Nos Wener

Huw Stephens * (§) yn cyflwyno... ...
Georgia Ruth Williams (§)
Yr Ods (§)
+ Meic P a Huw S (§) yn DJio

Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

*

12 Mai 2010 - Nos Fercher - am 6 o'r gloch
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)

Cyfarfod Cyffredin Blynyddol i'w ddilyn gan
Darlith (yn Saesneg) gan y Doethures Rhiannon Mason
Amgueddfeydd Cenedlaethol a chynnal cenedl yng nghyd-destun Cymru a Phrydain
Yr Academi Frenhinol Peirianyddiaeth, 3 Carlton House Terrace SW1

14 Mai 2010 - Nos Wener - 8.00 - noswaith aelodau
Ffilm yn y Bar A Matter of Life and Death
Gyda David Niven, Roger Livesey, Raymond Massey a Marius Goring
Canolfan Cymry Llundain (020 7837 3722)

14 Mai 2010 - Nos Wener - ar y llwyfan am 8 o'r gloch
   The Roseville Band (§) (§) o Wrecsam o lwch Crosbi - band roc indi dwfn ag awyrgylch...
yn lawnsio eu albwm cyntaf Little Eyes In The Universe
Castell Dulyn ( Bugbear Promns. ) 94 Parkway, Camdre, NW1 7AN

*
15 Mai 2010 - Nos Sadwrn - 8 o'r gloch

- tocynnau £7 / £5 i fyfyrwyr, pensiynwyr a dysgwyr yr Iaith
- ffonio'r Ganolfan, neu brynu ar y we:
(wegottickets)

Huw Stephens cymro yn cyflwyno... ...

Colorama (§) (§) o Gaerdydd
a

Brigyn (§) (§) o ardal Eryri

 

Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)
 
ar ffesbwc: (Colorama / Brigyn)

*

15 Mai 2010 - Nos Sadwrn - 7.30
   Weird Naked Indian (§) (Aberafan)
The Hartley, 64 Tower Bridge Road SE1 4TR

16 Mai 2010 - prynhawn dydd Sul - 2.30 (plant) a 5.30

Eglwys Bresbyteraidd Cymru - Cylch Llundain

   *   Cymanfa Ganu a Mawl   *

Llywydd: Joanna Thomas-Wright
Arweinydd: Huw Rhys-Evans
Cyfeilydd: Elwyn Evans

Croeso i bawb (te rhwng y ddau oedfa)

Capel Jewin, Fann Street, Golden Lane EC1Y 0SA

Tiwb agosaf Y BARBICAN (Trowch i'r chwith wrth adael yr orsaf ac yna cymerwch y cyntaf ar y dde).

16 Mai 2010 - prynhawn dydd Sul - 5 o'r gloch - tocyn (yn cynnwys barbiciw) £5 ymlaen (§) / £7
   Barbiciw a dathlu seicedelia, garej a roc gan goreuon Cymru -
sef El Goodo (Resolven) Howl Griff (Aberystwyth) The Keys (gynt Murray The Hump)
Yr Ods (Bangor ayb) Houdini Dax (C'dydd) The Method (C'dydd)
manylion: (§)
Windmill (§) , Brixton, 22 Blenheim Gardens SW2 5BZ 020 8671 0700

19 Mai 2010 - Nos Fercher - 7 o'r gloch - Mynediad am ddim, ond awgrymir rhodd o £5, consesiwnau £3
  

Urddeglwys San Bened - Eglwys Gymreig Brifddinesig Esgobaeth Llundain - ar y cyd ag Ysgol Cerdd a Drama y Guildhall

Dathlu * Cymru A Thu Hwnt Cymraeg
Noson o Gerddoriaeth Telyn a Siambr Rhyngwladol

Telynorion - Hannah Stone, Fontane Liang, Marged Hall, Anneke Hodnett a Murdo Macrae
gyda Matthew Featherstone ffliwt a Drew Balch fiola
Yn canu detholiad o waith CPE Bach, Claude Debussy, Manuel de Falla, John Parry a William Mathias
Darperir Lluniaeth Ysgafn wedi'r gerddoriaeth

St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4. Tiwb: St Pauls, Mansion House
Gwefan: www.stbenetwelshchurch.org.uk
  

19 Mai 2010 - Nos Fercher - Tocynnau wedi hen fynd - (efallai bod siawns am 8 Tach. (§) yn Nhŷ Crwn Camden)
   MARINA AND THE DIAMONDS (§) (§) ( §) ( Y Fenni )
Bloomsbury Ballroom,, Victoria House, Bloomsbury Square WC1B 4DA

20 Mai 2010 - Nos Iau - (drysau 6.30) - am 7yh, Trafodaeth; am 7.30, Cyngerdd
      - Tocynnau £12 /£8 (gostwng) - yn cynnwys gwydrad siampên; gorau bwcio ymlaen ar 020 7985 9600
  

Mae'r cyflwynydd Radio 3 a'r Proms Katie Derham yn arwain sgwrs â Catrin Finch Cymraes Gymraeg am 7 o'r gloch

Am hanner wedi saith bydd datganiad telyn gan un o'r mawrion y byd telyn

Mae Catrin am ganu gweithiau Debussy, Britten, Mathias a Smetana

www.catrinfinch.com

Catrin Finch poster with harp
  
Mae'r noswaith yn rhan o rhes wedi'i threfnu gan Sefydliad Louise Blouin www.ltbfoundation.org/contact.htm

Leoliad: Louise Blouin Foundation,
3 Olaf Street W11 4BE
Tiwb: Latimer Road (H'smith and City)
neu (20 munud o gerdded) Holland Park (Central)
Bws: 295 i Stoneleigh Place ger St Ann's Villas (2 funud o gerdded)
ffon: 020 7985 9600 ffacs: 020 7985 9671

20 Mai 2010 - Nos Iau Mae'r sioe wedi cael ei ganslo
   Los Campesinos! ( § ) ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerdydd
- "grŵp prifysgol, ond rili feri gŵd" (BBC Wales)
Empire, Shepherds' Bush (§)

20-22 Mai 2010 - Nos Iau, hyd at nos Sadwrn - £12/£6 - Swyddfa Bocs 020 7582 7680
- mae'r ddrama yn cychwyn toc am chwarter i wyth - dim mynediad hwyr, felly dod yn gynnar !
 

SHERMAN CYMRU
yn cyflwyno
Llwyth
gan Dafydd James

Mae'r drama yn bennaf yn y Gymraeg Cymraeg Uwchdeitlau Saesneg ym mhob perfformiad Gyda Chr Aelwyd Llundain
Nos Sadwrn gm ryngwladol ac mae'r brifddinas yn wyllt. Mae Cymru wedi colli ond mae pedwar ffrind hoyw'n benderfynol o gael noson i'w chofio. Pan fo gŵr ifanc, chwareus yn ymuno'n yr hwyl, mae'r chwarae'n troi'n chwerw a brawdgarwch yn sydyn ar brawf. Dros Gymru? Dros gyd-ddyn? Neu bawb drosto'i hun?
Yn dyner a direidus am yn ail, dyma ddrama newydd sy'n taflu golwg feiddgar ar Gymreictod, gwrywdod, perthyn a chariad.
"When the shit hits the fan, ti ddim yn rhedeg, ti ddim yn dewis rhywbeth neu rywun arall. Mae cariad yn golygu ti 'di neud dy ddewis yn barod."
Yn cynnwys iaith gref a golygfeydd a all fod yn anaddas i blant.
Bydd Trafodaeth Wedi-Sioe yn dilyn yn syth ar l pob perfformiad.
rhagor - Sherman Cymru         rhagor - Theatre Tŷ Oval
Theatr Oval House 52-54 Kennington Oval SE11 5SW Cludiant - Tiwb: Oval 100 llath, Vauxhall 5 munud. - rhagor:(§)

 

21 Mai 2010 - Nos Wener - 8 o'r gloch - £10 (£8 aelodau)
Clŵb Comedi yn y Ganolfan
Carly Smallman - Suzy Bennet - Hils Barker - Grainne Maguire (MC gwadd)
Dewch ymlaen - Dewch chyfeillion!
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

21 Mai 2010 - Nos Wener - Tocynnau www.seetickets.com
   Cate Le Bon Cymraes (§) (§) (§) (Penboyr)
Stag & Dagger Fest - (§)
Bar Music Hall
(§) 134 Curtain Road EC2A 3AR

21 Mai 2010 - Nos Wener - am hanner wedi 9 yh
   Baroc a Jas
Pamela Thorby (recorder), Maria Pia de Vito (llais) a Huw Warren (Abertawe) (§) (§) (§) (piano)
St John's, Smith Square (§) Swyddfa Bocs: 020 7022 1081

22 Mai 2010 - Dydd Sadwrn - 2 o'r gloch
   Cangen Llundain Cymdeithasau Hanes Teuluol Cymru
Croeso cynnes i bawb sy'n hela achau Cymreig
Dulliau digido'ch data heb eu colli - Bob Harbrecht, Canolfan Hanes Teuluol
Cyfarfod yn adeilad: Canolfan Hanes Teuluol, 64-68 Exhibition Road, Kensington, SW7

22 Mai 2010 - Nos Sadwrn
   Too Pure yn cyflwyno We Are Animal (§) - Notting Hill Arts Club

26 Mai 2010 - FERNHILL + Gareth Bonello (The Gentle Good) The Magpies Nest @ Old Queens Head, Essx Rd NI 8LN

27 Mai - 6 Mehefin 2010 - Gŵyl y Gelli - Y Gelli Gandryll, Powys

28-30 Mai 2010 - Rebecca Jade (§) yng Ngŵyl y Mynydd Tywyll (§) (§) Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol, Llangollen (§)

30 Mai - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-4.30: Royal National Hotel, Bedford Way / Woburn Place WC1H 0DG ( HD Book Fairs )
Neges gan Pablo Dubois, Cymric Books (§), a fydd yn Royal National -
Yn union fel y llynedd bydd Cymric Books yn gwerthu llyfrau a mapiau hynafiaethol yn Gymraeg a Saesneg yn yr Internatonal Bookfair, 30 Mai yn y Royal National Hotel, Bedford Way, Bloomsbury. Gweler (www.booksinstore.co.uk/bloomsbury/)) am fanylion.
12.00-5.00: Hotel Russell, Russell Square ( PBFA )

30 Mai 2010 - Dydd Sul - 3 y p'nawn-2 y bore - mynediad am ddim
   Huw Stephens Cymro (§) yn DJio ac yn cyflwyno...
Capac (§) o Lerpwl ... ac eraill ... Lock Tavern, Camden (§)
35 Chalk Farm Road

31 Mai - 5 Mehefin 2010 - Eisteddfod yr Urdd * (§) Llanerchaeron Tudalennau Gŵyl yr Urdd gan BBC Cymru: (§)

27 Mai - 6 Mehefin 2010 - Gŵyl y Gelli - Y Gelli Gandryll, Powys

  5 Mehefin 2010 - Dydd Sadwrn - 2:30 - Cymru yn erbyn De Affrica - Stadiwm y Mileniwm

  6 Mehefin 2010 - Dydd Sul - 11 o'r gloch y bore a 6 o'r gloch y prynhawn
   Y Parchedig Geraint Tudur *
Eglwys Unedig Gymraeg Canol Llundain, 30 Eastcastle Street W1W 8DJ ( § )

  8 Mehefin 2010 - Nos Fawrth - 7yh hyd at hanner nos - mynediad am ddim
   Huw Stephens (§) - yn Cyflwyno !
Al Lewis (§) Cymraeg (Caerdydd) a Sarah Howells
The Social (§) (§) (§) (§) 5 Little Portland Street London W1W 7JD Tiwb: Oxford Circus

  8 Mehefin 2010 - Nos Fawrth - 8.30 - §6 / 4.50
   Captain Fantastic and his Three Funky Beans (§) o gwmoedd Rhondda llwyfan: ~ 10:15 o'r gloch

Hope and Anchor (§) , 207 Upper Street N1 Tiwb: Highbury & Islington

11 Mehefin 2010 - Nos Wener
   The Loves (§) (§) - seicadelig, ton newydd, pop - o Gaerdydd
From The Floorboards Up @ The George Tavern, 373 Commercial Road E1 0LA

ehedwr 12 Mehefin 2010 - Nos Sadwrn - 7.30 - Tocyn: £10 yn cynnwys lluniaeth ysgafn a diod

Grŵp Drama y Ganolfan - Cynhyrchiad yr Haf (pdf)

Noson o drama, cerddoriaeth, cabaret a llawer, llawer mwy, yn digwydd yn y Canolfan Cymry Llundain ddydd Sadwrn 12 Mehefin am 7:30 pm.

Dyma'r digwyddiad cyntaf i gael ei gynnal gan Grŵp Drama Cymry Llundain ers y grŵp yn adfywio yn ddiweddar, ac maent yn l gydag ergyd!

Tocynnau ar gyfer y sioe gyffrous yn costio £10 sy'n cynnwys yr holl adloniant yn ogystal bwyd a diod - ffoniwch 07960 487789 neu e-bostio londonwelshdrama@googlemail.com .

Dewch draw i'r sioe wych, a gallech hefyd fod yn llinell ar gyfer gwobr "fan seren" am ddim ...

Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

     

13 Mehefin 2010 - Dydd Sul - 11yb-2yp - £24
   Darganfod Llydaweg mewn diwrnod yn y City Lit (§)
Cwrs LWW11 Ymholiadau: 020 7492 2644 Cofrestru: 020 7831 7831

14 Mehefin 2010 - Dydd Lun
   Masters in France Cymraeg (§) (§) (Bangor)
yn rhyddhau sengl newydd "Greyhounds" (yn yr iaith ffein)...ar itunes...

14 Mehefin 2010 - Nos Lun - cwrdd 6 o'r gloch (yn SE1) - £16
   Fforwm Cymry Llundain
Taith Dywysedig Dinas Westminster ar ffyrdd ac ar Dafwys - mewn cerbyd tir-môr melyn llachar
ymholiadau: Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

14 Mehefin 2010 - Nos Lun
   The Roseville Band (§) (§) o Wrecsam - band roc indi dwfn ag awyrgylch...
...wedi lawnsio eu albwm cyntaf yn ddiweddar Little Eyes In The Universe...
Proud Galleries, The Horse Hospital, Camden NW1 8AH

17 Mehefin 2010 - Nos Iau - 6.30 - £20 logo CYLl
   Cymru yn Llundain (§)
Noswaith sgwrs a darlleniadau gyda Dannie Abse ac Owen Shears
The Arts Club, 40 Dover Street, London W15 4NP
Bwcio ar-leine yma neu defnyddio ffurflen gais, ar gael yma

17 Mehefin 2010 - Nos Iau - 7 o'r gloch - £6+ffi
   Richard James (§) (o'r diweddar Gorky's Zygotic Mynci )
gyda The Gentle Good (Gareth Bonello) (§) (Caerdydd)
02 Academy, N1 Centre, Islington

18 Mehefin 2010 - Nos Wener
   The Roseville Band (§) (§) o Wrecsam o lwch Crosbi - band roc indi dwfn ag awyrgylch...
yn lawnsio ffurf digidol eu albwm cyntaf Little Eyes In The Universe
Castell Dulyn ( Bugbear Promns. ) 94 Parkway, Camdre, NW1 7AN

19 Mehefin 2010 - Dydd Sadwrn - 8:35 y bore - Sealand Newydd yn erbyn Cymru - Dunedin

19 Mehefin 2010 - Dydd Sadwrn - 9-5:30
Cwrs Cymraeg Carlam *
Croeso i Ddysgwyr o Bob Safon !

Manylion a ffurflen ar gael _yma_
Lleoliad: Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (§)

22 Mehefin 2010 - Nos Fawrth - 8 o'r gloch - £5 + ffi neu £6 wrth y drws
   +++ Race Horses +++ (§) (§) ( gynt Radio Luxembourg ) yn fyw
Radio Luxembourg gynt
Noswaith White Heat (§) yn Madame Jo Jo's , 8-10 Brewer St W1 (§) Tocynnau: (§)

24 Mehefin 2010 - Nos Iau - am hanner wedi 6 o'r gloch
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (x)
Yr Academi Frenhinol Peirianyddiaeth, 3 Carlton House Terrace SW1

26 Mehefin 2010 - Dydd Sadwrn - 8:35 y bore - Seland Newydd yn erbyn Cymru - Hamilton

26 Mehefin 2010 - Prynhawn dydd Sadwrn -
   Cymdeithas Maldwyn (§)
1 o'r gloch Taith a the yn Amgueddfa Plant Cael, Sgwâr Brunswick WC1
4 o'r gloch Cyfarfod Cyffredin Blynyddol yn Sgwâr y Frenhines.

  2 Gorffenaf 2010 - Nos Wener
The School
Set DJ gan Liz - The School ( § ) ( Caerdydd )
How Does It Feel To Be Loved? @ Canterbury Arms, 8 Canterbury Crescent, Brixton, SW9 7Q

  5-11 Gorffennaf 2010 (Cymraeg i'w chlywed) Eisteddfod Llangollen (§)

10 Gorffennaf 2010 - Nos Sadwrn - 7.30 - £12
Corâl Cymry Llundain (§)
Arweinydd: Gareth Hancock - Cyngerdd yr Hâf -
Carl Orff - Carmina Burana
St Giles, Cripplegate (§) , Fore St, Barbican EC2Y 8DA.

15 Gorffennaf 2010 - Nos Iau
   Parti'r Haf gan y Dosbarthiadau'r Gymraeg !
- croeso i bawb ledled Llundain sy'n dysgu'r Hen Iaith !
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

15-22 Gorffennaf 2010 (Cymraeg i'w chlywed) Sioe Amaethyddol, Llanelwydd

25 Gorffennaf 2010 - Dydd Sul - 11.30 yb - 9.30 yh - £33+ffi (18+) / £15 (<18 bl. oed) / am ddim (0-12) - tocynnau: Ticketweb, Seetickets, Stargreen, Lastminute.com
   Cate Le Bon Cymraes (§) (§) (§) (Penboyr)
Gŵyl Apple Cart (§), Shoreditch Park, New North Road, Hoxton N1 6TA - mynedfa ar gornel Mintern St a Pitfield St.

30 Gorfennaf 2010 - Nos Wener - 7 o'r gloch ymlaen...
Cymraes ar ddraig
!!! Am un noson yn unig! * Noson o Hwyl * Mae'r hen draddodiad nl yn fyw !!!

Noson o Hwyl yn ardal Maes Censal / Bryn Censal - Cylchfa 2
Nos Wener Gorffennaf 30ain

Paratoad at y 'Steddfod!


19:00 - The Masons Arms, Harrow Road

20:00 - King William IV, Harrow Road

21:00 - The Regent, Regent Street (oddiar Kilburn Lane)

22:00 - Chamberlaynes
Cymraes ar ddraig

  31 Gorffennaf - 7 Awst 2010 Eisteddfod Genedlaethol Cymru * Blaenau Gwent * ar hen safle dur, Glyn Ebwy (§)
Sut i gyrraedd Y Maes

  2 Awst 2010 - Dydd Llun
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§) - ar Faes yr Eisteddfod

28 Awst 2010 - Dydd Sadwrn - 2 o'r gloch y pnawn - Tocynnau (§)

Cwpan Rygbi Byd y Menywod
Seland Newydd yn erbyn Cymru

(hafan RWCW) (gemau) (bbcCymru)
Maes 1, Surrey Sports Park, Guildford

  1 Medi 2010 - Dydd Mercher - 2.15 o'r gloch y pnawn - Tocynnau (§)

Cwpan Rygbi Byd y Menywod
Cymru 32 - 10 Sweden

(hafan RWCW) (gemau) (bbcCymru)
Maes 1, Surrey Sports Park, Guildford

  5 Medi 2010 - Dydd Sul - Tocynnau (§)

Cwpan Rygbi Byd y Menywod - Diwrnod Terfynol

Am 1.15 yp De Affrica 19 - 27 Cymru
Maes B, Surrey Sports Park, Guildford
Bu'r y gem olaf a phenderfynol 5.15 y prynhawn - Seland Newydd 13 - 10 Lloegr - y Stwp, Twickenham;
cyn hynny, gem y 3ydd safle am 3 o'r gloch. Cynhelir gemau am y 5ed-12fed safleodd ar feysedd Surrey Sports Park, Guildford, i ddechrau am 11 yb

Yr holl ganlynion yma: (gemau). Gwybodaeth ac adroddiadau: (hafan RWCW) (bbcCymru)

  5 Medi 2010 - Nos Sul - 8:00yh-11:30yh
Rebecca Jade (§) yn canu yn noswaith Folke Newington
gyda Pete Greenwood, Paranoia Pete ac eraill... The Drop [Y Cwymp ??] (§) (§) - Llawr Staer o dan y Three Crowns - 175 Stoke Newington High Street N16 0LH (ar gornel Church St) ffon: 0207 2415511

  7-24 Medi 2010 (10yb-6yh dydd Mawrth - dydd Gwener)
   Chwe Pheintiwr a Chrochenydd o Gymru
Thackeray Gallery (§) 18 Thackeray St Kensington Square W8 5ET 020 7937 5883

  8 Medi - 13 Hydref 2010 Pob dydd Mercher rhwng hanner dydd a 2 o'r gloch
  
6 wythnos o Ddathlu Cig Oen Cymru yn "The Butcher", Marchnad Leadenhall
"Mae cyfres o ddigwyddiadau gyda rhai o brif ben-cogyddion Llundain"
Pob dydd Mercher bydd un o'r sêr yn paratoi rysáit newydd;
cewch ei flasu am ddim, neu brynu pryd o fwyd cyflawn.
8fed o Fedi Andre Garrett o Galvin at Windows :
Cig Oen Cymru, ffa coco ac artisiog mewn menyn malwen
15fed o Fedi Joe Gray o Kenza :
Muhammar, sef cig oen wedi'i farinadu a choginio ar wres bychan, gyda couscous organig
22ain o Fedi Sophie Wright awdures a chogydd (§) (§)
 
29ain o Fedi Anthony Demetre o Arbutus a Wild Honey :
Ysgwydd oen Cwm Elwy wedi'i choginio ar wres bychan, gyda ffa coco gwynion.
6ed Hydref Francesco Mazzel o L'Anima :
Cig oen Salmoriglio â cwinoa
13eg Hydref Cyrus Todiwala o Caf Spice Namaste :
Kharu Gos
-
eatwelshlamb.co.uk blog cyfrwrngwriag PR

10 Medi 2010 - Nos Wener - 7 o'r gloch Cynghrair Magners -
Y Gweilch yn erbyn Benetton Treviso
ar sgrîn fawr ym mhar Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (§)

11 Medi 2010 - Dydd Sadwrn - 2 o'r gloch
   Cangen Llundain Cymdeithasau Hanes Teuluol Cymru
Croeso cynnes i bawb sy'n hela achau Cymreig
Liz Pitman, awdur "Pigsties and Paradise" - dyddiadur wragedd a'u anturiau ar daith yng Nghymru 1795-1860
Cyfarfod yn adeilad: Canolfan Hanes Teuluol, 64-68 Exhibition Road, Kensington, SW7

12 Medi 2010 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-4.30: Royal National Hotel, Bedford Way / Woburn Place WC1H 0DG ( HD Book Fairs )
12.00-5.00: Holiday Inn London Bloomsbury Coram Street WC1N 1HT ( PBFA )
( Ill ddwy mewn tafliad llyfr o Sgwâr Russell. Ffeiriau i ddod: 10 Hydr, 14 Tach, 12 Rhag)

15 Medi 2010 - Nos Fercher - 8yh - tocynnau yn brin ac yn ddrud ( § ) ( § )
   Tom Jones ( § ) ( § ) - Union Chapel Islington

15-18 Medi 2010 - Nos Fercher hyd at nos Sadwrn - 7.45 (trafodaeth am 6.45)
  

MUSIC THEATRE WALES - OPERA AG ERGYD (§)

In The Penal Colony

Opera newydd gan Philip Glass. Libretto: Rudolph Wurlitzer ar sail hanes Franz Kafka (§)

perfformiadau cyntaf yn y DU

Mae'r perfformiad yn para am awr a hugain munud heb egwyl.
Sgwrs gynt am 6.45 - mynediad am ddim gyda thocyn.

Theatr Stiwdio Linbury, Royal Opera House (§)
Bow Street,Covent Garden WC2E 9DD.
Swyddfa Bocs: 020 7304 4000 (ar gael 10yb - 8yh d. Llun - d. Sadwrn)
  

16 Medi 1400 - Owain Glyndŵr *
   Llysgenhadaeth Glyndŵr ( § )
Cymdeithas Owain Glyndŵr ( § )

16 Medi 2010 - Nos Iau - £5 ymlaen llaw, £7 wrth y ddrws
   Cate Le Bon Cymraes (§) (§) (§) (Penboyr) yn penawdio
gyda Serafina Steer a Notes
Corsica Studios (§) 4/5 Elephant Road, SE17 1LB. 020 7703 4760

17 Medi 2010 - Nos Wener - £14
   Future of the Left ( § ) ( § ) ( § ) (o Gaerdydd)
yn cefnogi British Sea Power ( § ), gyda Three Trapped Tigers ac Anna Calvi
XOYO 32-37 Cowper Street EC2A 4AP (§)

19 Medi 2010 - Nos Sul - 6 o'r gloch
  
Eglwysi Cymraeg Ynghyd yn Llundain
Oedfa Undebol
Cymraeg
Pregethwr: Y Parch W I Cynwil Williams, Caerdydd
Eglwys Gymraeg Canol Llundain ( § ) 30 Eastcastle Street, W1W 8DJ
  

19 Medi 2010 - Nos Sul - ar y llwyfan am hanner wedi 9
   Houdini Dax (§) (§) (C'dydd) - Amgen / Blws / Seicadelic -
Castell Dulyn ( Bugbear Promns. ) 94 Parkway, Camdre, NW1 7AN

22 Medi 2010 - Dydd Mercher - rhwng hanner dydd a 2 o'r gloch
  
cyfres Dathlu Cig Oen Cymru" yn "The Butcher", Marchnad Leadenhall manylion
Yr Wythnos hon: Sophie Wright awdures a chogydd (§) (§)
eatwelshlamb.co.uk blog cyfrwrngwriag PR

22 Medi 2010 - Nos Fercher - 9yh - 11yh - bwcio bwrdd ymlaen yn ddoeth
   Maria Pia de Vito llais a Huw Warren (Abertawe) (§) (§) (§) piano
Pizza Express Jazz Club Soho (§) 10 Dean Street W1D 3RW Ffon: 0845 6027 017

23 Medi 2010 - Nos Iau -
   Tymor Newydd Dosbarthiadau Cymraeg y Ganolfan Cymraeg
Cofrestrir yn ôl "cyntaf i'r felin" felly rhaid i chi wneud cais yn gyflym fel yr oedden yn orlawn lynedd.
Ffoniwch y swyddfa neu yrru e-bost ar gyfer y ffurflenni angenrheidiol
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

23 Medi 2010 - Nos Iau - am hanner wedi 5 o'r gloch - llawn dop - Pob sedd wedi mynd
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§) (§) (§)
ar y cyd â'r Sefydliad Materion Cymreig (§):
Darlith (yn Saesneg) gan Rhodri Morgan AM
Ble nesaf i Gymru ?
Yn y gadair: Geraint Talfan Davies, Sefydliad Materion Cymreig
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Siambr Hywel, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

26 Medi 2010 - Prynhawn dydd Sul am hanner wedi 3 o'r gloch
  
Urddeglwys Sant Benet - Eglwys Brifddinesig Gymreig Esgobaeth Llundain Eglwys Gymraeg y Brifddinas
Dewch i ddathlu ein Gŵyl Cynhaeaf .
Gyda'r Parchedig John Barden Davies
St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4. Tiwb: St Pauls, Mansion House. Gwefan: §
Darperir lluniaeth ysgafn ar l y gwasanaeth
Gwybodaeth cyffredin:
(§) Hanes (gan Cymdeithas Llew Gwyn) : (§)
Gwasanaethau bob Sul: Cymun Bendigaed am 11 o'r gloch y bore, Gosper am 3.30 y prynhawn

26 Medi 2010 - Nos Sul - am hanner wedi 5
  
Cymanfa Ganu'r Cyfundeb Cymraeg
Arweinydd: Glenys Earnshaw
Harrow - Lower Road, South Harrow
  

29 Medi 2010 - Nos Fercher - 8 o'r gloch hyd at ... hanner nos? - yn y bar
Noswaith Lenyddol gan Fraser Cains
Mae awdur Simon Thirsk (sefydlwr Bloodaxe Books)
yn trafod ei nofel cyntaf diweddar Not Quite White
gyda Fraser a gwesteion
Gweler sylwadau ac ymatebion - ar safle gwe yr Awdur ei hunan ( § ) - yng nghylchgrawn Golwg ( §  ) 5 Awst
- ac ar safle Cyngor Llyfrau Cymraeg[sic] Gwales ( § ) Llyfr Saesneg y Mis, Medi 2010 .
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

30 Medi 2010 - Nos Iau - 7 o'r gloch...ymlaen...
Cymraes ar ddraig
* Sesh ar y Strand *
Cymry Cymraeg Llundain
yn cwrdd unwaith eto

Ar l saib bach dros yr haf, bydd na griw yn cwrdd eto am gwpl o ddiodydd ger y Strand. O 7 o'r gloch ymlaen, byddwn yn cwrdd yn nhafarn y Chandos (y bar fyny'r grisiau maen debyg) yn Saint Martin's Lane - ger y Strand a Trafalgar Square. Edrych mlaen i'ch gweld.
Am fanylion pellach cyn/ar y noson, cysylltwch Geraint ar 07779 287936 neu Gareth ar 07817 539896.. ...neu i ychwanegu cyfeiriadau at y rhestr ebost, cysylltwch : cymryllundain@hotmail.co.uk ; neu ymunwch 'r grwp "Seshwyr y Strand" ar Facebook.

Croeso i bawb - Croeso i bob Cymraes, Cymro, siaradwyr newydd, a'u ffrindiau.
Wela' i chi 'na!!

Y Chandos, 29 Saint Martin's Lane, WC2N 4ER - ger y Strand a Trafalgar Square. map
Tiwb: Charing Cross / Leicester Square.
Croeso cynnes i bawb.!

30 Medi 2010 - Nos Iau
   Straight Lines ( § ) - o Bontypridd - "Pwnc/Roc Trydan" - yn penawdio
Barfly Camden (§) 49 Chalk Farm Rd, NW1 8AN

  2 Hydref 2010 - Dydd Sadwrn - Ysgol Undydd Cymraeg Derby (§) - Chester Green Community Centre, Derby

  2 Hydref 2010 - 7.30 - £15 yn cynnwys bwffé Wedi'i GANSLO
Côr Meibion Morlais
gyda Chôr Meibion Gwalia

Tocynnau: David Hulburt 07763 768499 neu'r Ganolfan -
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722)
(§)

  2 Hydref 2010 - Nos Sadwrn - am 7 o'r gloch
  
Cymanfa Ganu Cymraeg Cymdeithas Cymry Slough a'r fro
Arweinydd: Dr. Haydn James; Organydd: Iestyn Harcombe.
Capel y Bedyddwyr, Windsor Road, Slough
  

  5 Hydref 2010 - Nos Fawrth
   Cate Le Bon Cymraes (§) (§) (§) Penboyr
yn cefnogi Villagers (§)
Scala, 275 Pentonville Road, N1 9NL (Kings X) ( § )

 6 Hydref 2010 - Dydd Mercher - rhwng hanner dydd a 2 o'r gloch
  
cyfres Dathlu Cig Oen Cymru" yn "The Butcher", Marchnad Leadenhall manylion
Yr Wythnos hon: Francesco Mazzel o L'Anima : Cig oen Salmoriglio â cwinoa
eatwelshlamb.co.uk blog cyfrwrngwriag PR

 9 Hydref 2010 - nos Sadwrn - 6 o'r gloch
Er budd apêl HAITI
     Cyngerdd Undeb Y Cymdeithasau -
Cantorion Eschôr   * arweinydd Haydn Davies
Camerata Cymry Llundain * arweinydd Nigel Wills
gyda gwesteion arbennig Sera Baines soprano a Huw Morgan trymped
Capel Jewin, Fann Street, Golden Lane EC1Y 0SA
Tiwb agosaf Y BARBICAN (Trowch i'r chwith wrth adael yr orsaf ac yna cymerwch y cyntaf ar y dde).

10 Hydref 2010 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-4.30: Royal National Hotel, Bedford Way / Woburn Place WC1H 0DG ( HD Book Fairs )
12.00-5.00: Holiday Inn London Bloomsbury Coram Street WC1N 1HT ( PBFA )
( Ill ddwy mewn tafliad llyfr o Sgwâr Russell ) Ffeiriau i ddod: 14 Tach, 12 Rhag

11 Hydref 2010 - Prynhawn dydd Llun - am chwarter wedi 5
   Seminar Hanes Chwaraeon a Hamdden (yn Saesneg)
Areithydd: Yr Athro Tony Collins (§) (Prifysgol Prifddinesig Leeds)
Yn Cynrychioli'r Gwlad? - Rygbi Cymru, ei chwaraewyr, a'r Gwlad Ddychmygol
Dadansoddiad cefnder chwaraewyr tîm Rygbi cenedlaethol Cymru 1881 - 1995, a thrafodaethau...
ac yn gofyn: I ba radd cafodd nodweddion newidiadol y tîm eu defnyddio fel sail "Gwlad Ddychmygol" yn ystod cyfnodau argyfwng cymdeithasol a newidiadau cyflym i'r diwydiant ?
Ecclesiastical History Room, Institute of Historical Research, Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU. Croeso i bawb. Manylion pellach - Dion Georgiou { sportshistory (atsain) hotmail.co.uk }.

13 Hydref 2010 - Dydd Mercher - rhwng hanner dydd a 2 o'r gloch
  
cyfres Dathlu Cig Oen Cymru" yn "The Butcher", Marchnad Leadenhall manylion
Yr Wythnos hon: Cyrus Todiwala o Caf Spice Namaste : Kharu Gos
eatwelshlamb.co.uk blog cyfrwrngwriag PR

13 Hydref 2010 - Nos Fercher
   Al Lewis (§) * canwr-cyfansoddwr Gogledd Cymru...
gyda Lotte Mullan
Noswaith Lawnsio Albwn Newydd - 'In the Wake' yn y Water Rats (t'cynnau - ticketweb)
The Monto Water Rats (§) , 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

14 Hydref 2010 - Nos Fercher
   The Joy Formidable (§) (§) (Yr Wyddgrug) yn penawdio ar Daith Radar NME ;
gyda Chapel Club a Flats
KOKO ( § ) (gynt Palas Camden) 1a Camden High St Tiwb: Mornington Cresc.

14 Hydref 2010 - Nos Fercher - 7:30 - £12.50 ymlaen ( § )
   Victorian English Gentlemens Club triawd artroc o Gaerdydd (§) (§) (§)
yn cefnogi Archie Bronson Outfit
Scala, 275 Pentonville Road, N1 9NL (Kings X) ( § )

17+18 Hydref 2010 - Nos Sul, nos Lun - drysau 6.30 am 7.30, - tocynnau £33.25
   Stereophonics (§) (§)
Nos Sul - "Word Gets Around"; Nos Lun - "Performance and Cocktails"
Hammersmith Apollo ( § ) , Queen Caroline Street W6 9QH ... Agos at tiwb Hammersmith.

19 Hydref 2010 - Nos Fawrth - drysau 7.15, i ddechrau am 7.30 - Mynediad £3 yn cynnwys lluniaeth
  
* Noson o Gân, Cawl a Drama *
- Festri Capel y Jewin, 70 Fann Street, Llundain.
Dewch i ymuno â Chlwb Drama Cymry Llundain mewn noson o gân, cawl a drama.
Pris mynediad yw £3, ac yn hyn cewch;
 • Adloniant
 • Cawl, bara a chacenni cartref
 • Lot o chwerthin!!
Bargen! Gobeithio'ch gweld chi yno. Bydd y drysau yn agor am 7.15pm i ddechrau am 7.30pm.
Festri Capel y Jewin, 70 Fann Street, Golden Lane EC1Y 0SA Tiwb: Barbican

20 Hydref 2010 - Nos Fercher - am hanner wedi 6
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) gan Y Gwir Barchedig Ddr Barry Morgan, Archesgob Cymru
Credadwr ynteu anghredwr - R.S. Thomas, Offeriad a Bardd
Yn y gadair: Adrian Morgan, Aelod Pwyllgor y Gymdeithas
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Frenhinol Peirianyddiaeth, 3 Carlton House Terrace SW1

20 Hydref 2010 - Nos Fercher - am hanner wedi 7 - £30
   +++ Manic Street Preachers +++ ( § ) ( § )
The Cliffs Pavilion (§), Station Road, Southend-on-Sea, Essex SS0 7RA.
Trên: C2C Fenchurch St - S'end Westcliffe, 5 munud o gerdded; Nat'nl Exprss Lerpwl St - S'end Fictoria, 5 mun. mewn tacsi

21 Hydref 2010 - Nos Iau - 8 o'r gloch - £12 ymlaen law, £15 wrth y drws
  
Wedi'i geni yn Llydaw, wedi'i magu yng Nghymru
Katell Keineg (§) (§)
yn cefnogi Krystle Warren (manylion llawn)
Rich Mix (§) 35 - 47 Bethnal Green Road E1 6LA . Swyddfa bocs: 020 7613 7498
Albwm newydd Katell - At The Mermaid Parade
| Y Gwyneb Iau - 2009 | Katell ar Yw tiwb | clawdd CD High July gan Sen Hillensafle ffans |
Katell Keineg

21 Hydref 2010 - Nos Iau
   +++ DUFFY +++ (§) (§) (BBC 8 Hydr.) Nefyn
Newyddion da: - Mae Duffy yn canu set arbennig yn Café de Paris,
yn dathlu ei halbwm dragywydd newydd Endlessly, i fod ar gael 29ain o Dachwedd .
Newyddion gweddol: - rhaid cofrestru gyda chronfa data Universal er mwyn i chi gael siawns ennill tocyn. Darllenwch eu polisi dirgel yn ofalus ! Dilyn dolen ar dudalen gwe blaen Duffy am ragor o wybodaeth
Café de Paris (§)

21-23 Hydref 2010 - Nos Iau - nos Sadwrn pob tocyn wedi mynd
   Ffilm newydd "Patagonia" Cymraeg - gan Marc Evans - yng Ngŵyl Ffilm Llundain (§)
Yr actorion yn cynnwys Matthew Rhys, Duffy, Nia Roberts, Nahuel Prez, Biscayart, Marta Lubos
Mae'r amser a'r lleoliad arddangos yn amrywio
Iaith: Cymraeg, Sbaeneg, Pwleg a Saesneg; is-teitlau Saesneg.

( diolch, Andrew )

21 Hydref 2010 - Nos Iau - 8.00-11.30yh
   Houdini Dax (§) (§) (C'dydd) - Amgen / Blws / Seicadelic -
Peter Parker's Rock and Roll Club (§) 4 Denmark Street WC2H

24 Hydref 2010 - Nos Sul - drysiau 7 - £12 +ffi ymlaen
   Cate Le Bon Cymraes (§) (§) (§) Penboyr
yn cefnogi Robyn Hitchcock (§) , Jo Bartlett (§) (§) , Alasdair Roberts (§) , Dan Michaelson & the Coastguards (§) , Emily Barker (§) ("nostalgia"[Wallander]s) , Cathal Coughlan (§)
Union Chapel (§) Compton Terrace (Upper St) Islington N1 2UN. Tiwb: Highbury & I

25 Hydref 2010 - Nos Lun - 7.45 - £12 / £6 gostyngiadau
  

soundaffairs yn cyflwyno
Affrodisiac gan Charlie Barber (§)

Taith a chwiliad Cariad, Defodau a Dewiniaeth yn niwyllianau Affrica a'i gwasgariad, drwy miwsig a chelf ( rhagor )
gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Lloegr ac eraill

Neuadd Brenhines Elisabeth (§) ar Lan Dde Tafwys, SE1 8XX

27 Hydref 2010 - Nos Fercher - 7.30 (drysau 6.45) - £15/14
Côr Meibion Gwalia (§)
gyda
Chôr Meibion Clwb Rygbi Cymry Llundain (§)
fel ran o Ŵyl Cân Landmark (§)
The Landmark Arts Centre (§), Ferry Road, Teddington TW11 9NN Swyddfa Bocs: 020 8977 7558

28 Hydref 2010 - Nos Iau
   Feeder (§) (§)
Empire, Shepherds' Bush (§)

28+29 Hydref 2010 - Nos Iau a nos Wener - 7 am 7:30 - nos Iau: £31.35+ffi; nos Wener: yn lawn dop?
   +++ Manic Street Preachers +++ ( § ) ( § )
gyda British Sea Power
Academi Brixton (§)

31 Hydref 2010 - Nos Sul - 7:30 - Tocynnau (§) yn brin iawn£40 - £14 +ffi; gostwngiadau o bosib?
   Karl Jenkins arweinydd; Aruhan Bisengalieva soprano, Marat Bisengaliev feiolín, Cerddorfa Ffilharmonia a Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Prydain Fawr
Gweithiau Karl Jenkins
Shakarim - perfformiad cyntaf
Romanza (Largo) a Dance (Vivace) o'r Concerto Feiolín (Sarikiz) - perfformiadau cyntaf yn Llundain
Y Gŵr Arfog: Offeren Heddwch - neges heddwch gryfed a roedd hi ddeng mlynedd yn l
Neuadd Gŵyl Frenhinol (§) ar Lan Dde Tafwys, SE1 8XX Swyddfa bocs: 0844 847 9910

6 Tachwedd 2010 - Dydd Sadwrn - 9-5:30
Cwrs Cymraeg Carlam *
Croeso i Ddysgwyr o Bob Safon !

Manylion a ffurflen ar gael _yma_
Lleoliad: Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (§)

6 Tachwedd 2010 2:30yp - Dydd Sadwrn - Cymru yn erbyn Awstralia - Stadiwm y Mileniwm

 8 a 9 Tachwedd 2010 - Nos Lun a nos Fawrth
   Marina And The Diamonds (§) (§) ( §) - o'r Fenni yn wreiddiol.
Nos Lun - Y Tŷ Crwn, Camden - pob tocyn wedi'i werthu
Nos Fawrth - Fforwm HMV 9-17 Highgate Rd, Kentish Town, NW5 1JY - (§)

12 Tachwedd 2010 - Nos Sadwrn - am 7:00
   +++ Pulled Apart By Horses +++ ( § )
yn cefnogi Foals ( § )
Academi Brixton (§)

13 Tachwedd 2010 2:30yp - Dydd Sadwrn - Cymru yn erbyn De Affrica - Stadiwm y Mileniwm

13 Tachwedd 2010 - Dydd Sadwrn - 2 o'r gloch
   Cangen Llundain Cymdeithasau Hanes Teuluol Cymru
Croeso cynnes i bawb sy'n hela achau Cymreig
(Gohiriwyd: darlith gan Richard Suggett)
Cyfarfod yn adeilad: Canolfan Hanes Teuluol, 64-68 Exhibition Road, Kensington, SW7

14 Tachwedd 2010 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-4.30: Royal National Hotel, Bedford Way / Woburn Place WC1H 0DG ( HD Book Fairs )
12.00-5.00: Holiday Inn London Bloomsbury Coram Street WC1N 1HT ( PBFA )
( Ill ddwy mewn tafliad llyfr o Sgwâr Russell ) Dyddiad nesaf: 12 Rhag

14 Tachwedd 2010 - Nos Sul - am 5 o'r gloch
  
Cymanfa Ganu Undebol Cymraeg
Cadeirydd: Gwyndaf Evans  Llywydd: Phillip George  Arweinydd: Dr. Hywel Glyn Lewis  Organydd: Christopher Enston  Rhannau Arweiniol: Valmai Jones
Jewin, 70 Fann Street, Golden Lane EC1. Gorsaf: Barbican
  

17 Tachwedd 2010 - Nos Fercher - am hanner wedi 6
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) gan Yr Athro David Austin, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (§)
Strata Fflorida, y Sistersiad, a hunaniaeth Cymru
Yn y gadair: Yr Athro Stuart Cole, Aelod Pwyllgor y Gymdeithas
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Frenhinol Peirianyddiaeth, 3 Carlton House Terrace SW1

17 Tachwedd 2010 - Nos Fercher
   Eschoir (§) perfformiad arbennig (bwcio yma)
Leoliad: The Bedford, 77 Bedford Hill, SW12 9HD

17 Tachwedd 2010 - Nos Fercher
   Tom Jones (§) (§) Pontypridd
ymhlith llu o artistiaid - Eric Clapton, Jamie Cullum, Jools Holland, Mark King, Brian May, Paolo Nutini, Status Quo, Roger Taylor, Midge Ure a chyflwynwyr Rob Brydon, Dame Edna Everage ac Alistair McGowan
Noswaith Gala Roc er budd Ymddiriedolaeth Elusennol y Tywysog (§)
Neuadd Frenhinol Albert

17 Tachwedd 2010 - Nos Fercher - 7 o'r gloch - pob tocyn wedi mynd
   +++ Race Horses +++ (§) (§) ( gynt Radio Luxembourg ) yn cefnogi Stornoway
Radio Luxembourg gynt
Empire, Shepherds' Bush (§)

19 Tachwedd 2010 7:30yh - Nos Wener - Cymru yn erbyn Ffiji - Stadiwm y Mileniwm

19 Tachwedd 2010 - Nos Wener
am hanner wedi 7 -
Cymru yn erbyn Ffiji - ar sgrîn fawr
wedyn -
Clŵb Comedi y Ganolfan
Tony Law - Taylor Glenn - Dave Chwaner - Aaron Telling
Dewch ymlaen - Dewch chyfeillion!
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

19 a 20 Tachwedd 2010 - Nos Wener a nos Sadwrn - £10/£8
Bouncers
  Cynhyrchiadau Black RAT (§) a Sefydliad y Glowyr, Coed Duon (§)
yn cyflwyno
Bouncers
comedi gan John Godber

 
Yn cynnwys iaith gref - canllaw oedran 14.
Cockpit Theatre (§) Gateforth Street, NW8 8EH (oddiar Church Street; rhwng Edgware Road a Lisson Grove)
Tiwb: Marylebone neu Edgware Road - ill ddwy mewn 7 munud o gerdded

 

24 Tachwedd 2010 - Nos Fercher - drysiau 7 - £14 + ffi
   Kids in Glass Houses (§) (§) (§) (§) Caerdydd
gyda Boys Like Girls
Empire, Shepherds' Bush (§)

25 Tachwedd 2010 - Nos Iau - drysau 7, am 8 - £10 (§)
   9Bach (§) (§) - caneuon gwerin Cymru a wyneb newydd
gyda Mountain Firework Company (§) Brighton
Tŷ Cecil Sharp (§) 2 Regents Park Road NW1 7AY

27 Tachwedd 2010 5.15yp - Dydd Sadwrn - Cymru yn erbyn Seland Newydd - Stadiwm y Mileniwm

Coleg Gwent: digwyddiadau Cymraeg i Oedolion *
http://learnwelsh.coleggwent.ac.uk/events
Penwythnos Dwys Cymraeg 27-28 Tachwedd - Campws Pont-y-pŵl, Coleg Gwent
BARGEN! £ 26 Am ragor o fanylion neu eisiau sgwrs : Canolfan Cymraeg i Oedolion Gwent 01495 333710

... 1 Rhagfyr 2010 - Nos Fercher - am 9yh - £5 wrth y drws neu ffonio 020 7704 6665
 
Sheer Drop Theatre Company
yn cyflwyno
Pallbearings
gan Giles Faulkner

Comedi am bedwar cefnder o'r Rhondda

rhagor - Gwyl Theatr Rosemary Branch
Theatr Rosemary Branch (§) 2 Shepperton Road, N1 3DT (Map gan Gwgl)
DS - Gorsaf newydd sbon! ~600 llath ~ Haggerston,
 ar linell Uwchddear Cyffordd Dalston-Whitechapel-Canada Water...Croydon 
(map Cludiant Llundain) Tren bob 5 m. tan 10yh, wedyn 5-10 m. (Amserlen-PDF)

cyfle colledig??

  2 Rhagfyr 2010 - Nos Iau - 8yh - £3
   We // Are // Animal ( § ) Cymru (gog.)
Da ni yn recordio stwff ni ar peiriant bach 7 trac (ddim yn dallt sut i ddefnyddio'r 8ed eto) mewn tai, chwareli, caeau, coedwigoedd a cartrefi hen bobl. Da ni ddim efo digon o pres i fynd i stiwdio iawn.
Rhythm Factory ( § ) 16-18 Whitechapel Road E1 1EW
[ ++ am 7yh nos Wener - yn fyw ar sioe Tom Robinson, BBC Radio 6 ++ ]

  2 Rhagfyr 2010 - Nos Iau - am 7:00
   +++ Pulled Apart By Horses +++ ( § ) ( § )
Y Garej Ddibaid (§) - Relentless Garage 20-22 Highbury Corner N5 1RD. Tiwb: Hi'bry & Islington (50 llath)

  7 Rhagfyr 2010 - Nos Fawrth - am hanner wedi 7 o'r gloch - £40 (bwcio yma)
   Eschoir (§) yn cefnogi Lesley Garrett (§), gydag Ensembl Pres Cymry Llundain (§) a'r Holl Angelyion (§) (§)
- er budd Cronfa Elusennol Ysbyty (NHS) Whittington (§)
Kings Place (§) , 90 York Way N1
http://www.londonwelsh.org/archives/1908 Cowbois Rhos Botwnnog

10 Rhagfyr 2010 - Nos Wener - 8.30 - £8 / 5
   Cowbois Rhos Botwnnog (§)(§)(§)(§) (Llaniestyn) *
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

10 Rhagfyr 2010 - Nos Wener - am 8 or gloch - £15/£10 (§)
   Cerddoriaeth Nadolig - Gwerin, Jas a Chlasurol
Eclectic Voices (§), Lleisiau Ifainc Highbury, telyn, piano; dan arweinydd Scott Stroman (§)
yn cynnwys Seremoni Carolau ( Britten ), Gloria (o offeryn B leiaf JSB ), a charolau jas gyda Thriawd Jas Huw Warren (Abertawe) (§) (§).
St. Paul's, Bedford Street, Covent Garden

10 Rhagfyr 2010 - Nos Wener - 10yh hyd at 6 bore Sadwrn - £15/£10 neu wedi 3 o'r gloch £6s
   High Contrast (Lincoln Barrett, o Benarth) ( § ) ( § ) (§)
Fabric (§) 77a Charterhouse Street EC1M 3HN

11 Rhagfyr 1282 - Dydd Llewelyn
   Ewch i'ch gerddi i nôl deilen eiddew (iorwg) a sticiwch ar eich calon.

* Cilmeri: Abertawe 1982. Gerallt Lloyd Owen (§) * Gerallt Lloyd Owen - Cilmeri - o'r ffilm Dal:Yma/Nawr (§) *
* Ffynnon Llywelyn - Cilmeri (§) *wedi newydd* * Ymweld Chilmeri (§) *


 Mae rhai o ni'n cwrdd ar Nos Sadwrn yr 11fed o Ragfyr i gofio Llywelyn.
 Croeso i bawb ddod. Pasiwch y manylion ymlaen.

19:00 - Devonshire House, 2 The Broadway, Crouch End, N8 9SN
20:00 - Satay Malaysia, 10 Crouch End Hill, Crouch End, N8 8AA
Ar ol bwyta - rhyw dafarn arall

Mae Crouch End Broadway 10 munud o orsaf Finsbury Park ar y bws W7,
 neu 5 munud o orsaf Crouch Hill ar y bws W7.
Mae bysiau 41, 91, W3 a W5 hefyd yn mynd yn agos.

11 Rhagfyr 2010 - Nos Sadwrn - 7:30yh-11:00yh - £6 neu 5 efo ehedwr (yma)
RJ
Rebecca Jade (Penmaenmawr) (§) (llwyfan 9yh) a band newydd
The Murder Barn (§) (llwyfan 8.15yh) yn cefnogi Tawny Owl And The Birds Of Prey (§)
Bull and Gate, 389 Kentish Town Road NW5 (§)

11 Rhagfyr 2010 - Nos Sadwrn - 2.30yp-11yh
   Sweet Baboo (§) llwyfan am 9.25yh
Seesound Saturday(§) yn Alley Cat (gynt Peter Parkers Rock n Roll Club) 4 Denmark St, WC2H 8LP

12 Rhagfyr 2010 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-4.30: Royal National Hotel, Bedford Way / Woburn Place WC1H 0DG ( HD Book Fairs )
12.00-5.00: Holiday Inn London Bloomsbury Coram Street WC1N 1HT ( PBFA )
( Ill ddwy mewn tafliad llyfr o Sgwâr Russell )

12 Rhagfyr 2010 - Nos Sul - 6.00
   Eglwysi Cymraeg Ynghyd yn Llundain gydag Ymddiriedolaeth Cymry Llundain
Gwasanaeth Undebol Llith a Charolau *
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

12 Rhagfyr 2010 - Nos Sul - 6.30 - £28 ...
   +++ Bullet For My Valentine +++ (§) o Ben y Bont ar Ogwr
Arena Wembley (§)

15 Rhagfyr 2010 - Nos Fercher
   +++ Manic Street Preachers +++ ( § ) ( § )
Academi Brixton (§)

16 Rhagfyr 2010 - Nos Iau - 7.30 - £10 ymlaen llaw
   Cate Le Bon Cymraes (§) (§) (§) Penboyr
XOYO (§) 32-37 Cowper Street EC2A 4AW

18 Rhagfyr 2010 - Nos Sadwrn - 7.30-11.30
   Parti Nadolig y Ganolfan ! *
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

18 Rhagfyr 2010 - Nos Sadwrn
   +++ DOPAMINE +++ ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerffili
Bar Academi, Islington, (§) ar bwys Borders, N1 Centre (rhwng Upper Street a Liverpool Road, yn agos at Chapel Market). tiwb: Angel . [cyfeiriad swyddogol: 16 Parkfield Street N1 0PS.] 020 7288 4400

19 Rhagfyr 2010 - Prynhawn dydd Sul am hanner wedi 3 o'r gloch
  
Urddeglwys Sant Benet - Eglwys Brifddinesig Gymreig Esgobaeth Llundain Eglwys Gymraeg y Brifddinas
Gwasanaeth Carolau Nadolig

St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4. Tiwb: St Pauls, Mansion House. Gwefan: (§)
Darperir lluniaeth ysgafn ar l y gwasanaeth
Gwybodaeth cyffredin:
(§) Hanes (gan Cymdeithas Llew Gwyn) : (§)

22 Rhagfyr 2010 - Nos Fercher - 7yh - pob docyn wedi mynd....
   Sweet Baboo (§)
yn cefnogi Slow Club ac eraill
Union Chapel (§) Compton Terrace (Upper St) Islington N1 2UN. Tiwb: Highbury & I

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Boed cytgord a heddwch

28 Rhagfyr 2010 - Nos Fawrth AM 7.30 - £6 wrth y drws, 5 ymlaen
FERNHILL (§) (§) (§) gyda Sild
Bydd Fernhill yn lawnsio albwm "Canu Rhydd", yn cynnwys debut gan Christine Cooper, ffidil a llais.
  julie murphy- llais, sruti
  christine cooper- ffidil, llais
  tomos williams- tromped, fflugelhorn
  ceri rhys matthews- gitar, fliwt, llais
+ Sild(§) (§) - deuawd Cymru-Estonia:
	Sille Ilves, Estonia, Hiiu Kannel (offeryn Estonia yn debyg i grwth) a ffidil 
	Martin Leamon, Cymru, Gitar a Melodeon 
The Magpies Nest (§) @ The Old Queens Head, Essx Rd NI 8LN


Neidio yn syth at fis:
Ionawr Chwefror Mawrth Ebrill Mai Mehefin Gorffennaf Awst Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr

yn ôl i'r brig y dudalen hon

Yn ôl at prif dudalen Digwyddiadur Llundain