Archif 2008 y Digwyddiadur

* Mwy na geiriau ydy iaith *


Dyma tudalen archif y Digwyddiadur 2008 (hyd yma).

DS -
Mae deunydd ailadroddol dewisol wedi'u hepgor.
Erys mwyafrif o'r fanylion cysylltu â grwpiau, bandiau, lleoliadau, ayb fel yr oeddynt ar y bryd. Felly go brin bydd pob dolen yn dal i weithio.

Neidio yn syth at fis:
Chwefror Mawrth Ebrill Mai Mehefin Gorffennaf Awst Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr

i'r waelod y dudalen hon
Archif 2007 (200KB + delweddau)


Blwyddyn Newydd Dda!

  ... yma o hyd ! ... hyd at 29 Mawrth 2008 - £25 - £55
   The Sound of Music gan Lindsay / Crouse / Rodgers / Hammerstein (§)
gyda Connie Fisher, Hwlffordd, enillydd Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts, Eisteddfod Genedlaethol 2003 (§) (§) (§) fel Maria
London Palladium, Argyll Street Tocynnau(§)

  5-6 Ionawr 2008 - Bore dydd Sadwrn hyd at brynhawn Sul
Penwythnos Dwys Cymraeg - pob lefel - yn Y Fenni (Abergavenny, Gwent)
Ymholiadau: Geraint Wilson-Price,
Coleg Yr Hill, Pen-y-pound, Y Fenni, NP7 7RP. Ffon 01495 333 777

  7-8 Ionawr 2008 - Nos Lun a nos Fawrth - 6.30yh-3yb - sioe 7.30 - £20 / £26 / £36 (§)
   Triawd Gwilym Simcock (§) (§) - ar y llwyfan am 9.15 - 10.45
- gydag Anita Wardell am 8.30, ac Ronnie Scott Revue o 11.15 - yh
Clwb Jas Ronnie Scott (§) , 46 Frith Street, Soho W1D 4HT. Swyddfa bocs 0207 439 0747

  9 Ionawr 2008 - Nos Fercher - 5.30 logo CYLl
   Cymru yn Llundain:
Dringo Everest - Tori James, y gymraes gyntaf (a'r ferch ifancaf) i'r copa, yn trafod ei phrofiadau yn wyneb her fawr.
Manylion digwyddiadau Cymru yn Llundain - a ffurflenni cais - (§)

10 Ionawr 2008 - Nos Iau - 7.30 - £10 wrth y drws, £8 ymlaen (§)
   The School
The School (§) o Gaerdydd - ar y llwyfan am 8 o'r gloch
- yn cefnogi Club 8, a The Would-Be-Goods
The Luminaire (§) , 311 Kilburn High Road NW6 7JR Tiwb: Kilburn (Jiwbili), Kilburn Park (Bakerloo); Trn: Brondesbury; Bysiau 16, 32, 98, 189, 316.

13 Ionawr 2008 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place WC1 (HD Book Fairs) (§)
12.00-6.00: Holiday Inn Bloomsbury, Coram Street WC1N 1HT (PBFA) (§)

15 Ionawr 2008 - Nos Fawrth - drysau am 7 o'r gloch- £5
   Huw Stephens yn cyflwyno ... yn y Sosial (§)
yn cynnwys Gindrinker (deuawd Fall/Datblygu) o Gaerdydd; Lets Wrestle, Breaking The Illusion, James Yuill, Stuart James
The Social (§) (§) (§) 5 Little Portland Street London W1W 7JD Tiwb: Oxford Circus
y Sosial ar Ffsbwc: (§)

19 Ionawr 2008 - Nos Sadwrn - 5.30-10 o'r gloch
   - £12 ymlaen (heb ffi am arian parod wrth swyddfa'r bocs 12.00-4.00yp)
+++ Victorian English Gentlemens Club +++ (§) (§) (§) (§)
- triawd artroc o Gaerdydd
yn cefnogi Good Shoes a These New Puritans; gyda Bombay Bicycle Club, The Answering Machine, DJs Plimsoles + Richard Davis ...ac eraill i'w cadarnhau
Academy Islington (§), ar bwys Borders, N1 Centre (rhwng Upper Street a Liverpool Road, yn agos at Chapel Market). tiwb: Angel . [cyfeiriad swyddogol: 16 Parkfield Street N1 0PS.] 020 7288 4403

19 Ionawr 2008 - Nos Sadwrn - 8yh
   Cymdeithas Maldwyn (§)
Parti'r Ifainc

22 Ionawr 2008 - Nos Fawrth - 8.30-01.00 - £5 neu am ddim i aelodau ( § )
   Clwb Artrocker (§) yn cyflwyno
Inner City Pirates (§) band punc, dawns indi, roc amgen, o Farri - "fefrynnau Zane Lowe"
gyda Lesser Panda + DJs Stuart Plimsoles + Richard Artrocker + Tom and Paul Artrocker
yn cefnogi Miss Pain
Buffalo Bar ( § ) (mynediad wrth ochr Y Ceiliog Enwog, o flaen y tiwb), 259 Upper Street, Islington. (020 7359 6191) Tiwb / Rheilffordd: Highbury & Islington

24 Ionawr 2008 - Nos Iau
   The Toy Band (§) o Gaerdydd "pop indie ar ei orau"
gan Jamie Llais a Gitar, Joe Gitar a Llais, Jim Bas a Harmonica a Pete Drymiau
gyda Soapbox Story, yn cefnogi Lights and Sounds, Peter Conaty
Barfly - The Fly (§) 36-38 New Oxford St, WC1A

25 Ionawr - Gŵyl Dwynwen Santes Cariadon

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd a'r Cylch, Awst 2 - 9, 2008
Digwyddiadau 2008 Apl Lleol - (§)
 • 26 Ionawr - Cyngerdd gan Sinffonia Y Rhondda - Eglwys Bethany Heol Llanisien Fach Rhiwbeina 7.30 mynediad £5
 • 29 Ionawr - Noson yn fwyty Pearl of The Orient 7yh Tocyn £18 02920 763777
 • 1 Chwefror - Stomp y Beirdd Ifanc - Neuadd y Pentref, Pentyrch 8yh Tocyn £8 02920 890040
 • 16 Chwefror - Cytgan - a siampaen - Clwb golff Llanisien (Pwyllgor apl Llysfaen ayb)
 • 18 Mawrth - Rasio Ceffylau - Clwb rygbi Pentyrch 7.30yh tocyn £5 02920 890040
 • 19 Ebrill - Ar Log - Clwb Trydan, Pontcanna (Pwyllgor apl Llysfaen ayb)
 • 23 Ebrill - Darlith "Eos Morlais" gan Hywel Teifi Edwards - Neuadd Oakdale, Sain Ffagan. (Pwyllgor apl Llanbedr y Fro, Sain Ffagan a Chroes Cwrlwys)
 • 22 Mehefin - Taith Gerdded/Darlith gyda Prys Morgan - Hanes Iolo Morgannwg a'r Eisteddfod - wedi hyn i gloi'r ymgyrch BBQ neu Bicnic 02920 890040

26 Ionawr 2008- Nos Sadwrn - 7.30 - tocynnau £10 er budd Ymddiriolaeth Cymry Llundain
   Noson Lawen gan Côr Meibion Cymry Llundain ( § ) *
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

28 Ionawr 2008 - Nos Lun - drysiau 8:30 - £5
   +++ Inferno +++ - triawd o Fôn
gydag Actioneer a Docksud
Hope and Anchor (§), 207 Upper Street N1 Tiwb: Highbury & Islington

30 Ionawr 2008 - Nos Fercher- 6.30-8.30 yh - tocyn: £30 - manylion: John Gray 07802 87057
   Dathliad Jiwbili Aur Ysgol Gymraeg Llundain Cymraeg er budd yr Ysgol (§)
Derbyniad gyda diodydd a danteithion
ym mhresenoldeb yr Arglwydd Faer David Lewis Baner Cymru
gyda Catrin Morris Jones telyn, Jeremy Huw Williams bariton, a phlant yr Ysgol
Y Plasty, Dinas Llundain

31 Ionawr 2008 - Nos Iau - 6.30yh tan yn hwyr
Cymraes ar ddraig

* !!! Sesh ar y Strand !!! Cymraeg
Croeso i bob Cymraes, Cymro, siaradwyr newydd, a'u ffrindiau.
Rhai o Gymry Cymraeg Llundain yn cwrdd unwaith eto am beint ar nos Iau ola'r mis; mis yma yn nhafarn 'The Savoy Tup' - ar Savoy Street, stryd fechan oddi ar y Strand rhwng y Savoy Hotel ac Aldwych.
Edrychwch allan am faner Cymru Cymru ar un o'r byrddau.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag ebost cymryllundain (malwen) hotmail.co.uk .
Neu ymunwch 'r grwp "Seshwyr y Strand" ar Facebook.
The Savoy Tup ( § ) 2 Savoy Street, WC2 0BA
Tiwb: Embankment/Charing Cross/Embankment/Covent Garden.
Wela' i chi 'na!! - Croeso i bawb!

31 Ionawr 2008 - Nos Iau logo CYLl
   Cymru yn Llundain:
Y Grefft o Lwyddo - Y Llwch Cymru
Manylion digwyddiadau Cymru yn Llundain - a ffurflenni cais - (§)

... hyd at 9 Chwefror (am ddim, ond ffonio cyn gyrraedd)
Mae Asiantaeth Gelfyddydol Ysgolion Gwynedd a Mn (§) yn cynnal
Arddangosfa o Waith Celf gan Ddisgyblion
Ysgolion cynradd ac uwchradd Gwynedd a Mn
(§) (§)

Thema'r gwaith a arddangosir yw Bro Gynefin. Mae'r delweddau a arddangosir yn waith sydd wedi deillio o amrywiaeth o gynlluniau artistiaid preswyl sydd wedi digwydd o fewn y blynyddoedd diwethaf. Bu'r plant yn gweithio gydag artistiaid megis Cefyn Burgess, Luned Rhys Parri a Catrin Williams...
Sefydlwyd yr Asiantaeth yn 2003/04 i hyrwyddo gweithgareddau celfyddydol mewn ysgolion drwy ddosbarthu grantiau i gyllido prosiectau celfyddydol alluogi ymarferwyr creadigol i weithio mewn partneriaeth ag addysg er lles plant ac athrawon.

London International Gallery of Children's Art (§), O2 Centre 255 Finchley Road NW3 6LU
Ffoniwch cyn gyrraedd - 020 7435 0903.
Ar agor d.Mawrth-d,Iau 4 - 6yh; d.Gwener a d.Sadwrn 12 - 6yh
Mynediad am ddim, ond croesawir rhoddion.

  2 Chwefror 2008 - Dydd Sadwrn - 4:30 - Lloegr 19 Cymru 26          Da iawn bois!! - Twickenham

  6 Chwefror 2008 - Nos Fercher - drysau 8 o'r gloch - £4 / £2
   Hooked on Wednesdays ( § ) @ Canal 125 yn cyflwyno -
Howl Griff ( § ) ... amgen ... roc gwerin ... seicedelig - o Aberystwyth
gyda Robin Grey, Kinzli, ac Ashley Hicklin
Canal 125, 125 Caledonian Road KX N1 9RG

  7 Chwefror 2008 - Nos Iau
   +++ Bullet For My Valentine +++ (§) o Ben y Bont ar Ogwr
Academi Brixton (§)
  7 Chwefror 2008 - Nos Iau - 7.30 - £9 / £6
   Rhan o Fater Brydain - Rhes Perfformiad Chwedleua - 5-8 Chwefror (§)
Katy Cawkwell (§) - chwedleuwraig dalentog ifanc (§)
yn adrodd chwedl Rhiannon o'r Mabinogion
"perfformwraig ddawnus, garismatig" "tour de force"
The Pit, Barbican, Silk St, EC2Y 8DS 020 7638 4141

  9 Chwefror 2008 - Dydd Sadwrn - 2 o'r gloch - Cymru yn erbyn Yr Alban - Std. y Mileniwm

10 Chwefror 2008 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place WC1 (HD Book Fairs) (§)
12.00-6.00: Holiday Inn Bloomsbury, Coram Street WC1N 1HT (PBFA) (§)

10 Chwefror 2008 - Nos Sul
   Sioe Gwobrau NME( § )
gyda Future of the Left ( § ) ( § ) o Gaerdydd
- "triawd roc indie wedi'i godi o lwch McLusky a Jarcrew"
a Los Campesinos! ( § ) ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerdydd
- "grŵp prifysgol, ond rili feri gŵd" (BBC Wales)
pop alawol ond dansiadwy ... dylanwadau Pavement, Mogwai, Sonic Youth ...
Mae Aleksandra, Ellen, Gareth, Harriet, Neil, Ollie, a Tom yn canu fidil, glockenspiel, cloch buwch, corn melodi, llawfyrdd casiotone, gitar, bas, drymiau, a churo dwylaw.
Yn cefnogi Les Savy Fav (Efrog Newydd); gyda Cut Off Your Hands (Seland Newydd)
Astoria, 157 Charing Cross Road, WC2 8EN ( § ) 0870 060 3777

12 Chwefror 2008 - Nos Fawrth - drysau 7 hyd at hanner nos - £5
   Huw Stephens Cymraeg yn cyflwyno ... yn y Sosial ... (§)
Mr Huw Cymraeg (§) llawfwrdd, gitar, a 4-trac (troeon o Kentucky AFC) - "dyn 'r geg frasaf Cymru" - ei albwm diweddar "Llond Lle O Hwrs A Lladron" ;
hefyd The Answering Machine (Manceinion), Cheeky Cheeky and the Nose Bleeds, The Hair, as Island Line (Llundain) ayb
The Social (§) (§) (§) 5 Little Portland Street London W1W 7JD Tiwb: Oxford Circus
y Sosial ar Ffsbwc: (§)

13 Chwefror 2008 - Nos Fercher - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§) a Chymdeithas Maldwyn (§)
Darlith Goffa June Gruffydd
Darlith (yn Saesneg) gan Timothy Hughes
" Eglwysi o fewn diwylliant a thirwedd Cymru "
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1
- Ymholiadau: gw. dudalen Cymdeithasau

16 Chwefror 2008 - Nos Sadwrn - am 7 o'r gloch - £25
   Cr Meibion Cymry Llundain ( § ) yn dathlu penblwydd 25 mlynedd
gydag unawdwyr o Tsieina.
Shaw Theatre ( § ) (yn adeilad Gwesty Novotel) 100 - 110 Euston Road NW1 2AJ
(ar bwys Llyfrgell Brydeinig - hanner ffordd rhwng Euston a K.X)

16 Chwefror 2008 - Nos Sadwrn - 7.30 - £10 / gostyngiadau
Corâl Cymry Llundain ( § )
Cyfarwyddwr: Dr. Kenneth Bowen.
Bach ~ Offeren yn B leiaf
Duke's Hall, Academi Frenhinol Cerddoriaeth ( § ), Marylebone Road NW1 5HT

17 Chwefror 2008 - Nos Sul - 7.30 - £26.50
   Paul Potts ( § ) tenor - o Aberafan
Hammersmith Apollo ( § ) , Queen Caroline Street W6 9QH ... Agos at tiwb Hammersmith.

19 Chwefror 2008 - Nos Fawrth logo CYLl
   Cymru yn Llundain
"O Gaerfyrddin i'r Cenhedloedd Unedig - ac yn ôl"
Manylion digwyddiadau Cymru yn Llundain - a ffurflenni cais - (§)

23 Chwefror 2008 - Dydd Sadwrn - 3 o'r gloch - Cymru 47 Yr Eidal 8 - Std. y Mileniwm        Daliwch ati!!

26 Chwefror 2008 - nos Fawrth Cate Le Bon Cymraeg 8 o'r gloch - Barden's Boudoir N16

26 a 28 Chwefror 2008 - nos Fawrth a nos Iau
   Opera North -
PETER GRIMES "Un o dlysau coron Opera North" ( § ) ( § )
gyda
Jeffrey Lloyd-Roberts ( blog ) ( § ) yn cyflawni'r rhan teitl.
Theatr Sadler's Wells ( § ) Rosebery Avenue EC1R 4TN ffôn: 0844 412 4300 tiwb: Angel

28 Chwefror 2008 - Nos Iau - 7 o'r gloch tan yn hwyr
Cymraes ar ddraig

* !!! Sesh ar y Strand !!! Cymraeg
Croeso i bob Cymraes, Cymro, siaradwyr newydd, a'u ffrindiau.
Rhai o Gymry Cymraeg Llundain yn cwrdd unwaith eto am beint ar nos Iau ola'r mis
- a gan fod hi'n Ŵyl Ddewi ar y dydd Sadwrn, esgus arall i ddathlu!
Unwaith eto yn nhafarn 'The Savoy Tup' - ar Savoy Street, stryd fechan oddi ar y Strand rhwng y Savoy Hotel ac Aldwych.
Edrychwch allan am faner Cymru Cymru ar un o'r byrddau.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag ebost cymryllundain (malwen) hotmail.co.uk .
Neu ymunwch 'r grwp "Seshwyr y Strand" ar Facebook.
The Savoy Tup ( § ) 2 Savoy Street, WC2 0BA
Tiwb: Embankment/Charing Cross/Embankment/Covent Garden.
Wela' i chi 'na!! - Croeso i bawb!

28 Chwefror 2008 - Nos Iau - mynediad am ddim
   +++ The Crimea +++ (§) (§) (§) (§) ar y llwyfan rwbryd rhwng 9 a 10 o'r gloch
yn ymuno 24 o fandiau eraill i'r Ŵyl Lockstock er budd y rheiny a gollodd deunydd marchnad yn y t&acirg;n dinistriol diweddar yn Camden.
Bar y Farchnad, Camden Lock

29 Chwefror 2008 - Nos Wener - 8 o'r gloch - £8.50 yn cynnwys ffi
   Huw Stephens Cymraeg ( § ) yn cyflwyno ... yn yr ICA ( § )
Genod Droog ( § ) + MC Mabon ( § ) + Mr Huw ( § ) + Pagan Wanderer Lu ( § ) + Radio Luxembourg ( § ) + DJ Vinyl Vendettas ( § ) + ( yn y bar wedyn hyd at 1yb - ) Evils ( § ), Pappy, a Stabmaster Vinyl ( § ) Cymraeg
ICA ( § ) The Mall, SW1Y 5AH. Swyddfa Bocs: 020 7930 3647

29 Chwefror 2008 - Nos Wener - drysau 8 o'r gloch hyd at 1yb - £6 / £5
   The Toy Band ( § ) o Gaerdydd - "indie pop ar ei orau" ar y llwyfan 8.30
yn cefnogi The Electric Flowers, Lyla Foy, a Poetic Reasons ( Bugbear Promns. )
The Bush Hall (§) 310 Uxbridge Road W12 7LJ. 020 8222 6955. Tiwb: Shepherds' Bush

29 Chwefror 2008 - Nos Wener - 8:30 - £6 / £5
   The Roseville Band (§) (§) o Wrecsam - ar y llwyfan 9:15
o lwch Crosbi - band roc indi dwfn ag awyrgylch...
Castell Dulyn ( Bugbear Promns. ) 94 Parkway, Camdre, NW1 7AN

  1af Mawrth *
Gŵyl Dewi

Gŵyl Dewi 2008 - Dydd Sadwrn - 11yb - ffi £6
 
   *   Taith Gerdded Flynyddol Gŵyl Dewi   Cymry
o dan arweiniad Caroline James
( Arweinydd Cymwysedig Dinas Llundain, Islington a Clerkenwell. )
Cwrdd y tu fas i orsaf tiwb Warren St am 11 y bore am daith gerdded awr a hanner neu ddwy awr, o gwmpas Fitzrovia, milltir sgwâr i'r awduron, artistiaid a bohemiaid o Gymru - Augustus John, Dylan Thomas a llu arall o ddynion a menywod - Cymry creadigol a dawnus.
Ymholiadau - ffonio 07906 892337 (Caroline James) neu ebostio caroline.james4 at btopenworld.com
 

Gŵyl Dewi 2008 - Prynhawn dydd Sadwrn - 5:50 hyd at 8yh - £8.60
   Tair ffilm o gasgliad eang Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru
* Dal Yma/nawr Cymraeg / Still:Here/Now (Mark Evans, 2003, 74mn.)
      Ffilm Gymraeg - y fersiwn hwn ag is-teitlau Saesneg )
Ffilm gyfoes, mentrus a ffresh gyda sr amlycaf Cymru
megis Siân Phillips, Ioan Gruffudd, Matthew Rhys, John Cale, Cerys Matthews...
yn darllen ac yn perfformio cerddi Cymraeg.
Cyflwyniad cyfoeth traddodiad barddol nid yn unig i bobl y tu allan i Gymru ond i'r Cymry eu hunain.
Ceir manylion yn cynnwys cerddi, beirdd ac actwyr ar dudalen Archif SSC ( yma )
      Bydd y ddwy ffilm fer Saesneg isod yn cael eu dangos yn gyntaf, cyn Dal Yma/Nawr. Na fydd egwyl. Dylan Thomas (Jack Howells, 1961, 30mn.)
Ffilm Ddogfen, a ennillodd Oscar, gyda Richard Burton.
Under Milk Wood (1967, detholiad o 25mn.)
Yn serenu Glynis Johns, Victor Spinetti a Donald Houston.
Sinema BFI NFT3 ar lan de Tafwys. tocynnau: 020 7928 3232 ( § )
      (Diolch yn fawr iawn i Lesley Jones BFI a Medi Jones LlGC)

Gŵyl Dewi 2008 - Nos Sadwrn
   Cyngerdd Gŵyl Dewi gyda Chantorion Ardwyn
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

Gŵyl Dewi 2008 - Nos Sadwrn - tocynnau ( § ) £12 (miwsig a ffilm) / £9 (miwsig)
   Pob tocyn wedi mynd, helas
6.30 (yn y sinema) Gruff Rhys yn lawnsio ei ffilm Seperado!
7.30 (Theatr) miwsig gan Gruff Rhys + Kerdd Dant + 9Bach + Cate Le Bon + Andy Votel + rhagor
ICA ( § ) 12 Carlton House Terrace SW1. Swyddfa Bocs: 020 7930 3647

Gŵyl Dewi 2008 - Nos Sadwrn - am 7 o'r gloch yr hwyr - tocynnau £12
   Cyngerdd Gŵyl Ddewi Sant gan Cor Meibion Ynysowain (Aberdar)
Eglwys St. Paul, The High, Harlow
Am docynnau neu ragor o wybodaeth ffonio 01279 452813 neu 01279 301045

Gŵyl Dewi 2008 - Nos Sadwrn
   Noswaith dathlu Gŵyl Dewi gyda chefnogaeth Chwisgi Penderyn yn cynnwys band o'r cymoedd yn canu Manics a Phonics ayb, a chwrw Brains ar gael.
Cadogan Arms, 298 Kings Road, Chelsea, SW3 5UG 020 7352 1645


  2 Mawrth 2008 - dydd Sul - 11 o'gloch
   Eglwys Gymraeg Canol Llundain
Gwasanaeth Gwyl Dewi
Cymraeg
Anerchiad: Hywel Williams Caernarfon
Cinio Gwyl Dewi i ddilyn
EGCLl ( § ) 30 Eastcastle Street, W1W 8DJ

  2 Mawrth 2008 - Prynhawn dydd Sul am hanner wedi 3 o'r gloch
   Urddeglwys San Bened - Eglwys Gymreig Brifddinesig Esgobaeth Llundain
Offeiriad â gofalaeth: y Parchedig Jeremy Crossley
Gosber Gŵyl Dewi Sant Cymraeg
Bydd Te ar ôl yr oedfa. Dewch yn llu - Croeso cynnes i bawb.
St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4
Gwybodaeth cyffredin:
(§) Hanes Eglwys St Benet: (§)


  3 Mawrth 2008 - Nos Lun - Derbyniad (cyn cinio) am 6.30
   Gwledd Dewi Sant - Dathliad Neuadd y Gorfforaeth. (www.stdavidsdayinlondon.com)
Gŵr Gwadd - y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Dinas Llundain, Henadur David Lewis. Siaradwyr Gwadd - Y Parchedicaf Dr Barry Morgan, Archesgob Cymru; Winston Roddick CB QC, Cwnsler Cyffredinol gynt, Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Adloniant - Celticana, Serendipiti, Academi Llais Ryngwladol Caerdydd.

  5 Mawrth 2008 - Nos Fercher
   +++ Radio Luxembourg +++ (§) (§) yn fyw
Radio Luxembourg
gyda Helen, The Muvs
Buffalo Bar ( § ) (mynediad wrth ochr Y Ceiliog Enwog, o flaen y tiwb), 259 Upper Street, Islington. (020 7359 6191) Tiwb / Rheilffordd: Highbury & Islington

  6 Mawrth - Nos Iau - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion ( § )
Darlith (wedi newid ar fyr rhybudd) ar David Lloyd George
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

  8 Mawrth 2008 - Prynhawn Dydd Sadwrn
   * Eisteddfod Y Plant (Cymraeg i'w chlywed)
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

  8 Mawrth 2008 - Dydd Sadwrn - 1 o'r gloch - Iwerddon 12 Cymru 16 - Parc Croke

  9 Mawrth 2008 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place WC1 (HD Book Fairs) (§)
12.00-6.00: Holiday Inn Bloomsbury, Coram Street WC1N 1HT (PBFA) (§)

11 Mawrth 2008 - Nos Fawrth - drysau 7 hyd at hanner nos - £5
   Huw Stephens Cymraeg yn cyflwyno ... yn y Sosial ... (§)
Truckers Of Husk (§) (§) (§) o Gaerdydd - EP newydd "Physical Education EP" mas 17/3/8 ar My Kung Fu (§)
hefyd Das Wanderlust, You Slut! , Bobby McGees, Brigadier Ambrose
The Social (§) (§) (§) 5 Little Portland Street London W1W 7JD Tiwb: Oxford Circus
y Sosial ar Ffsbwc: (§)

12 Mawrth 2008 - Nos Fercher - 8.30 - £5/£4
   Clwb Goonite (§) yn cyflwyno -
The School
The School ( § ) o Gaerdydd -
- gyda Pocketbooks + The Sunny Street + The Give It Ups
Buffalo Bar ( § ) (mynediad wrth ochr Y Ceiliog Enwog, o flaen y tiwb), 259 Upper Street, Islington. (020 7359 6191) Tiwb / Rheilffordd: Highbury & Islington

14 Mawrth 2008 - Nos Wener - 7yh am 7.30
   Cymdeithas Maldwyn (§)
Cinio blynyddol - Reform Club

15-16 Mawrth 2008 - Bore dydd Sadwrn hyd at brynhawn Sul
Penwythnos Dwys Cymraeg - pob lefel - yn Y Fenni (Abergavenny, Gwent)
Ymholiadau: Geraint Wilson-Price,
Coleg Yr Hill, Pen-y-pound, Y Fenni, NP7 7RP. Ffon 01495 333 777

15 Mawrth 2008 - Dydd Sadwrn - 5 o'r gloch - Cymru yn erbyn Ffrainc - Std. y Mileniwm

17 Mawrth 2008 - Nos Lun - £4
RJ
Rebecca Jade (§)
yn canu ei cherddi ei hun
-

Castell Dulyn (§), 94 Parkway, Camdre, NW1 7AN

17 Mawrth 2008 - Nos Lun
   +++ The Crimea +++ (§) (§) (§) (§)
yn cynnal Parti Gŵyl Padrig
12 Bar Club (§), 22-23 Denmark Place WC2 (twll yn Denmark St ar bwys Andy's Guitar Centre) Tiwb: T.Ct. Rd.
(Caffi 12 Bar 9yb - 9yh; bar 12 Bar 11yb...)

18 Mawrth 2008 - Nos Fawrth logo CYLl
   Cymru yn Llundain
Manylion digwyddiadau Cymru yn Llundain - a ffurflenni cais - (§)

25 Mawrth 2008 - Nos Fawrth
   +++ The Crimea +++ (§) (§) (§) (§)
Parti Lawnsio Sengl "Loop a Loop"
12 Bar Club (§), 22-23 Denmark Place WC2 (twll yn Denmark St ar bwys Andy's Guitar Centre) Tiwb: T.Ct. Rd.
(Caffi 12 Bar 9yb - 9yh; bar 12 Bar 11yb...)

27 Mawrth 2008 - Nos Iau - 7 o'r gloch tan yn hwyr
Cymraes ar ddraig

* !!! Sesh ar y Strand !!! Cymraeg
Croeso i bob Cymraes, Cymro, siaradwyr newydd, a'u ffrindiau.
Rhai o Gymry Cymraeg Llundain yn cwrdd unwaith eto am beint ar nos Iau ola'r mis
Unwaith eto yn nhafarn 'The Savoy Tup' - ar Savoy Street, stryd fechan oddi ar y Strand rhwng y Savoy Hotel ac Aldwych.
Edrychwch allan am faner Cymru Cymru ar un o'r byrddau.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag ebost cymryllundain (malwen) hotmail.co.uk .
Neu ymunwch 'r grwp "Seshwyr y Strand" ar Facebook.
The Savoy Tup ( § ) 2 Savoy Street, WC2 0BA
Tiwb: Embankment/Charing Cross/Embankment/Covent Garden.
Wela' i chi 'na!! - Croeso i bawb!

26-27 Mawrth 2008 - bore dydd Mercher hyd at brynhawn dydd Iau
Ysgol Gymraeg y Pasg Cymraeg
Pob lefel yn gynnwys Cymraeg yn y gweithle a Chymraeg i Rhieni
yn Y Fenni (Abergavenny, Gwent)

Ymholiadau: Geraint Wilson-Price,
Coleg Yr Hill, Pen-y-pound, Y Fenni, NP7 7RP. Ffon 01495 333 777

30 Mawrth 2008 - Nos Lun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Caneuon Byd Gweithiol John Edwards, Mike Charlesworth ac eraill
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

  1 Ebrill 2008 - Nos Fawrth
   Future of the Left ( § ) ( § ) o Gaerdydd
- "triawd roc indie wedi'i godi o lwch McLusky a Jarcrew"
Yn cefnogi Be your Own Pet
Scala, 275 Pentonville Road, N1 9NL (Kings X) ( § )

  5 Ebrill 2008 - Dydd Sadwrn - 9-5.30
   Cwrs Cymraeg Carlam * Croeso i Ddysgwyr o Bob Safon !
Manylion yma - frysiwch!
Lleoliad: Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (§)

  8 Ebrill 2008 - Nos Fawrth
RJ
Rebecca Jade (§)
yn canu ei cherddi ei hun, ar ei phen ei hun
-

Kitchener's Travelling Circus, Bourne and Hollingsworth, 28 Rathbone Place

  8 Ebrill 2008 - Nos Fawrth - drysau 7 hyd at hanner nos - £5
   Huw Stephens Cymraeg yn cyflwyno ... yn y Sosial ... (§)
llu o fandiau ac unigolion yn cynnwys Sweet Baboo (§) (gynt o JT Mouse)
5 Little Portland Street London W1W 7JD Tiwb: Oxford Circus
y Sosial ar Ffsbwc: (§)

11 Ebrill 2008 - Nos Wener
MJ
Rebecca Jade (§)
yn canu ei cherddi ei hun, efo Matt Jones llawfyrddau, llais,...
-

The Grand Union "classic burger bar & cocktail lounge" (§) 53-79 Highgate Road NW5 1TL. Tiwb/Trên: Kentish Town

RJ

12 Ebrill 2008 - Nos Sadwrn - £4 cyn 11yh
   Los Campesinos! ( § ) ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerdydd
- "grŵp prifysgol, ond rili feri gŵd" (BBC Wales)
pop alawol ond dansiadwy ... dylanwadau Pavement, Mogwai, Sonic Youth ...
Mae Aleksandra, Ellen, Gareth, Harriet, Neil, Ollie, a Tom yn canu fidil, glockenspiel, cloch buwch, corn melodi, llawfyrdd casiotone, gitar, bas, drymiau, a churo dwylaw.
Clwb Afterskool - The Quad, LSE, Houghton St

13 Ebrill 2008 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place WC1 (HD Book Fairs) (§)
12.00-6.00: Holiday Inn Bloomsbury, Coram Street WC1N 1HT (PBFA) (§)

14 Ebrill 2008 - Nos Lun - Pob tocyn wedi mynd
   Los Campesinos! ( § ) ( § ) ( § ) ( § ) ar y llwyfan 9 o'r gloch
Windmill (§) , Brixton, 22 Blenheim Gardens SW2 5BZ 020 8671 0700

17 Ebrill 2008 - Nos Iau - 6.45 am 7.30
  
Apêl Eglwys Gadeiriol Gwynllyw Sant (§) St Woollos' Cathedral (Newport) Appeal
Derbyniad a Chinio (§)
Darlith gan Dr Mary Archer - Yr Amgylchedd
Arwerthiant gan Arglwydd Archer
Y Pafiliwn, a'r Ystafell Hir,
Maes Criced Lord, NW3

Gwisg: Tei Du. Tocyn: £85 neu fwrdd am 10: £800 ar gael oddi ar Catherine Hayman 01633 212077

18 a 19 Ebrill 2008 - Nos Wener a nos Sadwrn
   Helfa Camdre 2008 (manylion)
yn cynnwys Future of the Left ( § ) ( § )
Los Campesinos! ( § ) ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerdydd
- "grŵp prifysgol, ond rili feri gŵd" (BBC Wales)
pop alawol ond dansiadwy ... dylanwadau Pavement, Mogwai, Sonic Youth ...
Mae Aleksandra, Ellen, Gareth, Harriet, Neil, Ollie, a Tom yn canu fidil, glockenspiel, cloch buwch, corn melodi, llawfyrdd casiotone, gitar, bas, drymiau, a churo dwylaw.
...a llu o fandiau eraill

19 Ebrill 2008 - Nos Sadwrn - 7.30 - tocyn £35, £30, £25 a £15
Gwawr Edwards

Cyngerdd Jiwbili gan Chorau Cymru Llundain cyfun Cymraeg
gyda Gwawr Edwards soprano
a Gareth Huw John tenor
Corâl Cymru Llundain ( § ),
Côr Meibion Cymru Llundain ( § )
a Côr Meibion Gwalia ( § )
Cyngerdd er budd Jiwbili Ysgol Gymraeg Llundain Cymraeg ( § )
ac Ymddiriedolaeth Cymry Llundain Cymraeg ( § )
Cadogan Hall ( § ) 5 Sloane Terrace, SW1X 9DQ

Gareth Huw John

20 Ebrill 2008 - Nos Sul
   Los Campesinos! ( § ) ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerdydd
- "grŵp prifysgol, ond rili feri gŵd" (BBC Wales)
Hoxton Bar & Kitchen, 2 Hoxton Square, Shoreditch, Hackney (§) Tiwb: Old Street. Busiau: 243, 55, 149, 67, 26

  ... ymlaen hyd at 31 Mai 2008 - Nos Lun hyd at nos Sadwrn am 7.30, D. Iau a d. Sad am 2.30
   Small Change gan Peter Gill (bywgraffiad)
Hanes dau fachgen yn y 1950au yn Nwyrain Caerdydd werinol a Chatholig, eu cyfeillgarwch ac eu perthnasau ag eu mamau. Cynhyrchiad adfywiol gwaith meistrolgar o 1976, o dan yr awdur fel cyfarwyddwr a chynhyrchydd.
Donmar Warehouse (§) 41 Earlham Street, Seven Dials WC2H 9LX. Tocynnau: 0870 060 6624 Tiwb: Covent Garden

21 Ebrill 2008 - Nos Lun
   Future of the Left ( § ) ( § )
Y Garej (§) , 20/22 Highbury Corner, N5 (cc: 0870 906 3777 ymholiadau: 020 7607 1818 ) Tiwb/rheilffordd: Highbury & Islington

22 Ebrill 2008 - Nos Fawrth - 8 o'gloch - £3 - Wedi'i Ganslo ar funud olaf oherwydd salwch
MJ
Rebecca Jade (§)
yn canu ei cherddi ei hun, efo
Matt Jones (§)
llawfyrddau, llais,...

yn cefnogi Jessica Simpson (9.15), El Topo (10.00) a Nacho (10.45)

Club Kebabylon (§) @ Tommy Flynns, 55 Camden Hight St NW1.

RJ

23 Ebrill 2008 - Nos Fercher - 5.30 am 6 o'r gloch (ac ymlaen hyd at 8yh) logo CYLl
   Cymru yn Llundain
Geraint Talfan Davies a'i lyfr newydd At Arms Length
Trafodir canlyniadau datganoli - ym maes diwylliant cyhyd â gwleidyddiaeth
Manylion digwyddiadau Cymru yn Llundain - a chysylltiadau - (§)

23 Ebrill 2008 - Nos Fercher - drysau 7, sioe am 8.30 - £5
   +++ Al Lewis +++ (§) (§) * canwr/cyfansoddwr Gogledd Cymru... ... ei albwm More Ways Than One ar Itunes
- yn nigwyddiad Big Secret (§) (§) yn Ginglik (§) DS - Clwb aelodaeth ydy Ginglik - gellir ymuno wrth y ddrws gyda ffoto-ID; neu ebostio ymlaen llaw i fwcio bwrdd, gweler (§)
Ginglik - 1 Shepherds Bush Green, Shepherd's Bush, W12 8PH.

25 Ebrill 2008 - Nos Wener - 7.30
   +++ Al Lewis +++ (§) (§) *
The Regal Room (§), The Distillers, 64 Fulham Palace Road, Hammersmith, W6 9PH. Tiwb: Hammersmith

30 Ebrill 2008 - Nos Fercher
   +++ The Crimea +++
(§) <- tocynnau 'ma - ewch at "tour"
(§) <- trac newydd bob wythnos yma (§) (§)
Miwsig newydd a hwyl a spri...
The Enterprise, 2 Haverstock Hill NW3 (tiwb: Chalk Farm)

30 Ebrill 2008 - Nos Fercher - drysau 7yh - £15 (yn sefyll) / £31.50 (bwyty)
   Salsa Celtica (§) (§) o Gaeredin
Café Jas (§) , 5 Parkway, Camdre NW1 7PG (tiwb: Camden Town)

2 - 4 Mai 2008 - Dydd Gwener-dydd Sul - 10yb-6yh (d.Sul: -5yp) - £20 / 6-15 oed: £6
   "Who Do You Think You Are- LIVE" (§)
Cyfle gwych i drafod ymchwil hanes teulu Cymru
gyda arbenigwyr o Lyfrgell Genedlaethol Cymru (§) ar stondin 246, a chymryd ran mewn gweithdy gan Beryl Evans 1.45-2.30 ddydd Sul (leoliad: theatr "SoG Workshop 2" - rhaid bwcio'r sesiwn ymlaen llaw).
Bydd mynediad ar y stondin at sawl mynegai nad ydyn nhw ar gael ar safle gwe y Llyfrgell.
Bydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (§) ar stondin 234;
"Cymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg" (§) ar 14,15, 25 a 26; ac efallai Gwent FHS (i'w gadarnhau).
Mynediad drwy docyn o flaen llaw neu wrth y drws. Llinell boeth tocynnau: 0871 230 1091.
Olympia, Llundain. Tiwb: Kensington (Olympia)

10-11 Mai 2008 - Bore dydd Sadwrn hyd at brynhawn Sul
Penwythnos Dwys Cymraeg * - pob lefel - yn Y Fenni (Abergavenny, Gwent)
Ymholiadau: Geraint Wilson-Price,
Coleg Yr Hill, Pen-y-pound, Y Fenni, NP7 7RP. Ffon 01495 333 777

  ... ymlaen hyd at 31 Mai 2008 - Nos Lun hyd at nos Sadwrn am 7.30, D. Iau a d. Sad am 2.30
   Small Change gan Peter Gill (bywgraffiad)
Hanes dau fachgen yn y 1950au yn Nwyrain Caerdydd werinol a Chatholig, eu cyfeillgarwch ac eu perthnasau ag eu mamau. Cynhyrchiad adfywiol gwaith meistrolgar o 1976, o dan yr awdur fel cyfarwyddwr a chynhyrchydd.
Donmar Warehouse (§) 41 Earlham Street, Seven Dials WC2H 9LX. Tocynnau: 0870 060 6624 Tiwb: Covent Garden

10 Mai 2008 - Nos Sadwrn - am 7 o'r gloch
  
Eglwys Unedig Gymraeg Canol Llundain * ( § )
Cyngerdd Mawreddog
gyda Lynne Griffin soprano, Claire Jones telyn, Marged Jones soddgrwth, Paul Sheeran bariton, Tracey Smith mezzo-soprano, Heather Williams ffidil a phiano ac Euron Walters piano.
Mynediad am ddim, casgliad tuag at waith Cymorth Cristnogol
30 Eastcastle Street, W1N 7PD (nepell o Oxford Circus)

10 Mai 2008 Katherine Jenkins GB Viva La Diva O2 London - 7.30 - £27.50-£75.00

10 Mai 2008 - Nos Sadwrn
   The Hustle (§) o Gaerffili
Castell Dulyn (§), 94 Parkway, Camdre, NW1 7AN

11 Mai 2008 - Nos Sul - 7.30 yh - £12 / £10
   Aeronwy Thomas yn trafod ei theulu a'i thad Dylan gyda Malcolm Taylor
Tricycle Theatre, (§) 296 Kilburn High Rd NW6 7JR. Tiwb: Kilburn. Trên: Brondesbury. Tocynnau: 020 7328 100

13-24 Mai 2008 - Nos Fawrth ymlaen (ag eithrio nos Sul) - am 8 o'r gloch; + matineés 15ed, 17eg, 21ain a 24ain.
   Under Milk Wood gan Dylan Thomas
Cwmni Theatr Llundain o dan Malcolm Taylor, cyfarwyddwr
Gyda Philip Madoc fel llais cyntaf, Howell Evans, Cerith Flinn, Abi Harris, Jennifer Hill, Gareth Kennerley, Glyn Pritchard ac Anne Rutter; a llais David Jason fel llais y teithlyfr.
Tocynnau: £10 nos Lun a matineés canol wythnos / £20 nos Sadwrn / £15 fel arall /. Swyddfa Bocs: 020 7328 1000
Tricycle Theatre, (§) 296 Kilburn High Rd NW6 7JR. Tiwb: Kilburn. Trên: Brondesbury.

14 Mai 2008 2008 - Nos Fercher - am 6 o'r gloch
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion ( § )
Cyfarfod Bylnyddol a
darlith gan Richard Suggett, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ( § ) :
"John Nash - Pensaer, Llundeinwr, a Chymro."
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

14 Mai 2008 2008 - Nos Fercher
   +++ The Crimea +++
(§) <- tocynnau 'ma - ewch at "tour"
(§) <- trac newydd bob wythnos yma (§) (§)
Miwsig newydd a hwyl a spri...
The Enterprise, 2 Haverstock Hill NW3 (tiwb: Chalk Farm)

15 Mai 2008 - Nos Iau
   +++ The Donde Stars +++ (§) o Gaerdydd
Hope and Anchor (§), 207 Upper Street N1 Tiwb: Highbury & Islington

16 Mai 2008 - Nos Wener
Lleuwen yn y Vortex 12/2005
+++ Lleuwen +++ (§) (§) *
albym 2007 gan Lleuwen - `Penmon' - rhagor ar www.bandit247.com ( § )
The Klinker (§), ( ?? ) The Salisbury HOTEL, 1 Grand Parade, Green Lanes, Haringey N4 1JX (nepell o Salisbury Road...) Tiwb-Turnpike Lane

17 Mai 2008
Cwpan FA - Caerdydd yn erbyn Portsmouth - gyda Katherine Jenkins
Wembley

17 Mai 2008 - Prynhawn dydd Sadwrn - 4 o'r gloch
   BBC Radio 3 - Lein-wp Jas - Y Profiad Chopin (§)
Rhaglen yn cynnwys Huw Warren (Abertawe) (§) (§) (§),
yn canu ei weithiau "Waltz" "Berceuse" a "Lime Grove" ar biano yn fyw .
BBC Radio 3 ar y weirles, gwe, neu loeren; wedyn ar gael ar iPlayer am wythnos

17 Mai 2008 - Nos Sadwrn - 7 yh - Tocynnau £10 yn cynnwys bwyta, ar gael oddi wrth Yr Ysgol : 0208 965 3585
   Mae'r Ysgol Gymraeg Llundain (§) * yn cyflwyno
TWMPATH Dawns
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

18 Mai 2008 - prynhawn Dydd Sul

   *   Cymanfa Ganu Henaduriaeth Llundain   *

Y plant am 2.30 o'r gloch a'r oedolion am 5 o'r gloch.

Arweinydd:- Mr Trystan Lewis

Croeso Cynnes i Bawb

Capel Jewin, Fann Street, Golden Lane EC1Y 0SA

Tiwb agosaf Y BARBICAN (Trowch i'r chwith wrth adael yr orsaf ac yna cymerwch y cyntaf ar y dde).

18 Mai 2008 - Nos Sul
   +++ Amy Wadge +++ (§) (§)
Yr Hanner Lleuad, Lower Richmond Road, Putney (§)
Tiwb: Putney Bridge (trên olaf 'nol am 11 munud i un)
Trên: Putney

19 Mai 2008 - Nos Lun - 8.30 - £5
   Gasana (§) - yn l Bugbear, "gogs efo sŵn roc mawr fel Nirvana ond sy'n tueddu i swnio'n fwy fel roc clasurol" .
Castell Dulyn (§) 94 Parkway, Camdre, NW1 7AN

  ... ymlaen hyd at 31 Mai 2008 - Nos Lun hyd at nos Sadwrn am 7.30, D. Iau a d. Sad am 2.30
   Small Change gan Peter Gill (bywgraffiad)
Hanes dau fachgen yn y 1950au yn Nwyrain Caerdydd werinol a Chatholig, eu cyfeillgarwch ac eu perthnasau ag eu mamau. Cynhyrchiad adfywiol gwaith meistrolgar o 1976, o dan yr awdur fel cyfarwyddwr a chynhyrchydd.
Donmar Warehouse (§) 41 Earlham Street, Seven Dials WC2H 9LX. Tocynnau: 0870 060 6624 Tiwb: Covent Garden

... hyd at 24 Mai 2008 (ag eithrio nos Sul) - am 8 o'r gloch; + matineés 17eg, 21ain a 24ain.
   Under Milk Wood gan Dylan Thomas
Cwmni Theatr Llundain o dan Malcolm Taylor, cyfarwyddwr
Gyda Philip Madoc fel llais cyntaf, Howell Evans, Cerith Flinn, Abi Harris, Jennifer Hill, Gareth Kennerley, Glyn Pritchard ac Anne Rutter; a llais David Jason fel llais y teithlyfr.
Tocynnau: £10 nos Lun a matineés canol wythnos / £20 nos Sadwrn / £15 fel arall /. Swyddfa Bocs: 020 7328 1000
Tricycle Theatre, (§) 296 Kilburn High Rd NW6 7JR. Tiwb: Kilburn. Trên: Brondesbury.

20 Mai 2008 - Nos Fawrth - 8 o'r gloch - £8
   The Loves (§) (§) (§) mewn noswaith comedi a miwsig Pubstock (§)
- Danny Robins yn cyflwyno "Gŵyl mewn dafarn, ffasiwn Glastonbury"
llawr staer yn The Albany, 240 Gt Portland St W1W 5QU

23 Mai 2008 - Nos Wener - 9yh-2yb
   +++ Radio Luxembourg +++ (§) (§) yn fyw
Radio Luxembourg
Noson Offline - ( § )
Albert Bar - Prince Albert, 418 Coldharbour Lane, Brixton

24 Mai Dewi 2008 - Nos Sadwrn - £5 ymlaen llaw (§) / £7 wrth y drws
   Cate Le Bon (§) (§) (§) a set DJ gan Gruff Rhys (§)
Power's Acoustic Room ( § ) 332 Kilburn High Road NW6 2QN. Tiwb: Kilburn Trén: Brondesbury

25 Mai 2008 - Nos Sul - 6.30yh
   The Loves (§) (§) (§)
(rhan o ddiwrnod hir...)
The Enterprise, 2 Haverstock Hill NW3 (tiwb: Chalk Farm)

26-31 Mai 2008
   Eisteddfod yr Urdd * (§)
Sir Conwy - Cynhelir yr Eisteddfod ar safle Bae Penrhyn, Llandudno.

27 a 28 Mai 2008 - Nos Fawrth a nos Fercher am 7.30 - 20, gostyngiadau 15.50, plant 8
  *
THEATR GENEDLAETHOL CYMRU YN DYCHWELYD I LUNDAIN

      Theatr Genedlaethol Cymru

    yn cyflwyno SIWAN gan Saunders Lewis

Cyflwyniad cyfoes o un o ddramu mawr yr iaith Gymraeg.

  Siwan: merch i frenin Lloegr, a gwraig i dywysog Cymru; 
  roedd ei dyfodol wedi'i benderfynu drosti. 

  Yna daeth llanc ifanc nwydwyllt i'w chartref, 
  ac fe ddewisodd hi ei wahodd i stafell wely ei gwr. 

  Cynhyrchiad newydd o ddrama swynol am gariad, 
  chwant a maddeuant wedi'i lleoli yn llys canoloesol Llywelyn Fawr. 

Cast yn cynnwys -
  Rhys ap Hywel, Lisa Jên Brown, Ffion Dafis, Dyfan Roberts. 

DS - Cynhyrchiad Iaith Gymraeg - HEB uwch deitlau

	RIVERSIDE STUDIOS, HAMMERSMITH 
	Swyddfa Docynnau : 020 8237 1111
	http://www.riversidestudios.co.uk
	THEATR GENEDLAETHOL CYMRU
	http://www.theatr.com

28 Mai 2008 - Nos Fercher - £7
   +++ The Crimea +++
(§) <- tocynnau 'ma - ewch at "tour"
(§) <- trac newydd bob wythnos yma (§) (§)
Miwsig newydd a hwyl a spri...
The Enterprise, 2 Haverstock Hill NW3 (tiwb: Chalk Farm)

28 Mai 2008 - Nos Fercher - drysau 7.30 - £5/4
   Rod Thomas (§) (§) (§) "Pop acwstig indi" - dylanwadau Arcade Fire, Baker, Beck, Bjork, Bowie, Bush, Cardigans, Holliday, Minnie Ripperton, 10cc...
Amersham Arms, 388 New Cross Rd SE14 6TY

31 Mai 2008 - Nos Sadwrn - 8yh-2yb - £6 / Aelodau'r Clwb: £4
   noswaith clwb: - The Actionettes Go-Go-Ahoy (§) yn cyflwyno gyda
The School
The School ( § ) o Gaerdydd -
Buffalo Bar ( § ) (mynediad wrth ochr Y Ceiliog Enwog, o flaen y tiwb), 259 Upper Street, Islington. (020 7359 6191) Tiwb / Rheilffordd: Highbury & Islington

  2 Mehefin 2008 - Nos Lun - am 7 o'r gloch
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Fforwm Cymry Llundain    Cymdeithas y Gwyneddigion
Y Ddarlith Cymraeg yn Llundain Cymraeg gan Y Parchg Ddr Dafydd Wyn Williams
" William Parry, Ail Ysgrifennydd Y Cymmrodorion 1755-1775 "
Yn y gadair: R.K.Kyffin
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Sylwer ar y lleoliad - Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

  5 Mehefin 2008 - Nos Iau - 7.30
  
+++ Ridinghood +++ (§) (§) (§) - Pop Punc (C'dydd)
Rhiannon Ridinghood, llais
Sebastiaan Elsenburg, gitr.
Adolygiad gan N Crud - (§)
Club Criminal @ Arts Theatre Club, 50 Frith St W1D 4SQ
Rhiannon Ridinghood

  8 Mehefin 2008 - Dydd Sul - 3 yp ac 8.30yh - £5 wrth y drws
   The Loves (§) (§) (§)
(rhan o PUBSTOCK - miwsig a digrifwyr - 2yp-10.30yh)
3 o'r gloch - Sesiwn Acwstig
8.30 yh - Electrig!

93 Feet East (§) 150 Brick Lane E1 5QL

  9 Mehefin 2008 - Nos Lun - £7
   +++ The Crimea +++
(§) <- llawrlwytho'r albwm am ddim; tocynnau 'ma - ewch at "tour"
(§) <- trac newydd bob wythnos yma (§) (§)
Miwsig newydd a hwyl a spri...
The Enterprise, 2 Haverstock Hill NW3 (tiwb: Chalk Farm)

14 Mehefin 2008 - Dydd Sadwrn - 9-5.30
   Cwrs Cymraeg Carlam * Croeso i Ddysgwyr o Bob Safon !
Manylion yma www.anoeth.demon.co.uk/pdc.html
Lleoliad: Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (§)

16 Mehefin 2008 - rhyddhawyd albwm Silent Cry gan Feeder (§) (§)
ar gael yn Sister Ray Records, Berwick St ... a lleoedd eraill !

17 Mehefin - Nos Fawrth - 8 o'r gloch hyd at 1 yb - £5 / am ddim i'r aelodau'r clwb
   clwb Artrocker (§) yn cyflwyno
Joy Of Sex (§) o Gaerdydd -
yn cefnogi Le Tetsuo (punc) a Kids Love Lies (pop merrrch gwyllt)
Buffalo Bar ( § ) (mynediad wrth ochr Y Ceiliog Enwog, o flaen y tiwb), 259 Upper Street, Islington. (020 7359 6191) Tiwb / Rheilffordd: Highbury & Islington

18 Mehefin 2008 - Dydd Mercher - dangosiad Gala agorol Gŵyl Ffilm Caeredin
19 Mehefin - dydd Iau - tua hanner ddydd - perfformiad cyntaf yn Llundain (Leicester Sq.)
20 Mehefin - dydd Gwener - ar ddangos ym mhobman
  
ffilm The Edge of Love (§) (§) (§)
cyfarwyddwr: John Maybury sgript: Sharman Macdonald
gyda
Keira Knightly fel Vera Phillips
Matthew Rhys fel Dylan Thomas
a Sienna Miller fel Caitlin Thomas

20 Mehefin 2008 - Nos Wener - 25 munud wedi 11 o'r gloch hyd at 20 munud wedi hanner
   BBC TWO "The Culture Show Uncut" - fe fydd
Matthew Rhys yn sôn am ei rôl Dylan Thomas yn ffilm The Edge of Love
Neon Neon (§) (electro pop o Gaerdydd a Los Angeles) - sef Gruff Rhys a Boom Bip - yn canu yn y stiwdio

21 Mehefin 2008 - Dydd Sadwrn    Alban Hefin - Heuldro'r Haf    (§) (§) (§)

21 Mehefin 2008 - Nos Sadwrn
   Parti XFM " brecwast drwy'r dydd "
gyda Feeder (§) (§)
ULU - University of London Union, Malet Street, WC1E 7HY (§)

22 Mehefin 2008 - Nos Sul
   +++ The Hustle +++ (§) - roc indi o Gaerffili
Academi Islington (§), ar bwys Borders, N1 Centre (rhwng Upper Street a Liverpool Road, yn agos at Chapel Market). tiwb: Angel . [cyfeiriad swyddogol: 16 Parkfield Street N1 0PS.] 020 7288 4403

25 Mehefin 2008 - Nos Fercher - 8:00-12:00 - £3 wrth y drws
  
Jamie and the Lionhearts (§) band o Gaerdydd -
"geiriau bachog , â naws ganeuon gwerin a morwyr ... a ffidil" (Plum)
Catch bar, 22 Kingsland Road E2 8BA

20 Mehefin - dydd Gwener - ymlaen - ar ddangos ym mhobman
  
ffilm The Edge of Love (§) (§) (§)
cyfarwyddwr: John Maybury sgript: Sharman Macdonald
gyda
Keira Knightly fel Vera Phillips
Matthew Rhys fel Dylan Thomas
a Sienna Miller fel Caitlin Thomas

26 Mehefin 2008 - Nos Iau - 7 o'r gloch ... ymlaen
Cymraes ar ddraig
* !!! Sesh ar y Strand !!! *
Croeso i bawb - Croeso i bob Cymraes, Cymro, siaradwyr newydd, a'u ffrindiau.
Wela' i chi 'na!!

Cymry Cymraeg Llundain
yn cwrdd unwaith eto am beint ar nos Iau ola'r mis.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag ebost cymryllundain (malwen) hotmail.co.uk .
Neu ymunwch 'r grwp "Seshwyr y Strand" ar Facebook.

Byddwn lawr grisiau (grisiau yn y cefn y tu fewn neu mae mynedfa ar wahan lawr ochr y dafarn) yn y 'Coal Hole'.
"Coal Hole", 91-92 Strand, WC2R 0DW
map Tiwb: Embankment/Charing Cross.
Croeso i bawb!

26 Mehefin 2008 - Nos Iau
  
The School
The School ( § ) o Gaerdydd -
Windmill (§) , Brixton, 22 Blenheim Gardens SW2 5BZ 020 8671 0700

28 Mehefin 2008 - Prynhawn dydd Sadwrn am 3 o'r gloch
   Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Cymru * Meirion a'r Cyffiniau 2009 * Yn ystod y seremoni hon hefyd bydd y prifardd Dic Jones yn cael ei urddo yn Archdderwydd. (§)
Y Bala
(Hefyd bydd Cymanfa Cyhoeddi drannoeth yn Nolgellau - Capel Salem am 8 o'r gloch )

29 Mehefin 2008 - dydd Sul - 11 o'gloch y bore a 6 o'r gloch yr hwyr
   Eglwys Gymraeg Canol Llundain
Gwasanaeth Sul y Blodau Cymraeg (gynt: Sul Lloyd George)
Byddwn yn croesawu y Parch Aled Edwards, Cytun
   i'n hannerch yn y bore a'r prynhawn
Eglwys Gymraeg Canol Llundain ( § ) 30 Eastcastle Street, W1W 8DJ

30 Mehefin 2008 - Prynhawn dydd Lun - am 6 o'r gloch
   +++ The Crimea +++
(§) <- llawrlwytho'r albwm am ddim; tocynnau 'ma - ewch at "tour"
(§) <- trac newydd bob wythnos yma (§) (§)
yn lawnsio sengl newydd "48a..."
"Instore" @ Sister Ray Records, Berwick St

  1 Gorffennaf 2008 - Nos Fawrth - drysau 7 hyd at hanner nos - mynediad AM DDIM
   Huw Stephens Cymraeg yn cyflwyno ... yn y Sosial ... (§)
llu o fandiau ac unigolion yn cynnwys
Alex Dingley ( llwyfan 9.00 ) o Lansteffan yn canu cefn gwlad a gwerin (§) (§) "Fel cymysgedd o Bob Dylan a Libertines" Ei albwm newydd ar Recordiau Kimberly - (§)
Rod Thomas ( llwyfan 9.30 ) (§) (§) (§) "Pop acwstig indi" - dylanwadau Arcade Fire, Baker, Beck, Bjork, Bowie, Bush, Cardigans, Holliday, Minnie Ripperton, 10cc...
5 Little Portland Street London W1W 7JD Tiwb: Oxford Circus
y Sosial ar Ffsbwc: (§)

  2 Gorffennaf 2008 - Nos Fercher - 7.30 - £10
   +++ Funeral For A Friend +++ (§) (§) o Benybont ar Ogwr yn penawdio
Coleg y Brenin - KCLSU (§) Tutu's, Macadam Building, Surrey St WC2R 2NS

  4 Gorffennaf 2008 - Nos Wener - drysau 8.00 - £5/4
   Jamie and the Lionhearts (§) band o Gaerdydd - "geiriau bachog , â naws ganeuon gwerin a morwyr ... a ffidil" (Plum)
The Betsey Trotwood (§) 56 Farringdon Rd EC1 (020 7436 7211) tiwb: Farringdon

  5 Gorffennaf 2008 - Nos Sadwrn - 8 o'r gloch - £45 mynediad i'r Ŵyl
   NEON NEON (§) o Gaerdydd a Los Angeles
Gŵyl Weirles (§) Hyde Park

  5-6 Gorffennaf 2008 - y gost tua £85
Penwythnos Dwys Cymraeg *
- pob lefel ar wahn i ddechreuwyr pur
- yn Llanbedr Pont Steffan
Ymholiadau: Geraint Wilson-Price,
Coleg Yr Hill, Pen-y-pound, Y Fenni, NP7 7RP. Ffon 01495 333 777

  6 Gorffennaf 2008 - Dydd Sul - am 2 yp - £5/4
   Yes Boss - drwy gydol y dydd -
gyda Rod Thomas (§) (§) (§) "Pop acwstig indi" - dylanwadau Arcade Fire, Baker, Beck, Bjork, Bowie, Bush, Cardigans, Holliday, Minnie Ripperton, 10cc...
93 Feet East (§) 150 Brick Lane E1 5QL

  6 Gorffennaf 2008 - Dydd Sul
 
Cerys M - Union Chapel

  
Cymraeg +++ Cerys Matthews +++ (§) (§)

GUILFEST ~ Stoke Park, Guildford, Surrey (§)

  6 Gorffennaf 2008 - Nos Sul - 10 o'r gloch, drysau 6 o'r gloch - £16
   NEON NEON (§) o Gaerdydd a Los Angeles
Solexism alias Crush - (tocynnau) Hearn Street Car Park, 7-11 Hearn Street EC2A 3LS

13 Gorffennaf 2008 - Prynhawn dydd Sul am hanner wedi 3 o'r gloch
   Urddeglwys Sant Benet - Eglwys Brifddinesig Gymreig Esgobaeth Llundain Eglwys Gymraeg y Brifddinas
Offeiriad â gofalaeth: y Parchedig Jeremy Crossley
Gŵyl Nawddsant Benet
Dewch yn llu - Croeso cynnes i bawb.
Bydd Te ar ôl yr oedfa.
St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4
Gwybodaeth cyffredin:
(§) Hanes Eglwys Sant Benet: (§)
Sadly on June 24th 2008 the Bishop sent a letter publishing a notice of Visitation and Inhibition against the church.
For the above reason it has been decided to hold the Patronal Service outside the church at 3.30pm

16 Gorffennaf 2008 - Nos Fercher - 7-12, dechrau am 8.30 - £5 (aelodau am ddim)
   hot puppies
+++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (§) (§)

[ rhan o ddigwyddiad Big Secret (§) (§) yng nghlwb Ginglik (§) ( gellir ymuno â Ginglik wrth y ddrws gyda ffoto-ID; neu ebostio ymlaen llaw i fwcio bwrdd, gweler (§) ]
Ginglik - 1 Shepherds Bush Green, Shepherd's Bush, W12 8PH.

18-19 Gorffennaf 2008 - Sesiwn Fawr Dolgellau (§) (§) (Cymraeg i'w chlywed) gyda Sibrydion Huw Chiswell Endaf Emlyn Celt Saw Doctors ...

19 Gorffennaf 2008 - Nos Sadwrn - £10 ymlaen llaw(§) / £10 wrth y drws
   Yma o hyd - y Band gitâr sicedelig chwedlonol y 60au o Gymru (archifau) -
*** MAN *** (§) (§)
Mae Martin Ace, Bob Richards, George Jones a Josh Ace yn croeso Phil Ryan (llawffyrddau) yn ôl i'r lwyfan
Yr Hanner Lleuad, Herne Hill (§) 10 Half Moon Lane, Herne Hill SE24 9HU

26 Gorffennaf 2008 - Nos Sadwrn - 7.30 - £10 / gostyngiadau
Corâl Cymry Llundain ( § )
Cyfarwyddwr: Dr. Kenneth Bowen.
- Cyngerdd yr Haf -
Mendelssohn - Elijah
Gyda Carolyn Foulkes soprano, Siân Meinir mezzo-soprano
Duke's Hall, Academi Frenhinol Cerddoriaeth ( § ), Marylebone Road NW1 5HT

28 Gorfennaf - 1 Awst 2008 - y gost o £50
Ysgol Haf Y Fenni * - pob lefel - yn Y Fenni (Abergavenny, Gwent)
Ymholiadau: Geraint Wilson-Price,
Coleg Yr Hill, Pen-y-pound, Y Fenni, NP7 7RP. Ffon 01495 333 777

  2 - 9 Awst 2008 Eisteddfod Genedlaethol Cymru * Caerdydd a'r Cylch * (§)

15-17 Awst 2008 - Dydd Gwener-Dydd Sul - Tocyn oedolyn penwythnos £105
  
(safle ar agor erbyn 10 o'r gloch y bore dydd Iau)
Gŵyl y Gŵr Gwyrdd (§) ar safle hanesyddol Parc Glanusk
Mae'r llu o gerddorion ... Beirut yn penawdio dydd Gwener a'r Superfurries dydd Sadwrn ...
Ystad Parc Glanusk, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. (SO 195 195 - ar bwys afon Wysg, tua filltir o Grucywel) Tocynnau ar gael ar wefan yr ŵyl: ( § ) neu Ticketline 08700 667799.

22-25 Awst 2007 Gŵyl y Faenol (Cymraeg i'w chlywed) Brynfest! Bydd y band newydd eu hail-ymuno Boyzone yn agor yr Ŵyl - tocynnau ar gael rŵan !

 4 Medi 2008 - Nos Iau - drysau 8.30 - £6 / £5
   The Toy Band ( § ) o Gaerdydd - "indie pop ar ei orau" ar y lwyfan am 10
yn cefnogi Bo Pepper; gyda'r Velcros a Girls That Scream (nid ferched yw'r rheiny, yn ôl Bugbear Promns. )
Castell Dulyn (§) 94 Parkway, Camdre, NW1 7AN

  5 a 6 Medi 2008 - Nos Wener a Nos Sadwrn
RJ
Rebecca Jade (§)
yn dathlu ailagoriad Viva Viva dan reolaeth newydd - yn ddwywaith:
nos Wener mae hi'n canu fel aelod o bedwarawd benywaidd
Citizen Helene & The Racists (§)
nos Sadwrn mae hi'n canu gyda'i band ei hun fel
Rebecca Jade & The TBC (§)

Viva Viva 18 Hornsey High St, N8

13 Medi 2008 - Nos Sadwrn
Bryn Terfel (§)
Noswaith olaf Y Proms (§)
Neuadd Albert - a phobman

14 Medi 2008 - Nos Sul - manylion i ddod...
RJ
Rebecca Jade & The TBC (§)

Tommy Flynn's, 55 Camden High St NW1 7JH

15 Medi 2008 - Nos Lun
Cyhoeddir CD newydd heddiw gan Bryn Terfel (§)
- caneuon celtaidd: "First Love" (§)

  hyd at 2 Tachwedd 2008 - Nos Iau-Nos Sul am 7.30, p'nawn dydd Sul am 5, dim perfformiad nos Lun.
   £14.50/£12.50 nos Sadwrn / fel arall £12.50/£10

Clwyd Theatr Cymru Cymraeg

  
  
 
MEMORY

gan

Jonathan Lichtenstein

  
    
Cyfarwyddwr Terry Hands.
Y cast: Ifan Huw Dafydd, Daniel Hawksford, Guy Lewis, Simon Nehan, Vivien Parry, Oliver Ryan, Tom Shepherd.

"Mae adfer y cof yn weithgarwch yn y presennol. Nid y gorffennol."

Drama sy'n darlunio cwmni theatr yn ymarfer sgript sy'n cyd-blethu Berlin y 30au ac yn y 90au, a Bethlehem cyfoes.

Manylion pellach - Clwyd Theatr Cymru - Pleasance Theatre, Islington
Tudalen poster tymor Llundain - yn cynnwys dolen at glip fideo - www.memorylondon.co.uk

Adolygiad Reviews Gate - www.reviewsgate.com...
Adolygiadau theatr-wales.co.uk -
"yn ysgogi meddwl" gan Gail Cooper
"mor wirioneddol ag a ellwch chi" gan Michael Kelligan
"llawn bwriadau da ond yn y bôn ar gyfeiliorn" gan Sam Boardman-Jacobs
Adolygiad New York Times - gan Charles Isherwood
 


  
Pleasance Theatre Islington (map), Carpenters Mews, North Road, N7 9EF
Tiwb: Caledonian Road 5 munud o gerdded.
Bws: 393 (i'r drws); 259, 17, 91, N91 (i orsaf tiwb Caled.Rd); 274 (Market Rd); 153 (Westbourne Rd - 10 mun)

Ffon: 020 7609 1800. Swyddfa Bocs ar agor o 10yb hyd at 6/8 yr hwyr. (DS ffioedd bwcio yn daliadwy oni bod chi'n ymweld 'r swyddfa.)

  8 Hydref 2008 - Nos Fercher - 7.30 - £12.50 ymlaen llaw
   The Automatic ( § ) ( § ) - o Bontfaen - "disgo-pwnc gyda dylanwad indi yr 80au"
Scala ( § ), 275 Pentonville Road, N1 9NL (wrth ochr Thameslink Kings X)

  9 Hydref 2008 - Nos Iau - 7yh ar ei ben - am ddim ond rhaid bwcio ymlaen 020 7836 6757 *newydd*
Poetry Olympics Superjam (§)
Rowan Williams (Cantuar) yn darllen detholiadau ei gyfrolau newydd, Continuum (Dostoevsky) a Headwaters (Cerddi)
gyda Fran Landesman, Mahmood Jamal, Madeline Soloman, Michael Horovitz

Waterstones Covent Garden Branch (§) - 9-13 Garrich St WC2E 9BA

10 Hydref 2008 - Nos Wener
Rebecca Jade (§) yn canu fel aelod o bedwarawd benywaidd Citizen Helene & The Racists (§) fel ran o barti benblwyddi ...
Ryan's Bar 181 Church St N16

10 Hydref 2008 - Nos Wener
   +++ Al Lewis +++ (§) (§) * canwr/cyfansoddwr Gogledd Cymru...
The Red Room (§), The Comedy Pub, 7 Oxenden St SW1 (oddi ar Coventry St, Piccadilly Circus)

14 Hydref 2008 - Nos Fawrth - drysau 7 hyd at hanner nos - £5
   Huw Stephens Cymraeg yn cyflwyno ... yn y Sosial ... (§)
...bandiau o Loegr...
The Social (§) (§) (§) 5 Little Portland Street London W1W 7JD Tiwb: Oxford Circus
y Sosial ar Ffsbwc: (§)

16 Hydref 2008 - Nos Iau - am hanner wedi 6 o'r gloch
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion ( § )
darlith gan y Ddoethures Gwenno Ffrancon, Prifysgol Abertawe, Adran Astudiaeth Cyfryngau a Chyfrathebiaeth:
Yr Angel yn y Tŷ? Rachel Thomas, Siân Phillips ac ymgorffori'r Mam Gymreig ar y sgrîn.
Yn y gadair: Ms Rhian Medi
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

17 Hydref 2008 - Nos Wener - 7.30 - £10 (£8 aelodau)
Clŵb Comedi
Yn dilyn llwyddiant mawr ym mis Medi, rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at wythnos nesa. Dewch ymlaen Dewch chyfeillion. Manylion pellach yn fuan.
Tocynnau a Chrysau T: 07725 566809 neu paulharryallen (malwod) talktalk.net
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

18 Hydref 2008 Gŵyl Corau Meibion * (§) - Neuadd Frenhinol Albert

21 Hydref 2008 - Nos Fawrth - 8 o'r gloch - £7 wrth y drws / £5 ymlaen (wegottickets.com)
   +++ Al Lewis +++ (§) (§) * canwr/cyfansoddwr Gogledd Cymru...
The Troubadour (§) - 263-7 Old Brompton Road, SW5 9JA
Al Lewis

22 Hydref 2008 - Nos Fercher - 8yh - £4
Rebecca Jade (§) yn canu fel aelod o bedwarawd benywaidd Citizen Helene & The Racists (§)
The Good Ship (§) 289 Kilburn High Road, NW6 7JR

27 Hydref 2008 - Dydd Llun - a nos Lun am 7yh -

rhyddhawir albwm newydd The Golden Mile gan The Peth mewn ffurf CD
(§) (meisp) (bbc C2) (llif last fm)
ar gael yn Sister Ray Records, Berwick St ... a lleoedd eraill !

ac am 7yh bydd y band yn canu yn Rough Trade East, 91 Brick Lane

The Peth yn cynnwys Rhys Ifans a Dafydd Ieuan o'r Super Furry Animals.

(*28 Hydref - Nos Fawrth - gwerthwyd pob tocyn)
30 Hydref, 1 Tachwedd 2008 - Nos Iau, Sadwrn - 7.30
2 Tachwedd 2008 - Prynhawn dydd Sul - 4 o'r gloch   
   Tocynnau (yn brin!) £23.50, £19.50; £18; yn sefyll: £9.50; myfyrwyr a rhestr ROH: £12.50
  

MUSIC THEATRE WALES - OPERA AG ERGYD (§)

For you (§)

Opera newydd gan Michael Berkeley ac Ian McEwan
Cyfarwyddwr Michael McCarthy, Arweinwr Michael Rafferty.
Cast: Allison Cook, Christopher Lemmings, Rachel Nicholls, Alan Opie, Helen Williams, Jeremy Huw Williams.

Mae'r perfformiad yn para am ddwy awr a hugain munud yn cynnwys egwyl.
Yn Saesneg ag uwch-deitlau Saesneg.

Sgwrs gynt am 6.30 bob nos, a 3 o'r gloch prynhawn Sul - mynediad am ddim gyda thocyn.
Theatr Stiwdio Linbury, Royal Opera House (§)
Bow Street,Covent Garden WC2E 9DD.
Swyddfa Bocs: 020 7304 4000 (ar gael 10yb - 8yh d. Llun - d. Sadwrn)
  

30 Hydref 2008 - Nos Iau olaf y mis *wedi newid*
Cymraes ar ddraig
* !!! Sesh ar y Strand !!! *
Wrth i'r tywydd oeri a'r nosweithiau dywyllu, esgus da i gwrdd am beint mewn tafarn clyd.
Croeso i bawb - Croeso i bob Cymraes, Cymro, siaradwyr newydd, a'u ffrindiau.
Wela' i chi 'na!!

Cymry Cymraeg Llundain
yn cwrdd unwaith eto am beint ar nos Iau ola'r mis.

Am ragor o wybodaeth neu i ychwanegu cyfeiriadau at y rhestr ebost, cysylltwch ag ebost cymryllundain (malwen) hotmail.co.uk .
Neu ymunwch 'r grwp "Seshwyr y Strand" ar Facebook.

Byddwn lawr grisiau (grisiau yn y cefn y tu fewn neu mae mynedfa ar wahan lawr ochr y dafarn) yn y 'Coal Hole'.
"Coal Hole", 91-92 Strand, WC2R 0DW
map Tiwb: Embankment/Charing Cross.
Croeso i bawb!

  1 Tachwedd 2008 - Nos Sadwrn - 7.30 - £10 (yn cynnwys diod a chanapes)
Triawd Galliard - Miwsig o fewn cyrraedd pawb
Andrew Morris ffliwt, Martin White obo, cor anglais, Alec Forshaw piano, basŵn.

Mae'r rhaglen heno yn cynnwys: William Mathias, Divertimento; Albeniz, Cantos de Espaa; Dvorak, Dawnsiau Slafonig.

Noswaith er budd Y Ganolfan a'r elusen cancr Tenovus
Tocynnau wrth y drws neu administrator (malwod) lwcentre.demon.co.uk
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

  4 Tachwedd 2008 - Nos Fawrth
   +++ Funeral For A Friend +++ (§) (§) o Benybont ar Ogwr
yn penawdio; gyda Cancer Bats ac In Case Of Fire
(Albwm newydd FFaF: "Memory and Humanity" ar gael o 13 Hydref)
Forum 9-11 Highgate Rd, NW5

  5 Tachwedd 2008 - Nos Fercher - 7.30 hyd at 11 - £17.50 (ticketweb)
 
Cerys M - Union Chapel

  
Cymraeg Cerys Matthews (§) (§) + Paul Heaton
ULU, Malet St WC1E 7HY (mynedfa gigs yn "Byng Place") (§)

  6 Tachwedd 2008 - Nos Iau
The School
The School ( § ) o Gaerdydd -
yn cefnogi ei ffrind Pelle Carlberg ( § ), gydag Arctic Circle ( § )
Windmill (§) , Brixton, 22 Blenheim Gardens SW2 5BZ 020 8671 0700

8 Tachwedd 2008 - Dydd Sadwrn - 9-5.30
Cwrs Cymraeg Carlam *
Croeso i Ddysgwyr o Bob Safon !

Manylion yma www.anoeth.demon.co.uk/pdc.html
Lleoliad: Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (§)

  8 Tachwedd 2008 - Dydd Sadwrn - am 2 o'r gloch
Cymru yn erbyn De Affrica
Ar y sgrîn fawr - yn y bar
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

  9 Tachwedd 2008 - Dydd Sul - am hanner wedi 6 o'r gloch
   Cymanfa Ganu Undebol *
Llywydd: Hywel Gwynfryn    Arweinydd: Iestyn Evans
Eglwys Unedig Gymraeg Canol Llundain, 30 Eastcastle Street W1W 8DJ ( § )

10 Tachwedd 2008 - Nos Lun - drysau 6yh, diweddglo 10.30 - tocynnau £44 - cofrestrwch erbyn 16 Hydref (§)
   Stereophonics (§) (§) gyda Seasick Steve (§). er budd MENCAP
Union Chapel (§) Upper Street, Islington. Tiwb: Highbury

13 Tachwedd 2008 - Nos Iau - 7.30 - Tocynnau £15 / £10 (§) neu 08700 600 100
   Darlith Goffa Richard Price
Evan Davies economegwr a chyflwynwr rhaglen Radio 4 "Today" yn trafod Anonestrwydd
Darlith flynyddol er gof Richard Price DD FRS (1723-1791) o Dyn-ton, Llangeinor, "un o athronwyr blaenllaw Cymru" - a hefyd mathemategydd, diwinydd, arloeswr er datblygu'r wyddor o actiwariaeth, arbenigwr ynghylch cyllid cenedlaethol, golygydd papurau tebygolrwydd Bayes, pamffledwr gwleidyddol, amddiffynnydd hawliau dynol, pregethwr Gravel Pit, Hackney, a gweinidog Newington Green. Gofynnir i'r darlithwyr sôn am agwedd gyfoes neu bwysig ar ryddid, rheswm, a moeseg.
Eglwys Newington Green (§) , N16 9PR     Bws: 73

14 Tachwedd 2008 - Nos Wener - 11.30yh ymlaen
   Stereophonics (§) (§)
ar sioe teledu Jools Holland - BBC2

15 Tachwedd 2008 - Nos Sadwrn - 7.30 yh - £16 ... £9
   Celtish (§) - yn cynnwys Siân Phillips (§)
Landmark Arts Cantre (§) Ferry Road, Teddington TW11 9NN. Tiwb: Richmond, wedyn bws R68; Trên: Waterloo-Teddington 35 min wedyn 7 min o gerdded; Bws: R68, 281, 285, 33, N9.

18 Tachwedd 2008 - Nos Fawrth ar y weirles: 10 o'r gloch, am awr - a phob nos Fawrth hyd at 16eg o Ragfyr
   Rebecca Jade (§) o dan enw DJio "Lost Chord..." (§) yn cyd-gyflwyno'r sioe glass shrimp ar Resonance FM
gan droi ambell glasur colledig ar feinyl.
Resonance FM - 104.4 MHz o gwmpas Llundain neu fel arall gwrando ar y we: www.resonancefm.com (dewis o lifogydd byw).

19 Tachwedd 2008 - Nos Fercher - am hanner wedi 6 o'r gloch
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion ( § )
darlith gan y Doethur Richard Allen, Prifysgol Cymru Casnewydd, Yr Ysgol Addysg:
Cymdeithas cymorth i'r mewnfudwyr: Cymdeithas Cymru Philadelphia ac ymfudiad i Pennsylvania 1798-1850
Yn y gadair: Y Parch. Peter Dewi Richards
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

19 Tachwedd 2008 - Nos Fercher
   Simon Love o The Loves (§) (§) (§) yn DJio mewn noswaith clwb The Struggle
The Struggle @ The Boogaloo (§) 312 Archway Road N6 5AT. Ffon: 020 8340 2928 Tiwb: Highgate Bws: 43, 134, 263

20-21 Tachwedd 2008
   Fforwm: Cymry'r Wladfa *
Puerto Madryn, 06-06-2008: Tenemos el agrado de informarle que la Fundacin Ameghino, el Centro de Estudios Histricos y Sociales de Puerto Madryn, la Asociacin Punta Cuevas y la Asociacin Cultural Galesa de Puerto Madryn estn organizando el CUARTO FORO INTERNACIONAL SOBRE LOS GALESES EN LA PATAGONIA, Trevelin, Chubut, 20 y 21 de Noviembre de 2008.
Atentamente, la Comisin Organizadora

Trevelin, Chubut, yr Ariannin

21 Tachwedd 2008 - Nos Wener - 7.30 - £10 (£8 aelodau)
Clŵb Comedi
Yn dilyn llwyddiant mawr, rydyn ni i gyd yn edrych ymlaen at sesiwn nesa. Dewch ymlaen Dewch chyfeillion.
Tocynnau a Chrysau T: 07725 566809 neu paulharryallen (malwod) talktalk.net
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

23 Tachwedd 2008 - Nos Sul
   Threatmantics (§) Cymraeg - o Gaerdydd
yn cefnogi Clinic
Scala ( § ), 275 Pentonville Road, N1 9NL (wrth ochr Thameslink Kings X)

23 Tachwedd 2008 - Nos Sul - 9.45yh...
   Rebecca Jade (§) o dan enw DJio "Lost Chord..." (§) yn DJ gwadd mewn noswaith clwb 9/45
Castell Dulyn (§) 94 Parkway, Camdre, NW1 7AN

24-28 Tachwedd 2008 - Dydd Llun hyd at ddydd Gwener - 10yb-6yh - mynediad am ddim
   Richard Corbett a'r RSPB yn cyflwyno
Adlewyrchiadau Tiroedd Gwlybion (§)
Arddangosfa gweithiau celf gan Richard Corbett (Sir Fynwy),
wedi'i ysbrydoli gan Gwarchodfa Tiroedd Gwlybion Casnewydd (§)
The Smithfield Gallery (§), 16 West Smithfield EC1A 9HY. ffon: 020 7489 7550 tiwb: Barbican

25 Tachwedd 2008 - Nos Fawrth ar y weirles: 10 o'r gloch, am awr - a phob nos Fawrth hyd at 16eg o Ragfyr
   Rebecca Jade (§) o dan enw DJio "Lost Chord..." (§) yn cyd-gyflwyno'r sioe glass shrimp ar Resonance FM
gan droi ambell glasur colledig ar feinyl.
Resonance FM - 104.4 MHz o gwmpas Llundain neu fel arall gwrando ar y we: www.resonancefm.com (dewis o lifogydd byw).

26 Tachwedd 2008 - Nos Fercher - drysau 7yh am 7.45 - £13 (ticketweb - neu siawns wrth y drws?)
Lleuwen yn y Vortex 12/2005
+++ Lleuwen +++ (§) (§) Cymraes
fel gwestai wadd arbennig i
Waterson:Carthy (§) - band gwerin ar flaen y gad yn Loegr ers 30 mlynedd -
Norma Waterson a Martin Carthy; gydag Eliza Carthy, Saul Rose, Mike Waterson.
albym gan Lleuwen - `Penmon' - rhagor ar www.bandit247.com ( § )
East Wintergarden (www.mycanarywharf.com), Bank Street, Canary Wharf E14 5AD
Tiwb: Jiwbili, DLR. Bws: 277 ...

26 Tachwedd 2008 - Nos Fercher
   Threatmantics (§) Cymraeg - o Gaerdydd - yn cefnogi Wild Beasts
Clwb Uncut @ Borderline (§) (§) , Orange Yard, Manette Street (Charing X Rd) W1. Tiwb: Tottenham Ct Rd

27 Tachwedd 2008 - Nos Iau WEDI'I OHIRIO *wedi newid*
taflen Hoffi Miwsig, Casau Hiliaeth (§)
The Automatic ( § ) ( § ) - o Bontfaen - "disgo-pwnc gyda dylanwad indi yr 80au" - yn penawdio gyda
Kids in Glass Houses (§) - o Gaerdydd.
- a llawer rhagor (§)
Matter (§), 02 dome, Greenwich. Tocynnau: www.ticketweb.co.uk

27 Tachwedd 2008 - Nos Iau olaf y mis
Cymraes ar ddraig
* !!! Sesh ar y Strand !!! *

Cymry Cymraeg Llundain
yn cwrdd unwaith eto am beint ar nos Iau ola'r mis.

Nos Iau olaf y mis felly bydd criw yn cwrdd unwaith eto ar y Strand. Yn yr un lle ag arfer o 7 o'r gloch ymlaen - y bar lawr grisiau yn nhafarn y Coal Hole ar y Strand (manylion isod). Edrych mlaen i'ch gweld. Am fwy o fanylion cysylltwch Geraint ar 07779 287936.

Croeso i bawb - Croeso i bob Cymraes, Cymro, siaradwyr newydd, a'u ffrindiau.
Wela' i chi 'na!!

Am ragor o wybodaeth neu i ychwanegu cyfeiriadau at y rhestr ebost, cysylltwch ag ebost cymryllundain (malwen) hotmail.co.uk .
Neu ymunwch 'r grwp "Seshwyr y Strand" ar Facebook.

Byddwn lawr grisiau (grisiau yn y cefn y tu fewn neu mae mynedfa ar wahan lawr ochr y dafarn) yn y 'Coal Hole'.
"Coal Hole", 91-92 Strand, WC2R 0DW
map Tiwb: Embankment/Charing Cross.
Croeso i bawb!

28 Tachwedd 2008 - Nos Wener
   The Loves (§) (§) (§) - seicadelig, ton newydd, pop
"Beat Hotel" (§) @ Buffalo Bar ( § ) (mynediad wrth ochr Y Ceiliog Enwog, o flaen y tiwb), 259 Upper Street, Islington. (020 7359 6191) Tiwb / Rheilffordd: Highbury & Islington

29 Tachwedd 2008 - Dydd Sadwrn - am hanner wedi 2 o'r gloch
Cymru yn erbyn Awstralia - Std. y Mileniwm
Ac ar sgrîn fawr ym mhar Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (§)

29 Tachwedd 2008 - Nos Sadwrn
   Rod Thomas (§) (§) (§) "Pop acwstig indi" - dylanwadau Arcade Fire, Baker, Beck, Bjork, Bowie, Bush, Cardigans, Holliday, Minnie Ripperton, 10cc...
Clwb Play It By Ear (§) The Monarch, 40-42 Chalk Farm Road, Camden NW1

30 Tachwedd 2008 - Nos Sul - 5.30 am 6 o'r gloch - Mynediad drwy docyn rhad ac am ddim.
       
Dechrau Canu Dechrau Canmol

Dechrau Canu Dechrau Canmol yn recordio dwy raglen yn
Eglwys Gymraeg Canol Llundain
Eastcastle Street
Tachwedd 30ain am 6 o'r gloch
Arweinydd: Haydn James
Organyddes: Jane Watts

Mynediad drwy docyn. Ar gael o'r capeli, yn y Gymanfa Ganu Unedig
neu drwy gysylltu Dechrau Canu Dechrau Canmol 01443 688527

Eglwys Unedig Gymraeg Canol Llundain (§) 30 Eastcastle Street, Oxford Circus, W1W 8DJ

1 Rhagfyr 2008 - Dyddiadau Cau: Rhag ofn fod gennych nofel ar fin ei darfod, cofiwch fod dyddiad cau Gwobr Goffa Daniel Owen ynghyd r Fedal Ryddiaith ar Ragfyr y 1af!

Yn ogystal, bydd angen enwebiadau ar gyfer Medal T.H. Parry-Williams ar Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg erbyn diwedd Ionawr 2009 (Ffurflenni ar gael o Swyddfar Eisteddfod). (§)

  1 Rhagfyr 2008 - Nos Lun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Ted Sellick a'i gyfeillion yn cwrdd â Jerome Kern
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

  2 Rhagfyr - Nos Fawrth
RJ
Rebecca Jade & The TBC (§)

Tommy Flynn's, 55 Camden High St NW1 7JH

  3 Rhagfyr 2008 - 8yh-11yh - £5
   +++ Al Lewis +++ (§) (§) * canwr/cyfansoddwr Gogledd Cymru... ... ei albwm More Ways Than One ar Itunes
yn Ginglik (§) ( DS - Clwb aelodaeth ydy Ginglik - gellir ymuno wrth y ddrws gyda ffoto-ID; neu ebostio nhw ymlaen llaw i fwcio bwrdd)
Ginglik - 1 Shepherds Bush Green, Shepherd's Bush, W12 8PH.

  5 Rhagfyr 2008 - Nos Wener ar y weirles: - 8yh
   hot puppies
+++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (§) (§)
The Verb - BBC Radio 3 - 8yh ymlaen

  6 Rhagfyr 2008 - Nos Sadwrn - 8.30yh
   +++ VOID +++ (§) (§) o Swiss Valley (Llanelli)
Hope and Anchor (§) , 207 Upper Street N1 Tiwb: Highbury & Islington

  6 a 7 Rhagfyr 2008 - Nos Sadwrn a nos Sul- £15/£10
   Billy Thompson (§) (§) (§) - ffidil anhygoel - yn
"Glad Day" (§) gan Mike Westbrook (§)
Mike Westbrook piano ac adroddiant, Kate Westbrook a Phil Minton caneuon, Karen Street acordion, Billy Thompson ffidil a fiolin fariton, Steve Berry bas; Côr Siambr Coleg Cerddoriaeth Llundain, arweinydd Paul Ayres.
Toynbee Studios (§) , 28 Commercial St E1 6AB. Swyddfa bocs: 020 7650 2350

Capel y Boro 7fed Rhagfyr 2008 - Dydd Sul - am 11 y.b.

Gwasanaeth Carolau yn Nghapel Y Boro

90 Southwark Bridge Road SE1 0EX.
Tiwb: Borough; Bws: 344 o Elephant & Castle

Croeso cynnes i bawb.

http://www.london-se1.co.uk/places/welsh-chapel/map

  7 Rhagfyr 2008 - Nos Sul - drysau 6.30 am berfformiad 7.30 - £60-£8

 
Bryn Terfel (§) gyda RPO - Carolau a Chaneuon Nadolig

Indigo2 (§) (wrth ochr "arena O2" - h.y. Cromen Y Milflwyddiant) Millennium Way SE10 0AX.
Bysiau a Thiwb: North Greenwich (Jiwbili - parth 2). ar Dafwys: Thames Clippers.
Tocynnau 0844 844 0002 www.theindigo2.co.uk neu Ticketmaster, See Tickets, Ticketline (Picadilly Box Office)

  7 Rhagfyr 2008 - Nos Sul - 6yh *wedi newid* - am ddim cyn 8.30 - £3 wedi 8.30
RJ
Rebecca Jade & The TBC (§)

Noswaith SEW - Sensual Earthy Women (§)

Ryan's Bar 181 Stoke Newington Church St N16 (§)

  8 a 9 Rhagfyr 2008 - Nos Llun a nos Fawrth - 7.30 - £25 + ffioedd (Gigsandtours.com - 'mond nos Lun ar gael)
   +++ DUFFY +++ (§) (§)
Academi Brixton (§)

10 Rhagfyr 2008 - Nos Fercher - 6.30 hyd at 8yh logo CYLl
   Cymru yn Llundain - Derbyniad Nadolig â miwsig gan cerddorion ifainc Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (§) - Cei Canerïad
Manylion digwyddiadau Cymru yn Llundain, chysylltiadau, a ffurflenni cais - (§)

10 Rhagfyr 2008 - Nos Fercher - 8yh
Rebecca Jade (§) yn canu fel aelod o bedwarawd benywaidd Citizen Helene & The Racists (§)
Clwb Goonite (§) @ Buffalo Bar ( § ) (mynediad wrth ochr Y Ceiliog Enwog, o flaen y tiwb), 259 Upper Street, Islington. (020 7359 6191) Tiwb / Rheilffordd: Highbury & Islington

11 Rhagfyr 1282 - Dydd Llewelyn
   Ewch i'ch gerddi i nôl deilen eiddew (iorwg) a sticiwch ar eich calon.

11 Rhagfyr 2008 - Nos Iau - 8yh - £5 ymlaen (§) *newydd*
   Parti Nadolig Rhys Ifans (§)
  8yh - DJ Phil
  9.30 - Y Peth
  11yh - DJs
The Monarch (Newydd) (§) , 40-42 Chalk Farm Road, Camden NW1 8BC

12 Rhagfyr 2008 - Nos Wener
   +++ Lethargy +++ (§) o Gastell Nedd - yn cefnogi Pride Tiger
Barfly Camden (§) 49 Chalk Farm Rd, NW1 8AN

12 Rhagfyr 2008 - Nos Wener - 9.30 *newydd*
   The Roseville Band ( § ) o Wrecsam a Birmingham
( Bugbear Promns. )   Castell Dulyn (§) 94 Parkway, Camdre, NW1 7AN

13 Rhagfyr 2008 - Nos Sadwrn- 7.30
Corâl Cymry Llundain (§)
Arweinydd: Kenneth Bowen
- Cyngerdd Nadolig -
Handel - Messiah
St Pauls Church, Wilton Place, Knightsbridge SW1X 8SH.
Tocynnau £10 (gostyngiadau ar gael) wrth y ddrws,
neu oddi wrth aelodau'r Côr,
neu e bost: tickets [malwoden] londonwelshchorale.org.uk

14 Rhagfyr 2008 - Nos Sul - 6.00
   Eglwysi Cymraeg Ynghyd yn Llundain gydag Ymddiriedolaeth Cymry Llundain
Gwasanaeth Undebol Llith a Charolau *
gyda Chorâl Cymry Llundain (§) ac Ensemble Pres Cymry Llundain (§)
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

15 Rhagfyr 2008 - Nos Lun
   People in Planes (§)
Borderline (§) (§) , Orange Yard, Manette Street (Charing X Rd) W1. Tiwb: Tottenham Ct Rd

16 Rhagfyr 2008 - Nos Fawrth - 7.30-8.30 - £10
   Rhodri Davies Telyn - arbrofol, canu ar y bryd (§)
Gweithiau gan Christian Wolf, Catherine Kontz, Michael Parsons, Anton Lukoszevieze, a Rhodri Davies ei hunan.
Toynbee Hall (§) 28 Commercial Street, E1 6LS. Tiwb: Aldgate E. neu Aldgate
Rhan o Ŵyl Spitalfields (§) bwcio ar y we neu - Swyddfa Bocs 020 7377 1363 oriau 10yb-7yh / 10-2 ddydd Sad.

19 Rhagfyr 2008 - Nos Wener
   Threatmantics (§) Cymraeg - o Gaerdydd
parti nadolig Tapestry Club -
St.Aloysius Social Club (§)
20 Phoenix Road, Camden NW1 1TA

19 Rhagfyr 2008 - Nos Wener *newydd*
   +++ The Crimea +++ - set acwstig (gynt: The Crocketts - o Aberystwyth) (§) (§) (§) (§) (§) (§)
Barfly - The Fly (§) 36-38 New Oxford St, WC1A

21 Rhagfyr 2008 - p'nawn dydd Sul - 3 o'r gloch
Rebecca Jade (§) yn canu fel aelod o bedwarawd benywaidd Citizen Helene & The Racists (§)
Clwb Barbequtie (§) @ The Boogaloo (§) 312 Archway Road N6 5AT. Ffon: 020 8340 2928 Tiwb: Highgate Bws: 43, 134, 263

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Boed cytgord a heddwch

27 Rhagfyr 2008 - Nos Sadwrn - £13.50 ymlaen llaw(§)   /   £15 wrth y drws
   Mae'r Band gitâr sicedelig chwedlonol y 60au o Gymru (archifau)
yn dathlu pen-blwydd Deugain Mlynedd
*** MAN *** (§) (§)
Martin Ace, Bob Richards, George Jones, Josh Ace a Phil Ryan
Rhythm @ 100 Club (§) llawr staer @ 100 Oxford Street W1 (hanner ffordd rhwng Oxford Circus a T.C. Rd.) ffon 020 8636 0933


Neidio yn syth at fis:
Ionawr Chwefror Mawrth Ebrill Mai Mehefin Gorffennaf Awst Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr

yn ôl i'r brig y dudalen hon

Yn ôl at prif dudalen Digwyddiadur Llundain