Archif 2007 y Digwyddiadur

* Mwy na geiriau ydy iaith *


Dyma tudalen archif y Digwyddiadur 2007

DS -
Mae deunydd ailadroddol dewisol wedi'u hepgor.
Erys mwyafrif o'r fanylion cysylltu â grwpiau, bandiau, lleoliadau, ayb fel yr oeddynt ar y bryd. Felly go brin bydd pob dolen yn dal i weithio.

Neidio yn syth at fis:
Chwefror Mawrth Ebrill Mai Mehefin Gorffennaf Awst Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr

i'r waelod y dudalen hon
Archif 2006 (200KB + delweddau)


  ... ymlaen hyd at 13 Hydref 2007 - £25 - £55
   The Sound of Music gan Lindsay / Crouse / Rodgers / Hammerstein (§)
gyda Connie Fisher, Hwlffordd, enillydd Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts, Eisteddfod Genedlaethol 2003 (§) (§) (§) fel Maria
London Palladium, Argyll Street Tocynnau(§)

  ... ymlaen hyd at 10 Chwefror 2007
   Don Juan in Soho gan Patrick Marber yn dilyn Molire
gyda Rhys Ifans
Donmar Warehouse (§)

- - - - - oOo - - - - -

7 Ionawr 2007 - Al Lewis - Barfly Camden 49 Chalk Farm Road, NW1 8AN

9 Ionawr 2007 - Rod Thomas - Spitz

13 Ionawr 2007 - Dydd Sadwrn - 2.00
   Cangen Llundain Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Cymru
Croeso cynnes i bawb sy'n hela achau Cymreig
Cyfarfod Bylnyddol, i'w ddilyn gan sesiwn diddordebau aelodau
Cyfarfod yn adeilad: Society of Genealogists, 14 Charterhouse Bldgs,Goswell Rd. Lleoliad: (§)

13 Ionawr 2007 - Nos Sadwrn - 7yh
   Cymdeithas Maldwyn (§)
Parti'r Ifainc

14-17 Ionawr 2007 - Dydd Sul 2-5, d.Llun - d.Mercher 9-4.30 - mynediad am ddim
    Campweithiau Celf Amgueddfa Cymru (§)  
   Arddangosfa yn cynnwys mwy na 30 o gelfweithiau oddi wrth gasgliadau'r Amgueddfa Genedlaethol, yn cynnwys Rhoddion Gwendoline a Margaret Davies -
Renoir La Parisienne (#),
Czanne Canol Dydd, LEstaque (#),
Monet San Giorgio Maggiore ym min nos
- cyhyd weithiau Richard Wilson Dolbadarn Castle (#), John Sell Cotman Cadair Idris (#), Claude, Thomas Gainsborough, J.M.W. Turner, Thomas Girtin, Gwen John Lucian Freud, Frank Auerbach, David Hockney, Peter Blake, Alfred Gilbert Icarus, Nicholas Hilliard ac Isaac Oliver.
  Bydd darlithiau beunyddiol gan ceidwaid yr Amgueddfa - rhaid bwcio yn anfoddus- 02920 573185
Dydd Sul am 3yp - Casglu'r Ugeinfed Ganrif - Oliver Fairclough, Ceidwad Celf
Dydd Llun am 1yp - Celfyddyd Gymhwysol o Gaerdydd: blas ar Gasgliad Cenedlaethol Cymru - Andrew Renton, Pennaeth Celfyddyd Gymhwysol
Dydd Mawrth am 1yp - "La Parisienne" Renoir mewn ffocws
Dydd Mercher am 1yp - Casglu a dehongli: Straeon celfyddyd yng Nghymru - Michael Tooby, Cyfarwyddwr Addysg a Rhaglenni
Nos Fercher am 7yh - Chwiorydd Davies, Gregynnog: casglwyr arloesol Argraffiadaeth - Ann Sumner, Pennaeth Celfyddydau Cain.
Christies, 8 King Street, SW1

17-21 Ionawr 2007 - dydd Mercher hyd at ddydd Sul -
  
dydd Mercher a dydd Iau 11-6; dydd Gwener a dydd Sadwrn 11-7; dydd Sul 11-5 -
£10/£8 ymlaen(08701222895); £12.50/£9 wrth y drws; o dan 12 am ddim

Arddangosfa gan G A L E R I   M A R T I N   T I N N E Y (Caerdydd) ( § )
yn cynnwys gwaith
Ceri Richards, Evelyn Williams, Harry Holland, Kevin Sinnott, Peter Prendergast a Shani Rhys James.
Stondin 22, Ffair Celf Llundain ( § ) , Canolfan Dylunio Busnes, Upper St, Islington N1 0QH

19 Ionawr 2007 - Nos Wener - RJ ym Mryste
   +++ Rebecca Jade +++ o Science (§) ar ei phen ei hun
- ar drothwy ei phen-blwydd !

The Constitution Pub (§) , 42 St. Pancras Way, NW1 0QT

23 Ionawr 2007 - Nos Fawrth - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) gan Syr David Nicholas
" Cymru a'r Cyfryngau "
Fe fydd derbyniad byr yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

25 Ionawr - Gŵyl Dwynwen Santes Cariadon

29 Ionawr 2007 - Nos Llun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Parciau Cenedlaethol
- nid eiddo ninnau, ond i ni gofalu amdanynt
- Adrian Thornton
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

  4 Chwefror 2007 - Dydd Sul - 3 o'r gloch - Cymru yn erbyn Iwerddon- Stdm y Mileniwm (Diolch Vic)

  4 Chwefror 2007 - Nos Sul - I'w gadarnhau
   +++ MY VOID +++ (§) (§) (§) - o Gaerdydd a'r Cymoedd
- Roc amgen gyda merch ar y blaen!
Alex Wines - llais; Simon Watkins - gitr; Gavin Davies - bas; Chris Norman - drymiau.
Lark in the Park (§) DS: Côd Gwisg, 60 Copenhagen Street, Islington, N1 0JW. Ffon: 020 7278 5781

  5 Chwefror 2007 - Nos Lun - 7yh - £8.50 ymlaen
   +++ Shaped by Fate +++ (§) (§) Metel Ffyrnyg ... o Gaerdydd
yn cefnogi The Chariot; gyda Becoming The Archetype
The Underworld (§) 174 Camden High Street, NW1 020 7482 1932

  5 Chwefror 2007 - Nos Lun - 8 o'r gloch
   +++ Vibration White Finger +++ (§) (§) o Gaerdydd
- "l-britroc nihilistaidd - roc a rl fflamllyd gorau"(Guaardian)
Castell Dulyn (§) , 94 Parkway, Camden

  5 Chwefror 2007 - Nos Lun - Sioe i ddechrau am 9 o'r gloch
   +++ Al Lewis +++ (§) (§)
canwr/cyfansoddwr o Ogledd Cymru... wedi symud lawr i Lundain
Lansiad iTunes o'r albwm More Ways Than One ar y 5ed o Chwefror i gyd fynd efo'r lansiad hon dwi'n neud dau gig.
Pe bai Chris Martin a David Gray yn cwrdd un diwrnod, yn mynd ati i sgwennu chwaneg o ganeuon ac yna yn gofyn i Jack Johnson iw berfformio nhw, mi fyser hyn a gawsoch yn rhywbeth a fysen agos iawn ir hyn a ellir ddisgwyl mewn gig Al Lewis.
The Bedford (Globe Theater), 77 Bedford Hill, Balham, SW12 9HD
Al Lewis

  ... ymlaen hyd at 10 Chwefror 2007
   Don Juan in Soho gan Patrick Marber yn dilyn Molire
gyda Rhys Ifans
Donmar Warehouse (§)

- - - - - oOo - - - - -

  6 Chwefror 2007 - Nos Fawrth - 8 o'r gloch Vibration White Finger
   +++ Vibration White Finger +++ (§) o Gaerdydd
- "l-britroc nihilistaidd - roc a rl fflamllyd gorau"(Guaardian)
Bar Academy, Islington, (§) ar bwys Borders, "N1 Centre" (rhwng Upper Street a Liverpool Road, yn agos at Chapel Market). tiwb: Angel . [cyfeiriad swyddogol: 16 Parkfield Street N1 0PS.] 020 7288 4400

  6 Chwefror 2007 - Nos Fawrth - drysau 7.30; ar y llwyfan am 10 o'r gloch; £7
   +++ Victorian English Gentlemens Club +++ (§) (§) (§) (§) triawd artroc o Gaerdydd yn penawdio - gyda Welcome (§) o Seattle a Roman Candle (§) o Ogledd Carolina
Water Rats (§) , 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

  7 Chwefror 2007 - Nos Fercher - 6.30 am 7 logo CYLl
   Cymru yn Llundain: Y Gwir Anrhydeddus Peter Hain AS
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7851 5521

  7 Chwefror 2007 - Nos Fercher - 8yh - &163;5/&163;4
Rhiannon Ridinghood +++ Ridinghood +++ (§) (§) (§) - Pop Punc (C'dydd)
- Rhiannon Ridinghood, llais "rociwr rhwiolaf Cymru"(Plum); Sebastiaan Elsenburg, gitr.
   Adolygiad (+ llun ardderchog!) gan N Crud - (§)
Industry (§), 1 Curtain Road, Shoreditch, EC2. Tiwb: Liverpool Street / Old Street

  7 Chwefror 2007 - Nos Fercher - drysau 8 o'r gloch
   +++ Al Lewis +++ (§) (§) canwr/cyfansoddwr o Ogledd Cymru... wedi symud lawr i Lundain
Lansiad iTunes o'r albwm More Ways Than One - 5ed o Chwefror
The Troubadour (§) - 263-7 Old Brompton Road, SW5 9JA

  8 Chwefror 2007 - Nos Fercher - 8 o'r gloch
   +++ Vibration White Finger +++ (§) o Gaerdydd
- "l-britroc nihilistaidd - roc a rl fflamllyd gorau"(Guaardian)
Camden Purple Turtle (§) (§), 61-65 Crowndale Rd, NW1 1TH. tiwb: Mornington Cresc. byses: 29, 134, 253

8-10 Chwefror 2007 - Nos Iau hyd at Nos Sadwrn - 12/8
   Eddie Ladd- danswraig o Gymru (§)
yn perfformio Cof Y Corff - "traethawd ar draed" sy'n archwilio hanes, diwylliant a chofion Cymru o 1256 hyd at heddiw
Gyda miwsig gan Dewi Evans (o Rheinallt H. Rowlands)
Theatr Stiwdio Linbury, ROH Covent Garden ( § ).
Swyddfa Bocs: 020 7304 4000 (llinell brysur - yn well ar ôl 4.30-5, ar agor tan 8 yh)

10 Chwefror 2007 - Dydd Sadwrn - hanner wedi 3 o'r gloch - Yr Alban yn erbyn Cymru- Murrayfield (Diolch Vic)

11 Chwefror 2007- Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place WC1 (HD Book Fairs) (§)
12.00-6.00: DS Lleoliad newydd: Holiday Inn Bloomsbury, Coram Street WC1N 1HT (PBFA) (§)

11 Chwefror 2007 - Nos Sul
   +++ The Cartelles +++ (§) (§) - o Gaerdydd
yn cefnogi Bang Bangs + Impinge
Bull and Gate, 389 Kentish Town Road NW5 (§) (§)

13 Chwefror 2007 - Nos Fawrth - 7.30 - £6
   +++ People in Planes +++ (§) (§) (§) roc amgen - gitarau, llawfyrddau, bas, drymiau
yn penawdio
Water Rats (§) , 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

14 Chwefror 2007 - Nos Fercher - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§) a Chymdeithas Maldwyn (§)
Darlith Goffa June Gruffydd
Darlith (yn Saesneg) gan Dr Rhian Davies
" Peter Warlock yn Nhrefaldwyn "
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1
- Ymholiadau: gw. dudalen Cymdeithasau

14 Chwefror 2007 - Nos Fercher - 7 o'r gloch am 7.30 - mynediad am ddim
   Noswaith Lenyddol gan Fraser Cain
Mike Parker (awdur Rough Guide to Wales) yn lawnsio ei lyfr newydd Neighbours from HellY Lolfa ) - agweddau Saeson ar Gymry.
Anna Kiernan, golygydd casgliad newydd A Bit on the SideLlyfrau Parthian ) yn darllen o'r gyfrol.
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

14 Chwefror 2007 - Nos Fercher - 8 o'r gloch - £5
   +++ The Loves +++ (§) (§) (§)
yn lawnsio ei CD newydd Technicolour (ar gael 12/2) gyda Grave Architects + Mon Fio + Sweet Baboo (§) o G'dydd - unigolyn gynt yn aelod o JT Mouse
Industry (§), 1 Curtain Road, Shoreditch, EC2. Tiwb: Liverpool Street / Old Street

17 Chwefror 2007 - Nos Sadwrn RJ yn y Constitution
   +++ Rebecca Jade +++ (§) Penmaenmawr
- o Science (§) - ar ei phen ei hun

The Miller (§) , 96 Snowsfields Road, SE1 3SS (Pont Llundain)

20 Chwefror 2007 - Nos Fawrth - 7.30 - £10 £20 £28 £35
   Thomas Carroll (§) soddgrwth
gyda'r RPO o dan arweinydd Paul Watkins
Mozart: Symffoni 35 Haffner; Tchaikovsky: Amrwyiadau Rococo, Serend Llinynnau. Cadogan Hall (§), 5 Sloane Terrace SW1 9DH. (Sloane Square) Llinell Docynnau: 020 7730 4500

20 Chwefror 2007 - Nos Fawrth - 7.30
  
   *   Swper Gŵyl Dewi   * Capel Harrow
Lower Road, South Harrow, Middx

20 Chwefror 2007 - Nos Fawrth - 7.30 - £6
   +++ People in Planes +++ (§) (§) (§) roc amgen - gitarau, llawfyrddau, bas, drymiau
yn cefnogi The Ponys
Barfly Camden (Monarch) (§) 49 Chalk Farm Rd, NW1

20 Chwefror 2007 - Nos Fawrth
   +++ The Cartelles +++ (§) (§) - o Gaerdydd
+ The Juniors
Industry (§), 1 Curtain Road, Shoreditch, EC2. Tiwb: Liverpool Street / Old Street

21 Chwefror 2007 - Nos Fercher - 8 o'r gloch we built this city on RocknRoll
   +++ Vibration White Finger +++ (§) o Gaerdydd
- "l-britroc nihilistaidd - roc a rl fflamllyd gorau" (Guaardian)
Death Disco @ Notting Hill Arts Club (§) 21 Notting Hill Gate

22 Chwefror 2007 - Nos Iau - 7.30
  
   *   Swper Gŵyl Dewi   * Capel Clapham Junction
Siaradwr gwadd y Parch. Arglwydd Roberts, Llandudno
30 Beauchamp Road SW11

23 Chwefror 2007 - Nos Wener - drysau 7 o'r gloch - £11.50 ymlaen llaw owww!
   The Automatic ( § ) ( § ) - o Bontfaen - "disgo-pwnc gyda dylanwad indi yr 80au"
Yn penawdio cylchdaith gwobrau NME Academi Brixton (§)

24 Chwefror 2007 - Dydd Sadwrn - 8 o'r gloch - Ffrainc yn erbyn Cymru- Stade de France (Diolch Vic)

24 Chwefror 2007 - Nos Sadwrn - 7.30, drysau 7 o'r gloch - £16
  
   *    Dathliad Gŵyl Dewi   *
Côr Meibion Pendyrus
Seddau wedi'u rhifo a'u cadw - tocynnau ymlaen llaw ar gael oddi wrth Swyddfa Bocs y Ganolfan (blaenoriaeth i aelodau'r Ymddiriedolaeth Cymry Llundain hyd at 30 Ionawr)
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

24 Chwefror 2007 - Nos Sadwrn - 7yh - £11 ymlaen
   +++ DOPAMINE +++ ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerffili
yn cefnogi Hell Is For Heroes, a Brigade
Bar Academy, Islington, (§) ar bwys Borders, N1 Centre (rhwng Upper Street a Liverpool Road, yn agos at Chapel Market). tiwb: Angel . [cyfeiriad swyddogol: 16 Parkfield Street N1 0PS.] 020 7288 4400

25 Chwefror 2007 - prynhawn Dydd Sul am 5 o'r gloch
  
   *   Gwasanaeth Unedig Gŵyl Dewi   * Jewin
Anerchiad gan y Parch. Elfed ap Nefydd Roberts, Wrecsam
Fann Street, Golden Lane EC1Y 0SA

27 Chwefror 2007 - Nos Fawrth (yn gynnar) logo CYLl
   Cymru yn Llundain: Paul Fletcher, Prif Weithredwr, Actis a David Williamson, Rheolwr-cyfarwyddwr Nova Capital:
   "Tueddiadau Soddgyfrannau Preifat"
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7851 5521

27 Chwefror 2007 - Nos Fawrth - 7.15
  
   *   Swper Gŵyl Dewi   * Capel Lewisham
Siaradwr gwadd Mr Rhys Lloyd, Caerdydd.
289 Lewisham Way SE8

28 Chwefror 2007 - Nos Fercher - £8.50
   +++ Euros Childs +++ * (§) (o'r ddiweddar Gorky's Zygotic Mynci) a'i fand
gyda Radio Luxembourg
ICA (§), 12 Carlton House Terrace SW1. Swyddfa Bocs: 020 7930 3647

28 Chwefror 2007 - Nos Fercher - drysau 7.30 - £5/4
   +++ Rod Thomas +++ (§) (§) (§) (§) "Pop acwstig indi" - dylanwadau Arcade Fire, Baker, Beck, Bjork, Bowie, Bush, Cardigans, Holliday, Minnie Ripperton, 10cc...
gyda Keith Anderson, a Claire Toomey (§)
The Betsey Trotwood (§) 56 Farringdon Rd EC1 (020 7436 7211) tiwb: Farringdon

  1af Mawrth *
Gŵyl Dewi

Gŵyl Dewi 2007 - Dydd Iau - am hanner ddydd
   Gwasanaeth Gŵyl Dewi Tŷ'r Cyffredin
Anerchiad gan y Parch. Peter Dewi Richards.
Capel Mair Claddgell (ar bwys Neuadd Westminster)

Gŵyl Dewi 2007 - Nos Iau - 6 o'r gloch hyd at 8yh - £2 wrth y drws
   Gwledd Dewi Sant - Aduniad Graddedigion Diweddar Prifysgol Bangor
Gwahoddir graddedigion Bangor a raddiodd rhwng 2000 2006 i aduniad yn y Porterhouse, 21 - 22 Maiden Lane, Covent Garden WC2E 7NA.
Cyfle i gymdeithasun anffurfiol ar l y gwaith gyda hen ffrindiau.
Gofynnir ichi ebostio er mwyn cadarnhau eich presenoldeb. Croesawn eich ffrindiau sydd ddim yn gyn fyfyrwyr un ar gyfer pob taflen a ddychwelir (gweler www.bangor.ac.uk/alumni). Er mwyn sicrhau eich lle, rhoi gwybod erbyn Dydd Mawrth 20fed. Fe wnewn eich ebostio cyn y digwyddiad er mwyn cadarnhau eich lle. Am fwy o fanylion cysylltwch Llio Wyn Richards: l.w.richards(at)bangor.ac.uk / 01248 382594 / www.bangor.ac.uk/alumni

Gŵyl Dewi 2007 - Nos Iau
   Gwledd Dewi Sant - Dathliad y Savoy. (www.stdavidsdayinlondon.com)
Derbyniad 6.30-7.15, Cinio 7.30; Cludiant 11.30yh; Bar tan 1.
Gwisg Siaced Ginio gydag Urddau ac Addurniadau
Llywydd 2007 Bryn Williams BEM; Siaradwyr Gwadd - Y Parchedig Roger Royle, Wyn Calvin MBE, Philip Madoc; Adloniant - Only Men Aloud; Cyfeilydd: Gwawr Owen.

Gŵyl Dewi 2007 - Nos Iau - Tocyn £25
   Gwledd Dewi Sant - Gwledd yng Nghlapham - Vinifera Wine Bar
Bwydlen bwrpasol o Gymru - Bwyd Bwffe Gwledig
Selsig Forgannwg - Tarten cennin a phys - Teisennau bach bara lawr, bacwn mwg a chranc Mn;
Stiw bwyd mr gyda chocos a misgl o Gymru - Ffagots a mwtrin - Cig oen morfa heli a llysiau'r gaeaf - Cig eidion du o Gymru brwsiedig mewn cwrw gyda brwsion caws pob - i gyd gyda Bara Bacheldre;
Pice ar y maen efo mwtrin ffrwyth - Pwdin Yr Wyddfa - Caws ffermdy; Cwrw a gwin.
Bwcio gan ffonio Leslie 020 7498 9648 neu ebostio info at viniferawinebars.co.uk
Vinifera Wine Bar (§), 20-26 Bedford Road, SW4 7HJ. Perchennog - Phil Jenkins o Ŵyr

Gŵyl Dewi 2007 - Nos Iau - 7.30 hyd at 9 o'r gloch
   Gwledd Dewi Sant - Sioe BBC Radio 1 Bethan a Huw Miwsig o Gymru trwyddi - B a H BBC R1
Clasuron a newydd - yn cynnwys traciau oddiar albwm Manics newydd "Send Away The Tigers"; sesiwn acwstig fyw gan Euros Childs; cyhyd ag uchafbwynciau gig Wrecsam neithiwr - Roseville Band, Leaving Isaac's Shop, Arnie a Gwildor.

  2 Mawrth 2007 - Nos Wener - 7.30
   +++ GRUFF RHYS +++ (§)
gyda Voice of the Seven Woods, a 9 Bach
troellir DJ Andy Votel yng nghyntedd y Neuadd yn ystod egwyliau ac wedi'r soie
Neuadd Brenhines Elisabeth 08793 800 400

  2 Mawrth 2007 - Nos Wener - 7.30
   Mae Caffi Turntable yn cyflwyno Noson Llawen yn cynnwys clipiau ffilm o'r gyfrol teledu "Disc a Dawn" 1969-1973 - Meic Stevens, Heather Jones, Touch - i'w ddilyn gan Richard James yn cyflwyno traciau ei albwm newydd "The Seven Sleepers Den" -
wedi'r sioe ymuno yn nghyntedd Neuadd Lisbeth 'r B Music Collective ( Bob Stanley a Pete Wiggs) a DJ Andy Votell am gerddoriaeth o Gymru, Twrci, Hwngari, a phob math o ryfedd.
Ystafell Purcell, Lan De Tafwys. 08793 800 400

  3 Mawrth 2007 - Dydd Sadwrn - 9-5.30
   Cwrs Cymraeg Carlam *
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1

  3 Mawrth 2007 - Dydd Sadwrn - 11yb - ffi £5 pob un
  
   *   Taith Gerdded Flynyddol Gŵyl Dewi   *
o dan arweiniad Caroline James
( Arweinydd Cymwysedig Dinas Llundain, Islington a Clerkenwell. )
Cwrdd y tu fas i orsaf tiwb Farringdon am 11 y bore am daith gerdded awr a hanner neu ddwy awr, yn cynnwys Ysgol Elusen o'r 18fed ganrif, Llaethdy Cymreig, Canolfan Cymry Llundain, ac un o'r Ysbytai'r Frawdlys.
Ymholiadau - ffonio 07906 892337 (Caroline James)
neu ebostio caroline.james4 at btopenworld.com

  4 Mawrth 2007 - Bore dydd Sul
  
   *   Oedfa'r bore Gŵyl Dewi   * Eglwys Gymraeg Canol Llundain
i'w dilyn gan cinio yn y festri llawr
30 Eastcastle Street, W1N 7PD
  4 Mawrth 2007 - Prynhawn dydd Sul am 5 o'r gloch
  
   *   Gwasanaeth To Ifanc Gŵyl Dewi   * Jewin
Fann Street, Golden Lane EC1Y 0SA

  4 Mawrth 2007 - Nos Sul - 6 o'r gloch - Aelodau yn unig all bwcio - ??
   Mae Buddug Verona James (§) (§) - Cymraes o Aberteifi, Actores, Cantores Mezzo, a Chigydd - yn perfformio ei sioe un-fenyw CASTRADIVA gan Mark Ryan. Manylion bellach yma
Chelsea Arts Club

  9 Mawrth 2007 - Nos Wener - 8 o'r gloch
   +++ Vibration White Finger +++ (§) o Gaerdydd
- "l-britroc nihilistaidd - roc a rl fflamllyd gorau"(Guaardian)
KOKO (gynt Palas Camden) 1a Camden High St Tiwb: Mornington Cresc.

10 Mawrth 2007 - Dydd Sadwrn - 3.30 - Yr Eidal yn erbyn Cymru - Stadio Flaminio (Diolch Vic)

11 Mawrth 2007- Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place WC1 (HD Book Fairs) (§)
12.00-6.00: DS Lleoliad newydd: Holiday Inn Bloomsbury, Coram Street WC1N 1HT (PBFA) (§)

11 Mawrth 2007 - Nos Sul - drysau 7 o'r gloch - £5
   +++ Richard James +++ (§) (§) (§ fflach!) (§)
(o Gorky's ZM (§) )
a'i albwm solo newydd "The Seven Sleepers Den" ( My Kung Fu )
gyda Candythief, Alessi, a Mark Alexander
The Social (§) 5 Little Portland Street London W1W 7JD

14 Mawrth 2007 - Nos Fercher - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Yn dathlu Canmlwyddiant Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Darlith (yn y Gymraeg Cymraeg ) gan Dr Eryn Mant White
" Peter Williams a'r Beibl Cymraeg "
Yn dilyn y ddarlith bydd Cyflwyniad Medal y Cymmrodorion i Dr Brinley Roberts.
Sylwer ar y lleoliad - Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

14 Mawrth 2007 - Nos Fercher
   - 8 o'r gloch hyd at 1 yb
Ehedwr RJ sioe acwstig
   Rebecca Jade (§)
o Science (§) (§)

ar ei phen ei hun
Gyda DJs ....
  • The lost Chord of Atlantis (§)
  • Phil Good (The Impact)
  • Joo Hall
  • Scott Bronstein

Trinity Bar (§) , 378-380 Station Road, Harrow, Middx HA1 2DL. (map ayb)

15 Mawrth 2007 - Nos Iau - (gynt i fod 2006-12-05)
   Goldie Lookin' Chain (§) (§)
ULU (§)

17 Mawrth 2007 - Dydd Sadwrn - 5.30 -Cymru yn erbyn Lloegr - Stad. Mileniwm (Diolch Vic)

17 Mawrth 2007 - Nos Sadwrn - Drysau 6 - ar y llwyfan 8 - £18.50 ymlaen
   John Cale a'i fand (§) (§)
Mean Fiddler (gynt LA2) (§), 165 Charing Cross Road WC2 0EN 020 7434 9592 Tiwb: Tottenham Court Road

17 Mawrth 2007 - Nos Sadwrn
   +++ The BLIMS +++ (§) (§) (§) o Bontfaen - "roc a rol deifiol" - yn penawdio
gydag Endorphins, Stop Thief, a Kuru Smile
Castell Dulyn (§) , 94 Parkway, Camden

20 Mawrth 2007 - Nos Fawrth logo CYLl
   Cymru yn Llundain: David Higgins, Prif Weithredwr, Awdurdod Datblygaid Olympaidd
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7851 5521

20 Mawrth 2007 - Nos Fawrth - £5 / £4
   The Juniors - sef Eugene Francis Jnr (§) - "Llundain_Caerdydd_LA_NYC" - a'i fand, yn cynnwys Rhodri Viney (alias Broken Leaf (§) gynt T-flon Monkey; aelod Gorky's Zygotic Mynci a Brave Captain), o Gaerdydd;
gyda The Cartelles (§) (§) - o Gaerdydd (eto)
yn cefnogi Kingsomniac
Industry (§), 1 Curtain Road, Shoreditch, EC2. Tiwb: Liverpool Street / Old Street

20 Mawrth 2007 - Nos Fawrth - 8 o'r gloch am 8.30 - £16 / £12
   Pleserau Euog (§) (§) gan Sean Rowley, gyda'r Cerddorfa Cyngerdd BBC (§)
a gwesteion yn cynnwys Cerys Matthews Cymraeg Siobhan Fahey Sarah Cracknell Terry Hall Ed Harcourt Guy Garvey Les McKeown Chas 'n' Dave Whore Dogs
Hackney Empire(§), 291 Mare Street, E8.

22 Mawrth 2007 - Nos Iau - 7 o'r gloch (am 8.25). Tocynnau: gw. isod
  
Pawb a'i Farn Cymraeg - yn fyw o Lundain
Bydd rhaglen BBC Cymru - Pawb a'i Farn yn cael ei darlledu yn fyw o Lundain Nos Iau 22.03.07.
Cyflwynydd y rhaglen yw Dewi Llwyd
Panelwyr ar y noson:
Ifor ap Glyn, Deian Hopkin, Gwion Lewis, a Sioned Wiliam
Byddwn yn gobeithio cael hyd at 80 o Siaradwyr Cymraeg yn y gynulleidfa, os oes gennych chi ddiddordeb cysylltwch Marian Ifans am docynnau neu fwy o fanylion.
BBC Cymru, Y Ganolfan Ddarlledu, BBC, Bryn Meirion, Bangor, Gwynedd, LL57 2BY
Ffon: 07780 664668. E bost: marian.ifans (atsein) bbc.co.uk Gwe: www.bbc.co.uk/cymru
Nodwch os gwelwch yn dda fod yr amser darlledu wedi ei newid i 8.25 pm. Bydd angen i'r gynulleidfa gyrraedd erbyn 7 o'r gloch. Darperir lluniaeth.
Porchester Hall (§), Bayswater, W2 5HS.

24 Mawrth 2007 - Prynhawn dydd Sadwrn - 2 o'r gloch
   Seion, Ealing Green - Canmlwyddiant yr achos Cymraeg
Capel Seion, Ealing Green W5

24 Mawrth 2007 - Nos Sadwrn - 7.30
Corâl Cymry Llundain (§)
Cyfarwyddwr: Dr. Kenneth Bowen. Bass: Meic Morgan
Stainer ~ Crucifixion
Maunder ~ Olivet to Calvary
Eglwys Sant Ioan, St John's Wood Road, NW8 7NE

27 Mawrth 2007 - Nos Fawrth - drysau 8 hyd at 1 - £6
   +++ The Crimea +++(gynt: The Crocketts - o Aberystwyth) (§) (§) (§) (§) (§) (§)
gyda gwesteion Liam Frost a dj Annie Mac
"At Proud Gallery" (§) Stables Market, Chalk Farm Road NW1 8AH. Tiwb: Chalk Farm

29 Mawrth 2007 - Nos Iau - 8.30 - £3
   Howl Griff (§) ... amgen ... roc gwerin ... seicedelig - o Aberystwyth
Hanner Lleuad, Herne Hill (§) 10 Half Moon Lane, Herne Hill SE24 9HU

30 Mawrth 2007 - Nos Wener - 7 am 7.30
   Cinio blynyddol Cymdeithas Maldwyn (§) 170, Queensgate

30 Mawrth 2007 - Nos Wener
   +++ Gruff Rhys +++ * (§) (§) yn cefnogi Kaiser Chefs
er budd Teenage Cancer Trust (§) Royal Albert Hall 020 7589 8212 (§)

30 Mawrth 2007 - Nos Wener - 7.30 - £13 £11 £9 £8
   Llŷr Williams - piano (§)
Schumann: Kinderscenen, opus 15; Ffantasi C, opus 17; Schubert: Sonata G, D. 894
Wigmore Hall, 36 Wigmore Street W1. (020 7935 2141) (§)

31 Mawrth 2007 - Prynhawn Dydd Sadwrn
   * Eisteddfod Y Plant (Cymraeg i'w chlywed)
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

31 Mawrth 2007 - Nos Sadwrn - 8yh
   Howl Griff (§) ... amgen ... roc gwerin ... seicedelig - o Aberystwyth a gwesteion
The Fighting Cocks (§) 56 Old London Road, Kingston-on-Thames KT2 6QA

  1 Ebrill 2007 - Nos Sul
   +++ Shaped by Fate +++ (§) (§) Metel Ffyrnyg ... o Gaerdydd
yn cefnogi Kingsize Blues; gyda Dante's Ascension
Barfly Camden (Monarch) (§) 49 Chalk Farm Rd, NW1

Arwydd Gwahardd Smygu   2 Ebrill 2007 - Dydd Llun - ymlaen

Gwahardd Smygu Cymru

Dawr gyfraith newydd i rym ar 2 Ebrill 2007.

Nod Rheoliadau Mangreoedd etc Di-fwg (Cymru) 2007 yw diogelur cyhoedd rhag effeithiau niweidiol ysmygu goddefol y credir ei fod yn cynyddu'r risg o drawiad ar y galon, canser yr ysgyfaint a chlefydau anadlol eraill ymysg y rhai nad ydynt yn ysmygu.

Bydd y gyfraith yn berthnasol i fangreoedd cyhoeddus fel bwytai, tafarnau, sinemu, canolfannau siopau, gwiethleodd a thrafnidiaeth gyhoeddus, a'r unig eithriadau fydd ystafelloedd gwely penodedig mewn gwestai ac ystafelloedd penodedig mewn cartrefi gofal ac adeiladau preswyl ar gyfer triniaeth iechyd meddwl.

Fynnon: nhsdirect.wales

Gwahardd Smygu Cymru: (§)   Canllawiau ac Arwyddion: (§)   Llywodraeth Cynulliad Cymru: (§)

  2 Ebrill 2007 - Nos Llun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Rygbi - wedi 10 mlynedd o fod yn broffesiynol
- John Taylor
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

  5 Ebrill 2007 - Dydd Iau Cablyd - gyda'r Nos - 20 / 15.50

Theatr Genedlaethol Cymru Cymraeg

  
 
CYSGOD Y CRYMAN

ISLWYN FFOWC ELIS

  
    
Addasiad Llwyfan SION EIRIAN

Addasiad llwyfan o nofel epig Islwyn Ffowc Elis am y gwrthdaro oesol rhwng dwy genhedlaeth a dau fyd digyfnewid. Cyfarwyddwr: Cefin Roberts
Dyma'r tro cyntaf i'r cwmni ymddangos tu hwnt i Gymru
Rhagor o fanylion - Theatr Genedlaethol Cymru
 


Ar wefan theatr BBC Cymru mae Sion Eirian yn sôn am yr her o addasu'r nofel ac hefyd mae rhai yn rhannu eu hatgofion am ddarllen y nofel am y tro cyntaf gyda chlipiau sain oddi ar raglen radio Y Celfyddydau a gyflwynir gan Beti George (§)
Cysgod y Cryman - Tro cyntaf ar lwyfan i 'nofel y ganrif' (§)
Dychwelwch i'r gwefan theatr i ddarllen adolygiad o'r cynhyrchiad (§)


  
UCL Bloomsbury Theatre (§), 15 Gordon Street, WC1H 0AH.
Ffon: 020 7388 8822
Tiwb: Euston, Warren Street, Euston Square. Bws: 10,18,24,29,73

  5 a 6 Ebrill 2007 - Nos Iau a Nos Wener - 7.30 - Pob tocyn wedi mynd
   +++ Kelly Jones +++ o'r Stereophonics yn dathlu ei albwm solo Only The Names Have Been Changed (§) - gyda gwesteion arbennig
Cadogan Hall (§), 5 Sloane Terrace SW1 9DH. (Sloane Square)

  6 Ebrill 2007 - Nos Wener - 8yh hyd at 2yb - £6
   +++ Omega 66 +++ ( § ) ( § ) func electroneg roc amgen - dawnsiadwy a melodaidd - gan Suzi, a Krik (o Donteg) - ill 2 gynt o Dark Chunk ( § ) ; a Sanders
162 Lee High Rd ( § ) Lewisham SE13

  6 Ebrill 2007 - Nos Wener
   +++ Strand +++ (§) (§) (§) o Gaerdydd yn penawdio
- Jim: gitr, prif lais; Fred: bas, llais; Dave: drymiau, llais
gyda Bandinis, Two Bear Mambo, a Thirty 6
Hope and Anchor (§), 207 Upper Street N1 Tiwb: Highbury & Islington

  7 Ebrill 2007 - Nos Sadwrn - 7 o'r gloch - £8 wrth y drws
   +++ Zenyth +++ (§) (§) o dde Cymru; gyda One Room House
Noswaith Feedme Music (§) yn The Clapham Grand (§), 21-25 St Johns Hill, Clapham, SW11 1TT

  8 Ebrill 2007 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place WC1 (HD Book Fairs) (§)
12.00-6.00: DS Lleoliad newydd: Holiday Inn Bloomsbury, Coram Street WC1N 1HT (PBFA) (§)

  8 Ebrill 2007 - Nos Sul - 7yh - £6+ffi ymlaen
   +++ DOPAMINE +++ (§) (§) (§) o Gaerffili yn penawdio. Gyda Dufresne ac Anemic
Bar Academy, Islington, (§) ar bwys Borders, N1 Centre (rhwng Upper Street a Liverpool Road, yn agos at Chapel Market). tiwb: Angel . [cyfeiriad swyddogol: 16 Parkfield Street N1 0PS.] 020 7288 4400

10 Ebrill 2007 - Nos Fawrth
   The Juniors - sef Eugene Francis Jnr (§) - "Llundain_Caerdydd_LA_NYC" - a'i fand, yn cynnwys Rhodri Viney (alias Broken Leaf (§) gynt T-flon Monkey; aelod Gorky's Zygotic Mynci a Brave Captain), o Gaerdydd;
gyda Birdman Ray
Bull and Gate, 389 Kentish Town Road NW5 (§) (§)

10 Ebrill 2007 - Nos Fawrth - drysau 8 hyd at 1 - £6
   +++ The Crimea +++(gynt: The Crocketts - o Aberystwyth) (§) (§) (§) (§) (§) (§)
gyda gwesteion Letters a Morton Valence
"At Proud Gallery" (§) Stables Market, Chalk Farm Road NW1 8AH. Tiwb: Chalk Farm

11 Ebrill 2007 - Nos Fercher - 8.00 - £7
   +++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§) yn penawdio
gyda Modernaire
Water Rats (§) , 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

12 Ebrill 2007 - Nos Iau - 8yh
   Howl Griff (§) ... amgen ... roc gwerin ... seicedelig - o Aberystwyth a gwesteion
The Fighting Cocks (§) 56 Old London Road, Kingston-on-Thames KT2 6QA

14 Ebrill 2007 - Dydd Sadwrn - 2.00
   Cangen Llundain Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Cymru (§)
Croeso cynnes i bawb sy'n hela achau Cymreig
Helfa Achau Cymreig a Dadansoddi Asid Diocsiribonwclëic Cromosom Y - Strategaeth Newydd? gan Brian Picton Swann
Cyfarfod yn adeilad: Society of Genealogists, 14 Charterhouse Bldgs,Goswell Rd. Lleoliad: (§)

18 Ebrill 2007 - Nos Fercher
   +++ Amy Wadge +++ (§) (§)
gyda Rosalie Deighton ac Edwina Hayes - taith "Hummingbird"
Yr Hanner Lleuad, Lower Richmond Road, Putney (§)
Tiwb: Putney Bridge (trên olaf 'nol am 11 munud i un)
Trên: Putney

18 Ebrill 2007 - Nos Fercher - £12.50
   +++ The Pipettes +++ - grwp l-l-ffeministaidd (§) (§) (§) (§) (§)
sef Gwenno Saunders (§) , Rose, a Becki
Empire, Shepherds' Bush (§)

19 Ebrill 2007 - Nos Iau - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Yn dathlu Canmlwyddiant Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Llundain
Darlith (yn Saesneg) gan Dr Eurwyn Williams
" ... Can Mlynedd y Llyfrgell Genedlaethol "
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

20 Ebrill 2007 - Nos Wener - 6.45yh - tocynnau- gw. dolenni
   +++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§)
rhan o'r Camden Crawl, 19eg a 20fed o Ebrill; gweler Drowned in Sound
Castell Dulyn (§) , 94 Parkway, Camden

22 Ebrill 2007 - Prynhawn dydd Sul - RDJ ym Mryste
  
RDJ yn DJ-io!

Mae Rebecca Jade o Science (§) yn troelli'r feinyl dros
cord colledig atlantis
(§) - yn bennaf o'r 60au a'r 70au ... pseic, gwerin, prog, avant garde, electronig, blws ...

Cynhyrchwyd y digwyddiad gan In The Pines (§)
Lleoliad: "The Harrison - Bar - Gegin - Gwesty"
ger Kings Cross / Grays Inn Road
ar gornel Seaford Street, WC1
(d.s. Cinio llysfwytawyr ar gael ganol dydd, Dydd Sul)

24 Ebrill 2007 - Nos Fawrth - drysau 8 hyd at 1 - £6
   +++ The Crimea +++(gynt: The Crocketts - o Aberystwyth) (§) (§) (§) (§) (§) (§)
gyda gwestai Iain Archer
"At Proud Gallery" (§) Stables Market, Chalk Farm Road NW1 8AH. Tiwb: Chalk Farm

26 Ebrill 2007 - Nos Iau - 6.30 ymlaen
   SGWRSIO!! * Fe ddaeth neges o'r seiberofod fel y ganlyn
Fydde modd i chi gynnwys yr hysbys isod yn y Dyddiadur Llundain diweddara'?

Cymry Cymraeg (ifanc-ish) Llundain yn cwrdd am beint yn nhafarn y 'Coal Hole' (91-92 Strand, WC2R 0DW - Tube: Embankment/Charing Cross)
o 6.30yh ymlaen, nos Iau 26ain Ebrill.
Os oes digon o ddiddordeb, hwyrach y gwnawn gwrdd yn fisol.
The Coal Hole, 91-92 Strand, WC2R 0DW - Tiwb: Embankment/Charing Cross

27 Ebrill 2007 - Nos Wener - 7 hyd at hanner nos - £3
RDJ ym Mryste
Mae Rebecca Jade o Science (§) yn troelli'r feinyl dros
cord colledig atlantis
- yn bennaf o'r 60au a'r 70au ... pseic, gwerin, prog, avant garde, electronig, blws ...
Yn canu'n fyw: Imitation Electric Piano, The Singleman Affair
Cynhyrchwyd y noswaith gan clwb White Noise
The Montague Arms 289 Queens Road, New Cross, SE15 2PA
Tiwb: New Cross Gate. Trn: Queens Road Peckham (5 minud o Bont Llundain)

27 Ebrill 2007 - Nos Wener - £5/£4
   +++ Halflight +++ (§) (§) (§) o Gaerdydd ac Aberdaugleddau (Milffwrdd)
Llais a gitar - Sarah Howells (o Jylt, gynt); gitar a swniau - Rich Llewellyn; drymiau - Avvon Chambers; bas - Ian Graham. Yn cefnogi The Leaves; gyda Gloves Off
The Betsey Trotwood (§) 56 Farringdon Rd EC1 (020 7436 7211) tiwb: Farringdon

27 Ebrill 2007 - Nos Wener
   +++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§)
yn cefnogi'r Bluetones
KOKO (gynt Palas Camden) 1a Camden High St Tiwb: Mornington Cresc.

28 Ebrill 2007 - Nos Sadwrn
Rhiannon Ridinghood
+++ Ridinghood +++ (§) (§) (§) - Pop Punc (C'dydd)
Rhiannon Ridinghood, llais "rociwr rhwiolaf Cymru"(Plum);
Sebastiaan Elsenburg, gitr.
Adolygiad (+ llun ardderchog!) gan N Crud - (§)
Bull and Gate, 389 Kentish Town Road NW5 (§) (§)

  5 Mai 2007 - Nos Sadwrn - 7.30
  

 
SERENDIPITY

Noson arbennig o ganu corawl
Gwledd o gerddoriaeth yn amrwyio o alawon tradoddiadol Cymreig ac emynau i glasuron corawl, gweithiau cyfoes a detholiad arbennig o lwyfannau theatr cerdd ac opera.

Cyfarwyddwr: Timothy Rhys-Evans       Cyfeilydd: Jeffrey Howard       (§)
 
Tocynnau £12 (gostyngiadau £10) ar gael oddi wrth y Ganolfan
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722)
(§)

5 - 7 Mai 2007 - Dydd Sadwrn-dydd Llun - £20 /£18 ymlaen
   "Who Do You Think You Are- LIVE" Cyfle gwych i drafod ymchwil hanes teulu Cymru gyda arbennigwyr o Lyfrgell Genedlaethol Cymru (§)
Mynediad drwy tocyn o flaen llaw neu wrth y drws. Cynnigir gostyngiad mewn prisiau tocynnau a archebu'r o flaen llaw 0870 166 0443.
Olympia, Llundain. (§) Tiwb: Kensington (Olympia)

10 Mai 2007 - Nos Iau logo CYLl
   Cymru yn Llundain: Yr Athro Patrick Minford, Prifysgol Cymru, Caerdydd Ewrop - a'r rhith Rheolaeth
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7851 5521

12 Mai 2007- Nos Sadwrn - am 7 o'r gloch
   Mae Eglwys Unedig Gymraeg Canol Llundain * wedi trefnu cyngerdd yn y capel yn Eastcastle St ar nos Sadwrn, 12fed Mai am 7 pm.
Cyngerdd Mawreddog
Disgwylir i'r canlynol gymryd rhan yn y gyngerdd -
Glenys Roberts    Fflur Wyn    Mari Ffion    Tracy Smith
Paul Joslin, organ; Euron Walters, piano; Stephan Knapik, cello.
Byddwn yn ddiolchgar petaech yn cyhoeddi yr wybodaeth hon yn eich eglwys
Diolch am eich cydweithrediad.   Yn ddiffuant,    Peter Dewi Richards

Bydd y Rhoddion a dderbynnir yn mynd i wahanol Elusennau.
Eglwys Castle Street - 30 Eastcastle Street, W1N 7PD (nepell o Oxford Circus)

12 Mai 2007- Nos Sadwrn - 10yh ymlaen
   +++ The Crimea +++ (§) (§) (§) (§) (§) (§)
yn dathlu albwm newydd Secrets Of The Witching Hour gyda set acwstig difyfyr
ar Fryn y Briallau!

13 Mai 2007 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place WC1 (HD Book Fairs) (§)
12.00-6.00: Holiday Inn Bloomsbury, Coram Street WC1N 1HT (PBFA) (§)

14 Mai 2007- Nos Lun - am 7 o'r gloch - cyfraniad £5
   Cymdeithas Frenhinol Llenyddiaeth (§)

Lachrymae rerum   -   ysgrifennu am golled.
 
Dannie Abse
ac Alan Jenkins

Mae Dannie Abse yn darllen detholiadau ei gasgliad diweddaraf Running Late a'i ddyddiadur The Presence, ac Alan Jenkins (dirprwy golygydd y TLS) yn adrodd cerddi oddi wrth ei gasgliad A Shorter Life.

Kenneth Clark Lecture Theatre, Somerset House, Strand, WC2 (§)

18 Mai 2007 - Nos Wener - 7.30-hanner nos - £4 RJ yn y Constitution
   Sesiwn Acwstig gan Rebecca Jade o'r grŵp Science (§)
ar y llwyfan am hanner wedi 9 o'r gloch

Yr un noswaith cewch gwrando ar CHESCA (Rum Circus) - 9yh; MARMADUKE DANDO - 8:30; DANIEL MULHERN; DOMINIC WEEKS a'r BON VIVANTS; DONNA MARIE; NEAL MATHEWS.

The Constitution Pub (§) , 42 St. Pancras Way, NW1 0QT
(wrth ochr y Camlas)

18 Mai 2007 - Nos Wener
   Howl Griff (§) ... amgen ... roc gwerin ... seicedelig - o Aberystwyth
The Betsey Trotwood (§) 56 Farringdon Rd EC1 (020 7436 7211) tiwb: Farringdon

19 Mai 2007 - Nos Sadwrn - £20
   +++ Funeral For A Friend +++ (§) o Benybont ar Ogwr
Academi Brixton (§)

20 Mai 2007 - prynhawn Dydd Sul

   *   Cymanfa Ganu Henaduriaeth Llundain   *

Y plant am 3 o'r gloch a'r oedolion am 6.
Te ar y byrddau rhwng y cyfarfodydd am 4:15.

Llywydd - Iago Llywelyn Griffith BA
Arweinydd- Iestyn Evans FRSO
Cyfeilydd- Christopher Enston FRSO

Croeso Cynnes i Bawb

Capel Jewin, Fann Street, Golden Lane EC1Y 0SA

Tiwb agosaf Y BARBICAN (Trowch i'r chwith wrth adael yr orsaf ac yna cymerwch y cyntaf ar y dde).

21 Mai 2007 - Nos Lun - £5/£4
   +++ Rod Thomas +++ (§) (§) (§) (§)
- yn penawdio - gydag emma mcglynn and the monorail + kat frankie -
"Pop acwstig indi" - dylanwadau Arcade Fire, Baker, Beck, Bjork, Bowie, Bush, Cardigans, Holliday, Minnie Ripperton, 10cc...
Hoxton Bar & Kitchen, 2 Hoxton Square, Shoreditch, Hackney (§)

24 Mai - 4 Mehefin, 2007
  
Gŵyl Y Gelli (§)
heb anghofio -
Ymylon y Gelli (§)
yn enwedig -
27 Mai nos Sul am 8 o'r gloch yn Neuadd y Plwyf:
Ceri Rhys Matthews ffliwt/pibau ayb, gyda Christine Cooper ffidil
a
SILD - uniad Estonia-Cymru (sild) (priodi)
- sef: Martin Leamon gitar a Sille IlvesHiiu-kannel (hiiu folk)
£7.50 - Swyddfa bocs Ymylon Y Gelli 05601 123271(10-5)

Y Gelli Gandryll

28 Mai - 2 Mehefin, 2007
   Eisteddfod yr Urdd (§)
Sir Gr - Cynhelir yr Eisteddfod yng Nghaer Sioe yn Nant y Ci, ar gyrion Caerfyrddin. (§)

29-30-31 Mai 2007
   +++ Manic Street Preachers +++ ( § ) ( § )
29 - Fforwm; 30 - Astoria; 31 - Empire Sh. Bush

29 Mai 2007 - Nos Fawrth - 7.30 - £20/£15.50; plant £8
 
  
 
       Theatr Genedlaethol Cymru Cymraeg 
 
 

  
   CARIAD MR BUSTL

   MOLIRE

  
    
Cyfieithiad i'r Gymraeg gan Gareth Miles or ddrama Le Misanthrope

Nid drwg o beth, weithiau, ydy celur hyn syn y galon!

Mae Selina yn wraig weddw ifanc, brydferth a chanddi gyfrif banc helaeth. Mae pob dyn yn heidio ar ei hl hi, a Mr Bustl yn eu plith . . . er gwaethar ffaith ei bod hin euog o bob trosedd!

Comedi soffistigedig am frwydr un dyn i fod yn onest a diffuant mewn byd rhagrithiol.

Cast: Ffion Wyn Bowen, Huw Garmon, Mirain Haf, Clare Hingott, Glyn Morgan, Rhian Morgan, Dyfrig Morris, Jonathan Nefydd, Seiriol Tomos, Llion Williams

Cyfieithiad ar y pryd i'r Saesneg ar gael (i'r perfformiad Blwmsbri)

Rhagor o fanylion - Theatr Genedlaethol Cymru
 


Gweler Rhian Morgan ar wefan theatr BBC Cymru -
... Bydd y cynhyrchiad hwn yn symud y ddrama o'r llys Ffrengig gwreiddiol i Ddauddegau'r ganrif ddiwethaf ond y stori yn dal i droi o amgylch ymgais nifer o ddynion i ddenu serch gwraig weddw gyfoethog a deniadol. Mae'r plot yn ymwneud ag ymgais dyn i foesoli byd llygredig gyda'r prif gymeriadau'n dadlau'r hawl o leisio barn beth bynnag y canlyniadau ...


Cynnig Arbennig -
Tocyn i weld Cariad Mr Bustl a chynhyrchiad nesaf y cwmni
Porth y Byddar - hanes boddi dyffryn 'Tryweryn')
yn y Bloomsbury ar 18 Medi am £25.
Ffoniwch y Bloomsbury am fanylion ar 020 7388 8822


  
UCL Bloomsbury Theatre (§), 15 Gordon Street, WC1H 0AH.
Ffon: 020 7388 8822
Tiwb: Euston, Warren Street, Euston Square. Bws: 10,18,24,29,73

 

  2 Mehefin 2007 - dydd Sadwrn AM 9 o'r gloch Y BORE ymlaen
   Bydd tocynnau (£29.50 yr un) ar werth i'r ail noswaith gan y
Stereophonics (§) (§) yn Arena Wembley, sef yr 16eg o Dachwedd.
Llnellau poethion: 0871 2200 260 / 0870 400 0688 / 0871 230 6230
www.gigsandtours.com

hyd at ... 2 Mehefin, 2007
   Eisteddfod yr Urdd (§)
Sir Gr - Cynhelir yr Eisteddfod yng Nghaer Sioe yn Nant y Ci, ar gyrion Caerfyrddin. (§)

hyd at ... 4 Mehefin, 2007
  
Gŵyl Y Gelli (§)
heb anghofio -
Ymylon y Gelli (§)
Y Gelli Gandryll

  3 a 4 Mehefin 2007 - Dydd Sul a dydd Llun - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
dydd Sul 10.00-5.00:
  Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place WC1 (HD Book Fairs) (§)
dydd Sul 12.00-6.00:
  Hotel Russell, Russell Square, WC1 (PBFA) (§)
dydd Llun 11-6.30:
  Hotel Russell, Russell Square, WC1 (PBFA) (§)

  4 Mehefin 2007 - Nos Llun
   Fforwm Cymry Llundain
Gwibdaith ar Gamlas Rhaglyw
ymholiadau Canolfan Cymry Llundain

  5 Mehefin 2007 - Nos Fawrth - £9.50 ymlaen
   Los Campesinos! ( § ) ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerdydd
- "grŵp prifysgol, ond rili feri gŵd" (BBC Wales)
pop alawol ond dansiadwy ... dylanwadau Pavement, Mogwai, Sonic Youth ...
Mae Aleksandra, Ellen, Gareth, Harriet, Neil, Ollie, a Tom yn canu fidil, glockenspiel, cloch buwch, corn melodi, llawfyrdd casiotone, gitar, bas, drymiau, a churo dwylaw.
Scala, 275 Pentonville Road, N1 9NL (Kings X) ( § )

  9 Mehefin 2007 - Dydd Sadwrn - 9-5.30
   Cwrs Cymraeg Carlam *
Manylion yma
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (§)

10 Mehefin 2007 hyd at 21 Tachwedd
   Biennale Venezia 2007
Artistiaid sydd am gynrychioli Cymru yn Biennale Celf Fenis -
Richard Deacon, Merlin James, Heather ac Ivan Morison
rhagor: (§) ... i ddilyn: (§)

11 Mehefin 2007 - Nos Lun - am 7 o'r gloch
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Fforwm Cymry Llundain    Cymdeithas y Gwyneddigion
Y Ddarlith Cymraeg yn Llundain Cymraeg gan Y Parchg Dr D Ben Rees
" Penblwydd Lerpwl (1207-2007): Cyflwyno cyfraniad y Cymry i'r Ddinas "
Yn y gadair: G Winston Roddick
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Sylwer ar y lleoliad - Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

13 Mehefin 2007 - Nos Fercher - - drysau 7, sioe am 8.30 - £5
   +++ Al Lewis +++ (§) (§) canwr/cyfansoddwr o Ogledd Cymru... wedi symud lawr i Lundain ... ei albwm More Ways Than One ar Itunes
- yn nigwyddiad Big Secret (§) (§) yn Ginglik (§) DS - Clwb aelodaeth ydy Ginglik - gellir ymuno wrth y ddrws gyda ffoto-ID; neu ebostio ymlaen llaw i fwcio bwrdd, gweler (§)
Ginglik - 1 Shepherds Bush Green, Shepherd's Bush

15 Mehefin 2007 - Nos Wener - am 7 o'r gloch - £4/£3
   Aeronwy Thomas a Ruth O'Callaghan yn darllen cerddi
St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4

15 Mehefin 2007 - Nos Wener - 8 o'r gloch ... enigma
   Rebecca Jade o Science (§) (§)
yn troelli'r feinyl dros The lost Chord of Atlantis (§)

The Spitz (§) , 109 Commercial Street, Old Spitalfields Market E1. 020 7392 9032

16 Mehefin 2007 - Nos Sadwrn
  
BRANWEN
Cynhyrchiad Llwyfan Gogledd Cymru (§) Cymraeg 
Cymraeg, Gwyddeleg, a Saesneg. Syniadau Cryf - Iaith Gref
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

21 Mehefin - 5 Gorffennaf 2007 - Tallinn, Gweriniaeth Estonia
  

Cydweithrediad Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Estonia

Eesti    CLIC    Cymru

Lansio arddangosfa CLIC: Delweddu Cymru
yn Llyfrgell Genedlaethol Estonia, yn Nhallinn.

CLIC yw'r prosiect cydweithredol cyntaf i'w ddatblygu o ganlyniad i gysylltiadau a sefydlwyd rhwng Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Estonia. Prosiect gweledol yw hwn ar y cyfan, ac mae'n cynnwys ffotograffiaeth gan bedwar aelod o staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru a detholiad o ffilmiau byrion a ddewiswyd gan Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru.
 
Llyfrgell Genedlaethol Estonia, Tallinn.

Llyfrgell   Estoneg   Tallinn   Estonia  

26 Mehefin 2007 - Nos Fawrth - drysau 8 o'r gloch
   +++ Al Lewis +++ (§) (§) canwr/cyfansoddwr o Ogledd Cymru... wedi symud lawr i Lundain ... ei albwm More Ways Than One ar Itunes
fel rhan o "Curious Generation" yn
The Troubadour (§) - 263-7 Old Brompton Road, SW5 9JA

28 Mehefin 2007 - Nos Iau- 6.30yh tan yn hwyr
Cymraes ar ddraig
* !!! Sesh ar y Strand !!! *
Croeso i bawb - Croeso i bob Cymraes, Cymro, siaradwyr newydd, a'u ffrindiau.

Cymry Cymraeg Llundain yn cwrdd eto am beint ar nos Iau ola'r mis, y tro hwn mewn lleoliad gwahanol: Y Bell and Compass Villiers Street - tafarn oddi ar y Strand yn y stryd fach honno rhwng Charing Cross a'r Embankment (Map) Os ydech chi'n cael trafferth ffeindio'r Bell and Compass ffoniwch Geraint ar 07779 287936. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch : cymryllundain (at) hotmail.co.uk . Neu ymunwch 'r grwp "Seshwyr y Strand" ar Facebook.

Wela' i chi 'na!!
Bell and Compass, 9-11 Villiers Street, WC2N 6NA
Tiwb: Embankment/Charing Cross

28 Mehefin 2007 - Nos Iau - drysau 8:30 - ar y llwyfan 9:15 - £6/£5
   The Toy Band (§) o Gaerdydd "pop indie ar ei orau"
gan Jamie Llais a Gitar, Joe Gitar a Llais, Jim Bas a Harmonica a Pete Drymiau
yn cefnogi: We Are The Colt 45, a Foxtrot Bravo
Castell Dulyn (§) , 94 Parkway, Camden

29 Mehefin 2007 - Nos Wener
   Penblwydd Artrocker yn 5 oed ! (§)
gydag Art Brut,
Victorian English Gentlemens Club (§) (§) (§) (§) triawd artroc o Gaerdydd
Die Die Die, a Bolt Action Five
Buffalo Bar ( § ) --> (mynediad wrth ochr Y Ceiliog Enwog, o flaen y tiwb), 259 Upper Street, Islington. (020 7359 6191) Tiwb / Rheilffordd: Highbury & Islington

30 Mehefin 2007 - Dydd Sadwrn
Science ar y llwyfan
+++ Science+++ (§) (§)
science - ar myspace eto: (§) - ar up all night: ( § ) "tân yn eu bolau" - Bethan & Huw, BBC R1 ( § )

Am hanner wedi 2 y prynhawn ar Waun Hampstead -
(manylion pellach ar wefan Powerdown, fore dydd Sadwrn yma )

rhan o Power Down 2.5 Live (§)

Am 8 o'r gloch yr hwyr yn SEW @ Barracuda - 125 Church St Stoke Newington N16 - (§)
rhan o SEW
lein-wp i'w gadarnhau

30 Mehefin 2007 - Nos Sadwrn - 7.30 - tocyn £10 yn cynnwys bwffé
Huw

Noswaith wedi'i threfnu gan Corâl Cymry Llundain (§) er budd Ymddiriolaeth Cymry Llundain

Ymdiddan Huw Edwards Robert Preston

Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

  2 a 3 Gorffennaf 2007- Nos Lun a nos Fawrth
   +++ The Crimea +++ (§) (§) (§) (§) (§) (§)
albwm newydd - Secrets Of The Witching Hour
Borderline (§) (§) , Orange Yard, Manette Street (Charing X Rd) W1. Tiwb: Tottenham Ct Rd

  4 Gorffennaf 2007 - Nos Fercher - £7/£6
   +++ Rod Thomas +++ (§) (§) (§) (§)
"Pop acwstig indi" - dylanwadau Arcade Fire, Baker, Beck, Bjork, Bowie, Bush, Cardigans, Holliday, Minnie Ripperton, 10cc...
yn cefnogi AIRPORT; gyda THE STANDARDS + TOM HICKOX
The Spitz (§) , 109 Commercial Street, Old Spitalfields Market E1. 020 7392 9032

  5 Gorffennaf 2007 - Nos Iau - 7 o'r gloch - mynediad am ddim
R J - Barracuda
Solo Science (§) (§) -
Rebecca Jade
yn canu ei cherddi ei hun
-

gyda Rum Circus (§) ac eraill
-

The Star (§) , 47 Chester Road, Tufnell Park N19 5DF
Tiwb: Archway 5 munud, Tufnell Park 7 m
Bws: C11 wrth y drws!

  5 Gorffennaf 2007 - Nos Iau - safle ar agor am 6yh - gorffen erbyn 10.20
Katherine Jenkins yn canu gweithiau clasurol ac Opera
Gŵyl Tŵr Llundain (§) yn yr awyr agored
Tocynnau - £35-£55

  5-6-7 Gorffennaf 2007 - Nos Iau-nos Sadwrn - 7:30 (a 2:30 pnawn Sadwrn)
Bryn Terfel fel Sweeney Todd (Sondheim / Wheeler)
gyda Maria Freedman fel Mrs Lovett.
Perfformiadau cyngerdd gan Cerddorfa Philarmonic Llundain,
dan arweinydd David Freeman.
RFH, ar lan de Tafwys (§) (Belvedere Road SE1 8XX) 0871 663 2500
tocynnau - £12-£85 (costyngiadau - hanner pris - nifer cyfyngegig)

  5-6-7 Gorffennaf 2007 - Nos Iau-nos Sadwrn - 7:30 - £10, £20, £30
  *Buddug James* Mae Buddug Verona James (§) (§) - Cymraes o Aberteifi, Actores, Cantores Mezzo, a Chigydd yn canu Mrs Fitzherbert a Lady Holland yn opera jaz newy Bridgetower - chwedl 1807, gan Julian Joseph a Mike Phillips, ran o Ŵyl Dinas Llundain (www.colf.org).
Helen Eastman cyfarwyddes; English Touring Opera, Julian Joseph Big Band, LSO St Luke's Community Choir; Gareth Malone côr-feistr.
Gyda Jacqueline Dankworth fel Mary Prince ; Franz Hepburn George Polgreen Bridgetower hŷn / Bill Richmond ; Jamal Hope / Isaac Cobbinah George Polgreen Bridgetower 10 oed ; Buddug Verona James Mrs FitzHerbert / Lady Holland; Julian Joseph Beethoven ; Jonathan Peter Kenny Prince of Wales / Wilberforce; Cleveland Watkiss George Polgreen Bridgetower fel llanc ; a Steve Williamson Black Billy Waters.

Manylion bellach yma
St Luke's. Tiwb: Old Street

  7 Gorffennaf 2007 - Dydd Sadwrn - 2 o'r gloch
   Cangen Llundain Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Cymru (§)
Croeso cynnes i bawb sy'n hela achau Cymreig
Mae 'na dieithriaid yn y dre - porthmyn, llaethmyn, brethynwyr, ayb
gan Gweslan Lloyd
Cyfarfod yn adeilad: Society of Genealogists, 14 Charterhouse Bldgs,Goswell Rd. Lleoliad: (§)

  8 Gorffennaf - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place WC1 (HD Book Fairs) (§)
12.00-6.00: Holiday Inn Bloomsbury, Coram Street WC1N 1HT (PBFA) (§)

  8 Gorffennaf - Dydd Sul - am hanner wedi 3 o'r gloch
   Gŵyl Nawddsant Cymraeg
Cynhelir gwasanaeth i ddathlu Gŵyl Bened Sant. Pregethir gan y Parchedig Richard Brunt, a fu'n athro yn Tsieina. Bydd te ar l y gwasanaeth. Dewch yn llu. Croeso i bawb.
Eglwys St Benet - Eglwys Brifddinesig Gymreig Esgobaeth Llundain - Paul's Wharf, Queen Victoria St, EC4V 4ER.

12 Gorffennaf 2007 - Nos Iau - safle ar agor am 6yh - gorffen erbyn 10.20
Bryn Terfel (§)
Gŵyl Tŵr Llundain (§) yn yr awyr agored
Tocynnau - £45-£65

hyd at 5 Gorffennaf 2007 - Tallinn, Gweriniaeth Estonia
  

Cydweithrediad Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Estonia

Eesti    CLIC    Cymru

Lansio arddangosfa CLIC: Delweddu Cymru
yn Llyfrgell Genedlaethol Estonia, yn Nhallinn.

CLIC yw'r prosiect cydweithredol cyntaf i'w ddatblygu o ganlyniad i gysylltiadau a sefydlwyd rhwng Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Estonia. Prosiect gweledol yw hwn ar y cyfan, ac mae'n cynnwys ffotograffiaeth gan bedwar aelod o staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru a detholiad o ffilmiau byrion a ddewiswyd gan Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru.
 
Llyfrgell Genedlaethol Estonia, Tallinn.

Llyfrgell   Estoneg   Tallinn   Estonia  

Mae deuawd gwerin Eesti-Cymru * Sild * (sild) (priodi) (fideo Gŵyl Viljandi) - Sille Ilves: llais, ffidil, hyrdi-gyrdi, a hiiu kannel; a Martin Leamon: gitar, bwswci; - yn cael lle amlwg yng nghyfrol Ebrill 2007 cychlgrawn fROOTS - http://www.frootsmag.com/

13-15 Gorffennaf 2007
  
Gŵyl y Cenhedloedd Bychain
http://www.cilycwm.com/smallnations/home.htm

Gŵyl fach ar dir Fferm Glangwenlais, hanner filltir o Gilycwm. (nifer cyfyngiedig, o dan 1500). Llinell Gwybodaeth 01558 650127

gwesteion yn cynnwys:
Bard of Ely (§) Boys from the Hill (§)
Dom Duff (Llydaw) (§) Eleanor McEvoy (Iwerddon) (§)
Fraser Fifield (Yr Alban) (§)

14 Gorffennaf 2007 - Nos Sadwrn - 7.30 - £10 wrth y drws
Corâl Cymry Llundain (§) - Cyngerdd yr Haf
Karl Jenkins - Y Dyn Arfog (Offeryn Heddwch)
Edward Elgar - Baner Siôr
J Parry - Pêr Seireniaid gwyn eu byd
Gyda Siân Meinir mezzo-soprano a Cherddorfa Celfyddydau Camelion, o dan arweinydd Kenneth Bowen
Neuadd Duc, Academi Gerdd Frenhinol (§), Marylebone Road, NW1 5HT.

15 Gorffennaf 2007 - Nos Sul - 7 o'r gloch
fersiwn o Science!
Science (§) (§) -

science - ar myspace eto: (§) - ar up all night: ( § )
"tân yn eu bolau" - Bethan & Huw, BBC R1 ( § )
-

The Constitution Pub (§) , 42 St. Pancras Way, NW1 0QT
(wrth ochr y Camlas)

17 Gorffennaf 2007 - Nos Fawrth - 8:00 - dyddiad wedi newid - ac wedyn - gweler isod ...
Lleuwen yn y Vortex 12/2005
+++ Lleuwen Steffan +++ (§) (§)
Mae albym newydd gan Lleuwen `Penmon' ar gael trwy siopau Cymru o dydd Llun, y 18fed o Fehefin ac yna drwy Brydain o 30ain o Orffennaf.
Rhagor ar www.bandit247.com ( § ) (diolch Huw a Huw a Sara)
17 Gorffennaf 2007 - Nos Fawrth - 8:00 - dyddiad wedi newid

Vortex Jazz Club (§) ( map ), Dalston Culture House, 11 Gillett Street, N16 8JH.
Trn: Dalston Kingsland (Silverlink) (munud o gerdded); Bysiau: 149 (N149), 67, 243 (N243), 30, 76, 38 (N38), 56, 277 Tiwb: (Highbury neu Stryd Lerpwl) wedyn bws
Ac yn syth wedyn - h.y. tua hanner nos 17-18 Gorffennaf 2007

"Profiad Lleuwen Hanner Nos -!!"
98/100 Stoke Newington Church Street, N16
19 Gorffennaf 2007 - Nos Iau - am hanner wedi 8 - £5/£3

Lobsgows o'i miwsig, gwenau, geriau, penmon a phersawr,
i gyd wedi'i lapio mewn ruban coch fel 'ma.
Ivy House, 40 Stuart Road, SE15 3B4
20 Gorffennaf 2007 - Nos Wener - am 10 o'r gloch - £5
Caneuon ayb !
Hefyd perfformiad gan driawd Ntshuks Bonga : Sax Dave Draper : Gitar Jim LeBaigne
1 Grand Parade, Green Lanes, N4 Tiwb: Turnpike Lane (agosach) neu Manor House

19 Gorffennaf 2007 - Nos Iau - Hiiumaa, Gweriniaeth Estonia
  
* Sild * - uniad Estonia-Cymru (sild) (priodi)
  
Sille Ilves - llais, ffidil, hyrdi-gyrdi, a hiiu kannel; Martin Leamon - gitar, bwswci
Gŵyl "Hiiu Folk" (§) Hiiumaa, Estonia

20 Gorffennaf 2007 - Nos Wener -
S T E R E O PH O N I C S (§)
ar lwyfan ICA

20-21 Gorffennaf 2006 (Cymraeg i'w chlywed) - Sesiwn Fawr Dolgellau (§) gyda Steve Earle The Dubliners Meic Stevens Genod Droog Davy Spillane & Paul Dooley The Ukelele Orchestra of Great Britain Radio Luxembourg Damien Dempsey Ryland Teifi Gai Toms Allison Moorer Tia Mcgraff Shona Kippling a Damien O’Kane Heather Jones Lisa Mills Cowbois Rhos Bottwnog Gwibdaith Hen Fran Mattoidz Derwyddon Dr Gonzo Cross Current Cajuns Denbo Allan yn y Fan Ben’s Brother Jeb Loy Nichols Chris Grooms Al Lewis Justin Nozuka Tracy Curtis Ryan Kift Cate le Bon 9Bach Padraig Lalor a Henry Marten's Ghost Pigyn Clust Lowri Evans Rees Wesson Sesh ...

21 Gorffennaf 2007 - Dydd Sadwrn -
Super Furry Animals (Cymraeg i'w chlywed) (§)
ar lwyfan Gŵyl Lovebox (§)Parc Fictoria, E1

23-27 Gorffennaf 2007
  
Ysgol Gymraeg Haf Y Fenni Cymraeg

- Croeso i ddysgwyr o bob safon
y gost: 50 punt (chwedl GWP)

Ymholiadau: 01495 333 777 (Geraint Wilson Price)
Coleg Y Hill, Y Fenni/Abergavenny, Gwent

23 Gorffennaf 2007 - Nos Lun - ar y llwyfan 8:30 - £5
   +++ Cloud Atlas +++ (§)- indi/punc/pop o Gaerdydd!
Hope and Anchor (§), 207 Upper Street N1 Tiwb: Highbury & Islington

24 Gorffennaf 2007 - Nos Fawrth - am hanner wedi 8 - £8
Meic Stevens Cymro (§)
gyda Lleuwen Steffan Cymraes (§)
Yr Hanner Lleuad, Lower Richmond Road, Putney (§)
Tiwb: Putney Bridge (trên olaf 'nol am 11 munud i un)
Trên: Putney

25 Gorffennaf 2007 - Nos Fercher - 8 o'r gloch - £5/4
   +++ Radio Luxembourg +++ (§) (§) yn penawdio
Gyda The School (§) o Gaerdydd, Pocketbooks o Lundain, a Little My(§) o Gaerdydd
Gan deithio o Aberystwyth ar belydrau haul swynol, dyma Radio Luxembourg au EP lliwgar Diwrnod Efor Anifeiliaid, syn bwriadu rhoir pen-elin i fagddur gaeaf. Dymar EP gynta mewn cyfres y bydd Gaffey, Meilyr, Dylan a Ben yn rhyddhau ar label hudol Peski.
Bu i benwythnos hir dan glo mewn stiwdio, gydar peirianydd David Wrench ac Euros Childs, greu record pop-llawn-dop, syn boddi mewn harmoniau hyfryd. Maer pedwar trac yn delio gydar un hen gwestiynau. Yw Eli Haul yn ymarferol? Ywr sw yn foesol? Ie, y themau arferol!
Er eu bod ond yn ifanc, mae Radio Luxembourg wedi cymryd eu miwsig rownd y byd, o Grymych i Latvia. Fe gyrhaeddodd eu sengl cyntaf, Pwer Y Fflwer, rif 27 yn siart Festive Fifty Radio 1, ac wedi rhyddhauu hail sengl, Os Chin Lladd Cindy, gwahoddwyd y band i recordio sesiwn ar sioe Mark Riley ar BBC 6Music. Maer band nawr yn edrych tuag at y dyfodol, ac yn bwriadu creu sgor i ffilm fer cyn gweithio ar albwm llawn. Yn y cyfamser, fyddan nhwn cadwn fishi, trwy gadw cwmni i Euros Childs ar daith.
Clockwork Bar 98 Pentonville Road, Islington N1 9HJ

26 Gorffennaf 2007 - Nos Iau- 6.30yh tan yn hwyr
Cymraes ar ddraig
* !!! Sesh ar y Strand !!! *
Croeso i bawb - Croeso i bob Cymraes, Cymro, siaradwyr newydd, a'u ffrindiau.
Wela' i chi 'na!!

Cymry Cymraeg Llundain yn cwrdd eto am beint ar nos Iau ola'r mis.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag ebost: cymryllundain (nod at) hotmail.co.uk . Neu ymunwch 'r grwp "Seshwyr y Strand" ar Facebook.

lawr grisiau (grisiau yn y cefn y tu fewn neu mae mynedfa ar wahan lawr ochr y dafarn) yn nhafarn
Y Twll Glo, 91-92 Strand, WC2R 0DW
map Tiwb: Embankment/Charing Cross. Croeso i bawb!

26 Gorffenaf 2007 - Nos Iau - 7.45 - £20 £17.50 + ffi
   +++ GRUFF RHYS +++ (§)
perfformiad acwstig - yn cefnogi sioe Isobel Campbell a Mark Lanegan (§)
Neuadd Brenhines Elisabeth, ar lan de Tafwys 08793 800 400

26 Gorffenaf 2007 - Nos Iau - 7.30 hyd at 4 yb - £5
   +++ Rod Thomas +++ (§) (§) (§) (§) "Pop acwstig indi" - dylanwadau Arcade Fire, Baker, Beck, Bjork, Bowie, Bush, Cardigans, Holliday, Minnie Ripperton, 10cc...
Yn cefnogi Paris Motel a Kaiko.
The Good Ship (§) 289 Kilburn High Road, NW6 7JR

27 Gorffennaf - Nos Wener - £5
   +++ Radio Luxembourg +++ (§) (§) yn fyw
Radio Luxembourg
Tapestry Club @ St.Aloysius Social Club (§)
20 Phoenix Road, Camden NW1 1TA

... hyd at ddydd Sul 5 Awst 2007
     Nos Fawrth, nos Fercher a nos Wener am 7.30;
Dydd Iau a dydd Sadwrn, am 3 a 9.30; Dydd Sul am 5.
Tocyn sefyll a phromenadio (yn unig) £18 / £16
Tocyn yn cynnwys perfformiad nos Wener a pharti hwyr wedyn £22 / £20
Manylion a dewisiadau ymhellach (e.e. lluniaeth) ar dudalen Roundhouse: (§)
   Sioe ImMortal gan syrcas nofitstate (§) (Caerdydd)
Digwyddiad syrcas promenad uwchben, o gwmpas ac ymhlith y cynulleidfawyr. "Cynhyrchiad meddwol a llawn cynnwrf i bob oedran"(Times). Nid yn anaddas i'r plant.
Roundhouse (§), Chalk Farm Road, NW1 8EH. Ffon: 0870 389 1846
Elusen cofrestriedig 1071487

29 Gorffennaf 2007 - Nos Sul
   Gruff Rhys - CANDYLION (§)
TrocaBrahamaUK @ KOKO (gynt Palas Camden) 1a Camden High St Tiwb: Mornington Cresc.

3-5 Awst 2007 - Lahemaa, Gweriniaeth Estonia
  
* Ceri Matthews * (§)
  
Gŵyl Pibgodau Rhyngwladol Lahemaa (§) Parc Genedlaethol Laheema, Estonia

  4 Awst 2007 - Dydd Sadwrn - 4 o'r gloch - Lloegr yn erbyn Cymru - Twickenham

  4 Awst 2007 - Nos Sadwrn - drysiau 7 o'r gloch - £6 wrth y drws
   +++ Kyshera +++ (§) (§) o Gaerdydd
yn penawdio
   gydag Aaron John And The Stalkers
Borderline (§) (§) , Orange Yard, Manette Street (wrth ochr Foyles, Charing X Rd) W1. Tiwb: Tottenham Ct Rd

4 - 11 Awst 2007

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Fflint a'r Cyffiniau *
Pentrehobin, Yr Wyddgrug
(§)
Ar hen ffordd Wrecsam allan o dref Yr Wyddgrug sef y B5444, ar gaeau std hanesyddol Pentrehobin (map)
Bydd y cyfleusterau i gyd yno sef Maes yr Eisteddfod, Meysydd Parcio, Maes Carafanau, Maes Ieuenctid a Maes B

6 Awst 2006 - Brynhawn Llun - 1.30 o'r gloch
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Ddarlith Goffa Syr T H Parry-Williams gan Dr Siwan Rosser PCC
Ynom mae Y Clawdd? Croesi Ffiniau Llenyddol *
Pabell y Cymdeithasau, ar Faes yr Eisteddfod


Dilynwch holl ddigwyddiadau'r Eisteddfod ar lein gyda BBC Cymru: (§)

  5 Awst 2007 - Nos Sul - 7.30
   +++ Zenyth +++ (§) (§) o Gaerdydd
Barfly - Fly (§) 36-38 New Oxford St, London, WC1A

11 Awst 2007 - Dydd Sadwrn - hanner ddydd hyd at 22:50 - tocynnau £22.50 (§)
Cymraeg Gruff Rhys - CANDYLION (§) (Cymraeg i'w chlywed)
yn penawdio ar lwyfan Homefires Gŵyl Field Day (§) Parc Fictoria, E1

11 Awst 2007 - Prynhawn dydd Sadwrn - 2.30 ymlaen - £6
   +++ The Crimea +++ (§) (§) (§) (§) (§) (§)
Windmill, Brixton, 22 Blenheim Gardens SW2 5BZ 020 8671 0700 (§)

12 Awst 2007 - Prynhawn a nos Sul - 4 o'r gloch hyd at 11 - £5
   barbicyw gan Recordiau Cool for Cats yn cynnwys
+++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§)
gyda +++ Victorian English Gentlemens Club +++ (§) (§) (§) (§) triawd artroc o Gaerdydd ... a llu o grwpiau eraill... (§)
Windmill, Brixton, 22 Blenheim Gardens SW2 5BZ 020 8671 0700 (§)

16 Awst 2007 - Nos Iau - £15 - yn rhan o Wobrau Kerrang - tocynnau (§)
   +++ Funeral For A Friend +++ (§) (§) o Benybont ar Ogwr
yn penawdio; gyda yourcodenameis:milo a Brigade
Barfly Camden (Monarch) (§) 49 Chalk Farm Rd, NW1

17-19 Awst 2007 - Dydd Gwener-Dydd Sul - Tocyn oedolyn penwythnos £98
  
(safle ar agor erbyn 6 o'r gloch pnawn dydd Iau)
Gŵyl y Gŵr Gwyrdd (§) ar safle hanesyddol Parc Glanusk
Mae'r llu o gerddorion yn cynnwys Robert Plant a'r Strange Sensation, Joanna Newsom, Stephen Malkmus a'r Jicks, Bill Callahan, Vashti Bunyan, Dead Meadow, Gruff Rhys, Vetiver, The Earlies, Richmond Fontaine, Euros Childs, Tunng, Starless and Bible Black, Lisa Knapp, Men-An-Tol, Arborea, Alela Diane, Monkey Swallows The Universe, Yellow Moon Band, Steve Adey, Gilbert, Gareth Pearson, John Power ...
Ystad Parc Glanusk, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. (SO 195 195 - ar bwys afon Wysg, tua filltir o Grucywel) Tocynnau ar gael ar wefan yr ŵyl: ( § ) neu Ticketline 08700 667799. Ymholiadau ebost: info AT thegreenmanfestival.co.uk

18 Awst 2007 - Dydd Sadwrn - 2:30 - Cymru yn erbyn Yr Ariannin - Std. y Mileniwm

19 Awst 2007 - Nos Sul - 7.30 - £15
   Kerrang (§) yn cyflwyno
+++ Bullet For My Valentine +++ (§) o Ben y Bont ar Ogwr yn penawdio
gydag
Architects (§) + Glamour of the Kill (§)
Barfly Camden (Monarch) (§) 49 Chalk Farm Rd, NW1

24 Awst 2007 - Nos Wener - 8 o'r gloch - ar y llwyfan tua 9yh - £4
R J - Barracuda
Solo Science (§) -
Rebecca Jade (§)
yn canu ei cherddi ei hun
-

Mewn noswaith Night of The Long Swords (§)
-

Windmill, Brixton, 22 Blenheim Gardens SW2 5BZ 020 8671 0700 (§)

24 Awst 2007 - Nos Wener - 7 o'r gloch hyd at 3 - £8
   The Juniors - sef Eugene Francis Jnr (§) - "Llundain_Caerdydd_LA_NYC" - a'i fand, yn cynnwys Rhodri Viney (alias Broken Leaf (§) gynt T-flon Monkey; aelod Gorky's Zygotic Mynci a Brave Captain), o Gaerdydd;
Broken Leaf (alias Rhodri Viney) (§) gynt T-flon Monkey; aelod Gorky's Zygotic Mynci
gyda Mr Smith & The B Flat Band, Devil's Gun, DJ Ch!co, a Whitey (DJ set) yn penawdio. Shuffle Proms
At Proud - Proud Gallery(§) (§) Stables Market, Chalk Farm Road NW1 8AH. Ffon: 020 7482 3867. Tiwb: Chalk Farm

24-27 Awst 2007 Gŵyl y Faenol (Cymraeg i'w chlywed) Brynfest!

26 Awst 2007 - Dydd Sul - 2:30 - Cymru yn erbyn Ffrainc - Std. y Mileniwm

30 Awst 2007 - Nos Iau - £12.50/ £10 ymlaen llaw
   +++ The Storys +++ (§) (§) seiniau arfordir gorllewin America - o Abertawe
The Spitz (§) , 109 Commercial Street, Old Spitalfields Market E1. 020 7392 9032

  1 Medi 2007 - Nos Sadwrn - 8.30
   monkey sea monkey doo (§) sef Dafydd ap Llwyd (! iwtiwb)
The Wilmington (§), 69 Rosebery Avenue, EC1R 4RL
(yn agos at Farringdon Rd a Swyddfa Bost Mountpleasant)
Bws: 38,19 Tiwb: Angel (wyth munud o gerdded), Farringdon.

  5 Medi 2007 - ar y llwyfan am 10 - £5/£6 wrth y drws
   +++ Rod Thomas +++ (§) (§) (§) (§) "Pop acwstig indi" - dylanwadau Arcade Fire, Baker, Beck, Bjork, Bowie, Bush, Cardigans, Holliday, Minnie Ripperton, 10cc...
Yn penawdio; gyda Trash Fashion + Joe Dangerous + Sportsday Megaphone
Hoxton Bar & Kitchen, 2 Hoxton Square, Shoreditch, Hackney (§) (§) Tiwb: Old Street. Busiau: 243, 55, 149, 67, 26

  6 Medi 2007 - Nos Iau - 8 am 8.30 - £5 ymlaen / £7 wrth y drws
   (DS disgwylier i bob tocyn fynd ymlaen llaw!)
Zarathustras (§) yn cyflwyno
monkey sea monkey doo (§) sef Dafydd ap Llwyd (§) - perfformiad i fod yn ddwyieithog *
- yn cefnogi High Hill (§) + Ida (§) + Rajko (§) + J.D. Smith (§)
12 Bar Club (§) 22-23 Denmark Place WC2 (twll yn Denmark St ar bwys Andy's Guitar Centre) Tiwb: T.Ct. Rd.
(tocynnau - 020 7240 2622 - gofynnwch am docyn Monkey Sea Monkey Doo)
(Caffi 12 Bar 9yb - 9yh; bar 12 Bar 11yb...)
fwltur a'i nyth
Yn gynharach yr un dydd bydd lawnsiad AdLondoniant, mudiad newydd yn Llundain gan Dafydd ap Llwyd a Bryn Williams, syn anelu i godi arian i elusennau yng Nghymru a Llundain. Os am fanylion am y noson arbennig hon sydd i'w chynnal gyda llu o ddanteithion cyhyd â'r cyfryngau Cymraeg, yn Odette's (130 Regents Pk Rd) dan wahoddiad Bryn Williams, 6 o'r gloch am 6.30-7.30, cysylltwch â dafyddapllwyd@yahoo.co.uk neu ffoniwch 07984 145 365.

  7 Medi 2007 - Nos Wener - 8.30 hyd at 1 y bore - £4
   +++ Al Lewis +++ (§) (§) canwr/cyfansoddwr o Ogledd Cymru... wedi symud lawr i Lundain ... ei albwm More Ways Than One ar Itunes
yn cefnogi The Jay Scott Project, Jon Garcia, Will Miles, Backseat Angel, a Jason Liebman
The Constitution Pub (§) , 42 St. Pancras Way, NW1 0QT
(wrth ochr pont Camlas y Rhaglyw)

  7 Medi 2007 - Nos Wener - 8.30 - £5/£4.50
   +++ Along Came Man +++ (§) (§) - o Gastell Nedd
yn cefnogi The Vice; gyda Cassini Division.
Barfly Camden (Monarch) (§) 49 Chalk Farm Rd, NW1 8AN

  9 Medi 2007 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place WC1 (HD Book Fairs) (§)
12.00-6.00: Holiday Inn Bloomsbury, Coram Street WC1N 1HT (PBFA) (§)

  9 Medi 2007 - Dydd Sul - 2 o'r gloch - Cymru yn erbyn Canada - Std. de la Beaujoire

10 Medi 2007 - Nos Lun - drysau 8:30 - £5/£4.50
   Spencer Mcgarry Season (§) - pop indie o Gaerdydd
yn penawdio - ar y llwyfan am 10.45 (?!) - gyda Little Fish, Geisha, Re-Ablo
Castell Dulyn (§) , 94 Parkway, Camdre, NW1 7AN

11 Medi 2007 - Nos Fawrth -
   Spencer Mcgarry Season (§) - pop indie o Gaerdydd (eto!!)
gyda Kutosis (§) o'r un dref
Pleasure Unit Bar (§), 359 Bethnal Green Road E2 tiwb: Bethnal Green

11 Medi 2007 - Nos Fawrth - 8 o'r gloch - £7 ymlaen/£9 wrth y drws
   +++ Future of the Left +++ (§) (§)
- "triawd roc indie deifiol wedi'u ymgasglu o ludw McLusky a Jarcrew gynt" (§)
+++ Victorian English Gentlemens Club +++ (§) (§) (§) (§)
- triawd artroc o Gaerdydd
gyda Untitled Musical Project
Noswaith White Heat (§) yn Madame Jo Jo's , 8-10 Brewer St W1 (§)

15 Medi 2007 - Dydd Sadwrn - 2 o'r gloch - Cymru yn erbyn Awstralia - Std. y Mileniwm

15 Medi 2007 - Nos Sadwrn - 8 o'r gloch - £4
R J - Barracuda
Solo Science (§) -
Rebecca Jade (§)
yn canu ei cherddi ei hun
-

SEW @ Barracuda - 125 Church St Stoke Newington N16 - (§) Bws: 73

15 Medi 2007 - Nos Sadwrn - 8 o'r gloch - am ddim
   Set acwstig gan Davey o'r Crimea (§) (§) (§) (§) (§) (§)
fel rhan o Gŵyl Pentref Kentish Town
The Abbey Tavern (§), 124 Kentish Town Road NW1 9QB

16 Medi 1400 - Owain Glyndŵr *
   Llysgenhadaeth Glyndŵr ( § )
Cymdeithas Owain Glyndŵr ( § )

18 Medi 2007 - Nos Fawrth - 7.30
 
    
       Theatr Genedlaethol Cymru Cymraeg 
 
   Porth y Byddar
   
  
    
Hanes boddi dyffryn Tryweryn a Chapel Celyn

Theatr Genedlaethol Cymru
 

Hanner can mlynedd yn ôl, 1af Awst 1957, pasiwyd Mesur Seneddol fyddai'n caniatau boddi dyffryn Tryweryn, er mwyn creu cronfa ddŵr i gyflenwi anghenion Lerpwl. Diflannodd pentref bychan Capel Celyn dan y dŵr a chwalwyd y gymuned glòs am byth. Dyma hanes un o ddigwyddiadau mwyaf arwyddocaol hanes diweddar Cymru, drwy lygaid y sawl oedd yno - y rhai a gollodd bopeth a'r rhai oedd ar eu hennill...

Gyda chast 12 o actwyr dan gyfarwyddyd TIM BAKER, dyma gyfle gwych i chi weld cynhyrchiad mawr a chyfoes yn y Gymraeg yng nghanol Llundain.

Cynhyrchiad iaith Gymraeg; uwch deitlau Saesneg


  
UCL Bloomsbury Theatre (§), 15 Gordon Street, WC1H 0AH.
Ffon: 020 7388 8822
Tiwb: Euston, Warren Street, Euston Square. Bws: 10,18,24,29,73

 

19 Medi 2007 - Nos Fercher - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) - "Cymru a'r Canolfannau Cynghori"
gan Dr Rhys Jones, Sefydliad Daearyddiaeth, Prifysgol Cymru Aberystwyth.
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

19 Medi 2007 - Nos Fercher - 7 o'r gloch am 7.30 - mynediad am ddim
   Noswaith Lenyddol gan Fraser Cain gyda  Llyfrau Parthian
Dau awdur yn trafod eu llyfrau sydd wedi ennill canmoliaeth hael a chael eu gwobrwyo yn ddiweddar -
Cynan Jones - 'The Long Dry' - gwobr Betty Trask
- hanes cysylltu a pherthynas: pobl â phobl, a phobl â thir; mewn cymdeithas glòs Cymru, a gofidio am eu colli.
Caryl Lewis (§) - 'Martha, Jac and Sianco' - Llyfr y Flwyddyn Cymru
Llyfr dwfn â digrifwch tywyll am bobl wledig yn ymdopi â bwgwth colli ennill a ffordd o fyw.
Bydd cyfle cwrdd a sgwrs 'r awduron ac aelodau'r cynulleidfa, a chael y llyfrau.
Ym mhar Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

19 Medi 2007 - Nos Fercher - 7.30 - £4
   Huw Stephens yn cyflwyno ... yn y Sosial (§)
Kotki Dwa,
Texas Radio Band
(§) ymddangosiad cyntaf yn Llundain "y blaenaf band pioden-pop gwallgo Sir Gâr " (chwedl My Kung Fu), ar ffin rhyddhau EP newydd I Will Be Coming Home,
Red, a Kate goes
The Social (§) 5 Little Portland Street London W1W 7JD Tiwb: Oxford Circus

20 Medi 2007 - Nos Iau - 8 o'r gloch - Cymru yn erbyn Siapan - Std. y Mileniwm

20 Medi 2007 - Nos Iau - 7.00 - £7
   +++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§)
yn lawnsio sengl King Of England!
gyda The King Blues (§) + Tankus The Henge (§) + Animasola (§)
Water Rats (§) , 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

21 Medi 2007 - prynhawn dydd Gwener - rwybryd rhwng hanner ddydd ac 1 o'r gloch
   Ar drothwy ei benblwydd 80 mlynedd fis Hydref y mae
John Chris Jones yn darllen oddi wrth ei Ddyddiadur Digidol (§)
fel rhan o "Sioe Brecwast Hwyr Hwyr"
- yn fyw yn "the foundry" - tafarn a galeri celf ar gornel Old Street a Great Eastern Street
- ar y radio - resonance fm - 104.4 MHz (gorsaf radio eithaf wan)
- ac ar y we: http://www.foundry.tv/radio.html

23 Medi 2007 - prynhawn dydd Sul - 3 o'r gloch - £10
   +++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§)
- sioe pob oedran gyda Dead Disco, Twisted Charm, Partyshank, Assembly Now, Clik Clik, Patty Winters Show, a DJs
Theatr Coronet (§), 26-28 New Kent Road, Elephant and Castle SE1 6TJ. 30 eiliad o gerdded oddi wrth allanfa o'r tiwb i'r gyfeiriad Canolfan Siopa. Parcio yn brin.

24 Medi 2007 - Nos Llun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Gareth Evans a'i recordiau dewisol
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

25 Medi 2007 - Nos Fawrth - 7.00 - £7.50
   +++ Future of the Left +++ (§) o Gaerdydd
Water Rats (§) , 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

 26 Medi 2007 - Nos Fercher - 7 o'r gloch - 9.50+ffi ymlaen         - gw. Livenation: ( § )
Euros
Euros Childs
Cymraeg
(§) (§) (§)

gyda
Threatmantics
(§)
Coleg y Brenin - 3rd Floor, Strand Bridge House, WC2R

27 Medi 2007 - Nos Iau - 6:30 hyd at 8 o'r gloch
   Sesiwn cofrestru i'r Dosbarthiadau Cymraeg
Bydd dau ddosbarth yn y Ganolfan tymor yr Hydref, - Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3, i gyd ar nos Iau.
(Na fydd dosbarth Dechreuwyr yn anffodus)
Dewch i'r Sesiwn am gael manylion, cwrdd â'r tiwtor, a chofrestru.
- ond cofiwch! TÂSNAP - rhaid Talu Siec Neu Arian Parod - Dim Cardiau!
Mae'r dosbarthiadau yn dechrau y 4ydd o Hydref - rhaid cofrestru o flaen law
Mae dolen at daflen ehedwr y Dosbarthiadau yma (dogfen Word)

Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

27 Medi 2007 - Nos Iau- 6.30yh tan yn hwyr
Cymraes ar ddraig
* !!! Sesh ar y Strand !!! *
Croeso i bawb - Croeso i bob Cymraes, Cymro, siaradwyr newydd, a'u ffrindiau.
Wela' i chi 'na!!

Cymry Cymraeg Llundain
yn cwrdd unwaith eto am beint ar nos Iau ola'r mis.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag ebost cymryllundain (malwen) hotmail.co.uk .
Neu ymunwch 'r grwp "Seshwyr y Strand" ar Facebook.

lawr grisiau (grisiau yn y cefn y tu fewn neu mae mynedfa ar wahan lawr ochr y dafarn) yn nhafarn
"Coal Hole", 91-92 Strand, WC2R 0DW
map Tiwb: Embankment/Charing Cross.
Croeso i bawb!

27 Medi 2007 - Nos Iau - 7.30 hyd at 4 yb - £5
   +++ Rod Thomas +++ (§) (§) (§) (§) "Pop acwstig indi" - dylanwadau Arcade Fire, Baker, Beck, Bjork, Bowie, Bush, Cardigans, Holliday, Minnie Ripperton, 10cc...
gyda Phoebe Killdeer and the Short Straws + Kamera + Foxtrot Bravo + DJs
Industry (llawr grisiau) (§), 1 Curtain Road, Shoreditch, EC2. (ar ben deheuol Curtain Road) Tiwb: Liverpool Street / Old Street Bysiau: 242,243,55,149,67,26 ayb...

29 Medi 2007 - Dydd Sadwrn - 5 o'r gloch - Cymru yn erbyn Ffiji - Std. de la Beaujoire

30 Medi 2007 - Prynhawn dydd Sul - 3:30
   Diolchgarwch Cymraeg
St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4

  2 Hydref 2007 - Nos Fawrth
   LUDWIG Teyrnged i Beethoven yn cynnwys darnau wedi'i ysbrydoli gan ei 7fed Symffoni, sef cerddoriath y cyfansoddwyr Charlie Barber (§), Graham Fitkin, Robert Moran ac Orlando Gough
hefyd Ffilm swreal "Ludwig Van" o 1970 gan Mauricio Kagel
Sound Affairs
Ystafell Purcell, ar lan de Tafwys

  2 Hydref - Nos Fawrth logo CYLl
   Cymru yn Llundain:
Noswaith Ginio, Siaradwr Gwâdd Trevor Fishlock
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7851 5521

  3 Hydref 2007 - Nos Fercher - 6.30 - Tocynnau 16.50  (§) (aelodau 13)
   Cymdeithas Eingl-Ariannin (§)
MIMOSA - Hanes hynod cliper Mimosa hwylodd gwladychwyr Cymreig cyntaf arni hi i Puerto Madryn ym 1865. Araith gan Susan Wilkinson, awdur llyfr diweddar "Mimosa", a disgynnydd i feddyg y fordaith.
I'w dilyn gan Bruno Derrick, Archifau Cenedlaethol Kew, yn trafod rhai o ddogfennau'r Swyddfa Tramor ynglŷn â'r Wladfa yn y casgliadau.
Mae'r tocynnau yn cynnwys derbyniad â chanapés a gwinau'r Ariannin wedi'r siaradwyr gwadd.
Canning House, 2 Belgrave Square, SW1X 8PJ

  4 Hydref 2007 - Nos IAU - drysau 7.30 - £5/4
   Jeb Loy Nichols (§) (§) (§) (§) - yn penawdio; o Wyoming, Missouri, Llundain, a bellach ers 7 mlynedd yn byw yn wyrdd yng nghefn gwlad Cymru (rheolaeth: Rhys Mwyn) - "yn swnio'n debyg i ganu gwlad a chowbois â'r enaid". Gyda Charlie Khan, a Black Sorraia
Cosy Club @ The Betsey Trotwood (§) 56 Farringdon Rd EC1 (020 7436 7211) tiwb: Farringdon

  5 Hydref 2007 - Nos Wener - 8.30 - £6
   Kutosis roc - punc o Gaerdydd (§) (§)
gyda High Hats (§) - punc o Sweden (yn penawdio); Supenik (§) - garej efo organ; a'r Breakdowns(§)
Dirty Water Club (§) @ Boston Music Room - mynedfa tu ôl i'r Boston (gynt Boston Arms) , 178 Junction Road N19 5QQ. Yn wynebu'r tiwb: Tufnell Park. Bws: 134(Camden 10 munud), 390(Kings X 20m)

  6 Hydref 2007 - Dydd Sadwrn - 2 o'r gloch
   Cangen Llundain Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Cymru (§)
Croeso cynnes i bawb sy'n hela achau Cymreig
Ymfudo o Gymru i'r Wladfa gan Dr Bill Jones, Prifysgol Cymru, Caerdydd
Cyfarfod yn adeilad: Society of Genealogists, 14 Charterhouse Bldgs,Goswell Rd. Lleoliad: (§)

  6 Hydref 2007 - Nos Sadwrn
   Côr Merched Rhos
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

7 Hydref 2007 - Nos Sul
   The School (§) o Gaerdydd Bloomsbury Bowling Lanes

10 Hydref 2007 - Nos Fercher - 7.30
   Datganiad Piano gan Iwan Llewelyn-Jones http://www.iwanpiano.com
Wigmore Hall ( § ) , 36 Wigmore Street W1. (020 7935 2141)
(Cymraeg) - gan obeithio gweld cefnogaeth o Gymry - dowlch yn lluoedd! (a wedi'r cyngerdd - yng Nghastell Ponteffract, Wigmore St

...hyd at 20 Hydref 2007 - Nosweithiau Mawrth-Sadwrn - 8 o'r gloch - 12/8
   Uncle Barry- comedi gan Sam Thomas, enillydd gwobr Cameron Mackintosh. (§) Cynhyrchiad Grey Light Productions (§)

Ar yr un pryd, mae yn y theatr Arddangosfa gweithiau celf peintiad, ffotograffeg, a fideo yn cynnwys tair o Gymru - Kirsten McTernan ( § ) ( § ), (ffotograffydd ym maes theatr), Hilary Statts (cynllunwraig i'r cynhyrchiad "Uncle Barry"), ac Aimee Timm (gweithiau taflunio amlgyfryngol theatr). Ar agor liw dydd (10-6 Llun-Gwe.) gan gysylltu â'r theatr o flaen llaw. ( § )

Blue Elephant Theatre, 59a Bethwin Road, Camberwell, SE5 0XT. ffon: 02077010100 ( § ) ( § )

11 Hydref
   

(Safle BBC)
Bydd sioe Huw Stephens yn cymryd rhan

13 Hydref 2007 - Nos Sadwrn - 8 o'r gloch (hyd at 3yb) enigma
   - am ddim cyn 11 o'r gloch, wedyn £3

Rebecca Jade o Science (§) (§)
yn troelli'r feinyl dros The lost Chord of Atlantis (§)
fel rhan o ddigwyddiad "Night of the Long Swords" (§)

El Paso (§) 350-354 Old Street EC1V 9NQ (ar bwys Curtain Road) ffon: 02077394202

13 Hydref 2007 - Nos Sadwrn   Wedi'i GANSLO
   The School (§) yn dod yn rhan o Little My(§) (o Gaerdydd, eto); St.Aloysius Social Club (§)

...hyd at 13 Hydref - ar brynhawn dydd Gwener, d. Sadwrn a d. Sul - 1 o'r gloch tan 6 - am ddim

INTERVENTION

Arddangosfa celf o dan curadur Richard Ducker
yn cynnwys gwaith Julian Hughes Watts * (§) o Gaerdydd-
Manylion llawn yr arddangosfa yma
Fieldgate Gallery (§), 14 Fieldgate Street, London E1 1ES
(yn agos at Ffowndri Glychau ar Whitechapel Road, a thu l i'r Mosg Dwyrain Llundain yno)
Tiwb: Wh'chapel, Aldgate East, Aldgate. Bws: lluoedd

14 Hydref 2007 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place WC1 (HD Book Fairs) (§)
12.00-6.00: Holiday Inn Bloomsbury, Coram Street WC1N 1HT (PBFA) (§)

14 Hydref 2007 - Nos Sul - Drysau 5 o'r gloch - £4 (am ddim cyn 6) RJ yn y Constitution
   Sesiwn Acwstig gan Rebecca Jade o'r grŵp Science (§)
ar y llwyfan tua hanner wedi 7 o'r gloch

The Constitution Pub (§) , 42 St. Pancras Way, NW1 0QT
(wrth ochr pont Camlas Rhaglyw)

15 Hydref 2007 - Dydd Llun
   Heddiw mae label My Kung Fu yn lansio albwm bach Cymraeg
"Awyren = Aeroplane" Cymraeg gan Cerys Matthews (§) (§) (fforwm)

15 Hydref 2007 - P'nawn d. Llun - 6 o'r gloch
   Mae'r Stereophonics (§) (§) yn llofnodi eu albwm newydd Pull The Pin
HMV, 150 Oxford Street W1

16 Hydref 2007 - Nos Fawrth - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) - "Brwdfrydedd dros Beicio, Cymru'r 1890au"
gan Dr Steven Thompson, Adran Hanes, Prifysgol Cymru Aberystwyth.
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

16 Hydref 2007 - Nos Fawrth - drysau 8, llwyfan 8.45 - £12
   GrŴp Mark Feldman - miwsig o'r CD newydd (§)
Mark Feldman feiolin, Huw Warren (o Abertawe) piano (§) (§) (§),
Drew Gress, a Tom Rainey
Vortex Jazz Club ( map ), Dalston Culture House, 11 Gillett Street, N16 8JH. Trn: Dalston Kingsland (Silverlink) (munud o gerdded); Bysiau: 149 (N149), 67, 243 (N243), 30, 76, 38 (N38), 56, 277 Tiwb: (Highbury neu Stryd Lerpwl) wedyn bws

17 Hydref 2007 - Nos Fercher
   +++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§)
Cargo (§), 83 Rivington St EC2
22 Hydref 2007 - Nos Lun
   The Unsung roc o Bontypridd (§) (§) (§)
gyda Fox Cubs + Legacy + The Defeat Down
Barfly - The Fly (§) 36-38 New Oxford St, WC1A

23 Hydref 2007 - Nos Fawrth - Drysau 7.30 - £10
   Los Campesinos! o Gaerdydd (§) (§)
ULU - University of London Union, Malet Street, WC1E 7HY (§)

24 Hydref 2007 - Nos Fercher
   +++ Radio Luxembourg +++ (§) (§) yn fyw
Radio Luxembourg
Electric Proms - Noson John Peel - Electric Ballroom, Camden (§)

25 Hydref 2007 - Nos Iau - 7.30 - £27.50 - £10
   English Touring Opera
Bridgetower (§)
Opera jas newydd gan Julian Joseph a Mike Phillips, yn dathlu 200 mlynedd ers ddiddymu caethfasnach ym Mhrydain. Gyda Cleveland Watkiss fel cerddor du y 18fed ganrif, Bridgetower; a chanwyr jas a chlasurol yn cynnwys Buddug Verona James (§) (§) o Aberteifi.
Hackney Empire(§), 291 Mare Street, E8 1EJ. Swyddfa Bocs 020 8985 2424

26 Hydref 2007 - prynhawn dydd Gwener - rwybryd rhwng hanner ddydd ac 1 o'r gloch
   Yn dathlu ei benblwydd 80 mlynedd y mae
John Chris Jones yn darllen oddi wrth ei Ddyddiadur Digidol (§)
fel rhan o "Sioe Brecwast Hwyr Hwyr"
- yn fyw yn "the foundry" - tafarn a galeri celf ar gornel Old Street a Great Eastern Street
- ar y radio - resonance fm - 104.4 MHz (gorsaf radio eithaf wan)
- ac ar y we: http://www.foundry.tv/radio.html

29 Hydref 2007 - p'nawn dydd Llun - am 5 o'r gloch
   Sesiwn wedi'i recordio yn stiwdio'r Tŷ Crwn gan
+++ Victorian English Gentlemens Club +++ (§) (§) (§) (§)
triawd artroc o Gaerdydd
fel ran o Sesiynau Radio Artrocker ( bob p'nawn d. Llun )
ar y weirles go iawn: resonance fm http://www.resonancefm.com/ - 104.4 MHz FM yn Llundain
neu lif ar y we [ gweler nodiadau http://www.foundry.tv/radio.html ]
wedyn gwrando eto ar Woxy (§) - rhaglen ar gael am bythefnos http://www.artrocker.com/
[hefyd ar Artrocker - adolygiad record Steddfod Seicadelig! - Welsh rare Beat 2 (§) i'w cael ei ryddhau 19 Tachwedd 07 ar Finders Keepers.]

29 Hydref 2007 - Nos Lun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Yr Athro Virginia Berridge - Hanes Iechyd Cyhoeddus - yn berthnasol heddiw?
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

29 Hydref 2007 - Nos Lun - drysau 7 - £9 ymlaen
   +++ Amy Wadge +++ (§) (§)
gyda Rosalie Deighton ac Edwina Hayes - taith "Hummingbird"
+ The Blackhearts + Catherine Tran
Borderline (§) (§) , Orange Yard, Manette Street (wrth ochr Foyles, Charing X Rd) W1. Tiwb: Tottenham Ct Rd

  1 Tachwedd 2007 - Nos Iau - 7.30 - £5
   How does it feel (§) yn cyflwyno
The School (§) o Gaerdydd - gyda'r Brunettes, Wake the President, a'r Deirdres
Windmill (§) , Brixton, 22 Blenheim Gardens SW2 5BZ 020 8671 0700

  2 Tachwedd 2007 - Nos Wener
   The Loves (§) (§) (§) gyda The School (§) o Gaerdydd
The George, 373 Commercial Road E1 0LA

2 a 3 Tachwedd 2007 - Nos Wener a nos Sadwrn - 7 o'r gloch - £20 +ffi
Super Furry Animals (Cymraeg i'w chlywed) (§)
Roundhouse (§) , Chalk Farm Road, NW1 8EH. Ffon: 0870 389 1846
-
...wedyn Nos Sadwrn am 10yh hyd at 6 bore dydd Sul
- £14 wrth y drws / £12 cyn 11yh neu gyda thocyn SFA

SFA ac Acid Casuals yn cyflwyno Parti Warws
gydag eiconau Andrew Weatherall (Two Lone Swordsman, Screamadelica - techno), Eddie Richards ("tad bedydd house a techno") yn cynnwys set rave o'r 90au cynnar; Gryff Rhys wrth y desgiau; DJS Acid Casuals Cian Ciaran, Matt Sawyer, Mark James.
Corsica Studios, Unit 5, Elephant Road, Elephant & Castle SE17.
(2 funud oddi ar diwb Eliffant a Chastell )

  2 a 3 Tachwedd 2007 - Nos Wener a nos Sadwrn - 8 o'r gloch   
   £22.50, £19; £17.50 sefyll:£9; myfyrwyr a rhestr ROH: £12

MUSIC THEATRE WALES - OPERA AG ERGYD (§)
Cyd-cynhyrchiad Theatr Brycheiniog
Julie (§)
Perfformiad cyntaf yn Llundain

Mae opera un act Julie gan Philippe Boesman (§) yn ailadrodd y ddrama Miss Julie, clasur gan August Strindberg: hanes hirnos haf; merch a ddibrisiwyd, dyn cenfigennus; chwant ac anffyddlondeb, dosbarth cymdeithasol a rhyw, diweddglo trasig anochel.

Cynhyrchiad newydd dan Michael McCarthy, cyfarwyddwr, a Michael Rafferty, arweinydd; libretwyr Marie-Louise Bischofberger a Luc Bondy; mae'r perfformiad yn para am awr a chwarter heb egwyl. Cenir cyfieithiad Saesneg Anna Herklotz.
Adolygiadau: (§) (§) (§) (§)

Sgwrs (o hanner awr) am 7 o'r gloch bob nos - mynediad am ddim gyda thocyn.
Theatr Stiwdio Linbury, Royal Opera House, Bow Street,Covent Garden WC2E 9DD.
Swyddfa Bocs:
(§) 020 7304 4000 ar agor 10 - 6 hyd at 8 Medi, wedyn 10 - 8.

  3 Tachwedd 2007 - prynhawn dydd Sadwrn - 3-5 o'r gloch
   Gig clwb AAA gan Artrocker (§) (§) - mynediad am ddim i'r aelodau - o bob oedran - aelodaeth clwb £5 (ar gael wrth y swyddfa bocs) wedyn mynediad am ddim pob dro
+++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§)
Roundhouse FREEDM Studio, The Roundhouse, Chalk Farm Rd, Camden NW1

  3 Tachwedd 2007 - Nos Sadwrn - 7.30
Corâl Cymry Llundain (§)
Eglwys Sant Ioan, St John's Wood Road, NW8 7NE

  3 Tachwedd 2007 -Nos Sadwrn am 10yh hyd at 6 bore dydd Sul
- £14 wrth y drws / £12 cyn 11yh neu gyda thocyn SFA
SFA ac Acid Casuals yn cyflwyno Parti Warws gydag eiconau Andrew Weatherall (Two Lone Swordsman, Screamadelica - techno), Eddie Richards ("tad bedydd house a techno") yn cynnwys set rave o'r 90au cynnar; Gryff Rhys wrth y desgiau; DJS Acid Casuals Cian Ciaran, Matt Sawyer, Mark James.
Corsica Studios, Unit 5, Elephant Road, Elephant & Castle SE17.
(2 funud oddi ar diwb Eliffant a Chastell )

  4 Tachwedd 2007 - Bore dydd Sul am 11 o'r gloch
Oedfa dathlu ffurfio Eglwys Gymraeg canol Llundain (Cymraeg i'w chlywed)
Castle Street - 30 Eastcastle Street, W1N 7PD

  4 Tachwedd 2007 - Nos Sul - 7.30 - £6
   +++ Rod Thomas +++ (§) (§) (§) (§) "Pop acwstig indi" - dylanwadau Arcade Fire, Baker, Beck, Bjork, Bowie, Bush, Cardigans, Holliday, Minnie Ripperton, 10cc...
gydag artist electroneg Douglas Benford aka DJ Si Cut DB
Roundhouse FREEDM Studio, The Roundhouse (§), Chalk Farm Rd, Camden NW1

  5 Tachwedd 2007 - Nos Lun - drysau chwarter i 7 - £5
   +++ The Storys +++ (§) (§) seiniau arfordir gorllewin America - o Abertawe
gyda Rietta Austin (§) , Gillan Edgar (§) a Rubylux (§)
The O2/IndigO2 (§) (h.y. Y Gromen!) , Gate 3A, Millennium Way, Greenwich SE10 0AX

  9 Tachwedd 2007 - Nos Wener enigma
   Rebecca Jade (§) yn troelli'r feinyl dros The lost Chord of Atlantis (§) - yn bennaf o'r 60au a'r 70au ... pseic, gwerin, prog, avant garde, electronig, blws ...

Club Barringtone (§) yn y Windmill (§) , Brixton, 22 Blenheim Gardens SW2 5BZ 020 8671 0700

10 Tachwedd 2007 - Dydd Sadwrn - 9-5.30
   Cwrs Cymraeg Carlam *
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1

10 Tachwedd 2007 - Nos Sadwrn - 7 am 7.30 - tocyn £7 ymlaen, £8 wrth y drws
   Noswaith Cwis â gwobrau!
Dewch â'ch ffrindiau ac ymuno a'r hwyl!
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1

11 Tachwedd 2007 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place WC1 (HD Book Fairs) (§)
12.00-6.00: Holiday Inn Bloomsbury, Coram Street WC1N 1HT (PBFA) (§)

11 Tachwedd 2007 - Nos Sul - 7.30 - £6
   +++ DOPAMINE +++ (§) (§) (§) o Gaerffili
yn penawdio. Gyda Day of Rising + The Separation
Barfly Camden (Monarch) (§) 49 Chalk Farm Rd, NW1 8AN

14 Tachwedd 2007 - Nos Fercher
   +++ Victorian English Gentlemens Club +++ (§) (§) (§) (§)
- triawd artroc o Gaerdydd
yn cefnogi Sons and Daughters
Cargo (§), 83 Rivington St EC2

15 Tachwedd 2007 - Prynhawn dydd Iau
Gwasanaeth Angladd

Ray Gravell
 Cymru 

Parc y Strade, Llanelli

Darllediad S4C am 12.30, hyd at 2 o'r gloch (sianel loeren ddigidol 134)

15 Tachwedd 2007 - Nos Iau - 8 o'r gloch - seddi £6
   +++ Rod Thomas +++ (§) (§) (§) "Pop acwstig indi" - dylanwadau Arcade Fire, Baker, Beck, Bjork, Bowie, Bush, Cardigans, Holliday, Minnie Ripperton, 10cc...
gydag artist electroneg Douglas Benford aka DJ Si Cut DB (§)
Tudalennau ICA - gwybodaeth ymhellach: (§) - podlediad : (§)
ICA (§) - yn y theatr; 12 Carlton House Terrace SW1. Swyddfa Bocs: 020 7930 3647

15 Tachwedd 2007 - Nos Iau logo CYLl
   Cymru yn Llundain:
Noswaith Ginio, gyda'r tenor Dennis O'Neill a'i gyfeillion
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7851 5521

15 a 16 Tachwedd 2007 - Nos Iau a nos Wener
   +++ Stereophonics +++ (§) (§)
Arena Wembley

17 Tachwedd 2007 - Nos Sadwrn

Canwr Cymreig Ifanc y Flwyddyn
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

21 Tachwedd - Nos Fercher - drysau am 6 o'r gloch- £4
   Huw Stephens yn cyflwyno ... yn y Sosial (§)
George Pringle (§),
Threatmantics
(§) Cymraeg
Gideon Conn, a Rory McVicar
The Social (§) (§) 5 Little Portland Street London W1W 7JD Tiwb: Oxford Circus
(§)

21 Tachwedd 2007 - Nos Fercher
   +++ Victorian English Gentlemens Club +++ (§) (§) (§) (§)
- triawd artroc o Gaerdydd
yn cefnogi Sons and Daughters
Bar Academy, Islington, (§) ar bwys Borders, N1 Centre (rhwng Upper Street a Liverpool Road, yn agos at Chapel Market). tiwb: Angel . [cyfeiriad swyddogol: 16 Parkfield Street N1 0PS.] 020 7288 4400

24 Tachwedd 2007 - Nos Sadwrn - 7.30 - £10 ymlaen llaw
   fel ran o noswaith clwb "Refuge":
Smokehand (§) lolfa, jas, amgen; yn dywyll; o Gaerdydd
yn cefnogi Andrew O'Neill (digrifwr), Lady Ane Angel, The Future; gyda Lisa Crawley a DJs
Barfly - The Fly (§) 36-38 New Oxford St, WC1A

25 Tachwedd 2007 - Prynhawn dydd Sul - 4 o'r gloch i'r fro breuddwydion
  
Mae'r BFI yn dathlu penblwydd S4C yn 25 oed
gyda ffilm S4C o 1987 -

I'r Fro Breuddwydion Cymraeg

Hanes William Haggar 1851 - 1925,
arloeswr ffilm yng Nghymru (§) (§)

Ffilm Cymraeg ei hiath, gydag isdeitlau Saesneg.
Teitl Saesneg: "Penny for your Dreams".
NFT2, Theatr Ffilm Genedlaethol Brydain (§),
ar Lan Dde Tafwys. Tocynnau: 020 7928 3232

26 Tachwedd 2007 - Nos Lun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Ted Sellick
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

26 Tachwedd (yn unig) 2007 - Nos Lun - 7.30 - £13 - £60
   OPERA CENEDLAETHOL CYMRU - THE SACRIFICE
Opera newydd, wedi'i ysbrodoli gan y chwedl Branwen.
miwsig James MacMillan, geiriau Michael Symmons Roberts
Theatr Sadlers Wells       Opera Cenedlaethol Cymru

26-28 Tachwedd 2007 - Nos Lun, nos Fawrth, nos Fercher - 7.30yh - £15 / £12
  

Theatr F.A.B. Caerdydd (§)

Blink gan Ian Rowlands

Cynhyrchydd: Emma Goad
Cast: Sion Pritchard - Si; Lisa Palfrey - Mam; Rhian Blythe - Kay, cariad gynt Si.

Mae'r cynhyrchiad hwn er cof y diweddar Peter Clarke, Comisiynydd Plant Cymru.

"Drama a fu rhaid iddi gael ei hysgrifennu" yn l yr awdur - drama sy'n trin camdefnydd o rym mewn teulu yn ogystal chanlyniadau cam-drin rhywiol o ddisgyblion gan ysgolfeistr.

Adolygiadau Blink - i gyd ar safle www.theatre-wales.co.uk -
Adolygiad darlleniad - yn Chapter llynedd -
18/02/2006 gan David Adams (§)

Adolygiadau'r cynhyrchiad hwn -
4/11/2007 gan Michael Kelligan (§)
5/11/2007 gan Brodie Lyon (METRO) (§)
6/11/2007 gan Elisabeth Mahoney (§)
9/11/2007 gan David Adams (§)
18/11/07 gan Victor Hallett (§)

Theatr Cochrane (Theobalds Road, rhwng Southampton Row a Drake St, ger Holborn) (§) Tocynnau: 020 7269 1606 (020 7837 3722)

28 Tachwedd 2007 - Nos Fercher - 8 o'r gloch - £3
   Young & Lost Club / Shoot Low They're Riding (§) yn cyflwyno
The School
The School (§) o Gaerdydd - gyda Friends of the Bride
Catch Bar (§) (§) , 22 Kingsland Road, Shoreditch E2 020 7729 6097

28 Tachwedd 2007 - Nos Fercher - drysau 7.30 - £5/4
   Pen-blwydd y Betsey yn 5 mlwydd oed - er budd Amnesty Rhyngwladol -
lan llofft: fforwm "Maptalk" yn trafod newid hinsawdd gyda gwŷr gwadd George Marshall ac Ed Stumpf; i'w ddilyn gan sesiwn
Rod Thomas (§) (§) (§) "Pop acwstig indi" - dylanwadau Arcade Fire, Baker, Beck, Bjork, Bowie, Bush, Cardigans, Holliday, Minnie Ripperton, 10cc...
gyda Bobbing For Apples.
The Betsey Trotwood (§) 56 Farringdon Rd EC1 (020 7436 7211) tiwb: Farringdon

29 Tachwedd 2007 - Nos Iau- 6.30yh tan yn hwyr
Cymraes ar ddraig

* !!! Sesh yn y Sgwâr !!! *
Croeso i bawb - Croeso i bob Cymraes, Cymro, siaradwyr newydd, a'u ffrindiau.
Wela' i chi 'na!!
Cymry Cymraeg Llundain
yn cwrdd unwaith eto am beint ar nos Iau ola'r mis.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag ebost cymryllundain (malwen) hotmail.co.uk .
Neu ymunwch 'r grwp "Seshwyr y Strand" ar Facebook.
Leoliad Newydd - yr Albannach (§)
Mae'r bar gyferbyn Trafalgar Square -
66 Trafalgar Square WC2N 5DS - tua'r gornel dde-orllwein y sgwâr - map
Tiwb: Embankment/Charing Cross.
Croeso i bawb!

... hyd at 25 Tachwedd;
   o 10 o'r gloch bob bore hyd at chwarter i chwech y pnawn (mynediad olaf 5.15); mynediad £7; £4 myfyrwyr a chonsesiynau; plant o dan 12 oed am ddim

Arddangosfa (§) pensaernïaeth a chynlluniau gan
Pensaer Zaha Hadid
- enillydd adnabyddus cystadleuaeth dylunio Tŷ Opera Bae Caerdydd (1994),
"trobwynt ei gyrfa" - er na chafodd y Tŷ ei adeiladau...

Design Museum (§) , Shad Thames, SE1 2YD. 020 7940 8783

... hyd at 21 Tachwedd
   Biennale Venezia 2007
Artistiaid sydd yn cynrychioli Cymru yn Biennale Celf Fenis -
Richard Deacon, Merlin James, Heather ac Ivan Morison
manylion (§) ... (§)

  1 Rhagfyr 2007 - prynhawn dydd Sadwrn - 4-8 o'r gloch - mynediad am ddim
   Clwb RoTa gan recordiau Roughtrade gyda SoundsXP (§) (§) (§) yn cyflwyno
hot puppies
+++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (§) (§)
gyda Santa Dog (§) ac Olympians (§)
Notting Hill Arts Club (§), 21 Notting Hill Gate, W11 3JQ. Tiwb: Notting Hill Gate (2mn. Trowch i'r chwith i'r cyfeiriad Parc Hyde; mae'r clwb ar y dde heibio'r golau traffig, y 5ed adeilad wedi Banc Barclays. ) Bws: 28, 52, 94, 148, 328, 390

  2 Rhagfyr 2007 - Nos Sul - 8 o'r gloch - mynediad am ddim
R J - Barracuda
Rebecca Jade Cymraeg (§) (§)
yn canu ei cherddi ei hun

The Green, 29 Clerkenwell Green EC1 (§) (hanes)

  2 Rhagfyr 2007 - Nos Sul - mynediad am ddim
   "ni ymlaen am rhwng 6:30- 11:00 ddim yn siwr iawn eto - ond probably gynharach na hwyrach"
Eilir Pierce Cymraeg (§) (§) a'i fand diweddaraf Pala Roc (§) - sef Eilir Pierce, Seiriol Cwyfan Davies, Julie Bower - yn canu rhai o'r 100 chan ar CD "Degawdawns - Eilir Pierce 1996-2006"
The Cross Kings (§) [gynt y "Backpackers"], 126 York Way, N1 OAX. (wrth ochr gorsaf Kings Cross - mynd i fyny, heibio'r camlas, mae'r tafarn ar y dde, cyn Copenhagen St)

4 Rhagfyr - Nos Fawrth (ac o bosib eto Nos Iau yn y 'Lectric) - neges diweddar:
   "The Dirty Words, band o Llanberis a Bethel yn Cynrhychioli Cymru yn yr international Global Battle of the Bands yn The Underworld yn Camden (174 Canden High St) ar 4ydd Rhagfyr. Os fyddwn i ddigon lwcus i fod yn y top 7 ar y 4ydd, yna mi fyddwn yn chwara ar y 6ed hefyd yn yr Electric Ballroom. "

 5 Rhagfyr 2007 - Nos Fercher - 7.15 hyd at 9.30 - tocyn £5 / £2 myfyrwyr
   Noswaith Cwis
Dewch â'ch ffrindiau ac ymuno a'r hwyl!
Dan nawdd Fraser Cain; er budd turio twll dŵr a gosod pwmp, yn Zambia
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

  6 Rhagfyr 2007 - Nos Iau - 6:30
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) -
"Anhawsterau Bywgraffiad Gwleidyddol - Bywydau George Thomas, Is-iarll Tonypandy"
gan Dr Paul O'Leary, Adran Hanes, Prifysgol Cymru Aberystwyth.
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

 7 Rhagfyr 2007 - Nos Wener- 7.30
   - tocynnau £17.50 yn cynnwys bwyd a diod - ffonio'r ysgol 020 8965 3585 - nifer cyfyngiedig o docynnau ar gael!
Cyngerdd Caryl Parry Jones Cymraeg er budd yr Ysgol (§)
Ysgol Gymraeg Llundain, The Library, Shakespeare Ave, NW10 8NG

  7 Rhagfyr 2007 - Nos Wener - 7.30 - tocynnau am ddim (ymlaen)
   One String Loose (§) (§) (§) (§) (§) - mae pedwarawd yn ei arddegau o Caldicott - Scott Mckeon ffidil, banj, gitr, wisl, bodhran, Jack Stewart gitr, bodhran, a Baz Barwick bas, wedi cyrraedd sesiwn terfynol BBC Radio 2 Young Folk Awards. Heno mae'r 6 grŵp terfynol yn perfformio, a'r enillwyr yn cael eu cyhoeddi, ar lwyfan
Neuadd Brenhines Elsbeth, ar lan de Tafwys (§) (Belvedere Road SE1 8XX)
Tocynnau am ddim - ffonio 0871 663 2500

  8 Rhagfyr 2007 - Nos Sadwrn- 7.30
Corâl Cymry Llundain (§)
Arweinydd Kenneth Bowen
Edward Kemp Luck, Organ
Ensemble Pres Cymry Llundain
Cyngerdd Nadolig
gyda charolau cr a chynulleidfa -
  • Gabrieli ~ Hodie Christus Natus Est
  • Gabrieli ~ Jubilate Deo
  • Cecilia McDowall ~ Christus Natus Est
Eglwys Luc, Sydney St, Chelsea (§)

Tocynnau £10 (gostyngiadau ar gael) wrth y ddrws,
neu oddi wrth aelodau'r Côr,
neu e bost: tickets [malwoden] londonwelshchorale.org.uk

8 a 9 Rhagfyr 2007 - Nos Sadwrn, nos Sul - £18
   +++ Funeral For A Friend +++ (§) (§) o Benybont ar Ogwr yn penawdio
Astoria, 157 Charing Cross Road, WC2 8EN (§) 0870 060 3777

  9 Rhagfyr 2007 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place WC1 (HD Book Fairs) (§)
12.00-6.00: Holiday Inn Bloomsbury, Coram Street WC1N 1HT (PBFA) (§)

  9 Rhagfyr 2007 - Nos Sul - 6.00
   Eglwysi Cymraeg Ynghyd yn Llundain gydag Ymddiriedolaeth Cymry Llundain
Gwasanaeth Carolau Undebol Cymraeg
gyda Corâl Cymry Llundain a'r Ensembl Pres Cymry Llundain
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

10 Rhagfyr 2007 - Nos Lun - 7.30 - £8.50
   +++ Future of the Left +++ (§) (§) o Gaerdydd
- "triawd roc indie wedi'i godi o lwch McLusky a Jarcrew"
Undeb Myfyrwyr Coleg y Brenin (§)

11 Rhagfyr 1282 - Dydd Llewelyn yr Ail
   Ewch i'ch gerddi i nôl deilen eiddew (iorwg) a sticiwch ar eich calon.

11 Rhagfyr 2007 hyd at 9 Chwefror (am ddim, ond ffonio cyn gyrraedd)
Mae Asiantaeth Gelfyddydol Ysgolion Gwynedd a Mn (§) yn cynnal
Arddangosfa o Waith Celf gan Ddisgyblion
Ysgolion cynradd ac uwchradd Gwynedd a Mn
Thema'r gwaith a arddangosir yw Bro Gynefin. Mae'r delweddau a arddangosir yn waith sydd wedi deillio o amrywiaeth o gynlluniau artistiaid preswyl sydd wedi digwydd o fewn y blynyddoedd diwethaf. Bu'r plant yn gweithio gydag artistiaid megis Cefyn Burgess, Luned Rhys Parri a Catrin Williams...
Sefydlwyd yr Asiantaeth yn 2003/04 i hyrwyddo gweithgareddau celfyddydol mewn ysgolion drwy ddosbarthu grantiau i gyllido prosiectau celfyddydol alluogi ymarferwyr creadigol i weithio mewn partneriaeth ag addysg er lles plant ac athrawon.

London International Gallery of Children's Art, Finchley Road

11 Rhagfyr 2007 - Nos Fawrth - 8 o'r gloch hyd at 1 - £6 - £5 gydag ehedwr
   Parti Nadolig Clwb Fandango (§) yn cynnwys
hot puppies
+++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (§) (§) (llwyfan - 10 o'r gloch)
gydag Undercut (§), The Velcros (§) ac Acusis (§) yn cefnogi
Castell Dulyn, 94 Parkway, Camdre, NW1 7AN

11 a 12 Rhagfyr 2007 - Nos Fawrth a nos Fercher- £26.50
   +++ Manic Street Preachers +++ ( § ) ( § )
Academi, Brixton

12 Rhagfyr 2007 - Nos Fercher logo CYLl
   Cymru yn Llundain:
Derbyniad Nadoligaidd - wrth Cei Canarïa
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7851 5521

13 Rhagfyr 2007 - Dydd Iau
Cymdeithas Maldwyn a Chymdeithas Sir Amwythig (§)
Gwasanaeth Carolau
Capel Crypt Mair, Palas Westminster

15 Rhagfyr 2007 - Nos Sadwrn
R J - Barracuda
Science (§) -
Rebecca Jade a'i ffrindiau
Noswaith acwstig lliw canhwyllau - Powerdown II

Islington Arts Factory, 2 Parkhurst Road N7 0SF

16 Rhagfyr 2007 - Prynhawn dydd Sul am hanner wedi 3 o'r gloch
   Urddeglwys San Bened - Eglwys Gymreig Brifddinesig Esgobaeth Llundain
Gwasanaeth Carolau *
St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4
Gwybodaeth cyffredin:
(§) Hanes Eglwys St Benet: (§)

17 Rhagfyr - Nos Lun - am hanner wedi 7 o'r gloch - £13 *wedi newid*

Cymraeg Buddug Verona James Cymraeg
Actores, Cantores Mezzo, Cigydd - a Chymraes o Aberteifi
yn dathlu ei phenblwydd 50 gyda pharti
a'i sioe opera - dial ar yr adolygwyr !! -
A KNIFE AT THE OPERA (§)
Cerddoriaeth Andrew Wilson-Dickson
gydag ariu gan Handel, Mozart, Rossini, Bizet,
Tom Johnson ac Andrew Wilson-Dickson

Wilton's Music Hall (§) (§)
Graces Alley, off Ensign Street, E1 8JB
Swyddfa'r Bocs 020 7702 9555

BVJ fel D.I.Gumshoe

18 Rhagfyr 2007 - Nos Fawrth
   Parti Nadolig +++ The Crimea +++ (§) (§) (§) (§)
gyda Katy Carr, Akira The Don & The Women
Bush Hall (§) 310 Uxbridge Road W12. Tiwb: Shepherds' Bush

19 Rhagfyr 2007 - Nos Fercher - drysau am 6 o'r gloch- £5
   Huw Stephens yn cyflwyno ... yn y Sosial (§)
The Social (§) (§) (§) 5 Little Portland Street London W1W 7JD Tiwb: Oxford Circus

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!
Boed cytgord a heddwch

31 Rhagfyr 2007 - Nos Galan - 8.30yh - £50
   Mae RFH yn cyflwyno'r Parti Nos Galan gorau oll!
gyda Super Furry Animals (Cymraeg i'w chlywed) (§)
a Deerhoof "roc indie gorfwyiog ... disgleirdeb annirnadwy"
Bydd Neuadd yr Ŵyl Frenhinol yn cael ei thrawsnewid fel maes chwarae swreal gyda throellwyr, gosodiadau, bandiau, golygfeydd, a digwyddiadau celfyddgar yn llai dealladwy ... (rhagor) (Yn Neuadd Ddawns a lleoliadau eraill, yn hytrach na'r Awditoriwm, bydd y bandiau)
RFH, ar lan de Tafwys (§) Belvedere Road SE1 8XX 0871 663 2500


Neidio yn syth at fis:
Ionawr Chwefror Mawrth Ebrill Mai Mehefin Gorffennaf Awst Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr

yn ôl i'r brig y dudalen hon

Yn ôl at prif dudalen Digwyddiadur Llundain