Archif 2006 y Digwyddiadur

* Mwy na geiriau ydy iaith *


Dyma tudalen archif y Digwyddiadur 2006.

DS -
Mae deunydd ailadroddol dewisol wedi'u hepgor.
Erys mwyafrif o'r fanylion cysylltu â grwpiau, bandiau, lleoliadau, ayb fel yr oeddynt ar y bryd. Felly go brin bydd pob dolen yn dal i weithio.

Neidio yn syth at fis:
Chwefror Mawrth Ebrill Mai Mehefin Gorffennaf Awst Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr

i'r waelod y dudalen hon
Archif 2005 (150KB + delweddau)


  8 Ionawr 2006 (ac, fel arfer, bob mis ymlaen) - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00 - 5.00, Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place (§)
Hanner Dydd tan 6.00, Hotel Russell, Russell Square (PBFA) (§)

12 Ionawr 2006 - Nos Iau
   Dechrau tymor Dosbarthiadau Nos Cymraeg *
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

14 Ionawr 2006 - Dydd Sadwrn - 2.00
   Cangen Llundain Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Cymru
Croeso cynnes i bawb sy'n hela achau Cymreig
Cyfarfod Bylnyddol, i'w ddilyn gan
Dr Bill Jones, Caerdydd: Ymfudiad o Gymru I Batagonia
Manylion pellach - cysylltwch ag Anna Brueton 020 7923 0302
Cyfarfod yn adeilad: Society of Genealogists, 14 Charterhouse Bldgs,Goswell Rd. Lleoliad: (§)

14 Ionawr 2006 - Nos Sadwrn - 7yh
   Cymdeithas Maldwyn (§)
Parti Aelodau Ifanc yn Fulham

18 Ionawr 2006 - Nos Fercher logo CYLl
   Cymru yn Llundain: Alan Cairns, AM
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7877 0472 ffacs: 0473

19 Ionawr 2006 - Nos Iau - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) gan Dr. Anne Price-Owen, Abertawe
Croesrywedd yng nghelfyddydau lln a gweledol David Jones
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

21 Ionawr 2006 - Nos Sadwrn - am 7 o'r gloch
   Cyngerdd Diolchgarwch er cof John Evans
gyda Chôr Meibion Gwalia (§)
Capel y Boro, Southwark Bridge Road, SE1 0EF
Tocynnau £10 oddi wrth swyddfa Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

24 Ionawr 2006 - Nos Fawrth
   +++ The Crimea +++ (gynt: The Crocketts - o Aberystwyth) (§) (§) (§)
Windmill, Brixton, 22 Blenheim Gardens SW2 5BZ   020 8671 0700 (§)

25 Ionawr - Gŵyl Dwynwen Santes Cariadon

25 Ionawr 2006 - Nos Fercher - pob tocyn wedi mynd!
   +++ The Crimea +++ (§) (§) (§)
Clwb 100, 100 Oxford St W1 (§)

25 Ionawr 2006 - Nos Fercher - drysau 7.30
   +++ The Poppies + Jakokoyak + Alun Tan Lan + set DJ gan Huw Stephens +++
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

25 Ionawr 2006 - Nos Fercher - 7.30 - £18+ffi £3.50 - Dim Ysmygu
   +++ JOHN CALE a'i fand +++ (§)
Y Garej, Cornel Highbury N5. (§)

26 Ionawr 2006 - Nos Iau - tocynnau: 0208 780 9383
   +++ Amy Wadge +++ ( § ) ( § )
Yr Hanner Lleuad, Lower Richmond Road, Putney ( § )
Tiwb: Putney Bridge (trên olaf 'nol am 11 munud i un)
Trên: Putney

28 Ionawr 2006 - Nos Sadwrn - 7.00 - £7
   +++ Bullet For My Valentine +++ (§)
Academi Brixton, 211 Stockwell Rd SW9 020 7771 3000 (§)

30 Ionawr 2006 - Nos Llun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Y Triongl Aur India - gan Dr Eleri Rowlands
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

[gynt 11 Mawrth ] - mae dyddiad newydd i'r Cwrs Cymraeg Carlam,
gweler 4 Mawrth isod

  5 Chwefror 2005 - Nos Sul - am ddim(?)
   +++ Euros Childs +++ (o Gorky's Zygotic Mynci) a'i fand * (§)
The Pines (The Harrison Arms, 28 Harrison St. WC1H 8JF - (Gray's Inn Rd, yn agos at Kings X)

  8 Chwefror 2006 - Nos Fercher - drysiau 8, llwyfan 8.30- £8
   +++ Huw Warren +++ piano (o Abertawe) (§)
- Enillyd gwobr dyfeisgarwch BBC 3 jas 2005 (§) (§) -
a Peter Herbert bas - Cerddorwr Jas y flwyddyn Awstria -
yn lawnsio CD newydd (§)
Vortex Jazz Club ( map ), Dalston Culture House, 11 Gillett Street, N16 8JH. Trn: Dalston Kingsland (Silverlink) (munud o gerdded); Bysiau: 149 (N149), 67, 243 (N243), 30, 76, 38 (N38), 56, 277 Tiwb: (Highbury neu Stryd Lerpwl) wedyn bws

8,9,10 Chwefror 2006 - Nos Fercher-Nos Wener
   +++ Funeral For A Friend +++ (§) o Benybont ar Ogwr
8fed a 9fed £11 - Empire, Shepherds Bush; 10fed £15 - Palas Hammersmith

15 Chwefror 2006 - Nos Fercher
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§) a Chymdeithas Maldwyn (§)
Darlith Goffa June Gruffydd
Darlith (yn Saesneg) gan Yr Athro Sioned Davies, Caerdydd
Mair Richards, Darowen    1787-1877
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1
- Ymholiadau: gw. dudalen Cymdeithasau

15 Chwefror 2006 - Nos Fercher - drysiau 6.30 - £14.60
   +++ Goldie Lookin' Chain +++ o Gasnewydd (§)
Astoria, 157 Charing Cross Road, WC2 8EN (§) 0870 060 3777

19 Chwefror 2006 - Nos Sul - drysau 6:30 - £12.10 ymlaen llaw
   Sioe Gwobrau NME yn cynnwys
+++ The Automatic +++ (§) (§) (adolygiad sengl "Recover" 24/10/05)
- o Bontfaen - "disgo-pwnc gyda dylanwad indi yr 80au"
Astoria, 157 Charing Cross Road, WC2 8EN (§) 0870 060 3777

22 Chwefror 2006 - Nos Fercher logo CYLl
   Cymru yn Llundain:
Paul Russell, Cadeirydd Clwb Criced Morgannwg; aelod bwrdd EWCB
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7877 0472 ffacs: 0473

22 Chwefror 2006 - Nos Fercher - 7.30
   Datganiad Piano gan Iwan Llewelyn-Jones http://www.iwanpiano.com
Beethoven, Ravel, Franck, Faur, Liszt
Wigmore Hall ( § ) , 36 Wigmore Street W1. (020 7935 2141)
(Cymraeg) - gan obeithio gweld cefnogaeth o Gymry - dowlch yn lluoedd!

22 Chwefror 2006 - Nos Fercher - £5 / £4
   BBC 6 Miwsig a Chlwb Fandango yn cyflwyno:
+++ Dirty Perfect +++ (§) "rywle rhwng Weezer a McLusky"
- band Caerdydd ... o Seland Newydd, Awstralia, Wyoming, Caerdydd

Water Rats (§), 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

25 Chwefror 2006 - Nos Sadwrn - 7.30, drysau 7 o'r gloch - £15
  
   *    Dathliad Gŵyl Dewi    *
Cantorion Serendipity (§)
Enillwyr Côr Cymru 2005 - Arweinydd: Timothy Rhys-Evans
Seddau wedi'u rhifo a'u cadw - tocynnau ymlaen llaw ar gael oddi wrth Swyddfa Bocs y Ganolfan -
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )
25 Chwefror 2006 - Nos Sadwrn - 6.30 am 7 - £25
  
Cinio Dawns Blynyddol Gŵyl Dewi Cymdeithas Cymry Slough a'r Cyffiniau
ymholiadau: Gareth Jones 01753 851 568
26 Chwefror 2006 - prynhawn dydd Sul am 3 o'r gloch
   Urddeglwys San Bened
Eglwys Gymreig Brifddinesig Esgobaeth Llundain
Dathliad Gŵyl Dewi *
St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4

26 Chwefror 2006 - Dydd Sul - drysau am hanner dydd 12 o'r gloch - £5
   Sioe acwstig - +++ The Heights (§) (§) +++ yn cefnogi The Morning After Girls (§)
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

27 Chwefror 2006 - Nos Lun - £7 ymlaen llaw
   +++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§)
yn penawdio
Water Rats (§), 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

  1af Mawrth *
Gŵyl Dewi

Gŵyl Dewi 2006 - prynhawn dydd Mercher am 1 o'r gloch
   Urddeglwys San Bened
Eglwys Gymreig Brifddinesig Esgobaeth Llundain
Dathliad Gŵyl Dewi - Y Cymun Bendigaid *
St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4

Gŵyl Dewi 2006 - hanner dydd ymlaen ... hanner nos...
   Dathliad Gŵyl Dewi y Tri Brenin Enwog *
Cwrw o Gymru, lluniaeth cymreig - cawl cyw iâr hanner yn hanner... Ar y teledu bydd gem beldroed Cymru - Paraguay; videos Rygbi; gyda'r nos (am 10?) y grwp Freaking Leeks - dynwaredwyr bandiau Cymru.
F3K (Famous Three Kings) 171 North End Road, Fulham, W14 9NL. Drws nesa' Tiwb West Kensington. Tel. 08713326425 (Rheolwr: Richard) (§)

Gŵyl Dewi 2006 - prynhawn dydd Mercher - 3 o'r gloch - £5/£4
   Taith Cerdded - Cymru yn Islington gyda Martin Gay - Croeso i Bawb!
Taith o awr a chwarter i gychwyn am 3 o flaen Gorsaf Tiwb Angel, yn cynnwys Upper Street, Canolfan Cynllunio Busnes, Ln Islington, Eglwys Fair, Dagmar Passage, Essex Road, Colebrooke Row a Duncan Terrace - manylion: (§)
Mae'r Maer Islington, y cymro o Gasnewydd Jonathan Dearth, yn dathlu Cymru fel ran o "Rhyngwladol yn Islington" (§)

Gŵyl Dewi 2006 - Nos Fercher - Derbyniad 6.30-7.15, Cinio 7.30
   Gwledd Dewi Sant - Dathliad y Savoy.
Llywydd 2006 - Huw Wynne-Griffith; Siaradwyr Gwadd - Robert Holmes Tuttle Llysgennad UDA i Lys St James, Peter Brown Cyn Erlynydd y Goron dros Ogledd Cymru, Hywel Williams Newyddiadurwr a hanesydd; Adloniant - Gwyn Hughes Jones tenor, Iwan Llewelyn-Jones piano; Cyfeilydd: Gwawr Owen.

Gŵyl Dewi 2006 - Nos Fercher - 6 o'r gloch hyd at ... yn hwyr
   !!! SWS !!! * (§)
£5 i'r aelodau, fel arall £15 wrth y drws yn cynnwys aelodaeth SWS
Soho Lounge, 69 Dean Street, W1

Gŵyl Dewi 2006 - Nos Fercher - 7.30 - mynediad am ddim, casgliad
   Noswaith Dylan Thomas gyda Peter Powell, actiwr lleol - Croeso i Bawb! - manylion: (§) Rhan o "Rhyngwladol yn Islington": (§)
Elusennau'r Maer eleni: (§)
Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref Islington, Upper Street N1. Tiwb: Cornel Highbury neu Angel

  1af Mawrth 2006 - Nos Fercher - £5 - tocynnau: Stargreen.com
   +++ Shooting At Unarmed Men ++ o Gaerdydd yn penawdio
(Jon Chapple gynt o McLusky; Simon Alexander, Steve Morgan)
The Pleasure Unit, 359 Bethnal Green Road, London E2 6LG

  2 Mawrth 2006 - Nos Iau - 7:30 - ymh:020 7404 4407
  
Oedfa Dathlu Gŵyl Dewi - ddwyieithog *
St George the Martyr, Queen Square, Holborn WC1N 3AH.

  2 Mawrth 2006 - Nos Iau - 7:30 - £9.50, £6
   Datganiad Piano er budd yr elusen Tŷ Gofal (§) gan Warren Mailley-Smith (§) Mae'r rhaglen yn cynnwys Mozart, Sonata yn F K332; Bridge, Tair Sgets; Chopin, Ballade Rh. 1 yn G leiaf Op 23; Beethoven, Sonata yn C leiaf Op 13 Pathetique; Schubert, Ffantasi yn C Crwydryn. Ymholiadau a thocynnau: 07957 282857 a 07949 321142
Eglwys Hinde Street, 19 Thayer St W1U 2QJ, gerbron Wigmore Street. Tiwb: Bond Street

  3 Mawrth 2006 - Nos Wener - 6 o'r gloch ymlaen ... yn hwyr
  
SWS * Efrog Newydd (§) Serena Bar & Lounge, 222 W 23rd Street, 10011 NYC

  4 Mawrth 2006 - Dydd Sadwrn - D.S. -Dyddiad wedi'i newid -
   - er mwyn osgoi gwrthdaro yn erbyn cyfres y 6 Gwlad [gynt - 11 Mawrth].
Cwrs Cymraeg Carlam * Manylion a ffurflen yma
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1

  5 Mawrth 2006 - Nos Sul - 6:30 - Croeso i Bawb
  
Cymanfa Ganu ddwyiethog * Ar achlysur ymweliad NCH Gogledd Cymru Capel Wesley, City Road, EC1 (yn wynebu Bunhill Fields)

  5 Mawrth 2006 - Nos Sul - drysiau 7 o'r gloch - £5
   LM Promotions www.lmpromotions.co.uk yn cyflwyno
rhan o ehedwr LM promotions +++ The Physicists +++ pync avant-garde o Gaerdydd (§)
- Gwen Raymond Gitar Nicola Davies Bas Ceri Thomas Drymiau Sal Lewis prif Llais -
gyda Yossarian o Gaerdydd (§) (§) The Alternative Ending o Faesteg (§) My Void roc anni amgen o Gaerdydd (§)
The Luminaire, 307-311 Kilburn High Road NW6 7JR

  7 a 9 Mawrth 2006 - Nos Fawrth a nos Iau - £5 - £85
   Opera Cenedlaethol Cymru * (§) Llinell gwybodaeth: 0800 328 2357
Der fliegende Hollnder (§) - Richard Wagner
gyda Bryn Terfel yn canu'r Iseldirwr
Yn Almaeneg gyda uwch-teitlau Cymraeg a Saesneg
Coliseum, St Martins Lane WC2N 4ES. Tocynnau: 020 7632 8300 (24 awr)

  8 Mawrth 2006 - Nos Fercher
   +++ The Automatic +++ (§) (§) - o Bontfaen - yn penawdio
"disgo-pwnc gyda dylanwad indi yr 80au" (§) - ei sengl "Recover"
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

  8 Mawrth 2006 - Nos Fercher
   +++ Peakz +++ (h.y. Rich o'r grwp Melys) (§)
Lan lofft yn Y Garej (§) , 20/22 Highbury Corner, N5 (cc: 0870 906 3777 ymholiadau: 020 7607 1818 ) Tiwb/rheilffordd: Highbury & Islington

11 Mawrth 2006 - Nos Sadwrn - drysau 7.30 - £8.50 ymlaen (ticketweb)
   +++ Euros Childs +++ (o Gorky's Zygotic Mynci) a'i fand * (§)
Bush Hall (§) 310 Uxbridge Road W12. Tiwb: Shepherds' Bush

12 Mawrth 2006 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00 - 5.00, Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place (§)
Hanner Dydd tan 6.00, Hotel Russell, Russell Square (PBFA) (§)

13 Mawrth 2006 - Nos Lun - 8 o'r gloch (drysiau 7.30) - £#6 ymlaen llaw
   +++ Crosbi +++ - o Wrecsam (§) (§)
Andy Jones llais, Steve Jones gitr, Jamie Owens bas, Ben Jones drymiau, Simon Jones llawfyrddau ac offerennau taro
Metro (§) 19-23 Oxford Street W1

14 Mawrth 2006 - Nos Fawrth
   +++ The Crimea +++ (gynt: The Crocketts - o Aberystwyth) (§) (§) (§)
Kings College

16 Mawrth 2006 - Nos Iau - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) gan Yr Athro Neil McIntyre:
Frances Hoggan: Arloeswraig Feddygol
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

16 Mawrth 2006 - Nos Iau - 7.45-03.00 - £3 NUS
   +++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§)
Undeb Myfyrwyr Goldsmiths, Dixon Rd, New Cross, SE 14 (§) (§)

  21 a 22 Mawrth 2006 - Nos Fawrth a Nos Fercher
   +++ FEEDER +++ (§) gyda Goldie Lookin' Chain (§)
Hammersmith Apollo (§) , Queen Caroline Street W6 9QH ... Agos at tiwb Hammersmith. Tocynnau: 08706 063400 (ticketmaster)

23 Mawrth 2006 - Nos Iau - ar y llwyfan am 8:30 RJ ym Mryste
   +++ Rebecca Jade +++ o Science (§) ar ei phen ei hun

Hope and Anchor, 207 Upper Street N1
(Tiwb: Highbury & Islington)

25-26 Mawrth 2006 - Penwythnos Gymraeg Coleg yr Hill, Y Fenni (§)

25 Mawrth 2006 - Nos Sadwrn - 7.30
Corâl Cymry Llundain (§) Brahms: Requiem; Dvorak: Te Deum.
Eglwys Sant Ioan, Waterloo (Rhwng Stamford St ac Exton St; Waterloo Road a Cornwall St.)

27 Mawrth 2006 - Nos Llun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Blwyddyn Sabothol yng Ngaiana - gan Alys Edwards
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

29 Mawrth 2006 - Nos Fercher logo CYLl
   Cymru yn Llundain:
John Jermine, Cadeirydd, Cwpan Ryder Cymru 2010 Cyf.
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7877 0472 ffacs: 0473

29-31 Mawrth 2006
   Gŵyl Ffilmiau a Theledu Celtaidd 2006 http://www.celticfilm.co.uk/index.php
Aberfal, Cernyw

31 Mawrth 2006 - Nos Wener - 7 am 7.30
   Cymdeithas Maldwyn (§)
Cinio blynyddol - Clwb Menywod y Brifysgol, South Audley St.

  1 Ebrill 2006 - Prynhawn Dydd Sadwrn
   * Eisteddfod Y Plant (Cymraeg i'w chlywed)
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

  5 Ebrill 2006 - Nos Fercher - 6 yh (am tua awr a hanner) - £7.50/£5
Llun Dannie Abse    Darlleniadau o'i gerddi gan
Dannie Abse (§)
   - casgliad newydd Running Late (Hutchinson 5ed Mai 06)
ac Owen Sheers (§)
i'w ddilyn gan sesiwn holi ac ateb
Bydd llyfrau'r beirdd ar werth yn y Gynadleddfa
Llyfrgell Brydain 96 Euston Road NW1 2DB
   Llun Owen Sheers
(Llun: Western Mail) (Llun: Charlotte Medlicott)

  5 Ebrill 2006 - Nos Fercher
   Catrin Jenkins *
Royal Albert Hall 020 7589 8212 ( § )

  7 Ebrill 2006 - Nos Wener
   +++ Huw Warren a'i Gerddorfa Helclecs +++ (§ (§)
Yn dathlu amrwyioldeb a anghysondebau Cymru gyfoes mewn cymysg o ddulliau miwsig, cn, a chanu rhydd, mae Nawr! * yn berfformiad dwyieithog o waith newydd pwysig gan cerddor a chyfansoddwr js o Gymru, Huw Warren, yn cynnwys testun gwreiddiol Cymraeg gan dramodwr Aled Jones Williams, a geiriau Saesneg newydd gan rapwr Nobsta Nutts. Gyda John Parricelli gitr, Nobsta Nutts MC hip hop, Sin James llais (yn lle Lleuwen Steffan) , ac ensemble Maria Lamburn ffidil, fiola, clarint, Owen Evans bas, Paula Gardiner bas, ffliwt, Nathan Williams drymiau, Paul Sparrow cynllun sain.
Vortex Jazz Club (§) ( map ), Dalston Culture House, 11 Gillett Street, N16 8JH. Trn: Dalston Kingsland (Silverlink) (munud o gerdded); Bysiau: 149 (N149), 67, 243 (N243), 30, 76, 38 (N38), 56, 277 Tiwb: Highbury wedyn bws 30 neu 277; neu Stryd Lerpwl wedyn 243/149/242

  9 Ebrill 2006 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00 - 5.00, Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place (§)
Hanner Dydd tan 6.00, Hotel Russell, Russell Square (PBFA) (§)

  9 Ebrill 2006 - Prynhawn Dydd Sul - y cic cyntaf am 3.00
   Tocynnau £20/£10(i'r ifainc) 0870 902 0000 / Ticketmaster
Cwpan Powergen - Wasps yn erbyn Scarlets Llanelli
Twickenham

  9 Ebrill 2006 - Nos Sul - am 6 o'r gloch
   * Gorfoledd ar Gân *
gyda cherddorion o Eglwys yr Holl Saint, Langham Place
Eglwys Castle Street, 30 Eastcastle Street W1 ( § )

  9 Ebrill 2006 - Nos Sul - drysau 7 o'r gloch - £3
   +++ Richard James +++ (§) (§) (§ fflach!) (§)
(o Gorky's ZM (§) ) ar y llwyfan am ddeg o'r gloch
gyda Chunk Wilson (Hot Chip), Barbarossa + Nancy Wallace
The Social (§) 5 Little Portland Street London W1W 7JD

11 Ebrill 2006 - Nos Fawrth - drysau 7.30
   +++ Shaped By Fate +++ -"metal ffyrnig"
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

16 Ebrill 2006 - Nos Sul - 8-9 o'r gloch hyd at yr hwyr...
   Pete Fowler ( § ) - darlunydd i'r SFA - yn cynnal sesiwn Ffocws Meddal - noswaith DJ a ffilm - (poster-500Kb:  § )
The Three Kings, 7 Clerkenwell Close EC1R 0DY

16-23 Ebrill 2006
   Mae'r Gŵyl Delynau Rhyngwladol (§)
yn ymweld â Chymru am y tro cyntaf, gyda chefnogaeth Canolfan Gerdd William Mathias, Elinor Bennett, Catrin Finch, Isabelle Moretti (Conservatoire Paris), a Deborah Henson-Conant (UDA). Bydd cyfleoedd i delynorion ifainc, yn cynnwys gweithdai a chyngherddi. Gwobrau yn cynnwys dwy delyn newydd i enillwyr y cystadlaethau. Dyddiad derbyn ceisiadau - Ionawr 30, 2006.
Galeri, Caernarfon, a ledled Gwynedd.

18 Ebrill hyd at 7 Mai 2006 - £10 (gostyngiad ar gael)
   Rhagolygon 18,19; Noson agoriadol 20 Ebrill: - Nos Fawrth-Nos Sadwrn am 7.30, prynhawn dydd Sul am 4 o'r gloch
The Pimp - Drama brofoclyd newydd gan Dic Edwards
Lleoliad: Paris, 1842. Mae Caroline (Anna Lindup), mam i Charles Baudelaire (Will Tosh), yn ymateb yn rhagfarnllyd ac yn ffyrnig i berthynas ei fab 21 oed ag actores greolaidd Jeanne Duval (Lara Agar-Stoby).
(Theatr Cymru) (Dic Edwards a'i ddramu, yn cynnwys sgriptiau) (Adolygiad diweddar ar wefan "The Stage")
Cynhyrchiad yn cynnwys noethni a gweithredoedd rhywiol eu hanfod.
White Bear Theatre (§), 138 Kennington Park Road, SE11 4DJ. Ffon: 020 7793 9193 Tiwb: Kennington (2 funud o gerdded), Eliffant a Chastell (5 munud)

20 Ebrill 2006 - Nos Iau
   Charlotte Church
Empire, Shepherds' Bush (§)

22 Ebrill 2006 - Nos Sadwrn
   Gwobrau BAFTA Cymru (§) - Caerdydd

24 Ebrill 2006 - Nos Lun - 7.30 - £25/20
   Syr Willard White bas-bariton yn canu teyrnged i Paul Robeson
Cyfeiliant gan Neal Thornton, piano. Rhaglen fanwl yma
UCL Bloomsbury Theatre (§), 15 Gordon Street, WC1H 0AH. Ffon: 020 7388 8822 Tiwb: Euston, Warren Street, Euston Square. Bws: 10,18,24,29,73

26 Ebrill 2006 - Nos Fercher
   +++ DOPAMINE +++ ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerffili
+ Days In December + Firstborn + Che + The Blackout
llawr staer yn Y Garej (§) , 20/22 Highbury Corner, N5 (cc: 0870 906 3777 ymholiadau: 020 7607 1818 ) Tiwb/rheilffordd: Highbury & Islington

26 Ebrill 2006 - Nos Fercher - 8.30 - £8
   Gower Boy - gan Huw Warren a Gee Vaucher (§).
Rhagolwg o gydwethrediad newydd rhwng Huw Warren, cyfansoddwr, a Gee Vaucher, celfydd a gwneuthurwr ffilm, yn archwilio gwreiddau Huw ar Gŵyr.
Gyda Huw Warren, piano a chyfansoddwr; Iain Ballamy, sacsoffon; Tim Harries, bas; a Martin France, drymiau.
Vortex Jazz Club (§) ( map ), Dalston Culture House, 11 Gillett Street, N16 8JH. Trn: Dalston Kingsland (Silverlink) (munud o gerdded); Bysiau: 149 (N149), 67, 243 (N243), 30, 76, 38 (N38), 56, 277 Tiwb: Highbury wedyn bws 30 neu 277; neu Stryd Lerpwl wedyn 243/149/242

26 Ebrill 2006 - Nos Fercher - drysiau 7.30 - £6 ymlaen llaw (020 7240 2622 )
  
Wedi'i geni yn Llydaw, wedi'i magu yng Nghymru
... wedi'i ymgartrefi yn Nulyn ...

*** Katell Keineg *** (§) (§) (§) (§)
gydag Adrian Crowley ac Ann Scott
12 Bar Club (§), 22-23 Denmark Place WC2 (twll yn Denmark St ar bwys Andy's Guitar Centre) Tiwb: T.Ct. Rd.
(Caffi 12 Bar 9yb - 9yh; bar 12 Bar 11yb...)
Katell Keinig

26 Ebrill 2006 - Nos Fercher - drysiau 7.30 - £7
   +++ The Automatic +++ (§) (§) (§)
- o Bontfaen - "disgo-pwnc gyda dylanwad indi yr 80au"
yn penawdio! - gyda Cord + Black Ramps
Water Rats (§), 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

27 Ebrill 2006 - Nos Iau - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) gan Dr. Madeleine Gray, Prifysgol Cymru, Casnewydd
Seintiau o Gymru yn Abaty Westminster
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

27 Ebrill 2006 - Nos Iau - 8 o'r gloch (drysau am 7) - £6/£4
   Triawd Fernhill
* Fernhill * ( § ) fel Triawd
- Julie Murphy (llais), Ceri Rhys Matthews ( gitar a ffliwt ), a Tomos Williams ( trumped a phiano )
+ Meitheal Cheoil
Brady Arts Centre, 192 - 196 Hanbury Street, E1 5HU Ffon: 020 7364 7900 ( § )

28 Ebrill 2006 - Nos Wener
   +++ The Pipettes +++ - grwp l-l-ffeministaidd (§) (§) (§) (§) (§)
sef Gwenno Saunders, Rose, a Becki
yn yr Academi Brixton yn cefnogir Kaiser Chiefs fel rhan o Carling Live 24, cyfres o gigs dros 24 awr
Academi Brixton (§)

  3 Mai 2006 - Nos Fercher logo CYLl
   Cymru yn Llundain: Steven Williams, llywydd RICS
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7877 0472 ffacs: 0473

  4 Mai 2006 - Nos Iau
   +++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§)
gyda Black Olives, yn cefnogi Big Hand
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§) 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

  6 Mai 2006 - Nos Sadwrn - drysau 7 am 7.30 - £7.50 gan cynnwys bwffe ysgafn
   Grŵp Drama - Cynhyrchiad y Gwanwyn
"Sul y Blodau" (Cymraeg i'w chlywed) gan Paul Griffiths Dolwyddelan, ac
"A Chip in the Sugar" gan Alan Bennett
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

  7 Mai 2006 - Nos Sul - drysiau 7 o'r gloch - £6 ymlaen llaw ( diolch huw )
   +++ Alun Tan Lan +++ (§) (Cymraeg i'w chlywed)
yn cefnogi Juanita Family and Friends, a'r Schla La Las; gyda DJs Vinyl Vendettas
Borderline (§) , Orange Yard, Manette Street (Charing X Rd) W1. Tiwb: Tottenham Ct Rd

  9 Mai 2006 - Penblwydd Syr Kyffin Williams RA yn 88 oed
  9-31 Mai 2006 - Dydd Mawrth-Dydd Gwener: 10yb - 6yh; Dydd Sadwrn: 11yb - 4yp.
   Arddangosfa "Kyffin Williams a'i Ffrindiau"
Trigain llun ar bapur gan Kyffin Williams, dros deugain mlynedd, heb eu arddangos gynt.
Thackeray Gallery (§), 18 Thackeray Street, Kensington Square, W8 5ET. Ffon: 020 7937 5883

12-14 Mai 2006 - Gŵyl Iaith y Bala (§) (Cymraeg i'w chlywed)

13 Mai 2006 - Nos Sadwrn - 7.30
  
Catrin Finch Telyn (§) (§)
Gyda Syr James Galway a'r London Mozart Players (manylion)
Rhaglen yn cynnwys Concerto Ffliwt a Thelyn, Mozart, K299.
Neuaddau Fairfield, Croydon

13 Mai 2006 - Nos Sadwrn - 8 o'r gloch - £10/£7 ( diolch Sin )
Llun Catherine Fisher    Gwragedd Mawrion o Feirdd - Darlleniadau o'u gerddi gan
Catherine Fisher (§) (§) o Gasnewydd,
Vicki Feaver, Sujata Bhatt, a Jackie Kay (§)
The Drill Hall (§), 16 Chenies Street, WC1E 7EX Swyddfa bocs 020 7307 5060

14 Mai 2006 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00 - 5.00, Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place (§)
Hanner Dydd tan 6.00, Hotel Russell, Russell Square (PBFA) (§)

18 Mai 2006 - Nos Iau - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Cyfarfod Blynyddol
i'w ddilyn gan Ddarlith Lywyddol Agoriadol gan Yr Athro Prys Morgan:
August Hall (1802-1896): Gwenynen Gwent
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

-> hyd at 20 Mai 2006 - Dydd Iau-Dydd Sadwrn - 10yb-6yh
   Arddangosfa Troeon y Nodwydd (§) (§)
Gosodiad delweddau, a seiniau cerddorol, gan Cerith Wyn Evans (§) wedi'i ysbrydoli gan Casa Barragn, Dinas Mecsico; sef tŷ ac amgueddfa y pensaer Luis Barragn, a'i gasgliad recordiau finyl.
Inside The White Cube (§), 48 Hoxton Square, London N1 6PB Ymholiadau 020 7930 5373

20-21 Mai 2006 - Penwythnos Gymraeg Coleg yr Hill, Y Fenni (§)

20 Mai 2006 - Nos Sadwrn - 8 o'r gloch - Tocynnau £10-£15-£20
   Ailgymysgu Tropiclia (§)
Perfformiad newydd holl caneuon albwm arloesol o 1968 - Tropiclia ou Panis et Circensis, gan cerddorwyr ifanc o Frasil o grwpiau megis Nacao Zumbi, Orquestra Imperial, Moreno - Domenico - Kassin+2.
Gyda threfniannau newydd gan Rogerio Duprat, a gwesteion arbennig Gruff Rhys (Super Furry Animals), The Bees a Sean O'Hagan.
Rhan o Wyl Tropiclia (§)
Neuadd Barbican, Silk St, EC2Y 8DS 020 7638 4141

22 Mai 2006 - Nos Lun - 7 o'r gloch - £10 + ffi £2.60 Tc'nnau: 0870 060 3777
   (dim ffi i chi dalu arian parod o'r Astoria, Garage, Jazz Caf neu derbynfa Prif Swyddfa Mean Fiddler)
+++ Amy Wadge +++ a'r Band ( § ) ( § )
yn dathlu ei albwm newydd No Sudden Moves.
Borderline (§) , Orange Yard, Manette Street (Charing X Rd) W1. Tiwb: Tottenham Ct Rd

24 Mai 2006 - Nos Fercher - drysau 7.30
   +++ The Automatic +++ (§) (§) - o Bontfaen - yn penawdio
"disgo-pwnc gyda dylanwad indi yr 80au" (§) - ei sengl "Recover"
gyda Boy Kill Boy, Forward Russia, Long Blondes
Electric Ballroom, Camden (§)

25 Mai 2006 - Dydd Iau - am 1.30yp a 7yh - £7 / £5
   Theatr Hijinx (§)
Seize the Day (§) gan Glenys Evans
Adolygiad gan Michael Kelligan (§)
Hanes Mary, morwyn newydd i'r Arglwydd ac Arglwyddes Webb, ei thrafferthion, a chariad. Yn cyflwyno Sara Gordy, actores a chyfrediad Down, fel Mary. Mae'r cynhyrchiad hwn o ddiddordeb arbennig i'r gymuned anallu dysgu.
Ymholiadau a manylion pellach - cysylltwch Michelle Whittick, 029 2063 5624
Theatr Cochrane (Theobalds Road, rhwng Southampton Row a Drake St, ger Holborn) (§) Tocynnau: 020 7269 1606 (020 7837 3722)

25 Mai 2006 - Nos Iau - 9 o'r gloch - mynediad am ddim
   Noswaith Lenyddol gyda Llyfrau Parthian ( § )
Lawnsiad llyfr newydd - de/tached
13 awdur o Gymru, Canada, Loegr, a'r Unol Daleithiau
yn cydweithio ar bwnc perthnasau.
Gwesteion arbennig yn cynnwys Fraser Cain ac ambell i awdur y gyfrol.
Y Neuadd Waelod, Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

27-28 Mai 2006 - Gŵyl Hifi gyda SFA - Caer-wynt (§)

-> hyd at 31 Mai 2006 - Dydd Mawrth-Dydd Gwener: 10yb - 6yh; Dydd Sadwrn: 11yb - 4yp.
   Arddangosfa "Kyffin Williams a'i Ffrindiau"
Trigain llun ar bapur gan Kyffin Williams, dros deugain mlynedd, heb eu arddangos gynt.
Thackeray Gallery (§), 18 Thackeray Street, Kensington Square, W8 5ET. Ffon: 020 7937 5883

29 Mai - 3 Mehefin 2006
   Eisteddfod yr Urdd (§)
Sir Dinbych - ar dir Fferm Maes Llan, Whitegates, ac Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun (§)

  
  
31 Mai 1831 - ar gomin Hirwaun

Cafodd y Faner Goch ei chodi am y tro cyntaf - 175 o flynyddoedd yn l

2,3,4 Mehefin 2006 - Nos Wener, ...
   Yma o hyd - y Band gitâr sicedelig chwedlonol y 60au (§) o Gymru-
*** MAN *** (§) - Martin Ace bas a llais, Josh Ace gitr, George Jones gitr a llais, Bob Richards drymiau a Gareth Thorrington llawfyrddau.
2 Mehefin - Nos Wener - 7.30 - Tocynnau 0178 446 0094 £10 ymlaen (yn cynnwys aelodaeth y clwb) / £12 wrth y drws. Ymholiadau 020 8460 4907 / Gwybodaeth a bwcio ymlaen: (§) The BoomBoom Club, Sutton United Football Club, The Borough Sports Ground, Gander Green Lane, Sutton, Surrey SM1 2EY; yn wynebu gorsaf trên West Sutton (10 mun. o Wimbledon, 3 o Sutton)
3 Mehefin - Nos Sadwrn - 8.30 - Tocynnau 0178 446 0094 £10 ymlaen (yn cynnwys aelodaeth y clwb) / £12 wrth y drws. Ymholiadau 020 8460 4907 / Gwybodaeth (§) Tithe Farm Social Club, 151 Rayners Lane, Harrow, Middx HA2 0XH
4 Mehefin - Nos Sul - 8 o'r gloch - Tocynnau £8 ymlaen / £10 wrth y drws. Ymholiadau 020 8460 4907 neu 020 8761 9078 / Gwybodaeth a bwcio ymlaen: (§) WAF Club, Wingate a Finchley FC, The Abrahams Stadium, Summers Lane, North Finchley N12 0PD

4 a 5 Mehefin 2006 - Dydd Sul a dydd Llun - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
Dydd Sul 10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place (§)
Dydd Sul: 12.00-6.00; dydd Llun 11.00-6.30: Hotel Russell, Russell Square (PBFA) (§)

  7 Mehefin 2006 - Nos Fercher - 9 o'r gloch
   Huw Stephens (§) (Cymraeg i'w chlywed) yn DJio
The Social, 5 Little Portland St W1

  7 Mehefin 2006 - Nos Fercher
   +++ The Pipettes +++ - grwp l-l-ffeministaidd (§) (§) (§) (§) (§)
sef Gwenno Saunders, Rose, a Becki
yn penawdio, gyda Rumble Strips a Hot Club De Paris yn cefnogi
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

  8 Mehefin 2006 - Nos Iau - 8 o'r gloch - £5
  
* Sild *
- uniad Estonia-Cymru (sild) (priodi) (fideo Gŵyl Viljandi)
  
Sille Ilves - llais, ffidil, hyrdi-gyrdi, a hiiu kannel
Martin Leamon - gitar, bwswci
The Royal Oak Folk Club, Lewes, East Sussex (§) Ymholiadau: 01273 478124

  9 Mehefin 2006 - Nos Wener - am 7 o'r gloch (Cymraeg i'w chlywed)
   Y BYD (§) "Y datblygiad pwysicaf i'r cyfryngau Cymraeg ers 1982 a sefydlu S4C." (Huw Edwards, BBC)
Dewch i ymuno Ned Thomas a Rebecca Williams mewn cyfarfod dwyieithog i glywed am y fenter i sefydlu Y BYD - y papur dyddiol cyntaf erioed yn Gymraeg. Cynigir diod a bwyd ysgafn, felly a fyddech cystal rhoi gwybod inni o flaen llaw os ydych yn bwriadu dod. Ffn: 01970 621998, ebost: (neges [at] ybyd.com) .
Royal Commonwealth Society, 25 Northumberland Avenue, WC2. Tiwb: Ch.X neu Embankment

  9 Mehefin 2006 - Nos Wener - £47.50 & £35.00 + ffi
   +++ Y fonesig Shirley Bassey +++ (§) (§)
Arena Wembley (§) Swyddfa Bocs: 0870 264 0264

10 Mehefin 2006 - Yr Ariannin yn erbyn Cymru

12 Mehefin 2006 - Nos Lun - am 7 o'r gloch
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Fforwm Cymry Llundain    Cymdeithas y Gwyneddigion
Y Ddarlith Cymraeg yn Llundain (Cymraeg i'w chlywed) gan Yr Athro Hywel Teifi Edwards -
I'r gad dros Cymry: Owen Rhoscomyl (1863-1919)
Yn y gadair: Elinor Talfan Delaney
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Sylwer ar y lleoliad - Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

13 Mehefin am 10 y bore - Tocynnau ar gael am MUSIC THEATRE WALES - gweler 3 & 4 Hydref 2006

14 Mehefin 2006 - Nos Fercher logo CYLl
   Cymru yn Llundain - Siaradwr gwadd: Terry Waite CBE
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7877 0472 ffacs: 0473

15 Mehefin 2006 - Nos Iau - 6.30 (Cymraeg i'w chlywed)
   Darlith gan Bernardo Atxaga a Menna Elfyn (§):
Cruce de Miradas. Celtiberian Languages (§)
Instituto Cervantes (§) , 102 Eaton Square SW1 W9AN. Tiwb: Sloane Sq., Victoria

16 Mehefin 2006 - Nos Wener - drysiau 8 - £5
+++SKINTRADE+++
+++ CANDY BITE +++ (§) (§) (gynt: SKINTRADE)
Cat llais Andy mandolin a gitâr Duncan bas Myk djembe a bodhran
Leonard's EC1, 42 Northampton Road EC1 0HU (§)

16-18 Mehefin 2006 - Gŵyl Pesda Roc (Cymraeg i'w chlywed) (§) Clwb Rygbi Bethesda

17 Mehefin 2006 - Yr Ariannin yn erbyn Cymru

21 Mehefin 2006 - Dydd Mercher - SFA (Cymraeg i'w chlywed) (§) ar lwyfan Gŵyl Weiarles (§) Parc Hyde

24 Mehefin 2006 - Dydd Sadwrn - 9-5.30
   Cwrs Cymraeg Carlam * (§)
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1

24 Mehefin 2006 - Prynhawn dydd Sadwrn (Cymraeg i'w chlywed)
   Cymdeithas Maldwyn (§)
Llaeth a Dŵr - taith gerdded o gwmpas ardaloedd Cymreig Llundain yng nghwmni Dr. Emrys Jones. Wedyn - cyfarfod blynyddol yng Nghapel Jewin, Fann St.

24 Mehefin 2006 - Nos Sadwrn - 7 o'r gloch am 7.30 - Ffi mynedfa £7 yn cynnwys lluniaeth
   Grŵp Drama -
Noson Cwis !! - yn y bar - dan ofal Gareth, Olwen a Rhiannon Evans
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

28 Mehefin 2006 - Nos Fercher
   +++ Kyshera +++ (§) (§) o Gaerdydd
yn cefnogi Black Apples (Stoke)
Castell Dulyn (§) , 94 Parkway, Camden

  1 a 2 Gorffennaf 2006 - Dydd Sadwrn a Dydd Sul - 8yh - £13 + ffi
   Skin Shares - amrwiaeth o berfformiadau dawns cyfoes a ffilmiau byrion manylion
yn cynnwys Tanja Rman (§) - dawnslunydd o Ffindir, bellach o UWIC (Caerdydd) - yn perfformio ei gwaith dawns solo "kaihokaksi" (~ hiraeth 2) (§) (§)
Purcell Room, ar lan de Tafwys (Belvedere Road SE1 8XX)

  2 Gorffennaf 2006 - Dydd Sul - 3 o'r gloch - £15
*Buddug James* Mae Buddug Verona James (§) (§) - Cymraes o Aberteifi, Actores, Cantores Mezzo, a Chigydd - yn perfformio ei sioe un-fenyw CASTRADIVA gan Mark Ryan, sef drama cerdd "Commedia" ynglŷn â chastrato dychmygol "Pedrolino Il Magnifico"; yn cynnwys chwech aria gan Handel ac un gan Gluck. Gyda Laurence Cummings harpsicord. Manylion bellach yma
Amgueddfa Tŷ Handel (§) 25 Brook Street, W1K 4HB. Sywyddfa Bocs: 020 7399 1953 D.S. bwcio yn gynnar iawn yn ddoethaf!

  4-9 Gorffennaf 2006 (Cymraeg i'w chlywed) - Eisteddfod Llangollen (§) yn dathlu 60 mlynedd!

  6 Gorffennaf - Nos Iau - drysau 7:30 - £6 ymlaen llaw
   +++ The Heights +++ (§) (§) yn penawdio! (§)
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

  9 Gorffenaf 2006 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place (§)
12.00-6.00: Hotel Russell, Russell Square (PBFA) (§)

11 Gorffennaf 2006 - Nos Fawrth am 8 o'r gloch
Cymraeg Cerys Matthews (§) ar BBC Radio 6(§) (ar gael ar y we)

13 Gorffennaf 2006 - Nos Iau - drysiau 7 o'r gloch - £6 ymlaen llaw
   +++ Kyshera +++ (§) (§) o Gaerdydd - yn cefnogi Officer Kicks a Figure 6
Borderline (§) (§) , Orange Yard, Manette Street (Charing X Rd) W1. Tiwb: Tottenham Ct Rd

13 a 24 Gorffennaf - The Automatic (§) (§) - ULU (§) Pob tocyn wedi'i werthu

14-15 Gorffennaf 2006 (Cymraeg i'w chlywed) - Wakestock - Crimea, Automatic ... Pwllheli

17 Gorffennaf 2006 - Dydd Llun - rhyddhd albwm cyntaf gan The Pipettes (§)
sef "We Are The Pipettes" (Memphis Industries - § )

20 Gorffennaf 2006 - Nos Iau - £8
   +++ Euros Childs +++ * (§) (o'r ddiweddar Gorky's Zygotic Mynci) a'i fand
The Spitz (§) , 109 Commercial Street, Old Spitalfields Market E1. 020 7392 9032

21-22 Gorffennaf 2006 (Cymraeg i'w chlywed) - Sesiwn Fawr Dolgellau (§)

24-28 Gorffennaf 2006 (Cymraeg i'w chlywed) - Ysgol Haf y Gymraeg, Coleg yr Hill, Y Fenni (§)

25 a 26 Gorffennaf 2006 - Nos Fawrth a Nos Fercher - 8yh - £10 / £8
   Perfformiadau dawns cyfoes
yn cynnwys Tanja Rman (§) - dawnslunydd o Ffindir, bellach o UWIC (Caerdydd) - yn perfformio ei gwaith dawns deuawd "kuuluako"(§) Adolygiad-(§)
Clore Studio Theatre, ROH Covent Garden Swyddfa Bocs: 020 7304 4000 (§)

26 Gorffennaf 2006 - Nos Fercher - £12.50 (Ticketweb | Ticketmaster | See Tickets | Star Green)
 
Cerys M - Union Chapel

  
Cymraeg +++ Cerys Matthews +++ (§) (§) a'i gwesteion

Scala(§) 275 Pentonville Road, King's Cross N1 9NL
(wrth ochr gorsaf Thameslink KX)

29 Gorffennaf 2006 - PENFEST (§) (Cymraeg i'w chlywed) Conwy Road Penmaenmawr LL34
           - yn cynnwys set solo gan Rebecca Jade o Science (§)

29 Gorffennaf 2006 - Gŵyl Gwerin Caergwrant (§) - gyda Cerys Matthews (Cymraeg i'w chlywed) (§) (§)

  3 Awst 2006 - Nos Iau - 7.30
   Cerys Matthews yn fyw ar BBC Radio 1 yng Nghymru (§) - sioe Bethan Elfyn (§)

  3 Awst 2006 - Nos Iau - 8.45 (hyd at 1 o'r gloch) - £5 / £4
   +++ CROSBI +++ o Wrecsam (§)
Andy Jones (llais), Steve Jones (gitar), Jamie Owens (soddgrwth),
Ben Jones(drymiau), Simon Jones (allwellfyrdd ac offerynau taro)
- yn cefnogi Thumpermonks. Gyda James MacArthur
Castell Dulyn (§) , 94 Parkway, Camden

5-12 Awst 2006 Eisteddfod Genedlaethol Cymru * Abertawe a'r Cylch (§)
Dolenni perthnasol:

7 Awst 2006 - Brynhawn Llun - 1.30 o'r gloch
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Ddarlith Goffa Syr T H Parry-Williams gan Dr Christine James:
Hopcyn ap Tomas a "Llyfrgell Genedlaethol" Ynysforgan
Yn y gadair: Yr Athro R Geraint Gruffydd, Is-Lywydd y Gymdeithas
Pabell y Cymdeithasau, ar Faes yr Eisteddfod

10 Awst 2006 - Nos Iau - 7.30 - £5
   +++ The Hoods +++ Triawd dull indi pync 70au-80au, o Gaerdydd (§) (§) (§)
       - yn cefnogi Mescalitas.
The Enterprise, 2 Haverstock Hill NW3 (tiwb: Chalk Farm)

13 Awst 2006 - Dydd Sul - 4-12 - £12 ymlaen, £15 wrth y drws
   +++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§) (Adolygiad - Guardian)
- yn Luau Hawiad Dolly Rockers sef parti haf gwisg Hawiad - gyda Black Wire + Neils Children + Dustins Bar Mitzvah + Twisted Charm + Negative For Francis + Captain Black + DJs
Cargo, 83 Rivington St EC2 (manylion); Tocynnau: (§)

18-20 Awst 2006 - Dydd Gwener-Dydd Sul - Tocyn oedolyn penwythnos £98
  
(safle ar agor erbyn 6 o'r gloch pnawn dydd Iau)
Gŵyl y Gŵr Gwyrdd (§) ar safle hanesyddol newydd
Mae'r llu o gerddorion yn cynnwys
Gruff Rhys, Euros Childs, it's jo and danny...
Ystad Parc Glanusk, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. (SO 195 195 - ar bwys afon Wysg, tua filltir o Grucywel) Tocynnau ar gael ar wefan yr ŵyl: ( § ) neu Ticketline 08700 667799. Ymholiadau ebost: info AT thegreenmanfestival.co.uk

20 Awst 2006 - Nos Sul
   +++ FEEDER +++ (§) yn cefnogi'r Rolling Stones
Twickenham. (§)

  8 Awst 2006    Mae Sunbeam Records wedi rhyddhau casgliad o 19 draciau cynnar gan
Meic Stevens o'r cyfnod 1967-70 - ar CD Sunbeam 5021 Rain in the Leaves: The EPs, Vol. 1 (§)
Traciau:
Did I Dream? I Saw a Field, Yr Eryr A'r Golomen, Ble Mae'r Bore? Ond Dof Yn l, Tryweryn, Cn Walter, Hwiangerdd Mihangel, Glaw Yn y Dail, Lan a Lawr, MWG, Rhedaf I'r Mynydd, Myfi Yw'r Dechreuad, Tyrd I Lawr I'r Ogof, Mynd I Bala Ar y Cwch Banana, Nid y Fi Yw'r un I Ofyn Pam, Mae Gennyf I Gariad, Dim Ond Heddiw Ddoe a Fory, Cn Mamgu.

21 Awst 2006 CD newydd "Never Said Goodbye" gan Cerys Matthews ar gael
      - am 5.30 y pnawn bydd Cerys yn llofnodi'r albwm newydd yn Virgin, Caerdydd

22 Awst 2006 - Nos Fawrth
   +++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§) (Adolygiad - Guardian) - yn cefnogi the grates
Metro (§) 19-23 Oxford Street W1

25 Awst 2006 - Nos Wener - 8 o'r gloch - ar y llwyfan 8.15! - £4
   +++ Audiocalm +++ (§) (§) (§) ( grwp roc o Benybont-ar-Ogwr )
+ Sweet Melinda + Belgrave Scandal - Noswaith bandiau heb eu llofnodi...
Yr Hanner Lleuad, Lower Richmond Road, Putney ( § )
Tiwb: Putney Bridge (trên olaf 'nol am 11 munud i un)
Trên: Putney

25-28 Awst 2006 Gŵyl y Faenol (Cymraeg i'w chlywed) Westlife+Opera+Y fonesig Shirl+Tn y Ddraig =Brynfest!

27 Awst 2006 - Dydd Sul - hanner dydd hyd at 9 yh - tocyn dydd £30 / penwythnos £55 (§)
   +++ The Pipettes +++ - grwp l-l-ffeministaidd (§) (§) (§) (§) (§)
   sef Gwenno Saunders (Cymraeg) , Rose, a Becki
ymysg: 65 Days Of Static, Adam Freeland, Adamski, Babyshambles, Badly Drawn Boy, Barefoot, The Lovely Laundrettas, Bez, Brazilian Dancers, Breakdance Battles, British Sea Power, Buzzocks, Cabaret, Chalets, De La Soul, Digitalism, Erol Alkan, Peter Hook, Goldie, Graeme Park & N-Joi, Graham Coxon, Greenvelvet, Guillemots, Hacienda Soundystem, Hot Club De Paris, Howard Marks, James Lavelle, John Kennedy, Jojo De Freq, Justin Robertson, Kid Carpet, Kid Harpoon, Killa Kella, Laughing Gas, Lethal Bizzle, Lily Allen, Misty's Big Adventure, Santiago, Sean Rowley, Serge, Son Of Dave, Stylish Riots, Terry Hall, The Boy Least Likely To, The Comedy Store, The Midday Ramble, The Slits, The Young Knives, Tiga, Vitalic...
Clapham Common, SW4 (§)

28 Awst 2006   CD cyntaf "Ashes And Dim Light" gan Camera (§) (o Wrecsam) ar gael

30 Awst 2006 - Nos Fercher - 8 o'r gloch
   +++ Omega66 +++(§) (§)
G Lounge, 18 Kentish Town Road, Camden Town NW1 9NX. 020 7284 2131 (§) Tiwb: Camden Town

  1 Medi 2006 - Nos Wener - 8 o'r gloch - £4
   +++ Victorian English Gentlemens Club +++ (§) (CD newydd) (§) ( o Gaerdydd )
Montague Arms, New X. (poster) 020 7639 4923

  6 Medi 2005 - Nos Fercher
   +++ Victorian English Gentlemens Club +++ (§) (CD newydd) (§) ( o Gaerdydd )
Bar Academy, Islington, (§) ar bwys Borders, N1 Centre (rhwng Upper Street a Liverpool Road, yn agos at Chapel Market). tiwb: Angel [cyfeiriad swyddogol: 16 Parkfield Street N1 0PS.] 020 7288 4400

  7 Medi 2006 - Nos Iau
   +++ CAMERA +++ ( § ) ( § ) o Wrecsam
yn noson clwb "Move On Up!" (§)
Lark in the Park (§ - DS: Côd Gwisg), 60 Copenhagen Street,N1 0JW.

9 Medi 2006 - Nos Sadwrn - ar y llwyfan 8.45 - £5 (§)
   +++ Kyshera +++ (§) (§) o Gaerdydd
Lark in the Park (§ - DS: Côd Gwisg), 60 Copenhagen Street, Islington, N1 0JW. Ffon: 020 7278 5781

10 Medi 2006 - Nos Sul - 6:30 - £25 ... £95
   Noswaith Gala yn Llundain - Dathlu Ivor Novello gyda Marilyn Hill Smith, Shan Cothi, Rhys Meirion, Gillian Findlay (unawd fiolin) a Sinfonia Britannia o dan arweinydd George Daugherty; Rosemary Ashe, Richard Reynard, a Frank Lincoln. (ymhellach)
Lleoliad: Novello Theatre (gynt: Strand Theatre)
Tocynnau: 08700 402 000 (Canolfan Mileniwm Cymru  § )

11 a 16 Medi 2006 - Nos Lun a Nos Sadwrn
   Rhan o Gystadleuaeth Gwobr dawns cyfoes "Place Prize"
Tanja Rman (§) - dawnslunydd o Ffindir, bellach o Chymru ac UWIC (Caerdydd) - yn perfformio ei gwaith newydd Kaiku (Atsain)
The Place, 17 Duke's Road, London, WC1H 9PY (§)

16 Medi 1400 - Owain Glyndŵr *
   Llysgenhadaeth Glyndŵr ( § )
Cymdeithas Owain Glyndŵr ( § )

16 Medi 2006 - Nos Sadwrn
   Rhan o Gystadleuaeth Gwobr dawns cyfoes "Place Prize"
Tanja Rman (§) - dawnslunydd o Ffindir, bellach o Chymru ac UWIC (Caerdydd) - yn perfformio ei gwaith newydd Kaiku (Atsain)
The Place, 17 Duke's Road, London, WC1H 9PY (§)

16 Medi 2006 - Nos Sadwrn - drysau 7.30 - £6
   Mae cylchgrawn Clash yn cyflwyno Clwb Clash gyda
+++ The Crimea +++(gynt: The Crocketts - o Aberystwyth) (§) (§) (§) (§)
gyda'r Bishops + Rank Deluxe
The Luminaire, 311 Kilburn High Road NW6 7JR Tiwb: Kilburn (Jiwbili), Kilburn Park (Bakerloo); Trn: Brondesbury; Bysiau 16, 32, 98, 189, 316. (§)

21 Medi 2006 - Nos Iau - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) gan Dr. Sally Harper, Prifysgol Cymru Bangor
Musicke... Noddwyr a Cherddorion yng Nghymru'r Oesoedd Canol diweddar a'r Cyfnod Cyfoes cynnar
Fe fydd derbyniad byr yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

21 Medi 2006 - Nos Iau - 6:30 hyd at 8 o'r gloch
   Sesiwn cofrestru i'r Dosbarthiadau Cymraeg
Bydd 3 dosbarth yn y Ganolfan eleni, - Dechreuwyr, Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3, i gyd ar nos Iau. Dewch am gael manylion, a chofrestru. Mae'r dosbarthiadau yn dechrau yr 28ain o Fedi.
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

11 Awst 2006 - mae CD newydd "Ashes and Dim Light" gan Camera (o Wrecsam) ar gael

23 Medi 2006 - Ysgol Cymraeg Undydd Derby
Mi fydd Ysgol  Cymraeg Undydd Derby eleni ar y 23ain, Mis Medi yn Canolfan 
Cymuned Chester Green, Derby, 10.00 yb tan 4.00 yp. Am fanylion pellach 
cysylltu a Jonathan ar rhif ffon 07709 238680
Jonathan Simcock 
lloegrambyth [at] tiscali.co.uk
 Canolfan Cymuned Chester Green, Derby, Lloegr

23 Medi 2006 - Nos Sadwrn - 8 o'r gloch
   +++ Valleum +++ (o Fn) (§) (§)
Native Tongue (§) yn Finnegans Wake, The Green, Ealing, W5 5QX. Tiwb: Ealing Broadway (7 munud) (§)

25 Medi 2006 - Nos Llun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Ail ymweliad â Rhyfel Cartref America - Bob Trevor
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

26 Medi 2006 - Nos Fawrth - 10.30yh-3.00
   +++ Victorian English Gentlemens Club +++ (§) (§) (§) ( o Gaerdydd )
Whiteheat yn Madame Jo Jo's, 10 Brewer St W1

28 Medi 2006 - Nos Iau
   Mae tymor newydd Dosbarthiadau Cymraeg yn dechrau
Mae 3 dosbarth yn y Ganolfan eleni, - Dechreuwyr, Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3, i gyd ar nos Iau. Cysylltwch 'r Ganolfan (rhwng 9.30-4.00, dd.Llun-dd.Gwener - gweler isod) am fanylion, taflen gwybodaeth, a ffurflenni cofrestru.
Rhaid cofrestru cyn dod i ddosbarth.

Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

28 Medi 2006 - Nos Iau
   +++ Blind River Scare +++ (§) (§) alt.country o Gasnewydd
Prozac Yodel - The Plough, Walthamstow, London

28 Medi 2006 - Nos Iau - 8yh ymlaen - mynediad am ddim
  
SWS * Sbaen (§)
The Edge Bar, Calle Ribera, Portal VX Local 1 y 2, Puerto Banus, Marbella
Rhowch alwad at Kieron, "mr.producer", Caerdydd +44(0) 2920 916667, os i chi am fynd

29 Medi 2006 - Nos Wener - drysau 7 o'r gloch - £10
   +++ The Pipettes +++ - grwp l-l-ffeministaidd (§) (§) (§) (§) (§)
sef Gwenno Saunders, Rose, a Becki - yn penawdio (Cyfweliad - § - 22ain Medi)
gyda +++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§) (Adolygiad - §)
KOKO (gynt Palas Camden) 1a Camden High St Tiwb: Mornington Cresc. (§)

29 Medi 2006 - Dydd Gwener - 5 o'r gloch yp - a 7 o'r gloch yh
   The Storys (o Abertawe) (§) (§) (§) - baledi mawr dull y 70au, gan Steve Balsamo llais, gitar; Andy Collins llais, bas; Dai Smith llais, gitar; Rob Thompson llais, gitar; Brian Thomas adran daro; Alan Thomas llawfyrddau, mandolin, banj.
5 o'r gloch y pnawn - sesiwn acwstig yn Borders, 197-213 Oxford Street, W1D 2LE
7 o'r gloch yh - yn penawdio yn yr Empire, Shepherds' Bush
(§)

29 Medi 2006 - Nos Wener - drysau 10.30 yh - 5 punt ymlaen law
   +++ Hot Puppies +++ ie, maen nhw ar y llwyfan am yr ail dro heno
yn penawdio yng nghlwb Dolly Rockers - The Dolly Horror Picture Show
efo The Rocks + Oxfam Glamour Models ... ds - cd gwisg: (§)
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

  1 Hydref 2006 - Prynhawn dydd Sul - o hanner ddydd hyd at 3 o'r gloch yp - £8 ymlaen
   (sioe agor at bob oedran - rhaid i'r rheiny o dan 14 dod ag oedolyn)
+++ The Pipettes +++ gyda +++ The Hot Puppies +++
(gweler nos Wener, uchod.)
Academy, Islington, (§) ar bwys Borders, N1 Centre (rhwng Upper Street a Liverpool Road, yn agos at Chapel Market). tiwb: Angel . [cyfeiriad swyddogol: 16 Parkfield Street N1 0PS.] 020 7288 4400

  1 Hydref 2006 - Nos Sul - 7.30 - £8.90/£6.00 + ffi 55c
Huw Warren yn y Vortex Gŵyl Ffilm Raindance - Llundain (§)
Dangosiad ffilm Gower Boy (§) (60 munud) gan Gee Vaucher,
gyda chyfeiliant byw yn y sinema gan
Huw Warren (Abertawe) piano (§) (§) (§) (§)
- enillydd gwobr dyfeisgarwch BBC 3 jas 2005 (§) (§) -.

Mewn taith fwyn a myfyrgar ar Ŵyr, cynefin plentyndod Huw Warren, mae'r ffilm yn dangos dawn creadigol yn dra gwahanol i gweithiau adnabyddus y gynhyrchwraig.

CineWorld, Trocadero Centre, Piccadilly,W1; neu fel arall - Sinema UGC Shaftesbury Avenue (§), 13 Coventry Street, Piccadilly, W1D 7DH. 0871 200 2000

  3 Hydref 2006 - Nos Fawrth - 9 yh - 5 punt ymlaen law
   +++ Al Lewis +++ (§) (§) canwr/cyfansoddwr yn wreiddiol o Ogledd Cymru... wedi symud lawr i Lundain i lansio ei album cyntaf More Ways Than One fydd allan Mis Hydref.
Pe bai Chris Martin a David Gray yn cwrdd un diwrnod, yn mynd ati i sgwennu chwaneg o ganeuon ac yna yn gofyn i Jack Johnson iw berfformio nhw, mi fyser hyn a gawsoch yn rhywbeth a fysen agos iawn ir hyn a ellir ddisgwyl mewn gig Al Lewis.
Clwb ElectroAcwstig (§) - The Slaughtered Lamb, 34-35 Great Sutton Street EC1V ODX
Al Lewis

3 & 4 Hydref 2006 - Nos Fawrth a Nos Fercher - 7.30
   - £22.50, £19; £17.50 sefyll:£9; myfyrwyr a rhestr ROH:£13

MUSIC THEATRE WALES - OPERA AG ERGYD ( § )
Cyd-cynhyrchiad Theatr Brycheiniog
HOUSE OF THE GODS

Opera newydd gan Lynne Plowman a Martin Riley. Opera Gothig wedi'i leoli mewn tafarn stryd cefn Llundain, gyfnod y Rhyfel Mawr, ac wedi'i ysbrydoli gan chwedlau Celtiaid - gyda goblygiadau cynhyrfus i'r ail ganrif ar hugain...
Sgwrs (o hanner awr) cyn y perfformiad am 6.30 bob dydd - mynediad am ddim gyda thocyn
Theatr Stiwdio Linbury, ROH Covent Garden ( § ).
Tocynnau ar gael: 13 Mehefin am 10yb.

Swyddfa Bocs: 020 7304 4000 (llinell brysur - yn well ar ôl 4.30-5, ar agor tan 8 yh - neu ymweld â'r swyddfa eich hunan - brysiwch!)

  7 Hydref 2006 - Nos Sadwrn - 7:30
   Cymdeithas Ceridigion Llundain:
Côr Meibion Gwalia (§) a Chôr Merched Garda Dulyn
Canolfan Cymry Llundain (§)

  7 Hydref 2006 - Nos Sadwrn - 6yh hyd at 10 - £6 ymlaen llaw
   +++ DOPAMINE +++ ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerffili
+ Blackout + Kids In Glass Houses
Bar Academy, Islington, (§) ar bwys Borders, N1 Centre (rhwng Upper Street a Liverpool Road, yn agos at Chapel Market). tiwb: Angel . [cyfeiriad swyddogol: 16 Parkfield Street N1 0PS.] 020 7288 4400

  7 Hydref 2006 - Nos Sadwrn - 7yh hyd at 10 - £17.50 ymlaen llaw
   Cewri oes a fu?
+++ Dead Men Walking +++
(§)
Sef: Mike Peters (... The Alarm ...), Kirk Brandon (o Spear of Destiny), Slim Jim Phantom (o Stray Cats) & Captain Sensible (o Damned)
gyda TV Smith yn agor y noswaith
(gweler bywgraffiad "Peters, Mike" ar safle rhagorol mentrau crud: §)
Academy, Islington, (§) ar bwys Borders, N1 Centre (rhwng Upper Street a Liverpool Road, yn agos at Chapel Market). tiwb: Angel . [cyfeiriad swyddogol: 16 Parkfield Street N1 0PS.] 020 7288 4400

  7 Hydref 2006 - Nos Sadwrn - 7yh - mynediad £5 Omega 66
   +++ Omega 66 +++ ( § ) ( § ) func electroneg roc amgen - dawnsiadwy a melodaidd - gan Suzi, a Krik (o Donteg) - ill 2 gynt o Dark Chunk ( § ) ; a Sanders
- Noswaith open mic london ( § ) ( § )
+ William Nein + Dan Melrose + Air Hammer + JD a'r Longfellows
Philbeach Hall, 51 Philbeach Gardens, Earls Court, SW5 9EB

  8 Hydref 2006 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place (§)
12.00-6.00: Hotel Russell, Russell Square (PBFA) (§)

  8 Hydref 2006 - Dydd Sul - (§) MAE'R GIG WEDI CAEL EI OHIRIO *ambell i fanylion wedi newid*
   +++ Kyshera +++ (§) (§) o Gaerdydd
Perfformiad 12 awr - mae'r holl arian drws i fod er budd OXFAM
Lark in the Park (§ - DS: Côd Gwisg), 60 Copenhagen Street, Islington, N1 0JW. Ffon: 020 7278 5781

  9 Hydref 2006 - Nos Lun - drysau 7:30 - £5 ymlaen llaw
   +++ The Heights +++ (§) (§) Roc a rl cyffrous, angerddol (§)
+ The Natives + Rank Deluxe
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

10 Hydref - Nos Fawrth - 8yh
   +++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§) (Adolygiad - §)
yn Bloomsbury Bowling, ar llawr waelod Tavistock Hotel, Bedford Way, WC1

11 Hydref 2006 - Nos Fercher - 6.30 am 7 logo CYLl
   Cymru yn Llundain: Tanni Grey-Thompson
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7851 5521

11 Hydref 2006 - Nos Fercher - 8 o'r gloch
 
Cerys M - Union Chapel

  
Cymraeg +++ Cerys Matthews +++ (§) (§) a'i gwesteion

KOKO (gynt Palas Camden) 1a Camden High St Tiwb: Mornington Cresc.

11 Hydref 2006 - Nos Fercher - 8 o'r gloch
   +++ Al Lewis +++ (§) (§)
canwr/cyfansoddwr yn wreiddiol o Ogledd Cymru... wedi symud lawr i Lundain i lansio ei album cyntaf More Ways Than One fydd allan Mis Hydref.
Pe bai Chris Martin a David Gray yn cwrdd un diwrnod, yn mynd ati i sgwennu chwaneg o ganeuon ac yna yn gofyn i Jack Johnson iw berfformio nhw, mi fyser hyn a gawsoch yn rhywbeth a fysen agos iawn ir hyn a ellir ddisgwyl mewn gig Al Lewis.
lein-wp y noswaith: Tremain + Al Lewis + Miranda Barber + John Joy + Samuel Vouga
The Troubadour (§) - 263-7 Old Brompton Road, SW5 9JA
Al Lewis

12 Hydref
   

Gigiau yn dathlu Peel 2006 - Llundain (Safle BBC)

16 Hydref 2006 - Nos Lun - drysau 7:30 - £5/£4
   +++ The Heights +++ (§) (§) Roc a rl cyffrous, angerddol (§)
+ Look See Proof + Paul Mosley + Dj The Boy
Plum proms (§) The Old Blue Last (§), 38 Great Eastern Street, Hoxton, EC2. Tiwb: Old Street. Bws: 243,55,149,67,26

19 Hydref 2006 - Nos Iau
   The Automatic ( § ) - Astoria

21 Hydref 2006 - Nos Sadwrn - Gŵyl Corau Meibion * (§) - Neuadd Frenhinol Albert

21 Hydref 2006 - Nos Sadwrn - 7.30
   Gruff Rhys yn L'Histoire De Melody Nelson a L'Enfant Assassin des Mouches - Neuadd Barbican ( § )

25 Hydref 2006 - Nos Fercher - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) gan Mr. R Gwynedd Parry, Prifysgol Cymru Abertawe
Syr David Hughes Parry fel Cyfreithiwr ac Economegwr
Fe fydd derbyniad byr yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

25 Hydref 2006 - Nos Fercher - drysau 7 o'r gloch - £7.50
   +++ VOID +++ (§) (§) o Swiss Valley (Llanelli)
yn cefnogi Next Big Things gyda Soular + The Poet Dogs + Circus + dSilva (§)
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

26 Hydref 2006 - Nos Iau - drysau 7:30 - £6 / £5 efo ehedwr
Science 29~4~04 Infinity
+++ Science +++
ar y llwyfan tua 8 o'r gloch
Leine-wp newydd! (§)
Rebecca (Penmaenmawr) llais, gitâr, geiriau, Stu (Llanelwy) bas, Matt (Llundain) llawfyrddau, llais
yn cyflwyno Scott (Llundain) drymiau

science - ar y we: (§) - myspace: (§) - up all night: ( § )
"tân yn eu bolau" - Bethan & Huw, BBC R1 ( § )

gyda Stolen Colours (§) The Rubikons (§) Marcus Felt (§)

The Wilmington (§), 69 Rosebery Avenue, EC1R 4RL
Bws: 38,19 Tiwb: Angel (wyth munud o gerdded), Farringdon.

27 Hydref 2006 - Nos Wener - £5/£4
   +++ MY VOID +++ (§) (§) (§) - o Gaerdydd a'r Cymoedd
- Roc amgen gyda merch ar y blaen!
Alex Wines - llais; Simon Watkins - gitr; Gavin Davies - bas; Chris Norman - drymiau.
The Betsey Trotwood (§) , 56 Farringdon Rd EC1 (020 7436 7211) tiwb: Farringdon / KX

28 Hydref 2006 - Nos Sadwrn - £40, £35
   Tom Jones ( § ) - Arena Wembley

30 Hydref 2006 - Nos Llun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Anturiaethau Cadwraethwr yn Nryswig Guyana - Gareth Evans
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

  3 Tachwedd 2006 - Nos Wener (rhagolygion) ymlaen hyd at 14 Ebrill - £25 - £55
   The Sound of Music gan Lindsay / Crouse / Rodgers / Hammerstein
gyda Connie Fisher, Hwlffordd, enillydd Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts, Eisteddfod Genedlaethol 2003 (§) (§) (§) fel Maria
(ag eithrio 4ydd Rhag.)
London Palladium, Argyll Street Tocynnau(§)

  3 Tachwedd 2006 - Nos Wener - drysau 7 o'r gloch - £11.50 ymlaen llaw owww!
   The Automatic ( § ) ( § ) - o Bontfaen - "disgo-pwnc gyda dylanwad indi yr 80au"
The Forum ( § ), 9-11 Highgate Road, NW5 (ar waelod Highgate Road - ger Fortess Rd a Falkland Rd) ffon: 020 7284 1001 tiwb: Kentish Town

  4 Tachwedd 2006 - Bore dydd Sadwrn - 11-1 o'r gloch - £5 ffi
   Taith Gerdded dan Arweiniad - Y Ddinas Gymreig
Taith hanesyddol o gwmpas Dinas Llundain yn ymweld lleoedd chysylltiadau Cymreig, drwy gyfrwng yr iaith Saesneg.
Arweinydd: Caroline James, ffon 07906 892 337 neu ebost caroline (dot) james4 (at) btopenworld (dot) com
Cysylltwch Caroline am fanylion bellach, neu os i chi am drefnu taith dros grwp penodol yn y dyfodol.
Cwrdd toc am 11 o'r gloch o flaen gorsaf tiwb Sant Paul (allanfa ger Caffi Nero)

  4 Tachwedd 2006 - 2.30 - Cymry yn erbyn Awstralia

  4 Tachwedd 2006 - Nos Sadwrn - 8-9 o'r gloch hyd at yr hwyr...
   Pete Fowler ( § ) ( § ) - darlunydd i'r SFA - a'i ffrindiau yn cynnal sesiwn Ffocws Meddal - noswaith DJ ayyb
The Three Kings, 7 Clerkenwell Close EC1R 0DY

  6 a 7 Tachwedd 2006 - Nos Lun, nos Fawrth - 7 o'r gloch - £25 + ffi £2.50
   Er budd elusen cofrestriedig rh. 1071659 War Child (§)
**Pob docyn nos Lun 6ed wedi mynd**
+++ FEEDER +++ (§)
Roundhouse (§) , Chalk Farm Road, NW1 8EH Ffon: 0870 389 1846 Elusen cofrestriedig rh. 1071487

  8 Tachwedd 2006 - Nos Fercher - 7 o'r gloch am 7.30 - mynediad am ddim
   Noswaith Lenyddol gan Fraser Cain - Llyfrau Parthian ( § )
yng nghwmni Yr Athro David Smith
a'r Gweinidog dros Diwilliant, y Gymraeg a Chwareon, Alan Pugh AC.
Cyflwyniad pedwar llyfr sy'n cael eu hail-cyhoeddi yng nghyfres "Library of Wales"
*wedi newid*
Dannie Abse: Ash on a Young Mans Sleeve (rhagair gan Gwyneth Lewis)
Alun Lewis: In the Green Tree (rhagair gan Owen Sheers, epilog John Pikoulis)
Emyr Humphreys: A Mans Estate (rhagair gan M Wyn Thomas)
Alun Richards: Home to an Empty House (rhagair gan Rachel Trezise)
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

  9 Tachwedd 2006 - Nos Iau - 7.30 - £25 + ffi £2.50
   Er budd elusen cofrestriedig rh. 1071659 War Child (§)
+++ FEEDER +++ (§)
a gwesteion arbennig
Coronet (§) 26-8 New Kent Road SE1. Tiwb: Eliffant a Chastell

11 Tachwedd 2006 - Dydd Sadwrn - 9-5.30
   Cwrs Cymraeg Carlam * Manylion yma .
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1

11 Tachwedd 2006 - 2.30 - Cymry yn erbyn Ynysoedd y Mr Tawel

12 Tachwedd 2006 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place (§)
12.00-6.00: Hotel Russell, Russell Square (PBFA) (§)

12 Tachwedd 2006 - Dydd Sul - am hanner wedi 6 o'r gloch
   Eglwysi Cymraeg Ynghyd yn Llundain
Cymanfa Ganu *
Cadeirydd: Parchedig Anthony Williams Llywydd: Parchedig Arglwydd Roberts o Landudno Arweinydd: Trystan Lewis Organydd: Euron Walters Rhannau arweiniol: Dr Hywel Thomas
Eglwys Castle Street - Eastcastle Street, W1 ( § )

13 Tachwedd 2006 - Nos Lun - 8.45 - £8
   Huw Warren (Abertawe) piano (§) (§) (§) (§) (§) a Peter Herbert
Miwsig o'u albwm newydd ar recordiau Babel (§)
Vortex Jazz Club (§) ( map ), Dalston Culture House, 11 Gillett Street, N16 8JH. Trn: Dalston Kingsland (Silverlink) (munud o gerdded); Bysiau: 149 (N149), 67, 243 (N243), 30, 76, 38 (N38), 56, 277 Tiwb: Highbury wedyn bws 30 neu 277; neu Stryd Lerpwl wedyn 243/149/242

13 Tachwedd 2006 - Nos Lun
   +++ Victorian English Gentlemens Club +++ (§) (§) (§) ( o Gaerdydd )
Cargo, 83 Rivington St EC2 (§)

13 Tachwedd 2006 - Nos Lun
   +++ Gruff Rhys +++ (o Super Furry Animals) (§) gyda'r Flaming Lips
Hammersmith Apollo (§) , Queen Caroline Street W6 9QH ... Agos at tiwb Hammersmith. Tocynnau: 08706 063400 (ticketmaster)

14 Tachwedd 2006 - Nos Fawrth - am 5 munud ar hugain i 11 o'r gloch
   Huw Edwards - Y Cymry Yn Llundain - cyfres Saesneg newydd yn bwrw golwg ar Gymry Llundain o'r cyfnod Tuduraidd hyd at heddiw
Rhaglen cyntaf - Mae'r Cymry yn dod.
BBC One Wales ( § ), sianel 972 ar loeren ddigidol (tu hwnt i Gymru)

15 Tachwedd 2006 - Nos Fercher - tocynnau: 0208 780 9383
   +++ Amy Wadge +++ ( § ) ( § )
gyda Rosalie Deighton ac Edwina Hayes - taith "Hummingbird"
Yr Hanner Lleuad, Lower Richmond Road, Putney ( § )
Tiwb: Putney Bridge (trên olaf 'nol am 11 munud i un)
Trên: Putney

17 Tachwedd 2006 - Nos Wener - 7.30 - Cymry yn erbyn Canada (Diolch Vic)

17 Tachwedd 2006 - Nos Wener - o Hanner Nos hyd at yr hwyr... mynediad am ddim
   Kevin Le Gendre yn cyflwyno
+++ Lleuwen Steffan a Huw Warren +++ *
Medd Lleuwen - "..fel rhan o ddigwyddiadau ymylol y London Jazz Festival. .. fydda i'n canu caneuon fy hun efo'r gitr yn ogystal hen emynau Cymraeg mewn arddull jazz a chaneuon Bob Dylan efo'r pianydd amryddawn, Huw Warren."
Vortex Jazz Club ( map ), Dalston Culture House, 11 Gillett Street, N16 8JH. Trn: Dalston Kingsland (Silverlink) (munud o gerdded); Bysiau: 149 (N149), 67, 243 (N243), 30, 76, 38 (N38), 56, 277 Tiwb: (Highbury neu Stryd Lerpwl) wedyn bws

18 Tachwedd 2006 - Nos Sadwrn - ar y llwyfan am 7 o'r gloch - drysau 6.30 - £8 drws £6 ymlaen (§)
   +++ Al Lewis +++ (§) (§)
canwr/cyfansoddwr yn wreiddiol o Ogledd Cymru... wedi symud lawr i Lundain. Pe bai Chris Martin a David Gray yn cwrdd un diwrnod, yn mynd ati i sgwennu chwaneg o ganeuon ac yna yn gofyn i Jack Johnson iw berfformio nhw, mi fyser hyn a gawsoch yn rhywbeth a fysen agos iawn ir hyn a ellir ddisgwyl mewn gig Al Lewis.
Noswaith "Feedmemusic" (§) lein-wp: Al Lewis 19.00; Stone Halo 19.30; Hanger Lane 20:20; The Brent Flood 21:00
The Clapham Grand (§) - 21-25 St John's Hill, Clapham Junction, Clapham SW11 1TT
Al Lewis

21 Tachwedd 2006 - Nos Fawrth - £5/£4
   +++ Kentucky AFC +++ (§) o Bwllheli
yn cefnogi The Hyenas; gyda The Carter Manoeuvre - indi/arbrofol/roc/pop
Industry (§), 1 Curtain Road, Shoreditch, EC2. Tiwb: Liverpool Street / Old Street

21 Tachwedd 2006 - Nos Fawrth - ar y llwyfan tua 8.15 - £5 / £4 (§) Al Lewis
   +++ Al Lewis +++ (§) (§)
canwr/cyfansoddwr yn wreiddiol o Ogledd Cymru... wedi symud lawr i Lundain. Pe bai Chris Martin a David Gray yn cwrdd un diwrnod, yn mynd ati i sgwennu chwaneg o ganeuon ac yna yn gofyn i Jack Johnson iw berfformio nhw, mi fyser hyn a gawsoch yn rhywbeth a fysen agos iawn ir hyn a ellir ddisgwyl mewn gig Al Lewis.
Yn cefnogi Lamplight + Berenice.
The Betsey Trotwood (§) 56 Farringdon Rd EC1 (020 7436 7211) tiwb: Farringdon

21 Tachwedd 2006 - Nos Fawrth - drysau 7.30 - £5 / £4 (§)
   +++ Rod Thomas +++ (§) (§) (§) "Pop acwstig indi" - dylanwadau Arcade Fire, Baker, Beck, Bjork, Bowie, Bush, Cardigans, Holliday, Minnie Ripperton, 10cc...
yn cefnogi The Duckworths; gyda Sine Star Project
Hoxton Bar & Kitchen (§), 2 Hoxton Square, N1 6NU. tiwb: Old Street byses: 243, 55, 149, 67, 26

21 Tachwedd 2006 - Nos Fawrth - am 5 munud ar hugain i 11 o'r gloch (i'w gadarnhau)
   Huw Edwards - Y Cymry Yn Llundain - cyfres Saesneg newydd yn bwrw golwg ar Gymry Llundain o'r cyfnod Tuduraidd hyd at heddiw
Yr ail raglen - Balchder Cymry
BBC One Wales ( § ), sianel 972 ar loeren ddigidol (tu hwnt i Gymru)

22 Tachwedd 2006 - Dydd Mercher - 1.15 yp am 45 munud
   - £6.50 neu £10.50 yn cynnwys pastai a pheint neu wydr
Paines Plough a Graeae: Cinio'n Gwyllt - rhes o ddarlleniadau dramu gan awduron ifainc
Aftertaste gan Kit Lambert (§) enillwr cystadleuaeth "Script Slam" Theatr Sherman, Caerdydd 2006. Cyfarwyddes: Roxana Silbert.
Mewn ysbyty wedi colli ei gwr a chael ei hanafu mewn damwain car, mae Lucia yn mynd yn gyfaill i'r seiciatrydd ... er gwaetha gwrthdaro moesol a meddygol ...
Theatr Young Vic (§), 66 The Cut, Waterloo, SE1 8LZ. Swyddfa Bocs:020 7922 2922 Trn/tiwb: Waterloo, Southwark, Ch. X, Pont Llundain.

23 Tachwedd 2006 - Nos Iau - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) gan Yr Athro Huw Pryce, Prifysgol Cymru Bangor
Ailwampio Gorffennol Cenedl: J E Lloyd a Hanes Cymru
Fe fydd derbyniad byr yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

24 Tachwedd 2006 - Nos Wener - drysau 7.30 - £6 drws / £5 ymlaen llaw
   +++ Shaped By Fate +++ (§) (§) (§) Metel Trwm o Gaerdydd
yn cefnogi Seventh Cross; gyda Burning Skies, Point Down, Last Witness
Camden Purple Turtle (§) (§), 61-65 Crowndale Rd, NW1 1TH. tiwb: Mornington Cresc. byses: 29, 134, 253

25-26 Tachwedd 2006- Penwythnos Gymraeg Coleg yr Hill, Y Fenni (§)

25 Tachwedd 2006 - Nos SADWRN - 5 o'r gloch - Cymry yn erbyn Sealand Newydd

27 Tachwedd 2006 - Nos Llun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Caneuon a Parodiau Rhyfel Byd Cyntaf - Ted Sellick a'i ffrindiau
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

28 Tachwedd 2006 - Nos Fawrth - am 5 munud ar hugain i 11 o'r gloch (i'w gadarnhau)
   Huw Edwards - Y Cymry Yn Llundain - cyfres Saesneg
Y drydedd raglen - Amcanion Dinesig.
BBC One Wales ( § ), sianel 972 ar loeren ddigidol (tu hwnt i Gymru)

29 Tachwedd 2006 - Dydd Mercher - 1.15 yp am 45 munud
   - £6.50 neu £10.50 yn cynnwys pastai a pheint neu wydr
Paines Plough a Graeae: Cinio'n Gwyllt - rhes o ddarlleniadau dramu gan awduron ifainc
Tea for Two - Drama gan Bethan Marlow (§), awdur ffilm "Iawn Dol" a gafodd ei weld ar Faes Abertawe a'r Cylch eleni.
Mae pr yn eu hugeiniau hwyr yn cymryd te pnawn ... wedi bod gyda'u gilydd ers wyth mlynedd a'u perthynas yn mynd yn fflat .. mae nhw'n chwarae gemau ...
Theatr Young Vic (§), 66 The Cut, Waterloo, SE1 8LZ. Swyddfa Bocs:020 7922 2922 Trn/tiwb: Waterloo, Southwark, Ch. X, Pont Llundain.

29 Tachwedd 2006 - Nos Fercher - drysau 7.30 - £7 ymlaen
   +++ The Heights (§) (§) +++ (gynt: Gogz) yn cefnogi Kubichek!; gyda Drive-By Argument ac One Toy Soldier
Barfly Camden (Monarch) (§) 49 Chalk Farm Rd, NW1

  ... ymlaen hyd at 13 Hydref 2007 *wedi newid* - £25 - £55
   The Sound of Music gan Lindsay / Crouse / Rodgers / Hammerstein (§)
gyda Connie Fisher, Hwlffordd, enillydd Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts, Eisteddfod Genedlaethol 2003 (§) (§) (§) fel Maria
(ag eithrio 4ydd Rhag.)
London Palladium, Argyll Street Tocynnau(§)

30 Tachwedd 2006 - 10 Chwefror 2007..(ac ymlaen??) (Rhagolygon 30 Tach. - 4 Rhagfyr)
   Don Juan in Soho gan Patrick Marber yn dilyn Molire
gyda Rhys Ifans
Donmar Warehouse (§)

  1 a 2 Rhagfyr 2006 - Nos Wener a nos Sadwrn - 6:30
Y Lleill
Y Lleill Cymraeg
Ffilm ddwyieithog - Cymraeg a Saesneg
gydag is-teitlau Saesneg (2005) 88m. (15)

gan Emyr Glyn Williams
ANKSTMUSIK (§)

Gwobr BAFTA Cymru 2005
Gwobr Gŵyl Ffilm Bae Abertawe 2006

Archwilir bywydau grwp o gerddorion ifainc diamcan wrth iddyn nhw chwarae dau gyngerdd ar benwythnos gaeafol...rhagor..(_§_)
ICA Sinema 2 ( §), 12 Carlton House Terrace SW1. Swyddfa Bocs: 020 7930 3647

  1 Rhagfyr 2006 - Nos Wener - 8:30 - £9/£8
KINOANKST @ ICA
Faust, Nobody Knows If It Ever Happened
Ffilm (2005, 90m.) gan Emyr Glyn Williams, ANKSTMUSIK (§), am gyngerdd gan y grŵp o'r Almaen FAUST yn union deng mlyned yn l (1/12/1996 yn y Garej, Highbury)
ICA SINEMA 1 ac wedyn yn y BAR ( §), 12 Carlton House Terrace SW1. Swyddfa Bocs: 020 7930 3647

  1 Rhagfyr 2006 - Nos Wener - 10 o'r gloch hyd at 4 y bore -
   Mynediad £8 neu - CYN 11.00: am ddim efo ehedwr / NUS £4
            - WEDI 11.00: £7 efo ehedwr / NUS £5

Parti Nadolig POPSTARZ (§)

+++ The Pipettes +++ - grwp l-l-ffeministaidd (§) (§) (§) (§) (§)
sef Gwenno Saunders, Rose, a Becki - yn penawdio (Cyfweliad - § - 22ain Medi)
Scala, 275 Pentonville Road, N1 9NL (§)

  2 Rhagfyr 2006 - Prynhawn dydd Sadwrn - 3 o'r gloch - Tocynnau £9.50-£7.50-£4.50(o dan 15)
   Le Sang d'un pote (50mn - PG) (§)
Ffilm o 1932 gan Jean Cocteau, gyda chyfeiliant fyw gan Sound Affairs yn datganu sgr newydd gan Charlie Parker (§)
hefyd - Entr'acte (16mn - U) ffilm fud o 1924 gan Ren Clair, chyfeiliant fyw gan Sound Affairs o fiwsig Erik Satie. Sinema 1, Barbican, Silk St, EC2Y 8DS 020 7638 4141

  2 Rhagfyr 2006 - Nos Sadwrn - drysau 5 o'r gloch - £7 ymlaen llaw
   +++ Vibration White Finger +++ (§)[#cyfeiriad we wedi'i ddiweddaru 2007.02#] o Gaerdydd
- "l-britroc nihilistaidd - roc a rl fflamllyd gorau"(Guaardian)
gydag Authority + Carnival of Souls + My Echo
Barfly Camden (Monarch) (§) 49 Chalk Farm Rd, NW1

  2 Rhagfyr 2006 - Nos Sadwrn
   Côr Meibion Gwalia - Carolau Nadolig (§) gyda Band Palas Crisial
Eglwys Sant Bartholomeus, Sydenham

  4 Rhagfyr 2006 - Nos Lun
   +++ Amy Wadge +++ ( § ) ( § )
gyda Rosalie Deighton ac Edwina Hayes - taith "Hummingbird"
Empire, Shepherds' Bush (§)

  5 Rhagfyr 2006 - Nos Fawrth - 8.00
   +++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§)
yn penawdio
Water Rats, 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

  5 Rhagfyr 2006 - Nos Fawrth - am 5 munud ar hugain i 11 o'r gloch (i'w gadarnhau)
   Huw Edwards - Y Cymry Yn Llundain - cyfres Saesneg
Rhaglen derfynol y gyfres - Prifddinasyddion.
BBC One Wales ( § ), sianel 972 ar loeren ddigidol (tu hwnt i Gymru)

6 a 7 Rhagfyr 2006 - Nos Fercher a nos Iau Al Lewis
   +++ Al Lewis +++ (§) (§)
canwr/cyfansoddwr yn wreiddiol o Ogledd Cymru... wedi symud lawr i Lundain. Pe bai Chris Martin a David Gray yn cwrdd un diwrnod, yn mynd ati i sgwennu chwaneg o ganeuon ac yna yn gofyn i Jack Johnson iw berfformio nhw, mi fyser hyn a gawsoch yn rhywbeth a fysen agos iawn ir hyn a ellir ddisgwyl mewn gig Al Lewis.

6 Rhagfyr - Nos Fercher - drysau 7, sioe am 8.30 - £5
yn nigwyddiad Big Secret (§) (§) yn Ginglik (§) DS - Clwb aelodaeth ydy Ginglik - gellir ymuno wrth y ddrws gyda ffoto-ID; neu ebostio ymlaen llaw i fwcio bwrdd, gweler (§)
Ginglik - 1 Shepherds Bush Green, Shepherd's Bush

7 Rhagfyr - Nos Iau - drysau 7.30 - mynediad am ddim
Gyda Morgan Finlay, Cyrano, Lady K, Victoria Hume
The Bedford - The Globe Theatre 77 Bedford Hill, Balham, SW12 9HD (§) (020 7436 7211) tiwb: Farringdon
Bwcio bwrdd cinio - 0208 682 8940

  8 Rhagfyr - Dydd Gwener - hanner dydd
   Bob yn bedwaredd ddydd Gwener rhwng hanner dydd ac 1 o'r gloch yp mae
John Chris Jones yn darllen oddi wrth ei Ddyddiadur Digidol (§)
- ar y radio - resonance fm - 104.4 MHz (gorsaf radio eithaf wan)
- ar y we: http://www.foundry.tv/radio.html (i'w glywed naill ai yn fyw neu o'r archif)
- ac yn fyw: yn "the foundry" - tafarn ar gornel Old Street a Great Eastern Street

  8 Rhagfyr - Nos Wener - drysau 7:30 - ar y llwyfan 8:30
Science 25~10~06 Wilmington
+++ Science +++ (§)
Lein-wp newydd - Rebecca Jade (Penmaenmawr) llais, gitâr, geiriau, Stu Maxwell (Llanelwy) bas,
Matt Jones (Llundain) llawfyrddau, llais, Scott Vining (Llundain) drymiau

ar y llwyfan am 8:30
science - ar myspace efo fideo: (§) - ar myspace eto: (§)
- ar up all night: ( § ) *wedi newid*
"tân yn eu bolau" - Bethan & Huw, BBC R1 ( § )
- ar y we: (§) - adolygiad demo CD: (§)

Gydag Icarus (acwstig) am 8yh, Lynch Rider Lulu (§) am 9,
Elephant Sky (§) am 10 a Jane Oreo (§) am 11.

The Wilmington (§), 69 Rosebery Avenue, EC1R 4RL
(yn agos at Farringdon Rd a Swyddfa Bost Mountpleasant)
Bws: 38,19 Tiwb: Angel (wyth munud o gerdded), Farringdon.

  9 Rhagfyr 2006 - Nos Sadwrn- 7.30 *wedi newid*
Corâl Cymry Llundain (§) Cyfarwyddwr: Dr. Kenneth Bowen
Rutter: Gloria; McDowall: Christus Natus Est; Mathias: Ave Rex; Buxtehude: The Newborn Child; Hassler: Dixit Maria; Praetorius: En Natus Est Emmanuel; Stravinsky: Ave Maria; Gardner: Tomorrow Shall Be My Dancing Day. Gyda charolau cr a chynulleidfa.
Eglwys Sant Ioan (§), Waterloo (Rhwng Stamford St ac Exton St; Waterloo Road a Cornwall St.)

  9 Rhagfyr 2006 - Nos Sadwrn - £18.50 ymlaen llaw
   Lostprophets ( § ) ( § ) Y peth mwya' i ddod o Bontypridd ers Tom Jones! (BBCW C2)
Hammersmith Apollo (§) , Queen Caroline Street W6 9QH ... Agos at tiwb Hammersmith. Tocynnau: 08706 063400 (ticketmaster)

  9 Rhagfyr 2006 - Nos Sadwrn
   Côr Meibion Cymry Llundain (§) *
Capel Sant Luc, Epsom College, Surrey

10 Rhagfyr 2006 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00-5.00: Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place (§)
12.00-6.00: Hotel Russell, Russell Square (PBFA) (§)

10 Rhagfyr 2006 - Nos Sul - 6.00
   Eglwysi Cymraeg Ynghyd yn Llundain gydag Ymddiriedolaeth Cymry Llundain
Gwasanaeth Carolau Undebol Cymraeg gyda Corâl Cymry Llundain
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

11 Rhagfyr 1282 - Dydd Llewelyn
   Ewch i'ch gerddi i nôl deilen eiddew (iorwg) a sticiwch ar eich calon.

11 Rhagfyr 2006 - Nos Lun logo CYLl
   Cymru yn Llundain: Parti Nadolig
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7851 5521

12 Rhagfyr 2006 - Nos Fawrth
   +++ Victorian English Gentlemens Club +++ (§) (§) (§) ( o Gaerdydd )
93ft East (§) 150 Brick Lane E1 6QN 020 7247 3293 Tiwb: Aldgate East neu L'pool St.

15 Rhagfyr 2006 - Nos Wener
   Cystadleuaeth Pŵl
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

16 Rhagfyr 2006 - Dydd Sadwrn logo CYLl
   Cymru yn Llundain: Cinio canol dydd a gwylio gm rygbi
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7851 5521

17 Rhagfyr 2006- Bore dydd Sul am 11 o'r gloch
   Eglwys Unedig Gymraeg Canol Llundain
Naw Llith a Charol*
Castle Street - 30 Eastcastle Street, W1N 7PD (nepell o Oxford Circus)

17 Rhagfyr 2006 - Prynhawn dydd Sul am hanner wedi 3 o'r gloch
   Urddeglwys San Bened - Eglwys Gymreig Brifddinesig Esgobaeth Llundain
Gwasanaeth Carolau *
St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4
Gwybodaeth cyffredin:
(§) Hanes Eglwys St Benet: (§)

  ... ymlaen hyd at 13 Hydref 2007 - £25 - £55
   The Sound of Music gan Lindsay / Crouse / Rodgers / Hammerstein (§)
gyda Connie Fisher, Hwlffordd, enillydd Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts, Eisteddfod Genedlaethol 2003 (§) (§) (§) fel Maria
(ag eithrio 4ydd Rhag.)
London Palladium, Argyll Street Tocynnau(§)

  ... ymlaen hyd at 10 Chwefror 2007..(ac ymlaen??)
   Don Juan in Soho gan Patrick Marber yn dilyn Molire
gyda Rhys Ifans
Donmar Warehouse (§)

- - - - - oOo - - - - -

20 Rhagfyr 2006 - Nos Fercher
   +++ Shaped by Fate +++ (§) (§) Metel Ffyrnyg ... o Gaerdydd
yn cefnogi Raging Speedhorn; gyda RSJ
Barfly Camden (Monarch) (§) 49 Chalk Farm Rd, NW1

21 Rhagfyr 2006 - Nos Iau - am hanner wedi 8 *newydd*
   +++ Rod Thomas +++ (§) (§) (§) "Pop acwstig indi" - dylanwadau Arcade Fire, Baker, Beck, Bjork, Bowie, Bush, Cardigans, Holliday, Minnie Ripperton, 10cc...
The Old Ship, 2 Sylvester Path, Hackney, E8 1EN
- tafarn bach mewn ln gul, yn agos at ddrws llwyfan Hackney Empire. Mae ail fynedfa drwy coridor rhwng siopau ar Mare St, yn agos at brif fynedfa'r Empire.
tiwb: Highbury, wedyn trn i Hackney Central neu fws 277 i Mare St; Bethnal Green wedyn bws 254 (ayb) i neuadd y dref Hackney; byses: 277, 55, 254, 38 (a dwsinau rhagor)

21-23 Rhagfyr 2006 - 7.30 yh - £15 / £12
   Return Journey + A Childs Christmas In Wales gan Dylan Thomas
Bob Kingdom
Bloomsbury Theatre (§)

23 Rhagfyr 2006 - Nos Sadwrn - 8 o'r gloch ymlaen - £12.50
   (sioe ar agor at bob oedran)
Parti Nadolig gan The Pipettes - yn cynnwys gwenno (§) *
Roundhouse (§) , Chalk Farm Road, NW1 8EH Ffon: 0870 389 1846 Elusen cofrestriedig rh. 1071487

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!
Boed cytgord a heddwch


Neidio yn syth at fis:
Ionawr Chwefror Mawrth Ebrill Mai Mehefin Gorffennaf Awst Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr

yn ôl i'r brig y dudalen hon

Yn ôl at prif dudalen Digwyddiadur Llundain