Archif 2005 y Digwyddiadur

* Mwy na geiriau ydy iaith *


Dyma tudalen archif y Digwyddiadur 2005.

DS -
Mae deunydd ailadroddol dewisol wedi'u hepgor.
Erys manylion cysylltu â grwpiau, bandiau, lleoliadau, ayb fel yr oeddynt ar y bryd. Felly go brin bydd pob dolen yn dal i weithio.

Neidio yn syth at fis: Chwefror Mawrth Ebrill Mai Mehefin Gorffennaf Awst Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr

i'r waelod y dudalen hon


  8 Ionawr 2005 - Nos Sadwrn - 7.30
   Parti Nadolig Dyfed *
Ymholiadau: Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722)

  9 Ionawr 2005 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00 - 4.30, Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place (§)
Hanner Dydd tan 6.00, Hotel Russell, Russell Square (PBFA)
Rhaglen PBFA 2005: http://www.pbfa.org/loncal.html

10 Ionawr 2005 - Nos Lun
   +++ Hondo Mclean +++ (§) (§)
(band roc swnllyd o Abertawe - "Ffyrnigrwydd ôl-hardcore")
yn cefnogi: Hiding With Girls, Cry For Silence, Hollywood Ending
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

14 Ionawr, 28 Ionawr, ac ymlaen... 12-1 o'r gloch
  
Bob yn ail ddydd Gwener rhwng hanner dydd ac 1 o'r gloch mae
John Chris Jones yn darllen ei Ddyddiadur Digidol http://www.softopia.demon.co.uk
- ar y radio - resonance fm - 104.4 KHz (gorsaf radio eithaf wan)
- ar y we: http://www.foundry.tv/radio.html
- ac yn fyw: yn The Foundry - tafarn ar gornel Old Street a Great Eastern Street

15 Ionawr 2005 - Nos Sadwrn - 7yh
   Cymdeithas Maldwyn (§)
Parti Aelodau Ifanc Islington N1

17 Ionawr 2005 - Dydd Llun
   Rhyddhad sengl 7 modfedd dwy ochr B gan Gruff Rhys o Superfurries. Y ddwy gn ar y sengl fydd Ni yw y Byd a Gwn mi Wn oddi ar ei CD solo cyntaf - Yr Atal Genhedlaeth (gweler 24/1) (Placid Casual §)

18 Ionawr 2005 - Nos Fawrth - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) gan Dr Mark Redknap, Adran Archoleg, Amgueddfa Genedlaethol Cymru
Y Cyfnod Llychynnig yng Nghymru
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

18 Ionawr 2005 - Nos Fawrth - ar y llwyfan am 8:30
   +++ The International Karate Plus +++ (§) (o Gaerdydd - Richard Arnold a Michael Carter gynt o MO*HO*BISH*O*PI gyda Chris Sklavounos) gig gan dampest (§)
Windmill, Brixton, 22 Blenheim Gardens SW2 5BZ   020 8671 0700 (§)

19 - 23 Ionawr 2005 - dydd Mercher-dydd Sul - 11-6(19,20); 11-7(21,22); 11-4(23) -
   £20 (5 niwrnod) - £12 (undydd) - manylion tocynnau
Arddangosfa Lundain gan Galeri Martin Tinney Caerdydd (§) yn cynnwys gweithiau gan Harry Holland, Sally Moore, Peter Prendergast, Shani Rhys James, Ceri Richards a Kevin Sinnott
London Art Fair (§), Business Design Centre, 52 Upper Street, Islington N1 0QH. 020 7359 3535 Tiwb: Angel

21 Ionawr 2005 - Nos Wener
   Mae Clwb Rygbi Merched Cymry Llundain (§)
yn cynnal Gwledd dathlu'r Clwb yn 20 oed!

22 Ionawr 2005 - Dydd Sadwrn - ar y llwyfan am 7:30 (drysau 2 o'r gloch; ymlaen hyd at hanner nos)
   +++ The International Karate Plus +++ (§) (o Gaerdydd - Richard Arnold a Michael Carter gynt o MO*HO*BISH*O*PI gyda Chris Sklavounos) (gig gan Giittv - manylion, amserlen: §)
Pleasure Unit Bar (§) , 359 Bethnal Green Road E2 020 7729 0167 tiwb: Bethnal Green

22 Ionawr 2005 - Nos Sadwrn - 7:30 - £9
   Ymddiriolaeth Cymry Llundain
Côr Clwb Rygbi Cymry Llundain * Arweinydd: Michael Thomas Unawdwr: Huw Rhys Evans
Siaradwr Gwadd: John Dawes OBE
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

24 Ionawr 2005 - Dydd Llun
   Rhyddhad CD solo cyntaf gan Gruff Rhys o Superfurries
- Yr Atal Genhedlaeth (§) (Placid Casual §)

24 Ionawr 2005 - Nos Llun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Noson o Farddoniaeth gydag Ellis Jones a Lionel Griffiths
Croeso Cynnes i bawb
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

25 Ionawr - Gŵyl Dwynwen Santes Cariadon http://www.swsus.org/

26 Ionawr 2005 - Nos Fercher logo CYLl
   Cymru yn Llundain -
Stephen Jones, Gohebydd Rygbi Sunday Times a Newyddiadwr Chwareon y Flwyddyn 2003
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7877 0472 ffacs: 0473

24 Ionawr 2005 - Dydd Llun
   Rhyddhad CD solo cyntaf gan Gruff Rhys o Superfurries
- Yr Atal Genhedlaeth (§) (Placid Casual §)

28 Ionawr 2005 - Dydd Gwener - hyd at 26 Chwefror - ar agor d.Mercher-d.Sadwrn 11-6
   David Tress - tirluniau diweddar (§)
Boundary Gallery (§) 98 Boundary Road NW8 0RH 020 7624 1126

24 Ionawr 2005 - Dydd Llun
   Rhyddhad CD solo cyntaf gan Gruff Rhys o Superfurries
- Yr Atal Genhedlaeth (§) (Placid Casual §)

  2 Chwefror 2005 - Nos Fercher - 7 o'r gloch ymlaen - £8
   +++ DOPAMINE +++ ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerffili
+ The Hurt Process + Underoath + Silverstein + Roses Are Red
Y Garej (§) , 20/22 Highbury Corner, N5 (cc: 0870 906 3777 ymholiadau: 020 7607 1818 ) Tiwb/rheilffordd: Highbury & Islington

  3 Chwefror 2005- Nos Iau - 7yh-11yh - Tocynnau £5 o flaen llaw o 0870 771 2000 - 24 awr neu www.ticketweb.co.uk
   +++ Ashokan +++ (§) o Bontypridd gyda The Pinch (gynt: Pablo's Horse)
Mae ASHOKAN yn parhau gydau daith i hyrwyddou albym newydd ASHOKAN 2 gan chwarae ym Mangor a Caerdydd. Maer albym wedi gwneud tipyn o argraff yn barod, dywedodd Huw Stephens, (BBC Radio 1 / Cymru):
Albym gwych gan y band o Bontypridd, yn wahanol i bopeth sydd wedi ei ryddhau yn y Gymraeg o'r blaen. Mae gan hon fwy yn gyffredin gyda bandie trwm o Gymru fel Funeral for a Friend neu Bullet for My Valentine, ond gyda naws unigryw diolch i ganeuon fwy tawel fel Aberystwyth. Mae'r cynhyrchu yn wych, diolch i Joe Gibb yn stiwdios Mighty Atom yn Abertawe
Maer albym yn y siopau nawr, ac ar gael o www.sebon.co.uk neu www.recordiaudockrad.com .
Bar Academy Islington, (§) ar bwys Borders, N1 Centre (rhwng Upper Street a Liverpool Road, yn agos at Chapel Market). tiwb: Angel [cyfeiriad swyddogol: 16 Parkfield Street N1 0PS.] 020 7288 4400

  3 Chwefror 2005 - Nos Iau - 7:30 - £5 neu ebostio
   +++ The Caves +++ (§) (§) ( o Abertawe ) gyda: Buffalo, Miss Pain
93 Feet East (§), 150 Brick Lane E1 6QN 020 7247 3293 Tiwb: Aldgate East neu L'pool St.

Arddangosfa Celf yn Tower Arts Centre, Winchester, Lloegr

Teitl yr arddangosfa : Du a Gwyn

Dyddiad : 4 Ionawr 2005 - 5 Chwefror 2005

Arlunwyr - Sarah Hope, Nichola Hope ac Eirian Llwyd

Arddangosfa celf yn ddangos darluniau ac prints gan tair arlunwyr o Gymru. Artist wedi'i lleoli yng Nghaerdydd yw Sarah Hope sydd wedi gweld dylanwad danswyr symudol yn gryf yn ei gwaith. Enillodd Sarah yr aul wobr yn cystadleuaeth 'Darlun Mawr Kyffin 2004' ac mae hi'n cyn-myfyriwr y Prince's Drawing School yn Llundain.

Artist yn gweithio yng Nghaerdydd yw Nichola Hope. Fe ddylanwadir ar ei gwaith gan ei amgylchedd, papur wal, addurniadau a gwrthrychau yn bennaf. Mae Nichola yn gwneud tipyn o waith portreadu ac hefyd bydd hi yn ddangos darluniau wedi ysbrydoli gan cynyrchiad 'Yn Tebyg Iawn I Ti a Fi' gan Meic Povey.

Artist wedi'i lleoli yn Ynys Mon yw Eirian Llwyd. Bydd Eirian yn ddangos prints cyffrous sydd wedi cael ei ysbrydoli gan caneuon Jonny Cash. Hefyd mae y 'bran' yn dylanwad gryf yn ei gwaith.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch Tower Arts Centre ar rhif ffon 01962 867986, wefan y ganolfan yw www.towerarts.co.uk neu ebostiwch Sarah Hope sarah.hope1 (at) ntlworld.com

yn ôl i'r brig y dudalen hon

  7 Chwefror 2005 - Nos Lun - 8:45 - £5 / £4.50
+++ Gogz +++ (§) (§) + Joanovarc + Civilian + Southpaw
Dublin Castle, 94 Parkway, Camden

13 Chwefror 2005 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00 - 4.30, Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place
Hanner Dydd tan 6.00, Hotel Russell, Russell Square (PBFA)

14 Chwefror 2005 - Nos Lun - 7-11 yh - £5 ymlaen
   +++ Martini Henry Rifles +++ (§) (§)
gyda Mobster a Culprit One
Bar Academy Islington, (§) ar bwys Borders, N1 Centre (rhwng Upper Street a Liverpool Road, yn agos at Chapel Market). tiwb: Angel [cyfeiriad swyddogol: 16 Parkfield Street N1 0PS.] 020 7288 4400

14 Chwefror 2005 - Nos Lun - 7yh - £10.70
   +++ Bullet For My Valentine +++ (§)
Mean Fiddler (gynt:LA2) 165 Charing Cross Road, WC2H 0EN
(d.s. - yn wreiddiol, roedd y gig hwn i fod yn Y Garej, Highbury)

15 Chwefror 2005 - Nos Fawrth - 6.30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§) a Chymdeithas Maldwyn
Darlith Goffa June Gruffydd
Darlith (yn Saesneg) gan Dr Gwenan Gibberd, Pwllheli (§) (§)
Dora Herbert Jones - cantores benigamp a datgeinydd alawon Cymru o'r radd blaenaf (§)
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1 - Ymholiadau: gw. dudalen Cymdeithasau

16 Chwefror 2005 - Nos Fercher - drysau 8, Science ar y llwyfan tua 8:30 - £5 / £4 gydag ehedwr
Science 29~4~04 Infinity
+++ Science +++
(§)
Dewi (Penmaenmawr) gitarau, Matt II/Tookie (Tyneside) drymiau, Rebecca (Penmaenmawr) llais, gitâr, geiriau, Stu (Llanelwy) bas, Matt (Llundain) llawfyrddau, llais cefndir
gyda: minuteman (§) a C33X (§)

gwefan science: (§) weblog science: ( § )
Cân Science Oh I Hide It Well ar CD "The North South Divine" (FF Vinyl)
adolygiad Radio Cymru ( § ) WesternMail ( § ) BBC Wls: ( § )
"tân yn eu bolau" - Bethan & Huw, BBC R1 ( § )

Bull & Gate, 389 Kentish Town Road NW5 (§)
(020 7485 5358) Tiwb/Thameslink: Kentish Town

19 Chwefror 2005 - Dydd Sadwrn - 2.00
   Cangen Llundain Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Cymru (§)
Croeso cynnes i bawb sy'n hela achau Cymreig
Diddordebau Aelodau a chyfarfod blynyddol
Dyma cyfle i chi rannu dyrysbynciau
Manylion pellach - cysylltwch ag Anna Brueton 020 7923 0302
Cyfarfod yn adeilad: Society of Genealogists, 14 Charterhouse Bldgs,Goswell Rd. Lleoliad: (§)

19 CHWefror 2005 - Nos Sadwrn Lun - 8:45 - £5 / £4.50
   +++ The Donde Stars +++(§) Roc a rl o Forgannwg
+ Aphrodisiacs + Swimmer One
Betsey Trotwood (§) , 56 Farringdon Rd EC1 (020 7436 7211) tiwb: Farringdon / KX

20 Chwefror 2005 - Nos Sul - 7.30 - £9.25
   +++ Bullet For My Valentine +++ (§)
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1

21 Chwefror 2005 - Nos Llun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Enwau tir a phobl Cernyw
gyda Llywydd Cymdeithas Cernyw Llundain
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

DS - dolennau isod yn amheus bellach!!

Cylchgronnau ar y we:
http://www.safletacsi.com cy
http://www.soundnation.net
http://www.247magazine.com/

24 Chwefror 2005 - Nos Iau
   +++ Goldie Lookin' Chain +++ o Gasnewydd (§)
Academi Brixton

... hyd at 26 Chwefror - ar agor d.Mercher-d.Sadwrn 11-6
   David Tress - tirluniau diweddar (§)
Boundary Gallery (§) 98 Boundary Road NW8 0RH 020 7624 1126

26 Chwefror 2005 - Nos Sadwrn
     *  Cyngerdd - Dathliad Gŵyl Dewi Sant - gydag Only Men Aloud (§)  *
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

27 Chwefror 2005 - prynhawn Dydd Sul - am hanner wedi 3 o'r gloch
   Urddeglwys San Bened
Eglwys Gymreig Brifddinesig o Esgobaeth Llundain
Dathliad Gŵyl Dewi - Gweddi Foreol * Parchg. Huw Jones
(bydd lluniaeth ysgafn wedi'r oedfa)
St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4

27 Chwefror 2005 - prynhawn Dydd Sul - am 5 o'r gloch
   Eglwysi Cymraeg Ynghyd yn Llundain - Gwasanaeth Undebol
Oedfa Gŵyl Ddewi Yn y Gymraeg Pregethir gan y Parchedig Dyfrig Rees, Rhydaman
Jewin - Fann Street, Golden Lane EC1Y 0SA ( § )


Cyrsiau Y Hill, Coleg Gwent, Y Fenni 2005
11 - 13 Mawrth (Nos Wener - prynhawn d.Sul)
20 - 22 Mai   ( " )
25 - 27 Tachwedd ( " )
Cwrs Haf Y Fenni
25 - 29 Gorffennaf

Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru Nant Gwrtheyrn
              CWRS NEWYDD! 

GLOYWI   IAITH

   8 - 10 Mawrth 2005  3 - 5 Mai 2005  25 - 27 Hydref 2005

Yn 2005 mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru Nant Gwrtheyrn yn cynnig 
cwrs newydd Gloywi Iaith ar gyfer Cymry Cymraeg iaith gyntaf a dysgwyr 
rhugl sydd eisiau canolbwyntio ar loywi eu hiaith ysgrifenedig. 
Mae'n gyfle gwych i bobl gael magu hyder i baratoi llythyrau, adroddiadau, 
cofnodion ac yn y blaen drwy gyfrwng y Gymraeg yn y gweithle - sgl 
hanfodol ar gyfer unrhywun sy'n gweithio mewn sefydliad dwyieithog.

 Lluniaeth Llawn  245    Dyddiol  165 


Am ragor o wybodaeth edrychwch ar ein gwefan 
        http://www.nantgwrtheyrn.org 
                  neu cysylltwch ni ar 01758 750334 

  1af Mawrth   Gŵyl Dewi

Gŵyl Dewi 2005 - prynhawn dydd Mawrth am 1 o'r gloch
   Urddeglwys San Bened
Eglwys Gymreig Brifddinesig o Esgobaeth Llundain
Dathliad Gŵyl Dewi - Y Cymun Bendigaid * Parchg. Thomas Wynn Clement
St Benet, Paul's Wharf, Queen Victoria Street EC4

Gŵyl Dewi 2005 - Nos Fawrth
  
Gwledd Dewi Sant - Dathliad y Savoy.

Gŵyl Dewi 2005 - Nos Fawrth - 6 o'r gloch ymlaen - aelodaeth SWS wrth y drws £10
  
!!! SWS !!! * (§)
Soho Lounge, 2-4 Meard Street, W1

Gŵyl Dewi 2005 - Nos Fawrth - am 7.30
  
Ymddiriodolaeth Canser Luchy Kain - Er budd hospis plant Tŷ Gobaith
Catrin Finch - Telyn (§) (§)
Chloe Hanslip - Fiolin
Roderick Chadwick - Piano
Datganiad yn cynnwys gweithiau gan Bach, Saint-Saens, Chausson, Kikta, Salzedo a Sarasate
Wigmore Hall ( § ) , 36 Wigmore Street W1. (020 7935 2141)

  2 Mawrth 2005 - Nos Fercher - £5 / £4
   +++ The Hot Puppies +++ (§) indie-pop o Aberystwyth, mewn hotpants plastig (§) eu sengl "Green Eyeliner"
yn cefnogi Lowbrow; + They Died Too Young + Rotary Ten
Water Rats (§), 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

...ymlaen hyd at 5 Mawrth 2005 (hyd at Nos Sadwrn) - 7.30 - £6
   Mae Cwmni Theatr Made in Wales yn cyflwyno'r drama
FOOTBALL gan Lewis Davies
2006 ydi hi - a Lloegr wedi ennill Cwpan y Byd. Tri ffrind yn cwrdd am ginio; yr un wedi prynu crys Syr David Bkhm, y lleill yn chwenychu rhiw...
( Crynhoad a farnau ) ( Parthian, Cyhoeddwyr Lewis Davies )
( Theatreworld - Fringe venues News - mae'r Theatr Hen & Chickens yn 4/5 o ffordd i lawr y dudalen )
D.S. - drama fer - mae cynhyrchiad ar wahn yn dilyn am 9.15 (gweler Theatreworld)
yn theatr i fyny grisiau'r tafarn Hen and Chickens (§) 109 St Pauls Road (ar Gornel Highbury) N1 2NA. Tiwb: Highbury Corner. Tocynnau: 020 7704 2001

yn ôl i'r brig y dudalen hon

...ymlaen hyd at 6 Mawrth 2005 - d.Llun-d.Sad. 10-5, d. Sul 12-4
   - mynediad cyn 3.30 i oedolion 16+ £2.50/£1; am ddim i blant, gweithwyr a thrigolion y Ddinas; ac i pawb wedi 3.30 Arddangosfa - paentiadau a lluniau o Lundain gan David Tress
Guildhall Art Gallery (§), Guildhall Yard, EC2P 2EJ 020 732 3700 Tiwb: Bank, Man. Hse, St. Pauls, Moorgate

  3 Mawrth 2005 - Nos Iau - Drysau 8 o'r gloch - £6 / £5

Melys-Andrea

  
    * +++ Melys +++ * (§) (§)
- Melys ar y llwyfan am chwarter wedi 10
Albwm newydd MELYS "Life's Too Short" ar gael erbyn Gŵyl Dewi
+ Cherubs (§) (§) + Seeing Scarlet (gynt: The Cling) (§) (§) + Persil (§) (§)
manylion pellach: Clwb Ffandango (§)
Theatr Water Rats 328 Grays Inn Rd (ar bwys Swinton St) (§)

Yn y cyfamser, dyma llun mawr Melys ar lwyfan Barfly@144 a fu) 17/5/01 (§)
- a dyma Melys eto yn y Spitz 17/11/02 (§ )

  5 Mawrth 2005 - Dydd Sadwrn - 9yb-5yp
   Cwrs Cymraeg Carlam * Manylion yma
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1

  7 Mawrth 2005 - Nos Lun - 8:45 - £5 / £4.50
   +++ Gogz +++ (§) yn cefnogi Greenback + Morning Lane
Betsey Trotwood (§) , 56 Farringdon Rd EC1 (020 7436 7211) tiwb: Farringdon / KX

  9 Mawrth 2005 - Nos Fercher - 7 o'r gloch - mynediad am ddim
   Noswaith Lenyddol Fraser Cain
Darlleniad Cerddi * yn ddwyieithog
Mae Richard Gwyn, Lorna Lloyd, Robert Mihinnick a Mererid Puw Davies yn darllen a thrafod eu gweithiau diweddarach. Dyma cyfle gwych i chi glywed a thrafod barddoniaeth Cymru gyfoes gyda'r clerwyr eu hunain! Y Neuadd Waelod, Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

  9 Mawrth 2005 - Nos Fercher - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) gan Dr Peter Howell Williams, Rhuthin
Teithwyr yng Nghymru yn y ddeunawfed ganrif
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

  9 Mawrth 2005 - Nos Fercher - drysau 7:30 - £6 / £5
   +++ Audiocalm +++ (§) (§) ( grwp roc o Benybont-ar-Ogwr )
+ The Ga*Ga*S + The Long Weekend + Neatpeople
The Marquee Club (§) (§), 1, Leicester Square (Uwchben i siwdios MTV, TRL)

11 Mawrth 2005 - Nos Wener
   +++ Hondo Mclean +++ (§) (§) (band roc swnllyd o Abertawe!)
London Camden Underworld (§) , 174 Camden High Street, NW1 0NE. 020 7267 3939 / 020 7482 1932 swyddfa bocs 11yb - 11yh (Tocynnau ar gael drws nesa' yn Nhafarn "Pen Draw'r Byd")

12 Mawrth 2005 - Prynhawn Dydd Sawrn... Drysau 4yp - 8yh - mynediad am ddim
   Mae DrownedinSound.com yn cyflwyno:
+++ Venus Elixir +++ (§) (Caerdydd) ag eraill + DJau; Manylion: (§)
RoTa @ Notting Hill Arts Club (§) 21 Notting Hill Gate

13 Mawrth 2005 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00 - 4.30, Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place
Hanner Dydd tan 6.00, Hotel Russell, Russell Square (PBFA)

17 Mawrth 2005 - Nos Iau - Gŵyl Sant Padrig
+++SKINTRADE+++
+++ SKINTRADE +++ (MSIE) (..porwyr eraill)
Andy mandolin a gitâr
Cat llais Myk djembe a bodhran Stan bas
Dewch yn llu!!
Castell Caernarfon, 7 Chalk Farm Rd, Camden (§)

18 Mawrth 2005 - Nos Wener - 7 am 7.30
   Cymdeithas Maldwyn
Cinio blynyddol - 170 Queen's Gate, SW1

21 Mawrth 2005 - Nos Llun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Aeronwy Thomas Ellis yn darllen ei cherddi
a thrafod bywgraffiadau ei thad Dylan Thomas
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

22 Mawrth 2005 - Nos Fawrth - £5 / £4
   +++ Watershed +++ (§) band o Bontypridd yn wreiddiol
yn cefnogi Dead! Dead! Dead! + Delayed Experience
Water Rats (§), 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

23 Mawrth 2005 - Nos Fercher - 7:30 - £8.50/£7.50/£6.50/
   +++ It's Jo and Danny +++    gyda Tunng, Lionshare, Good Morning Captain
   bar hwyr gyda DJs hyd at 1 o'r gloch
   manylion - ICA
   itsjoanddanny.net
   ICA, yn y theatr (yn sefyll), ( §), 12 Carlton House Terrace SW1. Swyddfa Bocs: 020 7930 3647

24 Mawrth 2005 - Nos Iau - 7-11 o'r gloch - £5
   +++ The Caves +++ (§) (§) ( o Abertawe )
yn cefnogi The Fades + Rubicks
93 Feet East (§), 150 Brick Lane E1 6QN 020 7247 3293 Tiwb: Aldgate East neu L'pool St.

28 Mawrth 2005 - Nos Lun - 8 o'r gloch - £4.50
   +++ DOPAMINE +++ ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerffili - yn dathlu eu albwm cyntaf newydd gyhoeddi (7fed Mawrth) ( § )
+ Gravel Trap + Che + Siegfried Sassoon + Exit Ten
The Peel (§) Cambridge Road, Kingston-Upon-Thames KT1 3HH. Tiwb: Wimbledon, wedyn bws 131. Bysiau:131, 213, 85, 65, N77. Rheilffordd: deng munud o gerdded o orsaf Norbiton neu orsaf Kingston

30 Mawrth 2005 - Nos Fercher
   Cymru yn Llundain - Vincent Kane OBE, Cadeirydd, Gŵyl Ryngwladol Caerdydd Theatrau Cerddorol
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7877 0472 ffacs: 0473

31 Mawrth 2005 - Nos Iau - tocynnau: 0208 780 9383
   +++ Amy Wadge +++ ( § ) ( § )
Yr Hanner Lleuad, Lower Richmond Road, Putney ( § )
Tiwb: Putney Bridge (trên olaf 'nol am 11 munud i un)
Trên: Putney

  1 Ebrill 2005 - Nos Wener - pob tocyn wedi'i werthu
  2 Ebrill 2005 - Nos Sadwrn
   +++ FEEDER +++ ( § )
Academi Brixton

8 a 9 Ebrill 2005 - 8:00
   Diversions Dance Wales
The Place - 020 7387 0031

  9 Ebrill 2005 - Nos Sadwrn - £5
   +++ The Vanities +++ http://www.thevanitiesmusic.com/ (§) electro pop o Riwbeina!
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

10 Ebrill 2005 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00 - 4.30, Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place
Hanner Dydd tan 6.00, Hotel Russell, Russell Square (PBFA)

11 Ebrill 2005 - Nos Lun - 7-11 o'r gloch - mynediad am ddim
   +++ The Caves +++ (§) (§) (§) ( o Abertawe )
93 Feet East (§), 150 Brick Lane E1 6QN 020 7247 3293 Tiwb: Aldgate East neu L'pool St.

17 Ebrill 2005 - Nos Sul
   +++ When Reason Sleeps +++ (§) (§) (§) band ôl-craidd-caled, egnïol a melodaidd - o Ferthyr Tudful/Abertyleri
yn cefnogi The Once Over Twice + Forever Never
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

yn ôl i'r brig y dudalen hon

18 Ebrill 2005 - Nos Lun - 7 o'r gloch - £6
   +++ Locus Of Control +++ (§) (§) band byrdwn-lwythog emo-metal - o Grucywel
yn cefnogi Antihero, gyda Miss Black America & Little Nikita
Bar Academy Islington, (§) ar bwys Borders, N1 Centre (rhwng Upper Street a Liverpool Road, yn agos at Chapel Market). tiwb: Angel [cyfeiriad swyddogol: 16 Parkfield Street N1 0PS.] 020 7288 4400

18 a 19 Ebrill 2005 - Nos Lun a Nos Fawrth - £23.50
   +++ Manic Street Preachers +++ ( § )
Hammersmith Apollo 08706 063400

20 Ebrill 2005 - Nos Fercher - £6
   +++ The Tides +++ (§) yn cefnogi Laika Dog
Barfly Camden (Monarch) (§) 49 Chalk Farm Rd, NW1

21 Ebrill 2005 - Nos Iau - tua 9 o'r gloch - £7
Katell 2005.09.28
Wedi'i geni yn Llydaw, wedi'i magu yng Nghymru ... wedi'i ymgartrefi mewn Dulyn ...
*** Katell Keineg *** ( § ) ( § ) ( § )
12 Bar Club (§), 22-23 Denmark Place WC2 (twll yn Denmark St ar bwys Andy's Guitar Centre) Tiwb: T.Ct. Rd.

22 Ebrill 2005 - Nos Wener - 7.30 or gloch
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Dathlu canmlwyddiant Caerdydd fel dinas ai hanner canmlwyddiant yn Brifddinas
Darlith gan Dr John Davies
Yn Neuadd Y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND

23 Ebrill 2005 - Prynhawn Dydd Sadwrn
   * Eisteddfod Y Plant (Cymraeg i'w chlywed)
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

26 Ebrill 2005 - Nos Fawrth
   Cymru yn Llundain - IOD - Gŵyl Ymylon Celtaidd

  2 Mai 2005 - Dydd Llun - 1 o'r gloch yp - £25 ymlaen llaw
   +++ Funeral For A Friend +++ ( § ) ( § ) nu-roc/pync o Benybont ar Ogwr
yn penawdio Gŵyl Give It A Name 05
Alexandra Palace (§)

7 Mai 2005 - Nos Sadwrn
   +++ SAL +++
Y Garej, Cornel Highbury

  8 Mai 2005 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10.00 - 4.30, Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place (§)
Hanner Dydd tan 6.00, Hotel Russell, Russell Square (PBFA)
Rhaglen PBFA 2005: http://www.pbfa.org/loncal.html

10 Mai 2005 - Nos Fawrth
   +++ Midasuno +++ (o Ferthyr)
Lan Llofft Y Garej, Cornel Highbury

11 Mai 2005 - Nos Fercher - ymlaen hyd at 4ydd Mehefin - 8 o'r gloch
   - £12/£8 [nos Lun, n. Fercher, n. Iau, n. Wener]; £12 [Nos Sadwrn]; Talwch gymaint a gellwch [Nos Fawrth]
Sgriptcymru yn cyflwyno Crossings - drama gan Clare Duffy (§)
Byw bywyd, torrin rhydd, ac ar y ffordd
Un ar bymtheg, digartref ac ysbryd yw Sam, ffrind gorau Jane..
Ar ei siwrnai ddewr i ddarganfod y gwir, mae Jane yn darganfod y gwir am ei hi ei hunan, am beth yw hi i fod yn ifanc, mewn cariad ac yn fyw mewn byd dryslyd.
Maer ddrama hon yn troi ffrindiau yn deulu. Bydd yn newid y ford byddwch yn teimlo, ac yn bwysicach fyth yn newid y ffordd byddwch yn cyfarfod pobl newydd.
Arcola Theatre (§), 27 Arcola Street, London E8 2DJ. Swyddfa bocs: 020 7503 1646
Mae Arcola St ar ochr ddwyrain Stoke Newington Road [/Kingsland High St], 500 llath i'r gogledd o orsaf Dalston Kingsland, 600 llath o Balls Pond Road/Dalston Lane. Bysiau: K. High St o'r dde 67, 149, 76, 243; Dalston Lane o'r gorllewin 30, 277, 38, 56, o'r dde 242

Datganiad gan Simon Harris a llu o ddramodwyr: Cyflwr y Chwarae yng Nghymru: Ble maer straeon? (Rhagfyr 2003)

14 Mai 2005 - Nos Sadwrn - 7:30 - Côr Meibion Gwalia (§) a Ch.M. Braintree Canolfan Cymry Llundain (§)

19 Mai 2005 - Nos Iau - am 6 o'r gloch
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Cyfarfod Blynyddol
i'w ddilyn gan Ddarlith (yn Saesneg) gan Dr Lloyd Bowen, Prifysgol Cymru, Caerdydd: "Y Wlad Wenwynllyd Achwyngar a Ddiddiolch Hon"
Cymru a'r Ddiffynwriaeth Cromwelaidd
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

19 Mai 2005 - Nos Iau - drysiau 7 - £15
   +++ Rhian Benson +++ (§)
Jazz Cafe, Parkway, Camden

22 Mai 2005 - Nos Sul - drysiau 7.30
   +++ DOPAMINE +++ ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerffili
Barfly Camden (Monarch) (§) 49 Chalk Farm Rd, NW1

Newydd ar gael - manylion Cwrs Carlam * 11 Mehefin 2005 yn Llundain
   Manylion yma
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1

25 Mai 2005 - Nos Fercher
   Cymru yn Llundain Y Gwir Anrhydeddus Rhodri Morgan

28 a 29 Mai 2005 - Penwythnos Gŵyl Banc y Gwanwyn
   Cymdeithas Maldwyn
Gwibdaeth i Aberriw, Sir Drefaldwyn

30 Mai 2005 - 4 Mehefin - 7:45 (+ 3:30 d.Sad.) - £15 / £12.50
        ** Cynnig arbennig - Seddi gorau am bris is - £5 - y 30, 31, a'r 1af - dyfynnwch "Dylan Thomas" **
   Guy Masterson yn datgan Under Milk Wood gan Dylan Thomas
Bloomsbury Theatre 020 7388 8822 (§)

30 Mai 2005 - 4 Mehefin
   Esteddfod yr Urdd
Caerdydd (§)

  1 Mehefin 2005 - Nos Fercher - 7 o'r gloch - mynediad am ddim
   Noswaith Lenyddol Fraser Cain gyda Llyfrau Parthian ( § )
Mae ffoto-ohebydd I.C. Rapoport yn trafod ei waith ffotograffig dogfennol

ABERFAN

gyda Jeni Williams
Y Neuadd Waelod, Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

  2-5 Mehefin 2005 - dydd Iau-dydd Sul
   Ffair Llyfrau, Olympia (§) (§)

  5 Mehefin 2005 - Nos Sul
   +++ Gogz /neu fel arall Heights/ +++ (§)
Dublin Castle, 94 Parkway, Camden (§)

  5 Mehefin 2005 - Nos Sul - 8.30?
   +++ I.T.S. +++ (§) punc o Gymru
The Grosvenor, 17 Sidney Rd, ar gornel Sidney Rd ac Aytoun Rd, SW9. Tiwb: Brixton, Stockwell (§)

11 Mehefin 2005 - Dydd Sadwrn - 9yb-5yp
   Cwrs Cymraeg Carlam * Manylion yma
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1

11 Mehefin 2005 - nos Sadwrn
   Côr Meibion Cymry Llundain (§) *
er budd elusen Canser yr Arddegau (rh. 1062559) (§) Ffon: 020 7837 1000
St Johns Smith Square

13 Mehefin 2004 - Nos Lun - am 7 o'r gloch
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Fforwm Cymry Llundain
Cymdeithas y Gwyneddigion
Darlith yn y Gymraeg (Cymraeg i'w chlywed)
gan Dr Robyn Lwis (Y Priflenor Robyn Llyn) Archdderwydd Cymru -
Gwrhydri Iolo: Trem ar Hanes Gorsedd y Beirdd
Yn y gadair: Elfyn Llwyd, Ysw., A.S.
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Sylwer ar y lleoliad - Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

15 Mehefin 2005 - Nos Fercher - £5 / £4
   +++ The Hot Puppies +++ (§) indie-pop o Aberystwyth (§) eu sengl "Green Eyeliner"
Water Rats (§), 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

16 Mehefin 2005 - Nos Iau - drysiau 8:30 - £4 Z AR Y LLWYFAN 10 o'r gloch !
   +++ ZABRINSKI +++ (§) yn penawdio - yn dathlu albwm newydd ill gotten game (Recordiau Ankst )
Buffalo Bar ( § ) (mynediad wrth ochr Y Ceiliog Enwog, o flaen y tiwb), 259 Upper Street, Islington. (020 7359 6191) Tiwb / Rheilffordd: Highbury & Islington

yn ôl i'r brig y dudalen hon

17-19 Mehefin 2005 - 225/250 yn cynnwys llety a phob bryd bwyd
*gwers coginio*    Penwythnos o Ddosbarthiadau Coginio Cymru Yn Clynfyw, Boncath, Sir Benfro
gyda Phil Vickery gynt o Les Gallois (Stoke Newington N17)
Ymholiadau: Maggie Vickery, 4 Courtfield Drive, Simpson Cross, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6EQ Ffon 01437 711042 neu LESGALLOIS (at) aol.com

22 Mehefin 2005 - Nos Fercher logo CYLl
   Cymru yn Llundain - noson cinio
Paul Thorburn, Rheolwr Prosiectiau Arbennig, Undeb Rygbi Cymru
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7877 0472 ffacs: 0473

24 Mehefin 2005 - Nos Wener - 7.30
   Tocynnau £28, £24, a £10 gyda gostyngiad o £2 wrth grybwyll Wales in London ir swyddfa docynnau
Camerata Wales yn cael ei lawnsio yn Chelsea

Bydd Camerata Wales, cerddorfa siambr newydd a ffurfiwyd gan Owain Arwel Hughes OBE yn cael ei lawnsio yn Cadogan Hall ar y 24ain of Fehefin fel rhan or Chelsea Festival.

Bydd y rhaglen yn cynnwys Ffantasia yn A leiaf, gwaith Arwel Hughes, tad Owain a pherfformiadau gan yr unawdwyr gwdd, y delynores Catrin Finch ( § ) ar ddeuawd biano boblogaidd Yukawa-Chan ( § ) .

Bwriad Owain wrth greur gerddorfa yw sefydlu cerddorfa siambr i Gymru fydd gydar gorau yn y byd ac a fydd yn cynnwys prif chwaraewyr cerddorfaol Cymreig o dan arweiniad Cyfarwyddwr Cerdd Cymreig. Bydd y gerddorfa yn ymddangos yng Nghymru yn rheolaidd; gan gynnwys cyfres yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd; mi fydd yn teithio led led Prydain ac ar draws y byd.

Mae diddordeb Owain mewn hyrwyddo ac annog artistiaid ieuainc yn amlwg yn ei ddewis o berfforwyr ar gyfer y gyngerdd yn Llundain. Bydd hyn yn parhau, yn ogystal ai fwriad o berfformio repertoire Gymraeg *.

Rhaglen fanwl: www.chelseafestival.org.uk
Cadogan Hall, 5 Sloane Terrace SW1 9DH. Llinell Docynnau: 020 7351 1005

25 Mehefin 2005 - Nos Sadwrn
   +++ Pete's Sake +++ (§) (§) band roc punc melodaidd o Abertawe ac Aberdâr
The Dome, Junction Rd, Tufnell Park ( yn agos at orsaf tiwb Tufnell Park)

28 Mehefin 2005 - nos Fawrth - am 6 neu 7?? o'r gloch - tocynnau £14+£1.40 ffi
   +++ Funeral For A Friend +++ ( § ) ( § ) nu-roc/pync o Benybont ar Ogwr
gyda +++ Bullet For My Valentine +++
Astoria, 157 Charing Cross Road, WC2 8EN ( § )

29 Mehefin 2005 - Nos Fercher - drysiau 6(??)
   +++ DOPAMINE +++ ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerffili
The Peel (§) Cambridge Road, Kingston-Upon-Thames KT1 3HH. Tiwb: Wimbledon, wedyn bws 131. Bysiau:131, 213, 85, 65, N77. Rheilffordd: deng munud o gerdded o orsaf Norbiton neu orsaf Kingston

30 Mehefin 2005 - Nos Iau - am 8 o'r gloch clawr llyfr
   Mae Robert Minhinnick yn cyflwyno noson lansio cyfrol newydd - Poetry Wales: forty years - gyda John Powell, Paul Henry, Mererid Puw Davies, a Pascale Petit yn darllen detholiadau o'r llyfr.
The October Gallery, Old Gloucester Road, WC!. Tiwb: Russell Sq neu Holborn. Ymholiadau: Llyfrau Seren 01656 663018 neu events (atsain) seren-books.com

30 Mehefin 2005 - Nos Iau
   +++ CAMERA +++ ( § ) ( § ) o Wrecsam
The Telegraph Brixton

  2 Gorffennaf 2005 - Dydd Sadwrn
   Cymdeithas Maldwyn (§)
Wyneb yn Wyneb - John Jones yn cyfweld ag ein Llywydd, Glyn Davies AM
- cyfarfod blynyddol yn dilyn

  5 Gorffennaf 2005 - Nos Fawrth - £6
   +++ The Afternoons +++ (§) * o Ddinbych-y-Pysgod a Chaerdydd
yn dathlu ei albwm newydd Rocket Summer (§) (§) (§) (Saturday Records 6/06/2005)
The Betsey Trotwood (§) , 56 Farringdon Rd EC1 (020 7436 7211) tiwb: Farringdon / KX

  5 Gorffennaf 2005 - Nos Fawrth - 8.30-01.00 - £5
   Artrocker (§) yn cyflwyno 2 fand o Gaerdydd:
+++ Shooting At Unarmed Men ++ (Jon Chapple gynt o McLusky; Simon Alexander, Steve Morgan) a ++ Dirty Perfect +++ ("rywle rhwng McClusky a Weezer") gyda X-VECTORS (Caeredin)+ DJs Stuart Plimsoles + Tom Artrocker
Buffalo Bar ( § ) (mynediad wrth ochr Y Ceiliog Enwog, o flaen y tiwb), 259 Upper Street, Islington. (020 7359 6191) Tiwb / Rheilffordd: Highbury & Islington

8 Gorffennaf 2005 - Nos Wener - 8 o'r gloch - £25
   +++ Super Furry Animals +++ - albwm newydd Love Kraft (15/08/05) (§) (§)
gyda Zabrinski (§) - albwm newydd ill gotten game (§ )
Somerset House (yn awyr agored)

  8-10 Gorffennaf 2005
   Gŵyl Cenhedloedd Bychain (§) *newydd*
Dathliad o gerddoriaeth Cymru a chenhedloedd bychain

Dydd Gwener Dafad Gorniog (Llambed) * Aaron Monteverde * Coco Mbassi * Kissmet * 360 degrees * Global Culture Collective DJs * Sesiynau Acwstig heb baratoi * Grŵp Dawns Gwerin Llanymyddfri a THWMPATH DAWNS Dydd Sadwrn Samba Tawe * Sasquatch * Brigyn * Raithism * Mojas * Henry Marten's Ghost * Halflight * Dremmwel * Soothsayers * Toreth * Lowri Evans * MeerKat * Carolina Herrera * Pedro Kaldini a Buny * Sound Waves * 360 degrees * Sianed Jones * DJ Hot Pastie* Global Culture Collective DJs * Llwybr Llaethog Dydd Sul (am ddim) Samba Tawe * Moontague * Strange Affair * Galakticos Nik Turner * Alun Jones Blues Review * Tim Tysson * Anne Lister * Pedro Kaldini & Buny * Sild * Global Culture Collective *
Tocynnau - y cyfan £32 / d. Gw £12 / d.+ n. Sad £22 / n. Sad £8 / d. Sul  am ddim // Plant o dan 12 oed am ddim / 25 tocyn rhad i'r Ifainc (12-18) /

Ar dir fferm Glangwenlais, Cwm Tawe
(hanner filltir o Gilycwm) Ymholiadau: 01558 650 127

  9 Gorffennaf 2005 - prynhawn dydd Sadwrn - am 4 o'r gloch yp
   +++ FEEDER +++ ( § ) yn cefnogi REM -
Parc Hyde. Tocynnnau - getlive.co.uk, stargreen.com, Stargreen Argyll St W1F

12 Gorffennaf 2005 - nos Fawrth - 7 o'r gloch - tocynnau £14 (+ffi??)
   +++ Funeral For A Friend +++ ( § ) ( § ) nu-roc/pync o Benybont ar Ogwr
gyda +++ Bullet For My Valentine +++
Astoria, 157 Charing Cross Road, WC2 8EN ( § )

15 - 16 Gorffennaf 2003   Nos Wener - Nos Sadwrn
   Sesiwn Fawr Dolgellau *
Nos Wener - Batala Bermo - DJ - Ummh - Sibrydion - Super Furry Animals.
Dydd Sadwrn: Torreth - Brigyn - Geraint Lvgreen - Drymbago - Cajuns Denbo - Never Mind the Bocs - Yr Hwntws (Lein-wp wreiddiol + Myf Isaacs, Owain Powell a Geraint Cynnan) - Alun Tan Lan - Frizbee - Gwyneth Glyn - Huw Chiswell - Gwilym Morris - Elin Fflur - Fflur Dafydd a Barf - Moszaik (Donal Lunny, Andy Irvine ayb..) - Karine Polwart (Radio 2 Gwobrau Gwerin 2005) - Nasio Fontaine (o Dominica Albwm Reggae y flwyddyn 2004) - Moishe's Bagel - Estynedig (Anweledig, Estella + Vates = Parti Reggae)

Dolgellau, Gwynedd. Llinell Docynnau: 08712301314 Rhaglen fanwl: (http://www.sesiwnfawr.com/)
15 Gorffennaf - Nos Wener - 10.30 hyd at hanner wedi hanner nos
   S4C~ digidol Sesiwn Fawr Dolgellau Super Furry Animals yn fyw (yn fwy neu lai...)
16 Gorffennaf - Nos Sadwrn - 10.00 hyd at hanner nos
   S4C~ digidol Sesiwn Fawr Dolgellau yn fyw (...)
   - o hanner nos ymlaen BANDIT(§) cyfres newydd

17 Gorffennaf 2005 - prynhawn dydd Sul - 12.30-3.30 yp - am ddim
   +++ Gruff Rhys +++ yn droi recordiau, yn canu â gitar * ( § )
(hefyd Hamilton Yarns; a Robin Williamson).
Free Stage, Lefel 0, Barbican

ehedwr - Science Dublin Castle 2005/07/20
20 Gorffennaf 2005 - Nos Fercher
Science yn pennawdio...

Rebecca (Penmaenmawr) llais, gitâr, geiriau, Dewi (Penmaenmawr) gitarau, Matt (Llundain) llawfyrddau, caneuon cefndir, Matt II/Tookie (Tyneside) drymiau, Stu (Llanelwy) bas -
+++ Science +++
( gwefan ) ( gweflog ) ( myspace ) ( § )
Sengl newydd! http://www.shiftydisco.co.uk/?mp3/68
adolygiad: ( § )
"Ffantastig" - Radio XFM; "Tan yn eu boliau" - Radio 1 SIW ( § )
Dublin Castle, 94 Parkway, Camden ( § ) ( § )

22 a 23 Gorffennaf 2005 - Dydd Gwener a dydd Sadwrn
   Gwyl Wakestock - Abersoch, Penrhos, Pwllheli

30 Gorffennaf-6 Awst 2005
   Eisteddfod Genedlaethol Cymru * Eryri a'r Cyffiniau
yn y Faenol ger y Felinheli
Dolenni perthnasol:

30 Awst 2005 - Nos Fercher - £5 / £4
   +++ Dirty Perfect +++ (§) "rywle rhwng Weezer a McLusky"
- band Caerdydd ... o Seland Newydd, Awstralia, Wyoming, Caerdydd

gyda: Four Day Hombre + Smokescreen + The Upwelling
Water Rats (§), 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

  1 Medi 2005 - Nos Iau - £5 / £4
   +++ The Hot Puppies +++ (§) indie-pop o Aberystwyth
(§) eu sengl "Green Eyeliner"
yn cefnogi Da Silva
Water Rats (§), 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

  1 Medi 2005 - Nos Iau - 7 o'r gloch ymlaen - £5+ffi&163;2
   +++ DOPAMINE +++ ( § ) ( § ) ( § ) o Gaerffili
Y Garej (§) , 20/22 Highbury Corner, N5 (cc: 0870 906 3777 ymholiadau: 020 7607 1818 ) Tiwb/rheilffordd: Highbury & Islington

11 Medi 2005 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10yb - 5yp, Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place (§)
Hanner Dydd tan 6.00, Hotel Russell, Russell Square (PBFA)
Rhaglen PBFA 2005: http://www.pbfa.org/loncal.html

14 Medi 2005 - Nos Fercher - 6:30 hyd at 8 o'r gloch
   Noswaith agored ar gyfer Aeoldau Newydd y Ganolfan
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

16 Medi 1400 - Owain Glyndŵr *
   Llysgenhadaeth Glyndŵr ( § )
Cymdeithas Owain Glyndŵr ( § )

16 Medi 2005 - Nos Wener - 10- hanner nos
  
Mae Wyn Williams yn darlledu Cysylltiad Cymreig bob nos Wener
- Miwsig, Newyddion a Sgwrsio -
- rhaglen radio Cymry Llundain yn fyw o NW10
ar y we http://www.lifefm.org.uk (Real Audio)
ac ar yr awyr gogledd-gorllewin Llundain hyd at ddiwedd y mis - Lifefm 101.4 MHz FM
Stori W.M.

18 Medi 2005 - Dydd Sul - Hanner ddydd hyd at chwarter i un
  
* Sild *
- uniad Estonia-Cymru (sild) (priodi)
  
Sild ar lwyfan Spitz 26.10.04
  
Sille Ilves - llais, offerennau gwerin Estonia: ffidil, hyrdi-gyrdi, a hiiu kannel (math o grwth) Martin Leamon - gitar, bwswci
  
Rhan o Ŵyl Tafwys 2005 ( § )
  

Gaiaspace Dome, ger OXO Tower Wharf
rhwng pontydd Blackfriars a Waterloo - "L" ar y map (map)

19-21 Medi 2005 - £27.50
   +++ Stereophonics +++ (§)
Apollo Hammersmith

21 Medi 2005 - Nos Fercher
   Cymru yn Llundain: Yr Athro Dylan Jones-Evans, gynt Cyfarwyddwr Mentergarwch, Sefydliad Gogledd Dwyrain Cymru
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7877 0472 ffacs: 0473

22 Medi 2005 - Nos Iau
   Noswaith Lenyddol Fraser Cain gyda Llyfrau Parthian ( § )
gyda'r awduron Matthew David Scott a Rachel Trezise
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

22 Medi 2005 - Nos Iau - £17.50
   +++ Super Furry Animals +++ (§)
(22/08/05 - albwm newydd Love Kraft) (§)
Academi Brixton

22 Medi 2005 - Nos Iau - tocynnau: 020 8780 9383
   +++ Amy Wadge +++ a'r Band ( § ) ( § )
DS - 19 Medi - 2 ddisg Sengl Dwbl an Amy - fersiynau Cymraeg a Saesneg ar wahân - 'USA? Os Angen Mwy/ Yn Fy Nwy Law' * - 'USA? We'll wait and See/Here in My Hands.'
Yr Hanner Lleuad, Lower Richmond Road, Putney ( § )
Tiwb: Putney Bridge (trên olaf 'nol am 11 munud i un)
Trên: Putney

23 Medi 2005 - Nos Wener - 10 - hanner nos *
  
Mae Wyn Williams yn darlledu Cysylltiad Cymreig bob nos Wener
- Miwsig, Newyddion a Sgwrsio -
- rhaglen radio Cymry Llundain yn fyw o NW10
ar y we http://www.lifefm.org.uk (Real Audio)
ac - hyd at ddiwedd y mis - ar yr awyr gogledd-gorllewin Llundain - Lifefm 101.4 MHz FM

24 Medi 2005 - Dydd Sadwrn - 2.00
   Cangen Llundain Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Cymru (§)
Croeso cynnes i bawb sy'n hela achau Cymreig
Dyddio eich Lluniau o oes Fictoria
Manylion pellach - cysylltwch ag Anna Brueton 020 7923 0302
Cyfarfod yn adeilad: Society of Genealogists, 14 Charterhouse Bldgs,Goswell Rd. Lleoliad: (§)

24 Medi 2005 - Nos Sadwrn - 7yh ymlaen... - € 20
   ¡¡¡ SWS Sbaen !!! * (www.swsglobal.com) The Egde [sic], Calle Ribera, Portal VX Local 1y2, Puerto Banus, Marbella

26 Medi 2005 - Nos Llun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Dai Davies (Thanet) - Welsh Cobs
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

27 Medi 2005 - Nos Fawrth - 7.30 - £5
  
Taith Cymru, Lloegr a Llanrwst *
+++ Alun Tan Lan (§) +++
+++ Kentucky AFC
(§) +++ Maharishi (§) +++ Daniel Amor (§) +++

I gyd-fynd â rhyddhau set 4xCD ATALNOD LLAWN, y casgliad cyflawn o waith Y Cyrff (Llanrwst) rhwng 1983 a 1992 mae Taith Cymru, Lloegr a Llanrwst yn mynd a chaneuon bythgofiadwyr band ir tri lleoliad yma. Yn canu rhai o glasuron Y Cyrff yn ogystal ag ambell i berl llai adnabyddus mi fydd Alun Tan Lan yn chwarae gyda Kentucky AFC, Maharishi, Dan Amor a Jen Jeniro.

(rhagor ar wefan RASAL) (...ar BBC C2) (ycyrff groupie) (link2wales)
Level Five @ The Marquee (§), 1, Leicester Square (Uwchben i siwdios MTV, TRL) (tocynnau - Ticketweb 08700 600 100)

27 Medi 2005 - Nos Fawrth - 7.30
   +++ Gogz /neu fel arall Heights/ +++ (§) yn cefnogi Needleye ag eraill
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

27 Medi 2005 - Nos Fawrth - 8.30-01.00 - £5
   Mae Clwb Artrocker (§) yn cyflwyno
+++ Victorian English Gentlemens Club +++ (§) (§) ( o Gaerdydd )
yn penawdio
+ Red Organ Serpent Sound (Derry) + DJs Stuart Plimsoles + Sarah D. Artrocker
Buffalo Bar ( § ) --> (mynediad wrth ochr Y Ceiliog Enwog, o flaen y tiwb), 259 Upper Street, Islington. (020 7359 6191) Tiwb / Rheilffordd: Highbury & Islington

29 Medi 2005 ac ymlaen - Nos Iau
   Dosbarthiadau Nos Cymraeg *
DS Cofrestriwch ymlaen llaw - gweler Sesiwn 22 Medi (uchod).
Blwyddyn 3 6.30- 8 Tiwtor: James Dodd
Blwyddyn 2 7.30- 9 Tiwtor: Catrin Roberts
Dechreuwyr 8- 9.30 Tiwtor: Lois Williams
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

29 Medi 2005 - Nos Iau - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) gan yr Athro Syr David Williams, Cwnsler y Frenhines, Caergrawnt
Cyfraith Lloegr a Chymru - cyfraniad Cymru
Yn y gadair: Arglwydd Ustus Thomas, Is-lwydd y Gymdeithas
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

30 Medi 2005 - Nos Wener
   +++ John Cale a'i Fand +++
QEH ('mond dyrniad o docynnau ar gael)

  1 Hydref 2005 - Nos Sadwrn
   * Cymdeithas Ceridigion - Cyngerdd Côr Creigiau
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

  1 Hydref 2005 - Nos Sadwrn - 9.30-11.30 bandiau; -03.00 dawnsio; - £5/4
   +++ Victorian English Gentlemens Club +++ (§) (§) ( o Gaerdydd ) ymhlith
DJs Daughters of the Kaos + Ricky Haley + Live! + Dandi Wind + Stink Mitt + Dada Swing + Jean Genet
Lan lofft yn Y Garej (§) , 20/22 Highbury Corner, N5 (cc: 0870 906 3777 ymholiadau: 020 7607 1818 ) Tiwb/rheilffordd: Highbury & Islington

11 Hydref 2005 - Nos Fawrth
   +++ The Crimea +++ (gynt: The Crocketts - o Aberystwyth) (§) (§)
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

12 Hydref 2005 - Nos Fercher - 8-11
   +++ The Heights /neu fel arall Gogz/ +++ (§) yn cefnogi one hundred hours a the modern
Metro Club, 19-23 Oxford Street, W1 (yn wynebu Virgin) ( § )

11 Hydref 2005 - Nos Fawrth
   +++ The Crimea +++ (gynt: The Crocketts - o Aberystwyth) (§) (§)
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

12 Hydref 2005 - Nos Fercher - 8-11
   +++ The Heights /neu fel arall Gogz/ +++ (§) yn cefnogi one hundred hours a the modern
Metro Club, 19-23 Oxford Street, W1 (yn wynebu Virgin) ( § )

12 Hydref - Nos Fercher - £5 / £4
   +++ Dirty Perfect +++ (§) "rywle rhwng Weezer a McLusky"
- band Caerdydd ... o Seland Newydd, Awstralia, Wyoming, Caerdydd

+++ The Automatic +++ (§) (§) (adolygiad sengl "Recover" 24/10/05)
- o Bontfaen - "disgo-pwnc gyda dylanwad indi yr 80au"
yn cefnogi Forward Russia! gyda: Ophelia Torah
Water Rats (§), 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

12 Hydref 2005 - Nos Fercher
   Lawnsio Dydd John Peel (§) (§)
Gyda Super Furry Animals (§), New Order, The Fall, Laura Cantrell, Misty in Roots, Venetian Snares, a Jawbone
QEH, Lan Dde Tafwys (§)
 
13 Hydref 2005 - Dydd Iau
   
*i'w gadarnhau* +++ The Crimea +++ (gynt: The Crocketts - o Aberystwyth) (§) (§)
The Enterprise (tocynnau 020 7485 2659), 2 Haverstock Hill, NW3. Tiwb: Chalk Farm. (§)

         Drysiau 8:30-1yb - £5/4 - band gyntaf i'r llwyfan?
+++ The Heights +++ (gynt: Gogz) (§) (§ Fflash 288K )
Dublin Castle, 94 Parkway, Camden ( § ) ( § )

£6.50 ymlaen llaw -
   +++ Adequate 7 +++ pync o Gaerdydd (§) (§)
gyda Howards Alias a Navajo Code
Barfly 49 Chalk Farm Road, NW3. Tiwb: Chalk Farm

       22.30 - hanner nos: ar BBC Radio 2 - Sioe Mark Radcliffe (§) gyda Super Furry Animals mewn sesiwn yn fyw  

16 Hydref 2005 - bore dydd Sul am 11 o'r gloch
   Cymanfa Ganu * gyda Chôr Meibion Gwalia (§)
Gwasanaeth o ddiolch i Ellis Jones am godi'r canu am 60 o flynyddoedd. Bydd Huw Edwards BBC yn cael ei dderbyn fel Llywydd y Gwalia hefyd.
Eglwys Clapham Junction - 30 Beauchamp Road SW11 ( § )

17 Hydref 2005 - Nos Lun - drysiau 7:30 - £6 / £5
   +++ Kardomah +++ (§) ( o Gastell Nedd)
yn cefnogi Panda Kopanda, gyda Silverlake a Motion Picture Soundtrack
The Marquee Club (§) (§), 1, Leicester Square (Uwchben i siwdios MTV, TRL)

19 Hydref 2005 - Nos Fercher - 6.30
   Noson Cerdd -
Mae Llyfrau Seren (§) yn dathlu 25 mlynedd yng nghwmni
John Powell Ward, Kathryn Gray, Owen Sheers, a Christopher Meredith
St. Giles-in-the-Field, High St, Holborn WC2. Tiwb: TCRd
Ymholiadau: 01656 663018 (Seren)

19 Hydref 2005 - Nos Fercher
   +++ The Heights +++ (gynt: Gogz) (§) (§ Fflash 288K )
yn cefnogi The Research ag eraill
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

19 Hydref 2005 - Nos Fercher - £6 / £5
   +++ The Hot Puppies +++ (§) indie-pop o Aberystwyth
(§) eu sengl "Green Eyeliner"
yn cefnogi Christian Silva ag eraill
Water Rats (§), 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

20 Hydref 2005 - nos Iau - 7 o'r gloch - tocynnau £12.50+£2.60 ffi
   +++ Bullet For My Valentine +++ (§) o Ben-y-Bont ar Ogwr; yn penawdio!
Astoria, 157 Charing Cross Road, WC2 8EN ( § ) 0870 060 3777

21-23 Hydref 2005 - dydd Gwener-dydd Sul
  
- £125 lluniaeth llawn (gwersi, adnoddau, llety a bwyd)
- £85 dyddiol (gwersi ac adnoddau)


Cwrs Cynganeddu yn y Gymraeg gyda'r prifeirdd Meirion MacIntyre HuwsTwm Morys
Penwythnos o gynganeddu ar gyfer darpar feirdd sydd erioed wedi llunio cynghanedd a beirdd profiadol fel ei gilydd. Edrychir ar hanes a chefndir y gynghanedd ac enghreifftiau o'r gynghanedd mewn ieithoedd eraill. Cynhelir ymryson canu caeth yn llawn hwyl ar y nos Sadwrn.
Mae'r cwrs yn addas ar gyfer Cymry Cymraeg iaith gyntaf a dysgwyr profiadol.
Am ragor o fanylion: 01758 750334 neu post@nantgwrtheyrn.org
Nant Gwrtheyrn, Y Canolfan Iaith Genedlaethol - Addysg Cymraeg, croeso Cymreig. Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6PA (§)

25 Hydref 2005 - Nos Fawrth - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) gan Alan Jeffreys Ysw, Amgueddfa Ymerodrol Ryfel, Lambeth
Y Cadfridog o Gymru gan Slim - yr Uwchfrigadydd 'Pete' Rees yn y Rhyfelgyrch Byrma
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

26 Hydref 2005 - Nos Fercher
   Cymru yn Llundain: Gareth Hall, Prif Weithredydd, Awdurdod Datblygu Cymru
Ymholiadau Cymru yn Llundain: 020 7877 0472 ffacs: 0473

27 Hydref 2005 - Nos Iau - drysiau 7:30 - £6 / £5
   +++ Elysian +++ (§) (§) (§) o Sir Gâr "Merch egnïol gydag awch" "yn ryfedd fel Cerys Matthews" yn cefnogi Speed Circus gyda The Cells a The Medicine
The Marquee Club (§) (§), 1, Leicester Square (Uwchben i siwdios MTV, TRL)

28 Hydref 2005 - Nos Wener - 9:00-03:00 - £7 ymlaen llaw
   Rhan o Dygwyddiad Camden - Anturio yn y Cae Bitrwt 2005 - 27-30 Hydref (§) (§)
+++ Victorian English Gentlemens Club +++ (§) (§) ( o Gaerdydd )
+ Kid Carpet + Good Shoes +
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1

29 Hydref 2005 - Dydd Sadwrn - Taith Cerdded drwy gyfrwng y Gymraeg *

29 Hydref 2005 - Nos Sadwrn - Drysiau 7.30, rhaglen 8 hyd at 11 o'r gloch - £5
   Gŵyl Ffilm Artful Music     -     Manylion pellach - (§)
Faction - Ffilmiau byrion, tafluniadau, a cherddi ffilm gan Patrick Jones (§) - tad, dramodwr, bardd, siaradwr, athro, gwneuthwr ffilm ... a brawd i Nicky Wire ....
    War Is Dead; Patricide Elegies; - Cerddi ffilm, miwsig gan James Dean Bradfield
    The Absents - hynny yw, tadau (comisiwn BBC2 Wales)
    Emily; Outro; Fragments; 1985; - darnau byrion ar gyfer Manic Street Preachers
    Nobodaddy - montage, miwsig gan God Speed Yr Black Emporer
Yn yr un sesiwn: Follow Me Around - ffilm (Nazare a Samuel, 45m) am ffans a daith Radiohead
The Screening Room (§), Greenwich Picture House, Greenwich High Street, SE10. Tiwb: DLR Trên: London Bridge

29 Hydref 2005 - Nos Sadwrn
   * Fernhill ( § ) fel Triawd - Julie Murphy (llais), Ceri Rhys Matthews ( gitar a ffliwt ), a Tomos Williams ( trumped a phiano ) *
Bydd Gweithdy gan Fernhill yn ystod y prynhawn, yn yr Eingion - 'mond lle i 25 - cysylltwch Vanessa Lucas-Smith 01256 844244
The Forge @ The Anvil, Basingstoke. 01256 844244 ( § )

31 Hydref 2005 - Nos Llun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Bob Trefor - Rhyfel Cartref America
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

yn ôl i'r brig y dudalen hon

  2 Tachwedd 2005 - Nos Fercher - £5 / £4
   +++ The Hot Puppies +++ (§) indie-pop o Aberystwyth (§) eu sengl "Green Eyeliner"
Water Rats (§), 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

  9 Tachwedd 2005 - Nos Fercher
   +++ The Automatic +++ (§) (§) (adolygiad sengl "Recover" 24/10/05)
- o Bontfaen - "disgo-pwnc gyda dylanwad indi yr 80au"
yn cefnogi Humanzi
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

10 Tachwedd 2005 - Nos Iau - Drysiau 8.45-01.00 - £5/£4 +++ JOYA +++ (§) (§) o Gaerphilly - yn penawdio ac yn lawnsio albwm cyntaf
Ed Davies: llais, gitar acwstig; Julie Powell: gitar; Chris Brown: piano, organ, llais; Mike Bailey: bas; Rich Ashton: drymiau
Dublin Castle, 94 Parkway, Camden (§)

10 Tachwedd 2005 - Nos Iau - 7:30
   Cymdeithas Sohomian yn cyflwyno:
Dylan - The Soho Years - trafodaeth gan Andrew Lycett,
awdur "Dylan Thomas: A New Life" (Phoenix, clawr meddal)
Lan lofft yn y Wheatsheaf, Rathbone Place W1

12 Tachwedd 2005 - Dydd Sadwrn - 2.00
   Cangen Llundain Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Cymru
Croeso cynnes i bawb sy'n hela achau Cymreig
Enwogrwydd Evan Roberts a'r Diwygiad 1904-5 gan y Parch. Dr David Ben Rees, awdur a Gweinidog Eglwys Bresbyteraidd Cymru Bethel, Wavertree, Lerpwl.
Cyfarfod yn adeilad: Society of Genealogists, 14 Charterhouse Bldgs,Goswell Rd. Lleoliad: (§)

12 Tachwedd 2005 - Nos Sadwrn - 7.30 - £15 yn cynnwys bwffe a gwin; £12
http://www.londonwelsh.org/
- Cystadleuaeth -
Canwr Cymreig Ifanc y Flwyddyn 2005
dan adain Ymddiriedolaeth Cymry Llundain
Gwobrau: £1000 a Thlws (rhoddion CMCLl); £300; £150.
Cyfyngir y gystadleuaeth i gantorion rhwng 18 a 28 yn gynwysedig
Ffurflenni cynnig i'r gystadleuaeth - 020 7274 12285 (dyddiad cau: 21 Hydref)
Tocynnau:
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

13 Tachwedd 2005 - Dydd Sul - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
10yb - 5yp, Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place (§)
Hanner Dydd tan 6.00, Hotel Russell, Russell Square (PBFA)
Rhaglen PBFA 2005: http://www.pbfa.org/loncal.html

13 Tachwedd 2005 - Dydd Sul - am 6 o'r gloch
   Cymanfa Ganu *
Eglwys Castle Street - Eastcastle Street, W1 ( § )

...hyd at 19 Tachwedd 2005 - Caerdydd - Chapter a Cineworld. Tocynnau: 02920 304400
   Gŵyl Sgrîn Caerdydd 2005 Cymraeg i'w chlywed! (http://www.gwylsgrincaerdydd.co.uk/) (Tocynnau)
Themau eleni: Gwobr DM Davies - Talent Cymreig Newydd - "Y Lleill", "Caerdydd", "Dead Long Enough", "Nine Steps to a New Start". - Sinema Ryngwladol Newydd - America Annibynnol - Gydar Hwyr - Ffilmiau Arswyd s Chyffro - Ffilmiau Byrion - Hoyw A Lesbiaidd - Deg Hoff Ffilm Pobl Caerdydd

15 Tachwedd 2005 - Nos Fawrth
   +++ The Crimea +++ (gynt: The Crocketts - o Aberystwyth) (§) (§)
+++ The Heights +++(gynt: Gogz) (§) (§ Fflash 288K )
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

15-19 Tachwedd 2005 - £15/£12
   Boneddigion a Boneddigesau, rhowch groeso cynnes i Life of Ryan Ronnie! - ail ddrama Saesneg Meic Povey. (§)
Cynhyrchiad Sgriptcymru (§)
Theatr Cochrane. Tocynnau: 020 7269 1606

16 Tachwedd 2005 - Nos Fercher - 6:30
  
Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion (§)
Darlith (yn Saesneg) gan y Parch. Dr R Watcyn James, Tŷ-croes
Hyder ac Angerdd Duwiol - Thomas Charles, Bala, 1755-1814
Yn y gadair: Parch. Peter Dewi Richards
Fe fydd derbyniad yn dilyn y ddarlith a chroeso i bawb ymuno.
Yr Academi Brydeinig, 10 Carlton House Terrace SW1

19 Tachwedd 2005 - Dydd Sadwrn
   Cwrs Cymraeg Carlam * Manylion yma *ambell i fanylion wedi newid*
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1

22 Tachwedd 2005 - Nos Fawrth - £6
   +++ The Hot Puppies +++ (§) (mp3) (§) indie-pop o Aberystwyth (§) eu sengl "Green Eyeliner"
yn cefnogi The Feeling; gyda Lucha Libre
Water Rats (§), 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

26 Tachwedd 2005 - Nos Sadwrn - Côr Meibion Gwalia (§) - Eglwys Ioan, Crystal Palace

26 Tachwedd 2005 - Nos Sadwrn - 7 o'r gloch
   Cymdeithas Maldwyn (§)
Premier Ffilm: The Factory - Laura Ashley yng Ngharno
Charlotte Street Hotel, W1

26 Tachwedd 2005 - Nos Sadwrn - £6
   +++ The Heights (§) (§) + Kentucky AFC (o Bwllheli) + Winabego (o Fethesda) (§) +++
Water Rats, Grays Inn Rd

28 Tachwedd 2005 - Nos Llun - 7 am 7.30
   Fforwm Cymry Llundain
Ted Sellick - noswaith Stephen Foster
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) ( § )

28 Tachwedd 2005 - Nos Lun
Catrin Finch Telyn (§) (§)
Gydag Owain Arwel Hughes
Royal Albert Hall 020 7589 8212 ( § )

30 Tachwedd 2005 - Nos Fercher
   +++ JOYA +++ (§) (§) o Gaerphilly - yn dathlu albwm cyntaf !
Ed Davies: llais, gitar acwstig; Julie Powell: gitar; Chris Brown: piano, organ, llais; Mike Bailey: bas; Rich Ashton: drymiau
Bull & Gate, 389 Kentish Town Road NW5 (§)
(020 7485 5358) Tiwb/Thameslink: Kentish Town

yn ôl i'r brig y dudalen hon

  1 Rhagfyr 2005 - Nos Iau - drysiau 8 #WEDI CANSLO#
+++SKINTRADE+++
+++ CANDY BITE +++ (gynt: SKINTRADE) (www.candybite.com)
Cat llais Andy mandolin a gitâr Duncan bas Myk djembe a bodhran
Bull & Gate, 389 Kentish Town Road NW5 (§)
(020 7485 5358) Tiwb/Thameslink: Kentish Town

  1 Rhagfyr 2005 - Nos Iau - 7.30 tan yr hwyr - Tocynnau £10 yma
   x !!! SWS !!! * yn dathlu ei Phen-blwydd 10 mlynedd !!!
Copthorne Tara Hotel, Kensington
http://www.swsuk.com/page/cy/home/index

  5 a 6 Rhagfyr 2005 - Nos Lun a nos Fawrth WEDI GOHIRIO oherwydd salwch (§) *ambell i fanylion wedi newid* :-(
   +++ FEEDER +++ (§)
Hammersmith Apollo 08706 063400

  6 Rhagfyr 2005 - Nos Fawrth - tua 7.30-8 - & Pob tocyn wedi mynd *ambell i fanylion wedi newid* :-(
   +++ Euros Childs (Gorky's) ac Alun Tan Lan +++ * (§)
12 Bar Club (§), 22-23 Denmark Place WC2 (twll yn Denmark St ar bwys Andy's Guitar Centre) Tiwb: T.Ct. Rd.

  6 Rhagfyr 2005 - Nos Fawrth - drysiau 8, llwyfan ~8.30-9 - £7 *newydd*
   +++ Lleuwen Steffan ac Acoustique +++ * (§) (§) (§) (§)
Vortex Jazz Club ( map ), Dalston Culture House, 11 Gillett Street, N16 8JH. Trn: Dalston Kingsland (Silverlink) (munud o gerdded); Bysiau: 149 (N149), 67, 243 (N243), 30, 76, 38 (N38), 56, 277 Tiwb: (Highbury neu Stryd Lerpwl) wedyn bws

  8 Rhagfyr 2005 - Nos Iau - 7 ymlaen - tocyn mynediad yn angenrheidiol
  
* Sild *
- uniad Estonia-Cymru (sild) (priodi)
  
Sild ar lwyfan Spitz 26.10.04
  
Sille Ilves - llais, offerennau gwerin Estonia: ffidil, hyrdi-gyrdi, a hiiu kannel (math o grwth) Martin Leamon - gitar, bwswci
  
Yn canu ym Mharti Nadolig Cymdeithas Prydain-Estonia
  

The Estonian House, Chepstow Villas. Ymholiadau tocyn: 020 7838 5380

  9 Rhagfyr 2005 - Nos Wener
   +++ The Crimea +++ (gynt: The Crocketts - o Aberystwyth) (§) (§)
Clwb NME @ KOKO (gynt Palas Camden) 1a Camden High St Tiwb: Mornington Cresc.

  9 Rhagfyr 2005 - Nos Wener
   +++ CROSBI +++ o Wrecsam (§)
Andy Jones (llais), Steve Jones (gitar), Jamie Owens (soddgrwth),
Ben Jones(drymiau), Simon Jones (allwellfyrdd ac offerynau taro)
The Telegraph, 228 Brixton Hill SW2 (*i'w gadarnhau*)

10 Rhagfyr 2005 - Nos Sadwrn - 7 o'r gloch- Tocynnau 22, 17, 12: 020 7730 4500
Côr Meibion Cymry Llundain (§)
er budd Cymdeithas Alzheimers (§)
Cadogan Hall, SW1 (Sloane Square) (§)

10 Rhagfyr 2005 - Nos Sadwrn - 7.30
Corâl Cymry Llundain
St. Pauls (Knightsbridge). Tocynnau: tickets@londonwelshchorale.org.uk

10 Rhagfyr - Nos Sadwrn - Drysiau toc am 8 o'r gloch
   +++ The Pipettes +++ - grwp l-l-ffeministaidd (§) (§) (§) (§) (§)
sef Gwenno Saunders [Arglwydd y Ddawns - Pobol y Cwm - Fire in the Sky - Mr Hud - Vodya], Rose, a Becki
Rock'n'rollsoul Festive Bowl (§) yn Bloomsbury Bowling, ar llawr waelod Tavistock Hotel, Bedford Way, WC1 (Bowlio am ddim drwy'r noson)

11 Rhagfyr 1282 - Dydd Llewelyn
   Ewch i'ch gerddi i nôl deilen eiddew (iorwg) a sticiwch ar eich calon.

11 Rhagfyr 2005 - Nos Sul - 6.00
   Eglwysi Cymraeg Ynghyd yn Llundain gydag Ymddiriedolaeth Cymry Llundain
Gwasanaeth Carolau Undebol *
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road WC1 (020 7837 3722) (§)

11-12 Rhagfyr 2005 - Dydd Sul a dydd Llun - mynediad am ddim
   Ffeiriau Llyfrau yn cynnwys llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer
Dydd Sul 10yb - 5yp, Royal National Hotel, Bedford Way/Woburn Place (§)
Dydd Sul hanner dydd tan 6.00, Hotel Russell, Russell Square (PBFA)
Dydd Llun 11yb - hanner wedi 6 yp, Hotel Russell, Russell Square (PBFA)
Rhaglen PBFA 2005: http://www.pbfa.org/loncal.html

14 Rhagfyr 2005 - Nos Fercher - 7.30 - £75...£20
   Bryn Terfel gyda Sinfonia Cymru a Chôr Serendipiti *
a pherfformiwr gwadd
Arweinydd: Gareth Jones
Rhaglen Ffefrynnau Opera a Nadolig
Royal Albert Hall 020 7589 8212 ( § )

14 Rhagfyr 2005 - Nos Fercher
Catrin Finch Telyn (§) (§)
Gyda Bechgyn Côr Ch. Ch.
St Johns Smith Square

15 Rhagfyr 2005 - Nos Iau
   Côr Meibion Cymry Llundain (§) *
St Clement Danes, Strand

16 Rhagfyr 2005 - Nos Wener
   +++ Vibration White Finger +++ (§)
Barfly Camden (Monarch) 49 Chalk Farm Rd, NW1 (§)

16 Rhagfyr 2005 - Nos Wener - drysiau 6, llwyfan 8.30 - £28.50 *newydd*
   +++ Stereophonics +++ (§)
Palas Alexandra N22 (§) tocynnau: (§) 0871 220 260
[a 17 Rhagfyr - ond pob tocyn nos Sadwrn wedi mynd]

17 Rhagfyr 2005 - Dydd Sadwrn - hyd at 4 o'r gloch *newydd*
   Mae siop hynafol Lloyds Dairy Amwell St newydd ailagor.
Bydd cynnig blasu caws ddydd Sadwrn, yn cynnwys (yn obeithiol) caws Cymru.
Amwell St., EC1 - yn agos at Angel, Islington, a Pentonville Rd. Mae cyfyngiadau parcio ceir mewn grym hyd at hanner wedi un o'r gloch y prynhawn.

20 Rhagfyr 2005 - Nos Fawrth
   +++ The Hot Puppies +++ indie-pop o Aberystwyth (§) (mp3) (§) (§)
yn penawdio
Water Rats (§), 328 Grays Inn Road WC1 Tiwb: KX

21 Rhagfyr 2005 - Nos Fercher - tocynnau: 020 7485 2659
   +++ The Crimea +++ (gynt: The Crocketts - o Aberystwyth) (§) (§)
Parti Nadolig - The Enterprise, 2 Haverstock Hill, NW3. Tiwb: Chalk Fm.

23 Rhagfyr - Nos Wener
   +++ The Pipettes +++ - grwp l-l-ffeministaidd (§) (§) (§) (§) (§)
sef Gwenno Saunders, Rose, a Becki
Clwb Tapestry - ble yn union?? - www.tapestryclub.co.uk

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!
Boed cytgord a heddwch


Neidio yn syth at fis: Ionawr Chwefror Mawrth Ebrill Mai Mehefin Gorffennaf Awst Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr

yn ôl i'r brig y dudalen hon

Yn ôl at prif dudalen Digwyddiadur Llundain