Adnoddau ac Ymgyrchoedd Llundain


Ymgyrchoedd * Celf * Llyfrau, Papurau, ac ati*wedi newid* * Radio a Theledu * Bwyta * Gwestai * Tudalennau eraill

Ymgyrchoedd


* Ysgol Gymraeg Llundain *
 

* Dreigiau Bach *
- cylch chwarae ti a fi Cymraeg i deuluoedd De Llundain. Mae'r Cylch wedi ei anelu at fabanod a phlant cyn-oed ysgol hefo'u rhiant neu ofalwr yn bresennol. http://www.dreigiaubach.co.uk/
 
Cofnod i deulu Glyndwˆr yn Llundain
Dadorchuddio http://news.bbc.co.uk/hi/english/newyddion/newsid_1513000/1513117.stm
Llun http://www.pale.org/photos/London2003/100_0435.html
Llun arall http://homepage.ntlworld.com/skippycob/glyndwrmemorial.htm

Celf

Llun Dinefwr - ©Miles Wynn Cato; gyda chaniatâd
Celf o Gymru yn Llundain -
http://www.welshart.co.uk/


Llyfrau, Papurau Newydd, ac ati

Mae Griff's * yn Cecil Court wedi mynd - amser maith yn ôl....

O bryd i'w gilydd mae llyfrau Cymraeg * hynafieithol yn Archive Bookstore Bell St, W1 (yn arbennig llyfrau teithio, a miwsig - yn gynnwys llyfrau emynau Cymraeg).

Mae Ffeiriau Llyfrau - yn cynnwys sawl llyfrwerthwyr o Gymru fel arfer - bob mis dros y Sul yn Bloomsbury, mynediad am ddim ac eithrio ffair yr haf; - yn Holiday Inn Bloomsbury, *wedi newid* Coram Street WC1N 1HT (P.B.F.A) ac (yn rhatach) yn Royal National Hotel (HD Bookfairs).

Foyles - beth i'w ddweud? Chwarae teg iddyn nhw, maen nhw'n cadw sawl teitl brin o'r ymylon... petasai gennych amynedd ac amser sbâr swmpus, tasech chi'n darganfod rhywbeth diddorol... DS mae silff adnoddau'r iaith (geiriaduron, llyfrau testun, ayb) ar wahân i'r silffoedd llyfrau o Gymru (fel arfer mae rhaid i chi ofyn ble).

Geiriaduron a Llyfrau dysgu'r iaith -

Mae siop fach lyfrau y City Lit wedi cau.

Mae casgliad gweddol dda o Eiriaduron Cymraeg-Saesneg, a Llyfrau dysgu'r Gymraeg * yn siop lyfrau ieithydd Grant & Cutler - 55 Gt Marlborough St. (Rhaid i chi holi ble mae silff Cymraeg!)

Mae silff Gymraeg * yn Waterstones (gynt: Dillons) ar gornel Malet St - Torrington Pl - Gower St - o leiaf nad yw hi bellach o dan arwydd "foreign languages" fel yr oedd! (DS Borders!) Mae adran ieithyddiaeth yno yn ddiddorol, gyda er enghraifft yng nghornel "Dwyieithrwydd" astudiaethau magu plant yn ddwyieithog, yn cynnwys profiadau yng Nghymru.

Western Mail a Dail y Post -

Mae papurau newydd o Gymru yn brin iawn yn y gogledd, dwyrain, a chanol Llundain.
Fel arfer maen nhw ar gael yng Ngorsafoedd Paddington, Victoria, Waterloo.
Dyma sawl siopau defnyddiol i'r WM:
   Four Boys - Gray's Inn Road, rhwng Wren St a Calthorpe St - dibynadwy fel arfer.
   The Paper Shop - 82-84(?) Southampton Row, rhwng Bloomsbury Way/Theobald's Rd a Bloomsbury Place - dibynadwy fel arfer.
   Newsmart - Drury Lane - ar bwys Dryden St - ar agor yn hwyr gyda'r nos (hyd at 9 fel arfer).
   Rippon - 88 Denmark St - siawns!
   Henry Botteril & Sons - 306 Regent St - drws nesaf Boots, i'r gogledd oddi wrth Oxford Circus - dibynadwy fel arfer ond 'mond ychydig o gopïau.
   Stondin newyddion - caban bach ar bafin wrth golau traffig ar gyffwrdd Stryd Fawr Islington a Ffordd Lerpwl (Rhwng Boots a Snappy Snaps) - ar ddydd Sadwrn, a 'mond 1 neu 2 ar gael.


Radio a Theledu

Lloeren -

Mae S4C Digidol Cymraeg ar gael o loeren Astra 2 ("Sky") sianel 134 *wedi newid* (tu hwnt i Gymru) - ond does dim rhaid tansgrifio i'r Ymerodraeth Murdoch - manylion ar http://www.s4c.co.uk. (Gellir gweld S4C ym mhar Old Deer Park, ac yng Nghanolfan C.Ll.) Gweld hefyd http://www.bbc.co.uk/digital/whatyoullget.shtml

Ar yr un loeren mae
S4C 2 Cymraeg (sianel 507 - Y Cynulliad)
[er mwyn clywed lleisiau Cymraeg yn hytrach na llais cyfieithydd,
  dewis "Welsh" ar "Services - 4 System Setup - 3 Language & Subtitles - Language/Audio"
  - a pheidiwch ag anghofio "Save new settings (select)"];
BBC Radio Cymru Cymraeg (sianel 0154);
BBC Radio Wales (sianel 0117); *wedi newid*
 
a theledu saesneg Cymru:
BBC ONE - Wales (972); BBC 2W (991); ac ITV 1 Wales (manylion arbennig yma .)

Ddaearol -

TV a Radio Digidol Ddaearol yn cynnwys Freeview -

Does dim air Cymraeg i'w glywed o gwmpas Llundain.

Weiarles go iawn -

Mae Radio Wales yn glywadwy liw dydd - gyda lwc a theclyn da (ee Roberts R808) - ar 882 KHz / 340m AM (tonnau canol oddi wrth Washford, Gwlad yr Haf).

Mae Radio Cymru Cymraeg (96.8 MHz FM o Wenfô) yn wan iawn ac mae nifer o orsafoedd lleol gerllaw yn Llundain; mae ef wedi cael ei glywed mewn mannau ar bwys y M25 de-orllewin.

Mae Sesiynau yng Nghymru BBC Radio 1 ar nos Iau
yn cael eu darlledu yn fyw ar y radio yng Nghymru yn unig
- ond gellir eu clywed ar y we ar nos Iau (am 8 o'r gloch tan 10 yh)
(manylion: http://www.bbc.co.uk/radio1/inside_r1/session_wales/index.shtml )

Ar y We -

Ar y we mae BBC CYMRU'R BYD Cymraeg - gwefan swmpus sy'n cynnwys Radio Cymru yn fyw, bwletin Newyddion (Radio a theledu) diweddar (fformat fideo RealPlayer), Catchphrase, a darllediadau eraill yn fyw o bryd i'w gilydd: http://www.bbc.co.uk/cymru/

Cymraeg Anhreg Gwˆyl Dewi gan BBC Cymru Cymraeg

BBC Cymru'r Byd: http://www.bbc.co.uk/cymru/

* Gwrando ar Radio Cymru: Rhaglenni BBC Cymru a BBC Wales ar y we - yn fyw neu wedi'i recordio http://www.bbc.co.uk/wales/programmes/audiovideo.shtml

Amserlen Radio Cymru: http://www.bbc.co.uk/cgi-perl/whatson/search/daylist.cgi?service_id=49991&DAY=Today

Bwletin Newyddion diweddar (???!!) BBC ar S4C (wedi'i recordio, neu yn fyw gyda'r nos 7.30 - 7.55 nos Lun - nos Wener): http://www.bbc.co.uk/cymru/live/newyddion.ram

Tudalen sy'n cynnwys manylion pob lif ar y we gan BBC Cymru/Wales http://www.bbc.co.uk/wales/programmes/generic/pages/audiovideo.shtml


Bwyta

Odette's - 130 Regents Park Rd NW1 8XL
ffon: 020 7586 8569. ffacs: 020 7586 8901. e_bost: odette[malwen]vpmg.net

Wedi'i ail agor yn ddiweddar (2006) o dan berchennog newydd Vince Power (§)
gyda Bryn Williams (§) (§) o Ddinbych fel pen-cogydd, yn cynnig bwyd cyfoes yn enwedig o Brydain.
Adolygiadau: (Time Out) (SquareMeal) (Metro) (L'ndnPapr) (S.Times)

Vinifera Wine Bar - 20-26 Bedford Road, SW4 7HJ. www.viniferawinebars.co.uk
Yn cynnig Caws Gorwydd ayb; perchennog - Phil Jenkins o Ŵyr


Gwestai

Mae dal i fod sawl gwestai gyda chroeso Cymraeg
- ymgynghorwch â swyddfa Canolfan Cymry Llundain 020 7837 3722


Tudalennau perthnasol eraill y Digwyddiadur:

Addysg - Ysgol Gymraeg Llundain, a Dosbarthiadau'r Gymraeg i Oedolion
Gweithgareddau Wythnosol yng Nghanolfan Cymry Llundain
Capeli ac Eglwysi
Cyfeiriadau allanol
Cymdeithasau ac ati


Yn ôl at ben y dudalen hon

Yn ô i'r brif dudalen Digwyddiadur Llundain

Pob sylw, cwyn, a chywiriad i: dyddiadur.60.nospam@anoeth.demon.co.uk

Dyma:   http://www.anoeth.demon.co.uk/adnoddau.html
2007.09.16

Gwnaed a chynhelir y dudalen hon gan Editpad Lite