Addysg Gymraeg Llundain

Ysgol Gynradd Gymraeg Llundain

Ysgol Gymraeg Llundain

Cyfeiriad newydd:
Ysgol Gymraeg Llundain, The Annex, Stonebridge Primary School, Shakespeare Avenue, Stonebridge, Brent, London NW10 8NG    Ffon: 020 8965 3585


Addysg Ddwyieithog yn Llundain

Mae Ysgol Gymraeg Llundain yn cynnig addysg ddwyieithog i blant, i safon uchel, mewn dosbarthiadau bychain ac awyrgylch gyfeillgar, ddiogel. Hoffem gysylltu ag unrhyw un a phlant oed ysgol (cylch chwarae, ysgol feithrin neu ysgol gynradd) sydd â diddordeb mewn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg i'w plant/plentyn.

Gwefan: http://www.ysgolgymraegllundain.ik.org/ *wedi newid* Gorffennaf 2009

Cysylltwch â'r ysgol am fanylion awdurdodol a diweddarach.

Os oes diddordeb gennych chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod, cysylltwch ag Anne Owen ar 020 8974 6064, Llys Buddug, 26 Victoria Road Kingston KT1 3DW neu e-bost: Anne Owen <Annieowen@sheppardmoscow.com>

Y Gymraeg i'r Oedolion - Dosbarthiadau Nos *wedi newid*

Dosbarthiadau Cymraeg - Tymor yr hydref 2005

DS - does dim gwybodaeth hyd yma am South Thames College (Wandsworth) 020 8918 7777 / 7555 http://www.south-thames.ac.uk/
 
Nos LUN
   12 Medi 2005 ymlaen - Tiwtor: James Dodd
Dechreuwyr / Beginners - 18.00-19.30 (yn y Cambridge School)
Lefel 3 - 19.35-21.05 - (yn y Cambridge School)
City Lit, Keely St *wedi newid* WC2. 020 7831 7831 http://www.citylit.ac.uk/
  
12 Medi 2005 ymlaen -
Lefel 2 - 19.15-21.15 - Clifden, Clifden Road, Twickenham, TW1 4LT
Richmond Adult Community College 020 8843 7921 http://www.racc.ac.uk/course-categories.php#
  
19 Medi 2005 ymlaen - Tiwtor: Peter Humphreys
Canolradd / Canolradd Is - 19.30-21.00 - Mornington Centre (New Cross), Stanley Street, SE8 4BL. 020 8694 8445
Community Education Lewisham 020 8691 5959 http://www.lewisham.gov.uk/EducationAndLearning/AdultAndCommunityEducation/

 Nos FAWRTH
   13 Medi 2005 ymlaen - Tiwtor: Glenys Roberts
Lefel 2 - 18.00-19.30
Dechreuwyr /Beginners - 19.35-21.35
City Lit, Keely St *wedi newid* WC2. 020 7831 7831 http://www.citylit.ac.uk/

Nos FERCHER
   15 Medi 2005 ymlaen - Tiwtor: Peter Humphreys
Lefel 4 - 19.35-21.05 - (Cambridge School)
City Lit, Keely St *wedi newid* WC2. 020 7831 7831 http://www.citylit.ac.uk/

Nos IAU
   29 Medi 2005 ymlaen -
Blwyddyn 3 - 18.30-19.55 - Tiwtor: James Dodd
Blwyddyn 2 - 19.30-21.00 - Tiwtor: Catrin Roberts
Dechreuwyr / Beginners - 20.05-21.30 - Tiwtor: Lois Williams
Canolfan Cymry Llundain 157 Grays Inn Road, WC1 020 7837 3722
  
22 Medi 2005 ymlaen - Tiwtor: Peter Humphreys
Dechreuwyr - 19.30-21.00 - Mornington Centre (New Cross) Stanley Street SE8 4BL 020 8694 8445
Community Education Lewisham 020 8691 5959 http://www.lewisham.gov.uk/EducationAndLearning/AdultAndCommunityEducation/

(Nos WENER - dim dosbarthiadau)

Dysgu / yn eisiau ymarfer Llydaweg?
Posibilrwydd unwaith bob mis - cysylltwch â Peter Humphreys 020 8488 2101

Y Gymraeg i'r Oedolion - Cyrsiau Cymraeg Byr

Dydd Sadwrn 19eg Tachwedd 2005 - 9yb-5yp
Cyrsiau Cymraeg Carlam Llundain 2005 - 6 * Manylion diweddarach yma
Canolfan Cymry Llundain, 157 Grays Inn Road WC1

Cyrsiau Coleg Y Hill, Coleg Gwent, Y Fenni 2006
*newydd*
25-26 Mawrth 2006 - Penwythnos Gymraeg
20-21 Mai 2006 - Penwythnos Gymraeg
24 - 28 Gorffenaf 2006 - Ysgol Haf y Gymraeg
25 - 26 Tachwedd 2006 - Penwythnos Gymraeg

Ymholiadau: 01495 333 777 (Geraint Wilson Price)

Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru Nant Gwrtheyrn
              CWRS NEWYDD! 

GLOYWI   IAITH

   25 - 27 Hydref 2005

Yn 2005 mae Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru Nant Gwrtheyrn yn cynnig 
cwrs newydd Gloywi Iaith ar gyfer Cymry Cymraeg iaith gyntaf a dysgwyr 
rhugl sydd eisiau canolbwyntio ar loywi eu hiaith ysgrifenedig. 
Mae'n gyfle gwych i bobl gael magu hyder i baratoi llythyrau, adroddiadau, 
cofnodion ac yn y blaen drwy gyfrwng y Gymraeg yn y gweithle - sgl 
hanfodol ar gyfer unrhywun sy'n gweithio mewn sefydliad dwyieithog.

 Lluniaeth Llawn  245    Dyddiol  165 


Am ragor o wybodaeth edrychwch ar ein gwefan 
        http://www.nantgwrtheyrn.org 
                  neu cysylltwch ni ar 01758 750334 

Cyrsiau Haf a Phreswyl yng Nghymru
Mae rhestr cynhwysfawr ar gael oddi wrth gwefan ELWA
http://www.elwa.org.uk/elwaweb/elwa.aspx?pageid=1450
neu http://www.elwa.org.uk/elwaweb/elwa.aspx?pageid=1449 (Saesneg)
Neu cysylltwch â: Llinell Gymorth Dysgu Cymraeg i Oedolion 0871230 0017 neu ebostiwch iaith@galw.org


Pob sylw, cwyn, a chywiriad i: dyddiadur.60.nospam@anoeth.demon.co.uk

Yn l i dudalen flaen

Dyma: http://www.anoeth.demon.co.uk/addysg.html
2006.08.02